ОБЯВА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО-ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПК "ХЕЛИКТИТ" СОФИЯ

Милудин Соколов в клубното помещение. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

На основание Устава на клуба ирешение на Управителния съвет от 10.01.2018 г., УС на ПК "Хеликтит" свиква отчетно-изборно общо събрание на клуба.
Събранието ще се проведе в клубното помещение с адрес: гр. София, ул. Св. Св. "Кирил и Методий" .Ме 42 на 17.02.2018 г. (събота)от 10.00 ч. при следния Дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на клуба през 2017 г.
2. Отчет на Касиера за финансовото състояние на клуба, и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.
3. Отчет на Инвентарчика за състоянието на материалната финансово състояниебаза.
4. Приемане на нови членове.
5. Подаване на оставка от УС и избор на нов УС.
6. Предложения за прояви през 2018 г.
7. Разни.
При липса на кворум заседанието ще се проведе на същотомясто след изтичането на един час от първоначално обявения час.
Обявата е публикувана ив уеб сайта на клуба, на интернет-адрес: http://www.helictit.info/event
 
Председател на УС на ПК „Хеликтит“:
                                       Ивайло Иванов.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.