ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕКСПЕДИЦИЯ “БАНСКИ СУХОДОЛ” 2016 г.

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експедиция “Бански суходол” 2016г.
Експедиция “Бански суходол” 2016г. беше проведена в периода 20.08.–10.09.2016г., с обща продължителност 22 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на бившата ски база (2300 мнв). Eкспедиционният багаж беше изнесен до мястото за бивакуване и свален до гр. Банско след приключване на експедицията с помощта на товарни коне. За по-комфортно бивакуване беше разпъната голяма тента над мястото, определено за хранене. Отделно бе разпъната и голяма складова палатка „Quechua”, в която се съхраняваха хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар, беше използвана за нощуване на някои от участниците и място за подслон при по-лоши метеорологични условия. В Национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, поради което бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски лагера. Сняг за добив на вода за пиене и битови нужди имаше в най-далечно разположеният снежник над лагера намиращ се на около 25 минути ход на разклона за циркусното възвишение. Там беше намерено място между камъните и ледът, където имаше поток с не малък дебит от който се пълнеха бутилките и бидоните за вода. За подсигуряване на проникващите групи, до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 бе изграден изнесен бивак състоящ се от две палатки “Hannah” и тента която да ги прикрива от дъжд. В „щурмовия” бивак бяха качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и излизащи от пещерата групи и лагера бе установявана посредством радиостанции. За съжаление този път не беше осъществена телефонна връзка с подземният бивак в пещерата намиращ се на – 300 м. Може би поради честите валежи, тази година снежниците бяха стопени, голяма част от снежнте тапи на пещерите бяха доста ниски, както и бяха регистрирани доста по-голямо количество каменопади в циркуса и дори в близост до лагера. Меторологичните условия по време на експедицията не бяха добри, често имаше облачност, валежи (понякога придружени от гръмотевици), мъгла, ниски температури и силен северен вятър. Слънчевите дни и ясни нощи бяха малко.
 
 
Цели и задачина Национална експедиция „Банскисуходол” 2016.
 
Базов лагер, вода и изнесен (шурмови) бивак.
 
- Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски лагер).
- Изграждане на система за добив на вода чрез снеготопене.
- Изнасяне на бгаж до входовете на №9-11 и изграждане на бивак.
 
Главен приоритет. Система №9-11.
 
Дейности предхождащи изследователската дейност в пещерата.
 
- Екипиране през вход №11.
- Екипиране през вход №9.
- Преекипиране и пренаковаване на различни участъци от пещерата при нужда!
- Оборудване на подземен лагер за 8 души.
- Установяване на връзка с подземният лагер.
 
Изследователска дейност.
 
- Изследване и картиране на всички възходящи участъци в които не е стигнат край.
- Търсене на път в дълбочина през блокажа и на различни нива в крайните части.
- Докартиране на стари и некартирани участъци.
- Търсене на по-високо разположени входове към системата.
- Търсене на по-ниско разположени входове към системата.
- Биоспелеологични изследвания.
- Измерване на дебита на подземният поток.
 
Второстепенни задачи:
 
- Работа по продължаването на пропаст БС №8.
- Работа по продължаването на пропаст БС №13.
- Проверка на стари и известни обекти и разкопаване на набелязани от предни години обекти.
 
Обекти във високата част на циркуса под Кутело:
 
- Изнасяне на временен бивак в подножието на Кутелата.
- Изследване и картиране на Пропаст №51.
- Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34, 68 и др.
 
Обекти в други части на циркуса:
 
- Проверка на някои покрити от предишната експедиция с капаци пропасти и
покриване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално
снежните тапи в тях да се стопят. №№ 8, 41,57, 71 и др
- Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата част на циркусното възвишение под Кончето.
- Проверка, заснемане на GPSкоординати и фото документация на пещерите и пропастите в района на Кутело.
 
Други:

- Проверяване, картиране, номериране, GPS, фотодокументация на обектите в циркуса.

- Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса, както и извършване на научни дейности свързани с геологията на циркуса и отбелязване на нивото на всички снежни тапи на пещери в циркуса.

Ледниковата пропаст.
 
- Проникване и вземане на проби от леда ако пропастта е отворена!!!
 
2.Участници
 
В експедиция „Бански суходол“ 2016 за периода 20.08-10.09 участие взеха общо 15 души. Пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПК “Под ръбъ” – Церово,ПКСУ „София“, ПК „Приста“ Русе, ПК „Черни връх“ София и участници не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от Tomasz Pawlowski от Wisokogorski Krakow- Полша.
 
3. Списък на участниците
 
ПК “Хеликтит” София:
Константин Стоичков,Христо Христов, Михаил Хаджитодоров и Мирослава Христова.
 
СПК “Академик”София:
Павел Бакалов и Боян Шанов.
 
ПК “Под ръбъ” – Церово:
Ефросина Христова и Филип Енчев.
 
ПКСУ „София“:
Радослав Ненкин, Ивайло Бакалов и Анна Филчева.
 
