БЪЛГАРИ НА ХVI-ИЯ МЕЖДУ НАРОДЕН КОНГРЕС ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ. КАКВО СЕ СЛУЧИ И КАКВО НЕ СЕ СЛУЧИ! 2013

От 21 до 28 юли в Бърно, Чехия се състоя ХVI-ия международен конгрес по спелеология (МСС). По принцип Международните конгреси са най-големите по обхват събития на Международния спелеоложки съюз и се организират на всеки четири години в различни точки на света. Домакин на ХVI-ия конгрес беше Чехия, в лицето на Чешката федерация по спелеология, а Конгресният център на Бърно даде подслон на всички мероприятия. В конгреса взеха участие около 1 200 пещерняци и спелеолози от 41 страни. От българска страна присъстваха 9-ма българи, като само малка част от тях участваха пълноценно в конгресните дейности - пленарни заседания, научни сесии, заседания на тематичните работни комисии на МСС, екскурзионна програма. Присъствалите нашенци бяха, както следва: Ал. Жалов, А. Цветков, Д. Стефанова, М. Стаменова, Я. Шопов, Т. Рудолф, П. Берон и Т. Даалиев, като последните двама бяха официално командированите представители на БФСп. Всички гореизброени, без А. Цветков и Т. Даалиев, бяха официално регистрирани като участници в конгреса. В централната конгресна зала, т. нар. Ротонда, бяха прожектирани 30-тина доста добри спелеоложки филма, като имаше и прожекция на 3-мерни фотоснимки. В допълнение в една от най-големите зали на комплекса бяха изградени щандове на редица национални федерации, клубове и асоциации, както и на фирми производители на спелеоложка екипировка. В дясната, крайна част от залата бе отредено място за провеждането на т. нар. спелео олимпиада, където добре сложени пещерняци и пещернячки си мереха силите в дисциплините: бързо изкачване по въже, техническо състезание за преодоляване на различни елементи за проникване и състезание за преминаване на теснини - и трите, базирани на възрастови групи. В организирания картографски салон бяха представени около 30 карти на пещери, които се състезаваха в конкурса за най-добра карта изненадващо спечелен от група, ръководена от иранска пещернячка! Още на 21 юли, председателят на БФСп Петър Берон, който е и делегат на България в Генералната асамблея на МСС участва в първото нейно заседание. В следващите дни в 6 от конгресните зали се проведоха тематични сесии: „Пещерни изследвания и техника в спелеологията“, „История на спелеологията“, „Археология и Палеонтология в пещерите“, „Карст и пещери в карбонатни скали, сол и гипс“, „Карст, псевдокарст и карст в други скали“, „Спелеогенезис“, „Моделиране на карстовата и пещерната среда“, „Биоспелеология, еволюция, екология и заплахи“, „Геомикробиология на пещерната и карстовата среда“, „Опазване и управление на карст, образование и други“ (медицина, философия, социални аспекти, извънземен карст), „Пещерна минералогия“, „Пещерен климат и палеоклимат“, записи на глобалните промени, „Картиране на карста и пещерите, обработка на карти и данни“, „Спелеоложки изследвания и дейности в изкуствените подземни кухини“ (изкуствени пещери, спелестология).
От българска страна бяха изнесени 4 доклада и бе представен 1 постер. Два доклада представи Явор Шопов, а останалите бяха с автори Алексей Жалов и Магдалена Стаменова от ПК “Хеликтит“ - София. В постерната сесия участва Диляна Стефанова от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН (Фондация център по карстология „Владимир Попов“). Пълните текстове на докладите от България са поместени в три тома, съдържащи общо 1 474 страници. Третият конгресен ден бе посветен на провеждането на организирани екскурзии до някои от интересните благоустроени пещери. Разбира се, както и през всеки предишен конгрес, бяха организирани пред и след конгресни екскурзии в различни пещерни и райони включително и извън пределите на Чехия. За любителите на по-екстремни прониквания бяха предвидени и т. Нар. нощни прониквания в различни други пещери. С Магда, Диляна и Явор имахме удоволствието да се полюбуваме на историческата система „Пунквена“ - пропастта „Мацоха“! Пещерите „Пуквена“ са най-известните обекти на Моравския карст. Те са били обект на изследване от професор Карел Абсолон и неговата група в периода 1909-1933 год., но писмените данни за първото проникване в нея датират от 1723 год. Тя е част от най-дългата хидрогеоложка пещерна система „Аматерска“, която днес е около 50 км. Съвременната дължина на „Пунквена“ заедно с „Мащеха“ е 4 км с денивелация - 187 m. В миналото, пропастта „Мацоха“ е била единственото място, чрез което се е осъществявал достъп до галериите на „Пунквена“. Размерите на „Мацоха“ са буквално гигатски - отворът представлява елипса с дължина 174 и широчина 76 м. Дълбочината на отвеса е 138 м, но ако вземем предвид и максималната дълбочина на сифона, разположен
на дъното на пропастта, то вертикалната част на системата (денивелацията) нараства на 168 м. Посещението беше впечатляващо, не само защото можахме да се насладим на пещерните красоти, да затаим дъх в сянката на гигантския отвор и сетне да плаваме с лодка по подземната река. Освен сесии, през следващите дни се проведоха заседания на всички работни комисии на МСС. Явор Шопов, както винаги оглави заседанието на ръководената от него комисия „Пещерен климат и палеоклимат“. Явор Шопов председателства и няколко от научните сесии. Тук следва да се подчертае, че освен това той е и първият българин, включен в състава на организационния комитет на конгреса и в неговия научен комитет. Т. Даалиев участва в заседанието на комисията по спасяване, а аз - в работата на комисиите по библиография и обучение, чийто член съм повече от 10 години. Интересът и желанието ми да развиваме