Експедиция Темната дупка-Гара Лакатник 2015

Кристиян Красимиров - УСК "Лабиринт" Червен бряг при преминаването на парапета над езерата "Пепи" в Темната дупка. Автор: Таньо Танев ПК "Саламандър" Стара Загора
На входа на Темната дупка преди влизане. Автор: Венцислав Иванов.
Таньо Танев ПК "Саламандър" Стара Загора в "Новите части" на Темната дупка. Автор: Венцислав Иванов.

Експедиция "Темната дупка" 2015

 

Въпреки събиращите се много почивни дни в експедицията успяха да се включат сравнително малко пещерняци от клуба и от други пещерни клубове. Една от причините вероятно е очакваното високо ниво на водите протичащи в пещерата и очакването основните и приоритетни задачи в "Новите части" и зад "Трапезарията" да не могат поради тази причина да бъдат изпълнени.

 

На 28.02. сутринта пръв към Лакатник потегли Калин Атанасов (последен курс на ПК "Хеликтит" София). Калин от току що завършилия курс в клуба има къща на Лакатник и беше така любезен да приюти в нея участниците в експедицията. Той подготвя терена за пребиваване. Малко по-късно от София потеглиха и Венцислав Иванов, Здравка Попова-Роджи (ПК "Хеликтит"), Георги Красимиров-Жоро (последен курс на ПК "Хеликтит"), Яна Гьорева (УСК "Лабиринт") и Симеон Ненков (ПК "Под ръба" Церово). Те се установяват в къщата и чакат да пристигнат Кирил Данаилов (ПК "Хеликтит") и Ясен Вучков (ПК "Черни връх"), които са и ръководители на експедицията. Заедно с Кирио пристигат Таньо Марков от Старозагорския пещерен клуб "Саламандър" и Димитър Дишовски-Бреницата. Вечерта гостуват Никола Дончев (ПКСУ София-БФСп) и Весела Бубова (ПК "Черни връх"-БФСп). 

 

На 01.03. Към "Новите части" на Темната дупка се отправеха Венци, Роджи, Таньо, Калин, Жоро и Монката. Те се разделят на две групи. Венци, Таньо и Калин влизат първи в "Новите части", като Венци екипира парапета и пуска въже за по-бързо достъп. Установяват, че сифона е сух и може да се достигне във вътрешността на участъка. Отводняват с поставената за изгребване кофа втория-полусифон. Роджи, Жоро и Монката влизат във вътрешността на "Новите части", но Роджи не намира точката на която трябва да привърже картировката. След като извършват още някои поставени от Ясен задачи излизат и проверяват едни участъци при "Чатала", които трябва да се картират на следващия ден.

Ясен, Киро и Дишовски правят проникване в Темната, очаквайки да пресрешнат излизащите групи, но не се засичат. Групите излизат около полунощ, на ръба на даденото контролно време. Яна е настинала и се преценява, че няма смисъл да влиза в пещерата. През деня гостуват Павката и Ивчо, които се връщат от експедиция на Колкина дупка.

 

Разказ на Симеон Ненков:

 

Датата е 01.03.2015 г. Към пещерата тръгнахме Аз (Симеон), Таньо, Венци, Роджи, Жоро и Калин. Целта на проникването беше да се провери нивото на водата в полусифона в новите части и да се картира ако успеем да преминем. Към два часа бяхме вътре. Бързо стигнахме до "Пепита", които ни пораздвижиха. След това Венци екипира парапет към новите части. Стигнахме полусифона и го изгребахме бързо. Навътре продължихме Аз, Жоро и Роджи. След неуспешен опит за картиране се поразходихме навътре из пещерата. Видях най-големите кристали, които съм виждал. С Жорката не бяхме ходили там и ни хареса много. Вече ставаше късно и тръгнахме към изхода. Вън бяхме към полунощ. Прибрахме се с Венци, който ни беше изчакал в колата. Така посрещнахме „Баба Марта”.

На 02.03. сутринта към експедицията се присъединяват; Кристиян Красимиров (УСК "Лабиринт"),  Константин Стоичков, Милен Кръстев, Алексей Жалов, Магдалена Стаменова, Веселин Дробенов (ПК "Хеликтит" София), Катя Кръстанова (последен курс на ПК "Хеликтит" София), Мартина Александрова (ПК „Ъндърграунд“) и Веселин Йончев (не членуващ в пещерен клуб). Част от хората се събират в къщата. Направен е кратък разбор за разпределяне на групите за влизане и на задачите. Подготвя се инвентара, "младежката група" пазарува храна и заедно с Яна подготвят храната за влизането. Първа група Цецо Паров и Веско Йончев. Те трябва да картират комина над основната галерия преди блокажа посока "Пепита". Групата влиза първа в пещерата. Достигат до комина. Цветан Паров изкачва комина и картира галерията над него, която постепенно стеснява и става трудна за преминаване на вътре. Те излизат и предават картировката на Ясен, който я нанася на основната карта.