ПК „Приста“ Русе:
Теодор Кисимов.
 
ПК „Черни връх“ София:
Диана Неева.
 
Klub Wisokogorski Krakow-Полша:
Tomasz Pawlowski.
 
Нечленуващи в пещерни клубове:
Траяна Хаджитодорова.
 
4. Дневник
 
20.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz Pawlowski.
 
В 4.00 часа сутринта група в състав: Коста, Ефи и Томи се събираме в клуба. Сваляме и товарим експедиционният багаж в микробуса на Томи. Минаваме през Обеля от където взимаме Павката и Мамута с още експедиционен багаж. Към 5.30 часа излизаме от София. Спираме на „Предела“ и наливаме питейна вода за нуждите на експедицията. В Банско се пазаруват още материали и хранителни продукти. В посетителският център на „Парк Пирин“ оставяме да се зареждат „спелеофоните“. Разтоварваме и сортираме багажът над местността „Пещерите, където изграждаме временен бивак. Павката и Мамута се качват по пътеката до ригелите и установяват, че пътеката е разчистена от паднали дървета и няма да има проблем за транспортирането на багажът за следващия ден. Томи и Ефи слизат още веднъж да пазаруват от Банско. Вечерта правим още едно слизане за да вземем заредените „спелеофони“. Нощуваме на „Пещерите“.
 
21.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz Pawlowski.
 
Сутринта към 10.00 часа пристигат хората с конете. Товарим багажът и тръгваме към 11.00 часа. Качването към циркуса става бавно. Има проблеми със самарите на товарните коне и балансирането на багажа. Спира се няколко пъти, като се прави почивка на равен участък след средата на пътя. Томи и Мамута стигат до лагера първи към 16.00 часа. Те разчистват пътеката от изсъхнал клек в най-горната и част. Останалите участници пристигаме към 17.30 часа в лагера. Опъваме голямата (щабна-складова) палатка. Изваждаме и подреждаме цялата храна, заедно с тази която сме оставили от миналата година. Подреждаме инвентара. Павката и Мамута отиват да намерят място за наливане на вода и наливат вода. Направен е „хладилник“ в един от най-близко разположените въртопи до лагера. Там в бидон под големите камъни на хладно са поставени продуктите които могат да се развалят. Конярите решават да пренощуват в лагера и да слизат към Банско на следващия ден.
 
22.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz Pawlowski.
 
Ставаме рано. Томи и Ефи качват багаж до входът на БС №9-11. Заравняват площадката на изнесеният бивак. Опъват двете палатки на мястото. Нямат време за опъване на тента над тях. В лагера опъваме тентата над общото пространство, изграждаме място къде да държим огнеопасните материали (ГСМ), Павката прави навес за да може генераторът да е на сухо място, далеч от общото пространство зад голямата (щабна-складова) палатка. По обяд се разваля времето. До вечерта вали четири пъти като (валежите са придружени с от гръмотевици) два от които проливно и веднъж градушка. Това не пречи да продължихме с подреждането на лагера и готвенето за вечеря. Събираме в бидоните дъждовна вода. Вечерта продължава да вали и се разразява нова гръмотевична буря.
 
23.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz Pawlowski.
 
Ставаме към 7.30 часа. Установяваме, че агрегата не работи, което е сериозен проблем. Томи и Ефи отиват на теренен обход. Достигат до входа на малка пещера в характерния улей под „Църна могила“. Пещерата е с малки размери (дължина 11 метра при денивелация от + 1 метър) Нейният пореден номер е БС № 78 („Скалолазка“). Картират я. Проверяват БС № 71. Снежната тапа видимо разтопена от предни години и нивото и е на около – 5 метра от входа в най-североизточната част снегът е стопен и се вижда продължение. Проверяват и БС № 73. Забелязват, че и в нея няма снежна тапа. Правят теренен обход до БС № 6. Нивото на снежната тапа е на 4 метра под входа. Изградената и разрушена от тежеста на снега конструкция за капак виси над тапата на няколко останали здрави въжета заедно с голямо количество сняг и лед. В процеп между скалата и снега в северната част камъка пада около 20 метра. В БС № 20 също установяват, че няма снежна тапа. Слизат по снежника и скалните стъпала до БС № 57. Махат поставения капак. Видимо вътре няма сняг. Има доста нападали камъни от сипея. Минават и проверяват „дупката“ в сипеите под БС № 57. Усеща се силно въздушно течение. Прибират се в лагера към 17.00 часа. В лагера заедно с Мамута и Павката изваждаме всички материали от землянката. Подреждаме. Разковаваме всички изгнили дървении и нарове. Оставаме само рафтовете. Изхвърляме всички ненужни неща и подреждаме нужните по рафтовете. Слагаме масите и пейките под общото пространство в лагера. Изкарваме хлябът да съхне и да не мухляса. Привечер вали отново но за кратко.
 
24.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Христо Христов, Ефросина и Tomasz Pawlowski.
 
