Под ръбъ на скалните венци в Петренски дол 2008

Участници в експедицията. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Киро и Мими картират в нова пещера. Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Цветан Костурков ПК "Под ръбъ" Церово се спуска към некартирани пещери в Петренски дол. Киро и Мими картират в нова пещера. Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

Тръгнахме от Люлин в осем сутринта с Киро. Първата ни цел за деня беше да закупим експедиционната храна от Метро. След около час избиране и подбиране се спряхме на определено количество, което според нас щеше да е достатъчно за трите дни на експедицията. Минахме и взехме Здравеца. След това за по на пряко до гара Искър за зарядно за перфоратора, после през Надежда за закупуване на още нужни консумативи. В Своге се събрахме с Орлин и Цеката. Докато съберем останалия багаж деня съвсем мина. Количеството багаж, беше наистина внушително за да бъде пренесено на веднъж от четирима души. Всеки награби колкото може да носи и се понесохме към поляната след Голяма ниша. Нахвърляхме нещата и се върнахме за втори курс. Качихме и храната. Можеше багажа да е много, но имахме всичко необходимо за комфорта в лагера. Голяма палатка за склад и сушина при дъжд, маса и столчета, два петромакса, които щяха да дават силна светлина след залез слънце и др. Малко преди да се стъмни в лагера пристигнаха още участници в експедицията (Мими, Стоян, Калоян-Калния, Петя, Калоян, Мимо и Бети). Заформихме добра група. Вечерта до късно обсъждахме тактиката за следващия ден.
 
Станахме рано и към 10 часа вече бяхме тръгнали към целите за деня. Бяхме се разделили на три групи. Цеката и Калоян трябваше да вървят над венците на левия бряг на реката и да се спускат посредством рапели до недостъпни входове по самите венци. Аз и Здравеца бяхме на отсрещната страна на дола и с радиостанция трябваше да ги направляваме. Стоян, Мимо, Орлин и Петя тръгнаха в основата на венците, които Цеката и Калоян проверяваха. Мими остана в лагера, а Киро, Бети и Калоян им се наложи да пътуват до София по работа.
 
Първоначалните опити не дадоха желания резултат. Всичките проверени обекти и на височина и в основата на венците се оказаха плитки ниши. Големи усилия полагаха и двете групи, но основната тежест падна върху висящите. Направлявани от нас те посредством рапели и чисти траверси провериха до обяд около 10 отвора. Най-сетне някъде по това време успяха да локализират една не голяма пещера. Последваха още рапели и още една недокументирана пещерас голям вход. Другата група локализира пещерата Провиралото № 2382 и нанесе по картата и корекции. Те пренесоха работата си в района на пещерата Заклещения валун № 2758. Там картираха една проходна пещеричка и след дълга консултация със Здравеца решиха да прекартират Валуна. Някъде по това време със Здравеца намерихме една пещера, която също нямаше карта. След разговор с местните жители се оказа, че пещерата си има име и я наричат Главова дупка. Картирахме я. Пещерата беше малка с 2 входа, един хоризонтален и един вертикален. В края си имаше и хубави образувания. Същевременно Цеката беше намерил нова пещера, която се очертаваше по-дълга от предишните в непосредствена близост до горните входове на пещерата Четириоката № 2386. Това беше и последната от тях проверена пещера за деня. Здравеца се прибра в лагера а при мен дойдоха, Киро и Мими. Спуснахме се под венеца и захванахме картиравката на една пещера, която бяхме локализирали с Киро преди 2 седмици. Оказа се доста завъртяна, но с красиви образувания. Когато свършихме с картирането на вън вече беше тъмно. Прибрахме се в лагера последни. Същият ден Иво Тачев и Алексей, бяха търсили някаква пещера край лагера и бяха копали в периодичния извор над него. Там се очертава добра перспектива за ново интересно откритие. Вечерта пристигнаха Живко, Марти и Веско заедно с курсистките ни Джо, Калина и Цвети. Пристигнаха и почти всички членове на ПК „Под ръбъ” – Церово, които бяха и главният организатор и двигател на експедицията. Стояхме до късно край лагерният огън.
 