спелестологията в България ме заведоха на заседанието на комисията по изкуствени пещери, с чийто председател Марио Парезе установих ползотворни контакти, даже нахвърлихме план за съвместни дейности в трети страни. В предпоследния ден на конгреса се състоя и не формалната среща на спелеолозите от страните членки на Европейската федерация. В рамките на среща и дълъг разговор с Ефраин Меркадо -председател на Спелеоложката федерация на Латинска Америка и Карибите и секретар на Бюрото на МСС бях провокиран да се кандидатирам за един от вакантните постове на Международния съюз. Не без подкрепата на ръководството на клуба, в който членувам „Хеликтит“ - София, направих необходимото. В последния ден на конгреса се състоя и второто общо събрание на МСС, където заедно с отчетите на всички комисии, гласувания на промени в устава и пр. се проведоха и изборите за членове на Бюрото. Съществуващата мандатна система (кога ли у нас ще въведем такава?) „извади от строя“ доста хора начело с президента – англичанина Енди Ейвис. Необходимо беше бюрото да се попълни с 8 души, между които да се изберат нов президент, двама вице-президенти, генерален секретар, ковчежник и секретари. Всеки кандидат имаше по 2 минути, за да представи себе си и своите намерения. Не мисля, че успях да го направя добре и може би затова получих само 16 от възможните 41 гласа, което не ме нареди сред избраните. Здраве да е - имам си достатъчно работа в България, в Балканския съюз и Европейската федерация. Все пак, хубаво би било българин отново да е в ръководството на МСС – така, както някога бяха проф. Любомир Динев и Петър Берон. В рамките на конгреса се срещнах с много стари приятели, както и колеги от Австрия, Русия, Тунис, Словакия, Гърция, Македония, Чехия, Великобритания, Италия, Иран, Румъния, Гер- мания, Турция, Португалия, Люксембург и други страни. Осъществих и контакти с колеги от Армения, Израел, Швейцария като някои от тях вероятно ще прераснат в съвместни проекти. Купих и придобих по приятелска линия повече от 20 кг книги и списания, част от които ще предоставя за библиотеката на клуба. Казаното дотук представя накратко какво се случи на конгреса в Бърно. Тъжно е да се отбележи, че българското присъствие на конгреса за пореден път потвърди отсъствието на адекватна политика за представянето на спелеологията в България извън нейните граници - казано просто пред света! Повече от тревожен е факта, че „изявени“ членове на УС на БФСп даже не виждат необходимост някой от настоящето управление да отговаря за международната дейност. Повече от сигурно е, че ако имаше такъв, то той можеше да направи нещичко за огласяването на конгреса в Бърно и привличането на интереса на повече българи за участие в конгреса. Не можехме ли и ние да направим нещо за представянето на родната спелеология чрез някоя диплянка, книжка, стикер или сувенир - неща, които съумяха да сторят колегите ни от различни страни: Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Хърватска, Словения, Гърция. Едва ли е необходимо да споменавам имената на големите спелеоложки нации, чиито щандове бяха буквално претрупани! Отговорните другари се сетиха, че има конгрес само месец преди началото му, когато таксата за участие се беше повишила с 50 Евро. Какво от това, ние сме богата федерация, защо да не развържем кесията! Затова богопомазаните П. Берон, Т. Даалиев и шофьора А. Цветков поеха към Бърно с прочутия джип марка „Хайлукс“, който напоследък повече пътува в чужбина, отколкото да си седи у нас, за да обслужва дейността на Аварийно-спасителния отряд при евентуална аварийна ситуация! Имаме късмет, че пещерните инциденти тук са рядкост! Оправдания няма, защото цената на пътуването с влак до Бърно е не повече от 500 лева, колкото са разходите по пътуването с колата (без да се има предвид амортизацията). Е, като няма с какво друго, то поне можем да демонстрираме, че си имаме джип! Срам и негодувание навява факта, че БФСп изпрати на конгреса наши другари, които не знаят никакви чужди езици, което изключваше каквато и да е комуникация с чуждестранните колеги, респективно участие (дори като слушатели) в сесиите. Именно затова те наблегнаха на безмълвното обикаляне около щандовете в желанието да си вземат нещо гратис. Повече от странно е как Т. Даалиев, не владеещ никакъв друг език, освен майчиния си, се перчи като заместник-председател на Комисията по спасяване на МСС и по какъв начин участва в нейната работа! Е, вероятно това са особеностите на пещерното дело у нас. Може да се каже, че нашите добри другари „участваха“ в конгреса съзерцателно, на наш гръб и без това да ни донесе никакви ползи. Ама не е луд онзи, който изяжда баницата, а който му я дава!
Накрая ми се ще да споделя, че самозабравили се членове на УС продължават (с мълчаливото
съгласие на П. Берон) да ме дискриминират. На последното си заседание те решиха да подпомогнат участието ми в конгреса чрез заплащане на таксата за участието. Уви! Обещаните 140 евро така и не получих! Защо ли, ами не е за разправяне! В последното си заседание делегатите единодушно приеха кандидатурата на Австралия дадомакинства следващият ХVII-ти световен конгрес по спелеология през 2017 год. Той ще бъде предшестван от Европейския конгрес в Йоркшир през 2016 год. Дали дотогава ще влезем в релсите на нормалната международна дейност, която е единствената практическа възможност да бъдем разпознати като страна, в която пещерното движение и спелеологията съществуват и нещо, някак се прави? Едва ли, ако не се опитаме да променим статуквото. И така атака-а-а-а!
Автор: Алексей Жалов

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.