Ставаме рано. Ефи, Томи и Мамута отиват до БС № 71. Не могат да включат перфоратора и екипират импровизирано. Ефи слиза 10 метра. В дясно тапата е стопена. Достига до преодолимо стеснение между тапата и скалата. Има опасно надвиснали камъни. Трябва да се разкопае сняг още малко. Видимо пещерата продължава и се усеща въздушно течение. Томи проверява ново пропадане в сипеите под „Кутелата“. Диаметърът му е около 15 метра с дълбочина 10 метра. Вижда се основна скала, но и много камъни. Според него е опасно за работа. Взима му координатите и смята, че е добре да се наблюдава като потенциален обект защото може и да отпуши. Групата по обяд се прибира. Павката проверява машината и се оказва, че тя работи и няма проблем с нея. По обяд тръгват към Банско, като Мамута сваля агрегата за поправка. В лагера подреждаме инвентара и храната за БС № 9-11.
 
* Видяна е голяма граблива птица-вероятно Лешояд да се върти над „Кутелата“.
 
 
25.08.
Състав: Павел Бакалов и Константин Стоичков.
 
Времето отново се разваля до обяд е мъгливо и вали дъжд. Към 16.30 часа взимаме приготвения багаж и се качваме до входа на БС № 9-11. Екипирасе входа на БС № 11. Павката вади багажа и го изкарваме до мястото за бивак. Опъваме тентата. Поради липса на малки въженца няма как да я доукрепим и оставаме тази дейност за следващите дни. Слизаме до лагера по „Булеварда“. Павката се свързва с хората които на следващия ден ще пътуват от София. Вечерта и през нощта пак пада мъгла но се задържа без валежи.
 
26.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин и Филип Енчев.
 
Ставаме рано. Към 10.30 часа Павката тръгва към Банско за да вземе агрегата и да посрещне Радо и Филип. Ходи се за вода и дърва. Групата от Банско пристига към 17.00 часа. Агрегата е поправен и носят някои от поръчаните неща които са ни нужни.
 
27.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян Шанов, Теодор Кисимов и Диана Неева.
 
Денят го определяме за почивка и за подготовка преди влизането в пещерата. Лепят се гащеризони. Правим навес на хладилника с цел да има повече сянка и да не се развалят продуктите в него. Ходим за дърва и вода. Към 15.40 часа пристигат Теодор, Боби и Диди. Вечерта съставяме планът за влизане. Павката и Филип ще влезнат първи и ще преекипират където е нужно, също така ще направят подземния лагер. Радо и Диди ще вкарат багаж към лагера. Двете групи ще се съберат в лагера и след това ще картират новооткритите нови части, както и ще свържат картировката от миналата година в дясното възходящо разклонение над лагера. Теодор и Боби ще влезнат с цел изкачване на комин. Коста ще действа по терена.
 
28.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян Шанов, Теодор Кисимов и Диана Неева.
 
Ставаме в 8.00 часа. Закусваме и подготвяме багажът за качване.
 
Група 1 - №9-11.
Състав: Теодор Кисимов и Боян Шанов.
Цел на влизането: Изкачване на коминът след "Качвалата" за търсене на по-високо разположен вход към системата.
Влизане: 13.30часа.
Контролно време: 22.00 часа на 28.08.
Излизане: 19.15 часа.
 
Група 2 -№9-11.
Състав: Павел Бакалов и Филип Енчев.
Цел на влизането: Преекипиране, изграждане на подземния бивак и проучване на новите части от предварителното ходене.
Влизане: 17.45часа.
Контролно време: 00.00 часа на 31.08.
Излизане: 20.30 часа. На 30.08.
 
Група 3-№9-11.
Състав: Радослав Ненкин и Диана Неева.
Цел на влизането: Картиране на новите части от предварителното ходене.
Влизане: 19.45часа.
Контролно време: 22.00 часа на 30.08.
Излизане: 17.45 часа на 30.08.
 
По идея на Теодор от миналата година, той иска да изкачи комин в близост до началните части на пещерата и така да потърси по-високо разположени входове към системата. Теодор и Боби влизат към 13.30 часа в пещерата. Стигат до мястото с комина. Теодор разглежда и съседния комин. Започва изкачване, Боби го осигурява. Забива 7 упори. Качва към 30 метра широк комин. Следва стеснение последвано от уширение с голям и лабилен камък след което има широка камина. Конфигурацията преминава в по-тясна камина. Изкачва още поне 25 метра. Достига до стеснение от което се вижда още 3-4 метра и завой. Остават комина екипиран и излизат към 19.15 часа. Засичат Павката и Филип в „Голямата ледена зала“. Излизат и предприемат кратък теренен обход над входовете на пещерата и Теодор достига до обект БС № 63 А след което слизат в лагера. Коста прави теренен обход също.
 
29.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян Шанов, Теодор Кисимов и Диана Неева.
 