Втората група е в състав: Алексей Жалов и Магдалена Стаменова, те трябва да достигнат до "Напречната галерия" и там да картират. За съжаление са спряни от вода и не успяват да постигнат предначертаните цели. По пътно обаче правят снимки. Третата група е в състав: Коста, Катя, Калин и Милен. Те имат за цел да картират новооткритите нови части от Яни Макулев в едно от разклоненията във "Фурните" преди "Римската баня". Те се засичат по път с излизащите Алексей и Магда, които споделят, че има доста вода навътре. Въпреки това те достигат по обходен път до участъка където трябва да се картира. Започват картировка, на участъка и достигат до доста тесняк, до който може да се достигне от към галерията преди "Напречна". Поради напредване на времето те преценяват да излизат и друг път да довършат картировката. Вечерта картирания участък е нанесен на основната карта от Ясен и Коста. Четвъртата група е: Венци, Роджи, Веско и Мартина. Те картират участъка на блокажа преди "Чатала". Картират до късно и се прибират в къщата. Роджи предава на Ясен картировката. Петата група е в състав: Таньо, Жоро и Крис. Тяхната цел е достигането на "Новите части" и картиране в "Средното разклонение" ("Римските гробници"). Те достигат до целта и картират долните нива във въпросното разклонение. В този участък остават още не картирани долни нива. Разекипират и излизат от пещерата вечерта и се прибират пеш до къщата. Към София се прибират: Венци, Роджи, Дишовски, Алексей, Магда, Милен, Паров, Веско Йончев. Вечерта гостуват Бойко Попов и Таня Попова (ПК "Черни връх").

 

Разказ на Цветан Паров:

По спомени от преди години, когато Марто Трантеев качи комина към галерията с гипсовите розички, и каза, че над основната галерия има друга която минава над нея! По стечение на обстоятелствата приех предложението на Ясен да отида и да картирам тази част,

 

Спретнахме се с Веската, взехме въже и клинове и след 30 мин. бяхме на мястото. Оказа се, че някой беше наковал с 2 анкера пътят нагоре, но уви само първият беше забит правилно, което си беше от полза за хубав старт нагоре  Продължих със скален клин и примка през едно лабилно срутище и с непохватен шпагат се озовах в галерия която някога е била пълна с красиви гипсови образувания тип "розички", но

вече от тях бяха останали само парчета по пода, галерията е с височина около 30-35 см. и ширина около метър, което беше основната причина да пропълзя по нея около 6 метра преди всички джаджи, чук и торба с картировъчни приспособления да се заклещят съвсем  не забавно......извадих ролетката и компаса, с въздъхнах тежко по посока на не толкова видимото продължение на галерията и започнах да картирам! След около 30-40 мин. бях готов, разекипирахме камината и доволни се понесохме към Бъбрека

 

Разказ на Георги Красимилов:

Рано сутринта с кафе и закуска, седнали на масата заедно с Крисот УСК „Лабиринт”иТаньоот Стара Загора подготвихме картировъчните в прониквачната торба, напълнихме другата с дватермоса безброй много шоколади и сандвичи. Тъй като през миналия ден вече бяхме отработили елементите по пътя за сифона към новите части на пещерата, нашата малка, ностегната група бързо напредваше под земята. Бяхме се нарамили с лекичката задача да картираме малка част от новите галерии. Напредвахме бързо и огладняхме значително, стигайки до възнесението към дългата, стеснена галерия, водеща към залата с калния полусифон. След като се промушихме през този въпросен полусифон, извадихме термоса с кафето, термосасчая, шоколадите, сандвичите, локумитеиядките, захлебихмеобилноисевпуснахмеведначуднаразходкаизблокажанановитечасти. СТаньоиКрисстигнахмедоизводчевъпроснотослизало, което трябваше да се картира беше изключително неподходящо за слизане на класика и решихме да картираме едно слизало, което представляваше гладка, кална и тясна камина, дълбока 4.61 метра (потвърждение на лазерната ролетка), след което хапнахме, с мъка установих ме ,че кафето бе привършило и се утешихме с чай. Наизлизане усетихме, че навън е значително по-топло от колкото вътре в пещерата. Беше чудесно и искаме пак!

