Цели

Картиране в Темната дупка при гара Лакатник.

Основен предмет на дейност на ПК "Хеликтит" София е изследването, популяризирането и опазването на пещерите и природата като цяло. За осъществяването на тези цели клубът провежда различни обучителни курсове. Осъщесвява изследвания в редица пещери, пропасти и райони и публикува своята дейност. Всяка година се съставя експедиционен план в който влизат най-приоритетните обекти за изследване, както и обучителните програми и годишните сборове на клуба. 

 

Експедиционен план 2017.

 

Експадиция, сбор, курс

Населено място

Ръководител, координатор

Период на провеждане

1. Темна дупка

гара Лакатник

Ясен Вучков, Кирил Данаилов, Константин Стоичков

целогодишно

2. Банковица

село Карлуково

Яни Макулев

целогодишно

3. Пролетен лагер-сбор

село Карлуково - април-май

4. Курс "Картиране"

-

- -

5. Курс "Техническо"

-

-

-

6. Бански суходол

град Банско

-

август-септември

7. Курс "Пещерняк"

-

-

септември-януари 2018

8. Есенен лагер-сбор

село Карлуково

-

октомври-ноември

 

     

 

   
 

Експедиционният план е приет и гласуван от ОС на клуба на 05.12.2016г. 

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.