Ставаме към 8.30 часа. Коста се качва първи до изнесения бивак при БС № 9-11 и се опитва да направи връзка с подземния лагер. За съжаление връзка не е установена. Прави теренен обход в района над входовете към системата. По засечени предварително азимути спрямо входове № 9 и № 11 търси вероятното място където се нанася комина и достига до заключение, че най-вероятния обект, който ще е нов вход към системата е БС № 63 А. Прави скица на обкта и снема азимути. Проверява и други потенциални обекти. Към 12.00 часа се качват Теодор и Боби. Те ще влизат за да картират новоткритите части от предния ден.
 
Група 1 - №9-11.
Състав: Теодор Кисимов и Боян Шанов.
Цел на влизането: Картиране на новоткритите части от предния ден.
Влизане: 13.30часа.
Контролно време: 22.00 часа на 29.08.
Излизане: 18.00 часа.
 
Групата влиза, изкачва и картира участъка. Боби прави неуспешен опит да премине крайното стеснение. След като излизат с помощта на GPS-а правят измерване на денивелацията (проекциите) между вход БС № 11 и БС № 63 А. Оказва се, че е 20 метра. Предприемат теренен обход. Проверяват БС № 23. Оказва се, че ледът под сипеите в нея се е стопил и има ново пропадане вътре. Смятат, че е доста опасно за работа вътре! По път към лагера поглеждат и БС № 57. Видимо положението спрямо предната година не е много променено. Прибират се в лагера към 20.00 часа. Сядат заедно с Коста и на компютъра нанасят картировката. Оказва се, че целият участък който е изкачен е с денивелация 58 метра. Това вдига денивелацията на пещерата с 18 метра и тя става – 354, + 18 метра или общо 372 метра. Което автоматично я прави втора по дълбочина в България.
 
30.08.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян Шанов, Теодор Кисимов и Диана Неева.
 
Сутринта отново гледаме на компютъра къде би трябвало на повърхността да се нанасят новите части. Преди обяд към 11.30 часа тръгваме към БС № 9-11 заедно с Теодор и Боби. Спираме се на водата и пълним една прониквачка с бутилки. Оставяме ги за да ги приберем на слизане. Попътно Коста прави теренен обход. Проверява БС № 71. Тапата е на – 5 метра от входа. Голям камък е паднал и е запушил продължението и за да се работи трябва да се извади на вън. БС № 76 е без снежна тапа, но трябва да се вадят голямо количество камъни. Капакът на БС № 41 е скъсан и в нея има сняг на около 7 метра дълбочина. Снегът в БС № 45 А-Б е без промяна от предната година и е на около метър над дъното. Боби и Теодор започнали с разкопаването на БС № 63 А. Копае се няколко часа, като основно се разширява диаметърът на изкопа. След първоначалното голямо количество дребни камъни следва също така голямо количество пръст. Под пръста се появяват големи камъни които се вадят трудно. Слиза се общо около метър в дълбочина. Към 17.45 часа от пещерата излизат Радо и Диди. Оставили са багаж за изнасяне от другата група. Новините от дъното са, че не са успяли да намерят новите части от предварителното ходене. Имали са и проблем с дистото и не са картирали. Павката е установил, че левия приток над лагера е картиран до край и завършва с непреодолимо стеснение което за да се продължи трябва да се разширява. Филип слиза до дъното на крайният „кладенец-фуния“. Установява, че на това място има тясна и не толкова запушена с камъни пукнатина която е перспективна за работа. Напъхва се в нея, но стеснява и трябва да се работи. Чува се водата! Разглеждат и други възходящи разклонения и установяват, че поне на две места има силни въздушни течения.
Боби и Теодор се отправят към един от обектите под „Кутело“ намерен от Боби по време на предварителното ходене, но се оказва, че е силно запушен с камъни . Вали дъжд за кратко. Към 20.30 часа в лагера се прибират Павката и Филип. Те са извадили и оставения по път багаж от Радо и Диди.
 
31.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Радослав Ненкин, Филип Енчев, Боян Шанов, Теодор Кисимов, Диана Неева и Мирослава Христова.
 
Сутринта Теодор си тръгва от експедицията и поема към хижа Вихрен. По обяд си тръгват Радо и Филип, като слизат към Банско. Заедно с Диди и Боби правим теренен обход в района на „Котешкия чал“. Намираме ново пропадане в поляните над БС № 39. Проверяват БС № 72. Входът е стабилен, няма срутвания, но не се усеща и въздушно течение. В лагера остава Павката. Вечерта към експедицията се присъединява Мими.
 
01.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Диана Неева и Мирослава Христова.
 
Цял ден вали проливно, има и гръмотевична буря. Денят го пишем почивен. Павката ни учи да играем бридж.
 
02.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Диана Неева и Мирослава Христова.
 
