Ямата на Козлодер - Март 2023

Събота 11.3.2023г В състав Коста, Стан, Никола Станчев и Георги Ненчев.

Посетихме Ямата на Козлодер
8:00 се запътихме от Младост, набързо през клуба и на път за пещерата. Около 11:30 паркирах на посоченото от опитните място и слязохме от колата. Пресякохме занемарен, но красив ЖП мост над Искъра откъдето вече се виждаха доста пещери в района. Времето беше чудесно и бодро заизкачвахме. Пътеката постепенно от добре утъпкана се превърна в лек и после брутален храстинг. Първо стръмна, после полегата и накрая пак стръмна сред храсти и кари. Отне ни известно време да локализираме пещерата, около 14:00 бяхме на входа и започнахме да се обличаме за проникване.Жоро екипира и се зае да създаде добри упори на входния отвес – два нови анкера стратегически разположени така че въжето да не трие никъде.