Отчетно-изборно събрание на ПК „Хеликтит” София 17.02.2018 г

Изглед от помещението на клуба. Снимка: Константин Стоичков

На 17.02.2018г (събота) в клубното помещение се проведе Отчетно-изборно събрание на клуба.
Преди събранието, председателя на БФСп, доц., д-р Явор Шопов запозна членовете на клуба с някои от инициативите, проектите и проявите планирани от БФПс за което сърдечно му благодарим.
Събранието започна в 11.00 часа-един час след обявеното поради липса на кворум в 10:00 часа.Присъстваха първоначално 17 души, членове на клуба, а след избирането на новите членове, присъстващите станаха 20 души, с право на глас.
Сбирката протече спрямо предварително обявения дневен ред.
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на клуба през2017 г.
2. Отчет на Касиера за финансовото състояние на клуба.
3. Отчет на Инвентарчика за състоянието на материалната финансово състояние.
4. Приемане на нови членове.
5. Подаване на оставка от УС и избор на нов УС.
6. Предложения за прояви през 2018 г.
7. Разни.               
По време на събранието бяха приети (след кратки обсъждания) годишният отчет изготвен от УС, както и финансовия отчет, като ОС възложи на новият УС да изготви актуален годишен проектобюджет в срок до 28 февруари 2018г. Беше разгледан и отчета за материалната база на клуба, като се дадоха препоръки за закупуване на нов инвентар и беше отчетен бракуваният инвентар за периода.
Бяха приети седем нови члена на клуба:
Станислав Асенов, Веселина Иванова, Венцислава Йорданова, Николай Керенчев, Николай Коцев, Момчил Атанасов и Християна Вълкова.
Преди събранието трима от старите членове на клуба си подновиха членството: Живко Петров, Мартина Колева и Стоян Брашнаров.
Избра се нов Председател и Управителен съвет в състав: Яни Макулев, Живко Петров, Константин Стоичков, Калин Атанасов и Веселина Иванова.
Бяха дадени предложения по календарният план за проявите през годината:
-          Темната дупка при гара Лакатник. (Яни Макулев, Константин Стоичков, Живко Петров, Станислав Асенов и др.).
-          Зиданка при гара Лакатник. (Яни Макулев, Веселин Макулев, Ивайло Борисов, Константин Стоичков, Живко Петров, Станислав Асенов и др.).
-          Банковица и района на село Карлуково. (Яни Макулев, Христо Христов, Бойко Стефанов и др.).
-          Пролетен и есенен – традиционни лагер сборове. (УС)
-          Курс „Пещерняк”. (УС, инструкторите)
-          Вътрешни курсове -технически и картиране. (УС, инструкторите)
-          Участие във екстремни фестове „Арт екстрийм фест”. (Яни Макулев)
-          Водене на незрящи хора в пещера. (Петър Христов)
-          Участие в експедиция „Средна Азия”. (Михаил Хаджитодоров)
-          Експедиция в Судан. (Михаил Хаджитодоров)
В точка разни бяха обсъдени и дадени препоръки относно дейността на клуба.
-          Мирослава Рударска запозна клубните членове с проект за електронна база данни за нуждите на картотеката.
-          Константин Стоичков  сподели, че тази година ПК „Черни връх”честват 60-годишнина и, че трябва да се включим в мероприятието.
-          Обсъди се провеждането на курсовете в клуба, като се стигна до извода, че курс пещерняк ще се провежда в рамките на четири месеца, а техническите курсове може да са с минимална такса за участниците.
-          Препоръчаха се по-активни действия за качване на информация на клубния сайт в които да се включат повече клубни членове.
-          Обсъди се и наболелия проблем с застраховането на клубните членове и се обсъдиха насоки за разрешаването му.
След изтичане на дневният ред заседанието беше закрито. 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.