По обяд си тръгва Диди. Към 14.00 часа потегляме към БС № 9-11. Мими и Павката се подготвят за влизане. Проверявам нивото на тапата в БС № 13 – 3,5- 4 метра под входа. Предприемаме с Боби нов обход на масива над БС № 9-11. в 16.20 часа Павката и Мими влизат в пещерата. Така започва операция „Ушенце“. С Боби стоим на потенциалните обекти, идеята е да се направи опит за връзка посредством радиостанциите и с удряне по скалата. Духа изключително неприятен и студен североизточен вятър. Групата се забавя с връзката поради факта, че Павката преекипира участък от БС № 11 некоректно екипиран по време на предварителното ходене от Жоро и Мони. В 17.35 (35 минути след определения час) е направена връзката посредством радиостанциите. Връзката е кристално чиста. Първата връзка е направена от площадката след комина на около 28 метра дълбочина под повърхността. Мими опитва да премине крайното стеснение, но има плоча която пречи. Според нея е лесна за разбиване. Направена е и слухова връзка чрез тропане с метален предмет-“кози крак“ по скалата. Мими не ни чува много отчетливо, но Павката чува тропането от площадката на 28 метра под нея. Потвърдено е, че потенциалният нов вход към системата е БС № 63 А. Павката и Мими разекипират участъка. Слез като установяваме връзката слизаме в лагера по „Булеварда“. Павката и Мими се прибират към 22.30 часа.
 
Група 1 - №9-11.
Състав: Павел Бакалов и Мирослава Христова.
Цел на влизането: Установяване на слухова връзка с повърхността от новите части.
Влизане: 16.20часа.
Контролно време: 22.00 часа на 02.09.
Излизане: 21.30 часа.
 
03.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, Ивайло Бакалов и Анна Филчева.
 
Този ден Боби и Мими правят теренен обход в улея под масива на връх „Бански суходол“. Намират маркиран отвор БС № 49. Вероятно обаче това е БС № 49 А. Обектът е запушен безнадеждно с камъни. Заедно с Павката продължават разкопаването на БС № 63 А. Вадят два големи камъка. Мишо и Тери които трябва да се присъединят към експедицията минават по „Кончето“ и решават да спят на заслона и на следващият ден да се присъединят. Вечерта пристигат Иво и Ани. Правим разбор за следващият ден.
 
04.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, Ивайло Бакалов, Анна Филчева Михаил Хаджитодоров и Траяна Хаджитодорова.
 
Този ден Мишо и Тери трябва да слязат по „Жълтата цепка“ в циркуса. Стоя на върха над БС № 9-11 за да ги напътствам. Боби прави теренен обход в района на БС № 30. Минава покрай входът на БС № 46. Не установява въздушно течение. Изкачва се до отвор разположен на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“. Обектът представлява ниша намираща се на върха на разломна пукнатина със заличка дълга около 5 метра. Цялата е в мъхове и влага. Преминава в тясна и запушена с камъни цепка от която не се усеща въздушно течение. Проверяваме отново БС № 23. Оказва се, че пропадането е около 5 метра. Вижда се лед в дълбочина. Въпреки срутванията се усеща силно въздушно течение. Проверяват се всички пропадания в рйона. От всичките се усеща въздушно течение. В БС № 8 снежната тапа е на около - 8 метра под входа. Влиза се и в БС № 22. Има доста гуано вероятно от мишки. Намерена е и е извадена кост. Боби влиза в БС № 57. Леденият „език“ от миналата година е стопен. Доста по широко е пространството вътре, но същите големи камъни запушват пътя в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Павката, Иво, Ани и Мими влизат към 17.30 часа в БС № 9-11. Към 16.30 часа Мишо и Тери са в лагера.
 
Група 1 - №9-11.
Състав: Павел Бакалов, Мирослава Христова, Ивайло Бакалов и Анна Филчева.
Цел на влизането: Търсене на новите части от предварителното ходене, картировка, измерване на дебити и взимане на проби.
Влизане: 17.30часа.
Контролно време: 17.00 часа на 06.09.
Излизане: 15.30 часа на 06.09.
 
05.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, Ивайло Бакалов, Анна Филчева Михаил Хаджитодоров и Траяна Хаджитодорова.
 
Времето е нестабилно, по прогноза се задава доста лошо време. Зареждаме лагера с вода и дърва. Оказва се, че генераторът отново се е развалил и ще разчитаме основно за ток от „пауърбанката“. След обяд започва да вали. Не предприемаме теренни обходи поради лошото време.
 
06.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Боян Шанов, Мирослава Христова, Ивайло Бакалов, Анна Филчева Михаил Хаджитодоров и Траяна Хаджитодорова.
 
Сутринта към 9.20 часа Боби, Мишо и Тери си тръгват от експедицията. Времето е лошо и вали постоянно. Няма връзка с радиостанциите. Към 17.10 часа в лагера пристигат Мими, Ивайло и Ани. Павката е останал за малко в щурмовия лагер за да преопъне тентата. В пещерата не са намерили отново новите части от предварителното ходене. Измерили са на няколко места дебити. Взели са също така от няколко места проби от седиментите в пещерата. Свързали са картировката от предишната година в дясното възходящо разклонение над лагера. Събрали са подземния лагер. Иво и Ани си тръгват към Банско. Освен дъжда духа и силен североизточен вятър. През нощта вятъра се усилва. Къса половината от тентата над общото пространство. Връзваме здраво (складовата-щабна) палатка. Вятъра не успява да я отнесе, въпреки, че избива не веднъж част от фиксиращите колчета на рейките. Равносметката след бурята е скъсана тента и спукана носеща рейка на (складовата-щабна) палатка.
 