Сутринта пак се разделихме, този път на повече групи. Към нас се присъедини и Дишовски-Бреницата. На левия бряг по венците тръгнаха три групи. Живко и Цеката имаха за цел да картират локализираните предния ден пещери и да проверят още няколко отвора. Веско, Марти заедно с Бети и Бобисе захванаха с Голямата ниша до пътеката преди Свинската дупка № 1079. Тази уж ниша се оказа над 60 м дълга пещера. Стоян, Мимо, Петя, Светльо, Цвети, Дишо и Здравеца тръгнаха в основата на венците. Освен да довършат картата на Валуна имаха за задача да проверят венците до Свинската дупка и да картират останалите недокументирани пещери там. На десния бряг тръгнаха Киро и Мими с въже, за да проверят недостъпните входове там. Аз Орлин и Иво трябваше да проверяваме основата на скалите. Последната група беше Алексей, Джо и Клина. Те се отправиха на обход в Братанов дол.
 
Нашата група бързо достигна до Академишки скали, където се натъкнахме на неизвестна пещерка-комин със странна форма. Оказа се, че е за картиране ама я оставихме за сега, защото имахме конкретни цели за деня. Все пак решихме да маркираме пещерите в долната част на Самотворски дол, които според месните местността се нарича Брусовата мелина. Бяха ни на път. Без да искаме локализирахме пещерата Леговище № 1592, която е истинско леговище и е пълна с Бълхи. За тази пещера имахме сведение, че е на отсрещния бряг. Търсехме я повече от година. Маркирахме Чукара № 1599и Малката самотворска № 2473 и още една пещера за картиране излезе. Срещнахме се с Мими и Киро, който беше намерил също пещера за картиране и се подготвяха за рапел до нея. Слезнахме пак в основата и картирахме една пещера с интересна меандрираща форма. Придвижването в основата на скалите беше доста затруднено от високи прагове и прекъсвания на венците редуващи се с отвесни пасажи. Принудихме се да минем по пътеката от Сини вир. Видяхме един недостъпен вход и въпреки опитите за достигане останахме с празни надежди. До отвора се стига само с рапел отгоре. Киро и Мими имаха проблем с картировката на пещерата и пуснаха въже на Орлин да се качи при тях да им помогне. С Иво намерихме още една пещера и я картирахме. Намерих още отвори за проверка. Времето, беше напреднало. Чухме се по радиостанциите с Живко и Цеката, бяха картирали и трите пещери и тръгваха към лагера. Останалите също се бяха упътили в същата посока. Заваля дъжд. Работа остана и за следващият ден и за поне още едно идване. Пак последни се прибрахме в лагера. Трябваше повечето да си тръгваме към София. Останалите щяха да завършат нещата на следващият ден. Равносметката за двата дни бяха картирани 11 не големи пещери и локализиране на още няколко известни. Останаха и няколко неоткрити, но те най-вероятно са в най-долната част на дола при сливането му с Пробойница. За съжаление освен организаторите от „Под ръбъ” и групата от „Хеликтит” в експедицията се включиха активно само Иво Тачев от „Искър” и Здравеца. Явно на останалите клубове района им е безинтересен и втръснал, в момента имат и други приоритети, в повечето клубове са към края с курсовете си за нови пещерняци. Надявам се на някоя от следващите прояви да се съберат повече желаещи в района около Лакатник да бъдат локализирани и документирани пещерите. Тези дупки, които често виждаме и се питаме дали не е поредната малка пещерка. Сигурното е, че в този толкова близък и обхождан район ще излизат все нови и недокументирани пещери.  
 
В понеделника времето е било дъждовно и лошо. Въпреки подкреплението от пещерняци от „Черни връх” по терен не е работено. Наистина някои неща ще се довършват допълнително. Сигурен съм, че това ще е скоро. Поне пещерняците от „Под ръбъ” имат ентусиазма и амбицията да го сторят.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.