Банковица-Лято 2015

В почивните дни 27-28 юни Яни Макулев и ПК "Хеликтит" София, организираха мини-летна експедиция за картиране в новите части на пещерата Банковица при с. Карлуково. Още от петък по обяд група пещерняци тръгнаха за Карлуково, като основната група се събра в събота до обяд. В пещерата Банковица за картиране последователно влязоха 12 души, разделени на 4 групи. Първата група в състав: Кирил Георгиев (Церовски) ПК "Под ръба" Церово, Лъчо и Сашо - ПК "Пълдин" Пловдив екипираха вътрешните отвеси на пещерата и започнаха картировка от "полусифонът" в най-вътрешният участък срещу течението на "Голямата река". Групата картира 350 метра. Втора група в състав Яни Макулев, Стоян Брашнаров и Христо Цанев всичките от ПК "Хеликтит" София започнаха картировка от участъка с "дълбоките езера" срещу течението на "Голямата река". За часовете прекарани под земята те картираха 250 метра галерии. Третата група в състав: Константин Стоичков, Христо Христов (Мамута)- ПК "Хеликтит" София и Станислав Асенов ПКСУ "София" започнаха картировка на "прескочи кобила" с втората група в  участъка след "дълбоките езера" срещу течението на "Голямата река". За времето на картировката те успяха да картират 400 метра галерии и странични разклонения. Четвърта група в състав: Иван Петров, Цветелина Валерианова - ПК "Хеликтит" София и Таньо Марков -ПК "Саламандър" Стара Загора трябваше да застъпят като свързващо звено между картировката на първа и трета група, но дефект в садкото на член на групата принуди групата да преустанови проникването по "Голямата река" и да излезе от пещерата. След грубо пресмятане, общата дължина на картираното по време на акцията е 1000 метра. Групите влизаха с малък отстъп в пещерата като първата група влезе към 12 часа на 27.06 а последната група излезе от пещерата към 6.00 часа сутринта на 28.06. след 17 часово проникване. Пещерата е разекипирана от Христо Цанев ПК "Хеликтит" София и Александър Георгиев УСК "Лабиринт" Червен бряг. При нанасянето на картировката ще може да се отговори на един важен въпрос, а именно от къде идва "Голямата река" и дали това не е водата от пещерата "Голямата вода". Докато течеше "операцията" в Банковица две други групи действаха по други приоритети в района. Ваньо Гьорев ПК "Кейвинг" София и Хелиана Дундарова - ПК "Хеликтит" София работиха по разкопаването на "Конският въртоп " и съседен обект, като на следващият ден към тях се присъединиха Лъчо- ПК "Пълдин" Пловдив и Владо Гогов. На 28.06 след разчистване на обекта до "Конският въртоп" е отворена нова пещера която започва с тесен вертикален пасаж. Георги Колев и Юлиана Георгиева УСК "Лабиринт" Червен бряг заедно с Александър Георгиев, Вероника Иванова, Данчо Лазаров, Влади УСК "Лабиринт" (първа и втора вълна) и Елизабета Макулева предприеха разкопаване на дънният участък в пещерата Гълъбарника. След разкопаване те са опрели на голям камък който трябва да се отстрани за да се продължи разкопаването. Групата от "Лабиринт" проведе и тренировка на скала в неделя. Като цяло експедицията се получи доста добре и е първата от поредицата замислени "леки" експедиции за картиране в Банковица, които ще се проведат това лято.
Автор: Константин Стоичков

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.