Разказ на Константин Стоичков:

Пристигнахме с влак на лакатник тримата с Катето и Милен. Ясен ни чакаше на моста и ни откара в къщата на Калин. Свалихме багажа и започна очакваната суетня и определяне на приоритети за дена. Разбрахме се в крайна сметка, че четирима ще отидем да картираме новооткрития участък във "Фурните". Хабнахме в ресторанта, поговорихме с Киро и Ясен и поехме по пътеката към Темната. Времето беше слънчево, а "Житолюб" бълваше кубици вода. По познатия път се напъхахме във "Фурната" и не след дълго засякохме Алексей и Магда, които излизаха и казаха, че има много вода. Поехме на вътре. Водата се чуваше, защото пещерата притежава много специфична акустика. Въобще тътена не беше от най-приятните. Минахме по един обходен маршрут и след кратка сверка с разпечатката която носех поехме по едно странично разклонение с красиви и малко почупени образувания (едно от малкото места в тази пещера с образувания). В тези галерии съм влизал само два пъти преди. Намерихме участъка за картиране. Тясно, кално, ръбесто и неприветливо местенце. Пръснахме се да търсим стари точки и на една от намерените се привързахме. Започна същинската част. Милен и Калин вече бяха в теснотията. Проверявайки по основната галерия едни непереодолими теснотии направих слухова връзка с останалите. В тясното нямаше място за трима и Калин излезе. С Милен достигнахме изключително неприятно стеснение-диаклаза където е и хлъзгаво и ако пропаднеш излизане няма. картирахме още малко и се отказахме да го прохождаме напред. Решихме да подходим от другия край на този участък, но се сетих, че Жалов каза, че има много вода и там и трудно и рисковано е да се продължава към "Напречна". Времето беше напреднало и за това решихме да излизаме. На вън все така беше свежо а и си направихме хубава разходка до къщата. Всичко останало което върших по време на експедицията беше "скучна и неблагодарна кабинетна" работа. 

Следващият ден 03.03. (Национален празник на България) е използван за "кабинетна работа" от Ясен, Киро и Коста. Работи се основно по нанасянето на картировката от "Новите части". Таньо Марков нанася на милиметрова хартия картирания от неговата група участък. Калин и Катя посещават пещерата Феникса, където броят зимуващи прилепи и пещерите от комплекса "Вражи дупки". На гости пристига Кирил Георгиев с дъщеря си от ПК "Под ръба" Церово. Младежите- Монката, Крис, Яна и Жоро перат инвентар на реката и подреждат багаж. Късния следобед всички потеглят към София.

 

Въпреки удобната база- къщата на Калин и хубавото време, експедицията не успя да изпълни поставените приоритетни цели. Основна причина за това е, че липсваха основно хората познаващи добре пещерата и въпросните участъци в нея. Реално от четирите дена само на 02.03. е картирано, което е доста ниско КПД. Картираните участъци са обработени и са качени на място върху основната карта на пещерата. Положително е, че на основната картировка-кабинетно и на място са оправени някои стари грешки и са изчертани участъци, които не са изчертани поради една или друга причина до сега. Като цяло периода не е подходящ за влизане в Темната поради риска от рязко покачване на водата. Периода за по-мащабни действия е през студените седмици на януари и февруари, а защо не и през декември. Поради високите води бяха отложени и всички водолазни дейности. Като цяло действията за напред може да се съсредоточат в определени участъци, като първо трябва всички "кабинетни дейности" да се завършат: "Новите части", "Лабиринта на смъртта", "Фурни-Напречна галерия", "Зиднка" и др. След това да се разделят по участъци примерно: "Зиданка", "Чатал-Шерифска стая", "Основни направления", "Нови части", Фурни", "Напречна галерия", "Частите зад Трапезарията-Коледните" и др. Преспокойно ако не всеки месец, то през месец може да се правят двудневни излизания освен за картиране и за проучване и така през 2015 година проекта картиране на Темната дупка да добие поне някаква завършеност. Има и огромна вероятност тепърва да се направят и нови големи открития в тази никак не безинтересна и потенциална пещера.     

 

Участници в експедиция "Темната дупка" 2015.

 

ПК "Хеликтит" София:

К. Данаилов, В. Иванов, З. Попова, К. Атанасов, Г. Красимиров, К. Стоичков, К. Кръстанова, М. Кръстев, А. Жалов, М. Стаменова, Ц. Паров, Д. Дишовски, В. Дробенов.

 

ПК "Черни връх" София:

Я. Вучков.

 

УСК "Лабиринт" Червен бряг:

К. Красимиров и Я. Гьорева.

 

ПК "Под ръба" Церово:

С. Ненков.

 

ПК „Саламандър“ Стара Загора:

Т. Марков

 

ПК "Ъндерграунд" София:

М. Александрова- ПК „Ъндърграунд“ София.

 

Не членуващи в пещерни клубове:

В. Йончев.

 

Гости:
В. Бубова (БФСп), Б. Попов и Т. Попова ПК „Черни връх„ София.

Н. Дончев (БФСп) и И. Бусерски  ПКСУ „София“.

П. Бакалов СПК "Академик" София.

К. Георгиев ПК "Под ръба" Церово.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.