Теснякът 2004

Сифон или полусифон?
Окомерна скица на частите след тесняка. Автор: Живко Петров ПК "Хеликтит" София.
Карта на Банковица до тесняка.

Обикновено напоследък стане ли дума за клуб "Хеликтит" хората неизменно си представят група копачи. Да "вазовци" отново са на Банковица. И пак вкарват кабели, палят агрегати мъкнат машини. Въобще цялата мобилизация и баталните сцени край поляната при крушата на Карлуково най-често оставаха неразбрани за непосветените. Години наред целта бе една: тесняка там долу в Банковица. През тясно меандърче до което можеха да стигнат най-слабите се чуваше шуртене на вода, а продължителното ехо издаваше наличието на обширна зала. С къртачите не постигнахме много. Отцепвайки малки люспи и парчета ние повече калявахме характер отколкото разрушавахме скалата. След изнурителните акции, спорехме с неверници за това че има смисъл, и твърдо обещавахме, че напролет пак ще сме там.
 
Бе писано обаче пробивът да стане не на пролет, а на есен. Факторът "кога" разбира се няма особено значение. С намерение просто да огледаме тесняка и евентуално да го "пробваме" аз, Ицо и Катето се спуснахме на дъното. Вързан като "чувал с картофи" се наместих в цепнатината. Малко по малко гравитацията ми помагаше да се плъзгам навътре. Тактиката едно на пред и две на зад ми даде кураж, че евентуално ще мога да се измъкна след като вляза. А и Ицо и Катя щяха да ме измъкнат каквото и да става! Поне така се надявах. След не чак толкова мъчителна чупка на тялото аз се процедих и попаднах в широка камина. Ицо плавно ме спусна на дъното. След 4-5 м "кацнах" на брега на бистро езеро. В него се вливаше малко поточе. Срещу неговото течение успях да пропълзя около 20 м. Изведнъж галерията взе да стеснява а падналия ниско таван вече образуваше полусифон. Тук реших да обърна назад. По течението нямаше надежда. Езерото всъщност представляваше плътен сифон. Катето се опита да премине тесняка и да слезе при мен, но за жалост не успя. Малко по малко отново преминах тесняка и се озовах при приятелите си. Успяхме! Преминахме тесняка след толкова дълга и трудна борба. Наистина очаквахме огромни зали и километри галерии но В пещерите почти никога не получаваш това което очакваш. След цялата баталия стигнахме до ново предизвикателство. Само пещерният „Каменояд“ вероятно знае какво има след сифона.

Автор: Живко Петров

 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.