Доклад за изследвани и картирани нови галерии в Новооткритите през 2004 части на Темната дупка на гара Лакатник, с подкрепата на ПП “Врачански балкан” 2006-2007

"Пещерни блистери" от новите части в Темната дупка. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Образувания от новите части в Темната дупка. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Образувания от новите части в Темната дупка. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

За периода от 8.12.2006г. до 14.01.2007г. в “Темната дупка” на гара Лакатник от Пещерен клуб “Хеликтит”, бяха проведени 3 (три) експедиции с основна цел – продължаване на картирането и изследването на новите части на пещерата открити в края на 2004г. от екип пещерняци членуващи в ПК “Хеликтит”. На различни етапи от експедициите в картирането взеха участие и представители на софийските пещерни клубове – “Академик” и ПКСУ “София”.
Към настоящия момент са картирани 1100 метра от новооткритите галерии, като по време на описаните в доклада експедиции, към картировката бяха добавени 367 метра.
Снетите данни за морфологията, денивелацията и разположението на новите галерии са в процес на добавяне към картата на “Темната дупка” край г. Лакатник разработена съвместно между пещерняци от ПК “Хеликтит” и ПК “Черни връх”, гр. София.
 
Експедиция 8 – 10 декември 2006 г.
 
Участници: Веселин Дробенов, Павлин Димитров, Радослав Кацов, Живко Петров, Мартина Колева, Кирил Георгиев, Мирослава Рударска, Николай Ценов от ПК “Хеликтит” и Петя Латинова от ПКСУ “София”, Мартин Тодоров, Александър Янев, Татяна Виналиева и Константин Стоилов от СПК “Академик”.
Клубове взели участие: ПК “Хеликтит” – организатор, СПК “Академик” и ПКСУ “София”.
Дневник:
8 декември
В 19,30 часа първата група тръгна с вечерния влак от София и с колата на Александър Янев. След бавно и продължително изкачване до пещерата, и последвалото внасяне на багаж и организиране на подземен лагер на т.нар. участък “Кубани”, последвано от детайлно обсъждане на плана за работа на следващия ден, екипа си легна към 02,00 часа.
9 декември
В 10 часа пристигна втората част от екипа и в 12 часа започна проникването съм “Новите части”. Според плана за работа групите бяха сформирани 4 групи – 3 картировачни и 1 за организиране и поддържане на лагера, която по-късно да се присъедини за продължаване на разкопаването на стеснение в дънните галерии на “новите части”.
1 група – Павлин Димитров, Петя Латинова и Кирил Георгиев – за продължаване на картировката по основната галерия “направо” след “Мерцедеса”.
2 група – Веселин Дробенов, Живко Петров и Мирослава Рударска – за започване на картировката по “лявото” разклонение след “Мерцедеса”.
3 група – Константин Стоилов, Александър Янев, Татяна Виналиева и Мартин Тодоров – за картиране на тесни участъци в “лявата” галерия.
4 група – Мартина Колева и Радослав Кацов – за поддържане на лагера и разкопаване на дънната галерия.
След успешно преминаване на езерата “Пепита” и въжения парапет за “Новите части”, В. Дробенов направи неуспешен опит да премине първото голямо стеснение и се върна в лагера. В 17 часа Р. Кацов, М. Колева и В. Дробенов, тръгнаха на обратно към “Новите части” с цел да се присъединят към разкопаването на дънните стеснения. По пътя срещнаха компания напълно неподготвени прониквачи. След като най-учтиво бяха върнати и съпроводени от В. Дробенов към входа на пещерата, той се върна в лагера и започна неговата организация.
Първата група – от К. Стоилов, А. Янев, Т. Виналиева, М. Рударска и К. Георгиев се върнаха към 21 часа в лагера и излязоха от пещерата за да се приберат по домовете си.
Останала част от екипа се обедини в група за копаене и се прибраха в 00,30 часа в лагера, където благодарение на Николай Ценов, които се беше присъединил имаше топла храна.
На дъното, групата беше достигнала до голям камък по пътя на галерията и с това работата беше приключила.
10 декември
Ж. Петров и М. Колева добавиха към картировката една продължителна, тясна галерия над “Гилотината”, което беше последвано от продължително изнасяне на багаж и почистване на екипировката на езерото “Бъбрека”, пред пещерата.
 
Експедиция 05 – 07 Януари 2007г.
 
Участници:
К. Стоичков, Б. Сотиров, П. Димитров от ПК “Хеликтит” София и П. Латинова- ПКСУ “София”.
Извършени са две прониквания с цел картиране и проучване в “Новите части” на Темната дупка. Бивакува се в пещерата в привходните части на така наречените “Пясъци”. Първото проникване е извършено на 06.01. Изследванията се извършват в средното разклонение след блокажа. Първоначално главно П. Димитров се спуска в неизследвани долни нива и галерии. Той прохожда няколко от тези галерии. Установено е, че има не много дълго долно ниво, което се явява долен етаж на изследваните до сега галерии. На няколко места е установено наличието на перспективни, след разкопаване тесняци за продължение. По време на акцията е завършена картировката на основния етаж на “средното разклонение”. Тя възлиза на 42 метра. Взето е решение долният етаж да бъде картиран след щателно изследване и разкопаване на перспективните тесни, запълнени с глина участъци. На следващият ден екипа прави второ проникване, по време на което оправя стара грешка на картировката в меандъра водещ към “Калните части”. За друго времето недостига.
 
Експедиция 13 – 14 Януари 2007г.
 
Участници:
К. Стоичков, П. Димитров от ПК “Хеликтит” София, П. Латинова и И. Тасев ПКСУ “София”.
Извършено е проникване с цел картиране в “Новите части” на Темната дупка. Бивакува се в пещерата на така наречените “Кубани”. Картира се в дясното разклонение след блокажа, което се явява и в най-вътрешната част на “Новите части”. Характерното за този участък е, че галериите са силно меандриращи и за да се картират по-дълги отсечки трябва да се сменят различните нива във височина, това значително забавя картировката, както и голямото наличие на мокра глина. От “Мерцедеса” е картирано в дясно, като лявото-по тясно разклонение е оставено за по-щателно изследване, за което по време на проникването няма време. Общата дължина на картираните галерии възлиза на 38 метра, като не е достигнат края на това основно направление в “Новите части”. За момента тази галерия има разпростиране югоизток-югозапад. Края на картирания участък се нанася на около 29 метра преди “Лебеда” (част от старите части на пещерата), но на по-високо ниво от него. Бъдещата карти ровка в този участък, може да даде отговор на много въпроси за развитието на пещерата и за някои перспективи за евентуалното и продължение.
 
Общо картирани галерии 367 м.
 
Отчетът е подготвен от Веселин Дробенов и Констатнтин Стоичков;
ПК “Хеликтит”, гр. София.

Current View
Click here to download the PDF file.
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.