Our site is still under construction !!!

Dear visitors,

English version of the website is under construction !!!

- Some оf the services are intentionally disabled!
- In others you may experience difficulties in using!
- English translation in progress!

We apologize for any inconvenience.
The team of Union of Fathers in Bulgaria

Актуална информация от експедиция „Бански суходол“ 2020

Циркус "Бански суходол". Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Бански суходол №30 - "20 години СПК Академик" . Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Добив на вода. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

В неделя (30.08.) от експедицията се завърнахме с Живко и Петър Делчев. Пускам кратко резюме от това което се случи в циркуса за периода 22.08-30.08. и актуална информация от последните часове.

 

Петък (21.08.) Вечерно след работа към Банско потеглихме участниците за първият етап от експедицията: Димитър Генов, Филип Енчев, Николай Петров, Милена Ненова, Йорданка Донкова, Десислава Канева, Радостина Цонева, Стамен Димитров- ПК „Под ръбъ“ Церово; Хелиана Дундарова, Живко Петров и Константин Стоичков- ПК „Хеликтит“ София; Alex Cruceru от Румъния/Клуж Напока.

Някои от участниците пристигнахме след полунощ на сборният пункт в местността „Пещерите“ над Банско.

 

Събота (22.08.) След доста бавно и изморително изкачване 16 души достигнахме до базовият лагер на експедицията в циркуса Бански суходол (~2240 м.н.в.). По средата на пътя ни настигнаха и се присъединиха към групата: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Христо Христов-Мамута и Валери Петров-Док-ПК „Искър“ София. Същия ден остана време само за опъване на голямата палатка и оправяне на личния багаж.

 

Неделя (23.08.) Първа група в състав Ефи, Мамута, Док и Алекс от Румъния се качиха през седловината на „Църна могила“ и Кутело до откритата по време на миналогодишната експедиция пропаст в южното подножие на вр. „Бански суходол“. По сведения от Ефи, спуснали са отвес около 30 метра след който има сипей, малко сняг, и следва дъно с нанос. Не се усеща течение. Пропастта е картирана.

Втора група в състав Митака, Филип, Милена, Колето, Данчето и Деси се качиха и оправиха „щурмовия“ бивак пред БС №9-11, екипират през впод № 11 и слизат за вода до „Ледената зала“. За съжаление добивът на вода от пещерата е нищожен.

С Живко се качихме към снежниците да търсим течаща вода. Тази година снежниците са по-големи, във въртопите в сипеите над лагера се забелязват преспи сняг и като резервен вариант може да се направи "топилка". Течаща вода намерихме на големия снежник на разклона за циркусното възвишение на около 20 минути над лагера. След което се върнахме и помагахме на Хели за подреждането на лагера.

Същия ден към Банско слезнаха; Стамен, Мамута, Док и Жоро (коняра).

 

Понеделник (24.08.) Митака, Филип, Данчето и Алекс подготвиха личния и експедиционен багаж за влизане и изграждане на подземният лагер в БС №9-11. Също така събират дърва, наливат вода и готвят вечеря. Същия ден заедно с Живко, Хели и Колето се качихме до входа на БС №9-11. Живко и Хели се изкачиха до БС №29, където Хели събира кости и биоспелеологичен материал. На слизане към лагера Хели влиза в БС №24 и набелязва БС №46, БС №22 и БС №38 за следващи дейности. Сутринта Ефи си тръгна от експедицията и взе със себе си към Банско едно изгубено куче, което ни намери лагера.

 

Вторник (25.08.) По прогноза даваха разваляне на времето и още по обяд припръска дъжд. След кратко колебание в следобедните часове в БС №9-11 влязоха: Митака, Филип, Данчето и Алекс. Целта им е оборудване на подземния бивак на разположен на - 300 метра, проучване и картиране в дънните части. По план трябва да излязат в петък. Следобед и привечер преваля и прегърмя. Събрахме голямо количество вода.

 

Сряда (26.08.) Сутринта се качих до входа на БС №9-11 за да установя връзка с подземния лагер. Връзката беше успешна, групата се подготвяше за планираните дейности и споделиха, че са слезли без произшествия и са изградили подземния лагер. Разбрахме се да осъществим пак връзка на следващия ден (четвъртък) в 10.00 часа сутринта. От експедицията си тръгнаха Колето, Милена и Деси. Привечер с Живко и Хели се качихме до БС №48, където Хели трябваше да събира биоспелеологичен материал. Оказа се, че пещерата е доста мокра и кална тази година и улова не трая дълго. По тъмно записвахме звуци на входа на БС №38 до 22 часа и се прибрахме в лагера. Към нас по-рано през деня бяха тръгнали Петър Делчев-СПК „Академик“ София и Игор Руняшки ПКСУ „София“. Поради късното тръгване и тежкия багаж те съобщиха, че ще пренощуват в подстъпите на циркуса и на следващия ден ще се присъединят.

 

Четвъртък (27.08.) В сутрешните часове се спуснах до подстъпите към циркуса и помогнах с качването на багажа на Пешко и Игор. Хели остана в лагера, а Живко отиде до БС №9-11 за осъществяване на връзка с подземния бивак. Връзката е била кратка и е станало ясно, че има нови части и ще излизат същия ден. Излязоха към 16 часа и разказаха с подробности за новите открития: Митака и Алекс от Румъни) са влезнали срещу течението в обширни части с разклонения. Качили са и са заобиколили 3 водопада и са стигнали до четвърти за качване с коване. На връщане са проходили едно от разклоненията и са се свързали с участъка в който Филип и Данчето изграждат парапет. Установяват първо слухова връзка и след това се срещат. Така ще се избягва полусифона. Има много „изтръпнали“ блокажни участъци. Над четвъртия водопад се вижда обем. Сумарно са проходили над 800 метра. Имали са проблем с дистото и не са картирали.

