ОБЯВА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПК "ХЕЛИКТИТ" СОФИЯ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПК "ХЕЛИКТИТ" СОФИЯ.

ОБЯВА
На основание Устава на клуба ирешение на Управителния съвет от 29.11.2018 г., УС на ПК "Хеликтит" София свиква, Годишно-отчетно общо събрание на клуба.
Събранието ще се проведе в клубното помещение с адрес: гр. София, ул. Св. Св. "Кирил и Методий" № 42 на 12.01.2019 г. (събота) от 10.00 часа.
Събранието ще се проведе при следния Дневен ред:

  1. Годишен финансов отчет и приемане на проектобюджет за 2019 г;
  2. Отчет материална база;
  3. Годишен отчет за дейността на клуба;
  4. Приемане на нови членове;
  5. Гласуване на ново лого на сдружението;
  6. Експедиционна дейност 2019;
  7. Разни.

При липса на кворум заседанието ще се проведе на същотомясто след изтичането на един час от първоначално обявения час!
Обявата е публикувана ив уеб сайта на клуба, на интернет-адрес: http://www.helictit.info/event
 
Председател на УС на ПК „Хеликтит“:
                                       Яни Макулев.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.