Годишно отчетно-изборно общо събрание на ПК "Хеликтит" София

Резултати, избори 2012
В клуба

На основание протокол и решения от заседание на УС на пещерен клуб "Хеликтит" София, проведено на 28.09.2016 г. Управителния съвет на ПК "Хеликтит" София свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на клуба. Събранието ще се проведе в клубното помещение с адрес гр. София, ул. Св. Св. "Кирил и Методий" № 42 на 03.12.2016 г. (съботаот 10.00 ч. при следния дневен ред:
 
1. Годишен отчет за дейността.
2. Отчет на материалната база.
3. Финансов отчет.
4. Избор на нов УС и Председател на клуба.
5. Избор на нови членове на клуба
6. Приемане на експедиционен план за 2017 г.
7. Разни
 
При липса на кворум заседанието ще се проведе на същото място след изтичането на един час от начално обявения час!
В заседанието имат право на глас всички членове на клуба, заплатили членски внос!

Начало: 

2016-12-03 10:00 am

Край: 

2016-12-03 02:00 pm

Организатор: 

ПК "Хеликтит" София
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.