 

Петък (28.08.) Денят беше отреден за щурм на БС №30-„20 години Академик“. В групата бяхме с Живко, Хели, Игор и Пешко Делчев. Попътно набелязахме потенциални места за индикаторния опит в БС №9-11. Картирах обекта БС №56 Б. Разделихме се, като Живко и Игор поеха екипирането към дъното, Хели събира биоспелеологичен материал и кости, а аз картирах. Под първия отвес беше забелязан прилеп, което се случва за първи път в пещера в циркуса. От експедицията си тръгна Филип. Вечерта към експедицията се присъедини Павел Бакалов СПК „Академик“ София и след него в малките часове на нощта пристигнаха: Велин Вълчев СПК „Академик“ София, Стамен Димитров, Радостина Цонева, Тодор Ирманов, Тошко и Сашо Лазаров (фотографа) ПК „Под ръбъ“Церово.

 

Събота (29.08.) Ден за подготовка за влизане в №9-11. По обяд към циркусното възвишение и БС №9-11 се отправихме заедно с Живко, Хели и Пешко Делчев. Проверихме нивото на снежните тапи в някои от пропастите и направихме карти на обектите и пещерите БС №№ 36, 37, 44, 47, 49, 58 Г,54, 54 Б. Проверихме и допълнихме данните и документацията на множество пещери и пропасти във високата част на циркуса. Вечерта Хели опъна мрежи в близост до лагера и се хванаха два вида прилепи.

 

Неделя (30.08.) По обяд към пещерата пое група в състав: Митака, Радост, Велин и Игор. Те ще слязат в подземния лагер и ще продължат с планираните активности. Стамен, Данчето, Тошко, Павката и др. Се качват с основната група и им помагат с багажа. Следобед към банско слизаме заедно с Живко и Пешко Делчев. Привечер същото правят и Стамен, Данчето, Тошко и Сашо Лазаров. Хели се качва на входа на БС № 30, опъва мрежи за прилепи и записва звуци цяла нощ. Установява 7 вида прилепи. Пещерата БС №30 вероятно е най-високо разположената, открита засега прилепна пещера в Европа.

 

Понеделник (31.08.) Между 10:10 часа и 11:30 часа се чухме с Павката и Хели. Те са имали уговорка с хората в подземния лагер да проведат индикаторния опит в дънните части. Уговорката е в уречен час да пуснат димката. На повърхността чакат на набелязаните, потенциални места: Павката, Хели и Алекс. Алекс е на обекта „Духалото“ в сипеите под „Котешкия чал“, който представлява пропадане в самите сипеи от което излиза силно и студено въздушно течение. Алекс е установил миризма на цигари и мирис от димката. Според Павката вероятно дима от димката се е разсеял и не е успял да премине разстоянието от около 200 метра денивелация до повърхността.

 

Вторник (01.09.)Към 10:30 часа се чухме с Павката. Той е установил връзка с подземния лагер. Те са споделили, че не са имали проблеми с димката и са я пуснали в уреченото време. Започнали са картировка на новите части, успяли са да донаковат парапета и да изведат безопасно преминаването през участъка избягващ полусифона. Открили са още нови участъци и продължават с картирането. Към експедицията се качва Иво Колчаков от Пазарджик. Павката подготвя следващото влизане в пещерата. Преопъва се тентата, ремонтира се землянката. Направил е и резервация за минералните бани на "Ощава" за след експедицията. Хели записва звуци в близост до входа на БС №9-11 цяла нощ.
 
Сряда (02.09.) Хели прави връзка с подземния лагер в 1:30 часа след полунощ. Споделили са, че са си почивали и следващата връзка ще е в 9:30 часа сутринта. Към 10:00 часа при нея пристига Иво Колчаков, който ще влиза в БС №9-11. Ххели отново се е чула с подземния лагер. Днес Радост и Ммитака ще продължат с екипирането и картирането на новите части. Игор и Велин ще изчакат Иво в подземния бивак. Хели споделя, че ще има доста интересни резултати свързани с прилепите. Слиза в лагера да си почива и тя.Следващата връзка с подземния лагер ще е утре.
 
Четвъртък (03.09.) Вечерта Игор и Велин са излезли от пещерата. Хели събира биоспелеологичен материал на БС № 38.
 
Петък (04.09.) Днес Павката в 10 часа е направил връзка с подземния лагер. Радост и Митака са картирали новите части срещу течението на голямата река до 30 метровия водопад. Днес ще излизат от пещерата. За тази година няма нови части в дълбочина след кота -407м. Но има към километър картирани нови части... Днес ще се качват доста хора за да помагат за края на експедицията. Конете се качват утре вечер....Така в неделя сутрин по план ще тръгнат към Банско...
 

 

Хели води точен дневник на експедицията и след завършването и ще бъде публикувана подробна информация, дневник, карти и данни от научните изследвания!

 

 

 

Mailing address

Mailing address

1332- Sofia, Bulgaria
Liulin-6 distr., 616, entrance: В, 8-th floor, apt. 69

Clubhouse address:

1202-Sofia, Bulgaria
42, Sv. Sv. Kiril i Metodii str. floor:3

Bank details (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

Contact

If the issue requires an urgent response

Telephone +359 88 898 6607

Otherwise

E-mail

 

Subscribe to receive notifications about new content, events, news and more.

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.