Курс "Пещерняк"

Курс "Пещерняк"

Пещерен Клуб „Хеликтит” София
Организиране на курс за начално обучение „Пещерняк”
 
 
Основната дейност на пещерен клуб „Хеликтит“ София е развиване, насърчаване и популяризиране дейностите по изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина.
За да имаме последователи и клубът да се развива ежегодно и традиционно организираe и провеждаме курсове за обучение по предмета на своята дейност;
Основен сред провежданите обучения е курс за начално обучение „Пещерняк” и „Млад Пещерняк“.
 
Условия:
Курсовете са ежегодни и се провеждат веднъж годишно в периода октомври-февруари с общо времетраене около четири месеца.
В курсовете могат да се записват хора на различна възраст, като младежи и подрастващи (непълнолетни) от 14 до 18 годишна възраст задължително представят декларация от родител. Всеки желаещ да се включи в курса трябва да представи медицинско.
 
Участниците в курса получават пълна застраховка за една година и може да използват специализираната екипировка за преодоляване на отвесни пасажи и проникване в пропастни пещери за времето на курса. Получават в електронен вариант всички учебни помагала свързани с обучението им, както и конспект с най-важните материали на книжно тяло. Всеки завършил курса може да бъде приет за член на сдружението и заплащайки годишен членски внос да участва активно в изследователските дейности на клуба, да получава пълен достъп до материалната база на клуба, архива с информация и има право на глас в годишното общо събрание.
 
Заниманията се провеждат от квалифицирани инструктори. Теоретичните занятия в клубното помещение всеки вторник от седмицата, а практическите през почивните дни (събота и/или неделя). Докато метеорологичните условия позволяват практическите занятия са двудневни! Бивакуването е на палатки. През студените месеци се бивакува в хижи и в някои по-топли пещери (подземен бивак). Курсът приключва с теоретичен и практически изпит. Издържалите получават документ за придобита квалификация „Пещерняк”.
 
Цената на курса е 160 лв, платима на две вноски.
Клубът не обучава височинни работници!
 
Какво е пещерното дело и спелеологията?
 
Ако търсите отговор на този въпрос и дали ще ви хареса да опознаете пещерите и да се включите в тяхното проучване?
 
Ако искате да разберета що за „порода“ хора са пещерняците и как се забавляват?
 
Как се образуват пещерите и пещерните красоти, защо се променя света около нас а те не стареят?
 
Какъв е техния климат и безопасно ли е да влизаме по пещери?
 
Има ли животинският свят в пещерите и защо той е уникален и трябва да го опазваме?
 
Колко са полезни прилепите?
 
Защо от праисторията до днешно време пещерите са люлка на човешката цивилизация и култура и защо огромна част от археологията като наука обръща внимание специално на тях?
 
Как се правят пещерни карти и за какво се използват, дали това е трудно или може да е лесно и приятно занимание?
 
Как да се ориентираме в местност и за какво ни служи GPS-а?
 
Иима ли разлика между пещерняците и туристите, каква екипировка ни е нужна за пребиваванетои бивакуване в планината?
 
Как да окажем първа помощ на пострадал и какви опастности крият пещерите и планините?
 
Защо пещерняците висят само на едно въже и как да се спускаме и изкачваме по него безопасно?
 
Как да преодолеем вътрешните страхове от тъмно, тясно, високо и от неизвестното?
 
Колко е голяма радоста на търсача изследовател?
 
За да получите отговор на всички тези въпроси може да запишете курса „Пещерняк“ на Изследователски пещерен Клуб „Хеликтит” София. 

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.