Покана за участие в експедиция Бански Суходол 2017, Северен Пирин

Пещерна система БС № 9-11. Автор: Tomasz Pawlowski
Циркус "Бански суходол" Автор: Стефан Стаменов.
Образувания от дънните части на БС №9-11. Автор: Мирослава Христова.

В периода 2000-2016 г. бяха проведени редица експедиции в пиринският циркус Бански Суходол. Те бяха организирани дейно от пещерняци от софийските пещерни клубове Хеликтит, Академик и Витоша. В рамките на тези експедиции бяха направени множество открития. Основеният акцент на проучванията беше изследването на пропастната пещерна система БС №9-11. Като плод на ежегодните усилия и постоянство бяха изследвани много нови участъци в пещерата. През 2013 година беше направен дългоочакваният пробив и беше достигнато ново дъно на кота -313 метра, с перспектива за продължение. През 2014 г. русенският пещерняк Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе намери продължение в дънните части и денивелацията на пещерата нарастна. В самият край на експедицията той попада на участък от големи залии и галерии покрити с блокажи. Основна цел на миналогодишната експедиция -2015 г. Голяма част от тези части са проучени и картирани и общо като дължина пропастната система БС №9-11 надминава 1100 метра при денивелация от – 354 метра, което и отрежда трето място по дълбочина в България. През 2016 година отново Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе подпомогнат от Боян Шанов СПК „Академик“ София изкачва висок комин в началните части на пещерата и с това добавя нови метри денивелация, като след картировката денивеляцията на пещерата нараства на 372 м (- 354 м; + 18 м). Това временно я нарежда на второ място по дълбочина в България, преди да бъдат извършени нови открития в Колкина дупка над с. Зимевица и тя да стане най-дълбоката пещера в страната със своите – 540 м.

 
Време, място, достъп и характерни особености за пребиваването и пещерите в района:
 
Експедицията ще бъде проведена в периода 19.08.2017 – 03.09.2017 на територията на циркус Бански Суходол, Северен Пирин. Тя е организирана от пещерняци от клубовене ПК „Хеликтит“ София, СПК „Академик“ София, ПКСУ „София“ и ПК „Под ръба“ София.
Експедиционният лагер ще бъде изграден на 2300 м.н.в., като за целта се ползва изоставен скиорски бивак. Настаняването е на палатки, осигурени от самите участници (на мястото има подравнени места за палатки). Подходът към лагера е от местността „Пещерите” над гр. Банско, като прехода е между 5 и 7 часа в зависимост от багажа. Експедиционния багаж се пренася до мястото на бивака от наети за целта товарни животни или хеликоптер.
 
Питейната вода се добива от снежници до базовия лагер. Снежниците се намират на 5 до 30 минути от базовия лагер.
 
Пещерите в района са главно с пропастен характер. Те са развити в неопротерозойски мрамори с мощност до 2000 м. Поради високата надморска височина те са с алпийски характер. В повечето от тях има постоянно задържащ се сняг и лед, и рядко температурите на въздуха надвишават 2-3 градуса. Изобилстват тесни пасажи, като началните части до -60 м в системата БС № 9-11 са покрити с фирнован сняг и лед.
 
Участници и условия за участие:
В експедицията могат да участват пещерняци имащи опит и работили в дълбоки и студени пещери. Желаещите да участват в експедицията трябва да знаят и могат да картират и да имат практически опит в това отношение. Да могат да работят в екип с други пещерняци и да притежават нужната екипировка за проникване в студени и влажни пещери, както и обща планинска екипировка за пребиваване във високата планина!
 
Поради специфичния характер на експедицията и времетраенето й е необходимо заявилите участие в нея пещерняци да отделят минимум 6 дни за престой! Същите следва да отправят писмена заявка за участие на адрес: banskisuhodol_expe@abv.bg по приложен образец в срок до 10 август!!!
 
* Към условията за участие е добавена и парична такса от 8 лв. на ден (за всеки от участниците) за закупуване на храна. Утвърдените участници следва да представят на място, на ръководството на проявата документи за застраховка и медицинско удостоверение от личния лекар, че са клинично здрави.
 
Участници, без необходимите документи не се приемат в състава на експедицията!!!
Окончателният състав на експедицията се утвърждава от ръководството и!!!
 
Цели и задачи на експедиция „Бански суходол” 2017.
 
Базов лагер, вода и изнесен (шурмови) бивак.
- Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски лагер).
- Изграждане на система за добив на вода чрез снеготопене.
- Изнасяне на бгаж до входовете на №9-11 и изграждане на бивак.
 
Главен приоритет. Система №9-11.
 
Дейности предхождащи изследователската дейност в пещерата.
- Екипиране през вход №11.
- Екипиране през вход №9. (Само при нужда и циркулация от повече участници!)
- Преекипиране и пренаковаване на различни участъци от пещерата при нужда!
- Оборудване на подземен лагер за 8 души.
- Установяване на връзка с подземният лагер.
 
Изследователска дейност.
- Изследване и картиране на всички възходящи участъци в които не е стигнат край.
- Търсене на път в дълбочина през блокажа и на различни нива в крайните части.
- Докартиране на стари и некартирани участъци.
- Търсене на по-високо разположени входове към системата.
- Търсене на по-ниско разположени входове към системата.
- Биоспелеологични изследвания.
- Измерване на дебити на подземните потоци.
 
 
Второстепенни задачи:
- Работа по продължаването на пропаст БС №8.
- Работа по продължаването на пропаст БС №13.
- Работа по продължаването на пропаст БС №25.
- Проникване с цел оглед за нови продължения в пропаст БС №30 (20 години СПК „Академик“).
- Проверка на стари и известни обекти и разкопаване на набелязани от предни години обекти.
 
Обекти във високата част на циркуса под Кутело:
- Изнасяне на временен бивак в подножието на Кутелата.
- Изследване и картиране на Пропаст №51.
- Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34, 68 и др.
 
Обекти в други части на циркуса:
- Проверка на някои покрити от предишната експедиция с капаци пропасти и покриване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално снежните тапи в тях да се стопят. №№ 8, 41,57, 71 и др
- Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата част на циркусното възвишение под Кончето.
- Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите и пропастите в района на Кутело.
 
Други:
- Проверяване, картиране, номериране, GPS, фотодокументация на обектите в циркуса.
- Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса, както и извършване на научни дейности свързани с геологията на циркуса и отбелязване на нивото на всички снежни тапи на пещери в циркуса.
 

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.