07.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков и Мирослава Христова.
 
Вятъра не е стихнал. Мими си оправя багажа и към 13 часа тръгва към Банско. Вали още 3 часа. Към 17 часа Павката се качва до БС № 9-11 и сваля две прониквачки с багаж и така необходимата ни „пауърбанка“ за зареждане на телефоните.
 
08.09.
Състав: Павел Бакалов и Константин Стоичков.
 
По прогноза този ден времето е стабилно. Към 11 часа се качваме до БС № 9-11. Разоборудваме изнесеният бивак. „Зазимяваме“ храната, инвентар, тента и други пособия в БС № 11. Разекипираме вход № 11. В 17.30 часа се прибираме в лагера.
 
09.09.
Състав: Павел Бакалов и Константин Стоичков.
 
Времето отново е лошо. Вали, спира и пак вали. Започваме разоборудването на лагера. Подготвяме за зазимяване храната и материалите. Сваляме тентата и прибираме пейките и масите. Павката ходи до водата и взима оставените там пикел, чек и бутилки.
 
11.09.
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Мирослава Христова и Ивана Еленкова.
 
Доразоборудваме лагера. Сгъваме (складовата-щабна палатка), „зазимяваме“ землянката. Преди това и правим скица за да може да направим по нея проект за по-добра и ефективна конструкция в бъдеще. Конярите с товарните коне пристигат към 13.00 часа. Следва дооправяне на лагера и товарене. Отново самарите не са балансирани и придвижването е бавно. Слизаме по тъмно. На „Пещерите“ ни чакат Мими и Ив. Те са докарали две коли с които да приберем багажа. Вечеряме в Банско и се отправяме към минералните бани при село Стара кресна-Ощава. С това експедиция „Бански суходол“ 2016 приключва.
 
12.09.
 
Състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Мирослава Христова и Ивана Еленкова.
 
Всички благополучно се прибираме в София.
 
 
5. Резултати
 
Експедиция „Бански суходол 2016” беше организирана от софийските клубове СПК „Академик” София и ПК „Хеликтит” София. В нея взеха участие пещерняци от от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПК “Под ръбъ” – Церово, ПКСУ „София“, ПК „Приста“ Русе, ПК „Черни връх“ София и участници не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от Tomasz Pawlowski от Wisokogorski Krakow- Полша.
 
Метеорологични условия:
По време на експедицията наблюденията които извършихме бяха, че снежниците и снежните тапи в пещерите бяха значително по-малки и стопени от предните експедиции. Това е и втората експедиция от последните 15 по време на която времето беше често много лошо, преваляваше, имаше гръмотевични бури, градушки, чести мъгли и не рядко силен и студен североизточен вятър. Температурите се понижаваха вечерно време чувствително, но не фатално, като не падаха под нулата. Може би и заради дъждовното време имаше изключително много каменопади в циркуса. За момента все още смятаме, че подходящият период за провеждане на експедицията е от 20-ти август до средата на септември. Тук може да се добави обаче, че досега не е имало едно и също време в две поредни години, и на тази надморска височина винаги може да има изненади.
 
Организационни:
Експедицията беше съпътствана и с някои трудности, касаещи намирането на товарни коне. Въпреки това бяха намерени товарни животни от страна на дирекцията на НП „Пирин“ и експедицията започна навреме. Проблем имаше с придвижването на багажа защото самарите на конете не бяха прогонени и на качване, както и на слизане падаха и придвижването беше бавно. Благодарение на хората от НП „Пирин“ пътеката беше разчистена от нападали дървета и това благоприятстваше лесното придвижване по нея. Поради ангажираност на организаторите и финансови проблеми някои важни материали като „пауър банка“ бяха закупени и качени по време на експедицията. Беше закупен нов генератор, който се повреди на два пъти и това затрудни зареждането на батериите и акумулаторите. Не успяхме да осъществим и телефонна връзка с подземният лагер. Вероятно някъде кабела по трасето е прекъснат. Много от заявилите хора участие не се качиха и това допълнително затрудни финансово организаторите и експедицията като цяло. Липсата на дигитализирана топография също така затрудни работата ни по терен. Проблем беше и ниската посещаемост на експедицията поради което голяма част от предвидените цели и задачи отпаднаха. Всичките тези организационни неуредици трябва да бъдат премахнати, както и трябва повече хора да се включат в организацията.
 
