Годишно отчетно общо събрание на ПК "Хеликтит" София

ПК "Хеликтит" София

О Б Я В А
 
На основание протокол и решение от заседание на УС на пещерен клуб "Хеликтит", проведено на 26.10.2017г., Управителният съвет на ПК "Хеликтит" свиква Годишно отчетно общо събрание на клуба.
Събранието ще се проведе в клубното помещение с адрес: гр. София, ул. Св. Св. "Кирил и Методий" № 42 на 16.12.2017г. (събота) от 10.00 ч. при следния
 
Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на клуба през 2017 г.
  2. Отчет на Касиера за финансовото състояние на клуба.
  3. Отчет на Инвентарчика за състоянието на материалната база.
  4. Приемане на нови членове.
  5. Предложения за прояви през 2018 г.
  6. Разни.

 
Отчетният доклад на УС за дейността на клуба ще бъде публикуван на интернет-сайта на клуба, не по-късно от 2 седмици преди датата на събранието.
 
При липса на кворум заседанието ще се проведе на същото място след изтичането на един час от първоначално обявения час.

Начало: 

2017-12-16 10:00 am

Организатор: 

ПК "Хеликтит" София
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.