Главен приоритет „Бански суходол“ №9-11
За времето на експедицията беше работено основно по търсенето на продължение на пещерата и увеличаване на дължината и денивелацията и. Още на предварителното ходене бяха открити много перспективни нови части от членовете на ПК „Хеликтит“ София; Георги Красимиров (БПД) и Симеон Ненков, където те попаднаха на меандър дълъг около 150 метра с поток, в който не достигнат край, нито по течението на потока, нито срещу течението му, и се усеща силно и студено въздушно течение. За съжаление по време на експедицията този участък не беше намерен. Участъка където са намерени тези части е блокажен и това затруднява намирането им, както и факта, че по време на експедицията Георги Красимиров е на експедиция в Иран, а Симеон Ненков участва в Национална експедиция в Австрия. Пещерата беше екипирана през вход № 11 и по време на експедицията този вход на системата беше използван за постоянно и не беше екипирано през вход № 9. В дънните части бяха проверени отново няколко места, като в „дънната фуния“ Филип Енчев от ПК „Под ръбъ“ Церово установи наличието на тясна и не толкова запушена с камъни пукнатина която е перспективна за работа. Чува се водата! Група в състав Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Филип Енчев ПК „Под ръбъ“ Церово, Радослав Ненкин ПКСУ „София“ и Диана Неева ПК „Черни връх“ София разгледаха някои от възходящите разклонения и установиха, че поне на две места има силни въздушни течения. Група в състав: Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Ивайло Бакалов ПКСУ „София“ и Анна Филчева ПКСУ „София“ измерихана на няколко места дебити на подземните потоци. Взеха също така от няколко места проби от седиментите в пещерата. Картираха в дясното възходящо разклонение над лагера с което е свързаха картировката от предишната година. По идея на Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе с помощта на Боян Шанов СПК „Академик“ София беше предприето изкачване на комина над така наречените „Качвала“ в началната част на системата. Там Теодор Кисимов изкачвайки се заби 7 упори и изкачи 30 метра широк комин. Следва стеснение последвано от уширение с голям и лабилен камък след което има широка камина която преминава в по-тясна камина (участък с височина 22 метра) и достигна до стеснение от което се вижда още 3-4 метра и завой. Заедно с Константин Стоичков и Боян Шанов разглеждат електронната карта след като с Боян Шанов са направили теренен обход и благодарение на това, както и след измерване посредством GPS на проекциите сметнахме, че потенциалният нов вход към системата е БС № 63 А. Последвалата картировка от същият екип показва, че това вдига денивелацията на пещерата с 18 метра и тя става – 354, + 18 метра или общо 372 метра. Което автоматично я прави втора по дълбочина в България. Теодор Кисимов подпомогнат от Боян Шанов и Константин Стоичков предприе разкопаване при което успяхме да слезем на около 1.50 метра дълбочина в обекта, който представлява пресичане на пукнатини запълнени с пръст и камъни. Лошите метеорологични условия в края на експедицията попречихада се продължи с разкопаването на обекта. Последвалата операция „Ушенце“ при която е направихме връзка посредством радиостанции и удряне по скалата доказа, че евентуалният нов вход към системата е именно обект БС № 63 А. Връзката беше осъществена от Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София и Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София и Боян Шанов СПК „Академик“ София.
Други пещери и теренни обходи:
Теренни обходи в циркуса бяха извършени от: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша, Христо Христов ПК „Хеликтит“ София,Боян Шанов СПК „Академик“ София, Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе, и Диана Неева ПК „Черни връх“ София.
Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша намериха и картираха пещера в характерния улей под „Църна могила“. Пещерата е с малки размери (дължина 11 метра при денивелация от + 1 метър). Нейният пореден номер е БС № 78 („Скалолазка“). Екип в състав: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Tomasz Pawlowski Klub Wisokogorski Krakow-Полша и Христо Христов ПК „Хеликтит“ София извършиха проучвания в БС № 71. Снежната тапа на пропастта е видимо разтопена. На около - 5 метра от входа в най-североизточната част снегът е стопен и се вижда продължение. Ефросина достигна до преодолимо стеснение между тапата и скалата. Има опасно надвиснали камъни. Трябва да се разкопае сняг още малко. Видимо пещерата продължава и се усеща въздушно течение. Провериха и БС № 73. Забелязаха, че и в нея няма снежна тапа. Извършиха теренен обход до БС № 6. Нивото на снежната тапа е на - 4 метра под входа. Изградената и разрушена от тежестта на снега конструкция за капак виси над тапата на няколко останали здрави стоманени въжета заедно с голямо количество сняг и лед. В процеп между скалата и снега в северната част камъка пада около 20 метра. В БС № 20 също установиха, че няма снежна тапа. Tomasz Pawlowski провери ново пропадане в сипеите под „Кутелата“. Диаметърът му е около 15 метра с дълбочина 10 метра. Вижда се основна скала, но и много камъни. Според него е опасно за работа. Смята, че е добре да се наблюдава като потенциален обект защото може и да отпуши. Боян Шанов и Теодор Кисимов провериха един нов обект под „Кутело“ намерен от Боби по време на предварителното ходене, но се оказа, че е силно запушен с камъни. Същата е и съдбата на БС № 49 А. Боян Шанов се изкачи до отвор разположен на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“. Обектът представлява ниша намираща се на върха на разломна пукнатина със заличка дълга около 5 метра. Цялата е в мъхове и влага. Преминава в тясна и запушена с камъни цепка от която не се усеща въздушно течение. Боян Шанов и Константин Стоичков предприеха влизане в БС № 23. Оказва се, че пропадането в нея е около 5 метра. Вижда се лед в дълбочина. Въпреки срутванията се усеща силно въздушно течение. Провериха се всички пропадания в района. От всичките се усеща въздушно течение. Боян Шанов влезе в БС № 57. Леденият „език“ от миналата година е стопен. Доста по широко е пространството вътре, но същите големи камъни запушват пътя в дълбочина. Усеща се въздушно течение. Поради липса на участници не бяха предприети изследвания в голяма част от набелязаните перспективни обекти, както и в района под „Кутелата“, където все още има пещери и обекти в които не е влизано до сега.
 
Наблюдения по състоянието на различни обекти в циркуса и нивото на снежните им тапи:
БС № 1 (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 6 – 4 метра.
БС № 7 (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 8 – 8 метра.
БС № 9 – 5 метра.
БС № 10 – 4 метра.
БС № 10 А – 5 метра.
БС № 11 – 4 метра.
БС № 12 няма снежна тапа!
БС № 13 – 3,5- 4 метра.
БС № 15 няма снежна тапа!
БС № 20 няма снежна тапа!
БС № 21 няма снежна тапа!
БС № 22 статична, без въздушно течение!
БС № 23 срутване и стопена снежна тапа, силно въздушно течение, опасна за работа!
БС № 24 статична, без въздушно течение!
БС № 38 статична, без въздушно течение!
БС № 39 статична, без въздушно течение!
БС № 41 – 7 метра.
БС № 42 няма снежна тапа!
БС № 45 А-Б (тапата е без изменение спрямо предходната година)!
БС № 46 статична, без въздушно течение!
БС № 49 А запушена безнадеждно с камъни!
БС № 50 няма снежна тапа! Чува се река с голям дебит под камъните!
БС № 57 тапата е стопена, има малко лед, усеща се въздушно течение!
БС № 66 статична, без въздушно течение!
БС № 71 – 5 метра.
БС № 72 статична, без въздушно течение!
БС № 73 няма снежна тапа!
БС № 76 няма снежна тапа, трябва да се вадят много камъни.
 
Обекти:
Ново пропадане под „Кутело“ Запушено с камъни за наблюдение.
Нов обект под „Кутело“ запушено безнадеждно с камъни!
Ново пропадане в близост до БС № 39 все още е малко но е за наблюдение.
Пропадания в близост до БС № 22 всичките със силно въздушно течение перспективни за разчистване!
Ниша в разломна цепнатина на около 20 метра над основата на „Котешкия чал“ в близост дъ БС № 30. Дължина около 5 метра преминава в теснина не се усеща въздушно течение!
Обект в сипеите под „Котешкия чал“ усеща се много силно въздушно течение. Опасен и труден за разчистване! Най-близката основна скала е на около 10 метра от него.
 
Биоспелеология:
Константин Стоичков влезе в БС № 22. Има доста гуано. Намерена е и е извадена кост за определяне.
 
Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2016 изказва специални благодарности на:
 
-Ръководството на Национален парк Пирин и г-н. Мартин Лазаров Директор на дирекция, контрол и охрана за изключителната помощ с намирането на товарни коне и за неоценимата логистична помощ.
-г-жа. Ирина Матеева - БДЗП заради изключителната логистична поткрепа.
-г-н. Борислав Бечев Държавен експерт в Националната служба за защита на природата към МОСВ за помощта и връзката с НП „Пирин“ при намирането на товарни коне.
-Яни Макулев ПК „Хеликтит“ София за акумулаторният перфуратор.
-Теодор Кисимов ПК "Приста" Русе за добрите идеи, изкачването на комина, картирането му с което денивелацията на БС № 9-11 се увеличи значително и без който резултатите на експедицията нямаше да са същите.
-Ефросина Христова ПК „Под ръба“ Церово и Tomasz Pawlowski за помощта при пазаруването на храната и превоза на експедиционният багаж и участниците в експедицията към Банско.
-Филип Енчев, ПК „Под ръба“ Церово, Радослав Ненкин, ПКСУ „София“, Михаил Хаджитодоров, Траяна Хаджитодорова и Млен Кръстев ПК „Хеликтит“ София за закупуването на материали и качването им в циркуса.
-Христо Христов ПК „Хеликтит“ София за свалянето до Банско и даването на гарегата за ремонт.
-Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София за помощта при намирането на транспорт за прибирането и превозването на багажа до София.
-Ивана Еленкова ПК „Хеликтит“ София за превозването на багажа до София.
-Ася Андонова ПК „Хеликтит“ София за отдаването на колата си за превозването на багажа до София.

Приложения: 

Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Ekspedicia_Banski_suhodol__2016.doc9.33 MB
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.