Посещения и проучвания на пещери в Синанишкия пещерен подрайон на Пирин

Развитието на карста в Пирин е свързано с разпространението на докамбрийските мрамори върху територията на планината. Интензивната проява на неотектонски движения, химическият състав на мраморите, тяхната напуканост и голямата сума на валежите са предпоставили развитието на значителен брой предимно вертикални пещери. Пещери се срещат и в подножието на Пирин, около карстовите извори Язо и Истока край гр. Разлог и между селата Илинденци и Плоски като те са образувани в брекчо-конгломерати с варовикова спойка.

Според районирането на пещерите в България (Попов, 1976) пещерите в Пиринпопадатв т.нар. Вихренско-Синанишки пещерен район (402), който обхваща площ от 57,2 км 2 и може да бъде поделен на два подрайона - Вихренски и Синанишки. В резултат на проведените от българските пещерняци дългогодишни експедиции и проучвания, до сега в посочения район са проучени и картотекирани общо над 100пропасти и пропастни пещери.

Синанишкия пещерен подрайон е свързан с разпространението на тясна ивица мрамори между т.нар. Вълчи рид и връх Синаница. Обхваща основно С-СЗ склон на вр. Шаралия. Пещерите са разположени в границата между 1650 и 1800 м н.в. Имат естествен произход, но пресичат рудни жили, поради което са описани от геолозите като средновековни пещерни рудници. Не са правени специализирани археологически проучвания, с оглед изясняване на проблема.

В този интересен пещерен район по-големи пещери са: Пропастната пещера"Алко" с дълбочина –130м идължина 671м, "Шаралийската" с дължина 420м и денивелаця – 76 м, "Римската" с дължина 293м и денивелация – 35м, "Руйковата" с дължина 182м и денивелация – 38 м,Саксонската пещера с дължина 119 м и денивелация – 32 м.

През годините клубни члевнове основно посещават интересната пещера Шаралийската и извършват проучвания в района на мраморните кариери над село Илинденци.

 

Използвани данни от:

- Синанишки подрайон - Национален парк пирин план за управление

- База данни за пещерите в Българиа- Сайта на Хинко

 

Показани са от 1 до 1 от общо 1 резултата

Разходка до с.Илинденци - Благоевградско "Шаралийска" пещера 2011

Пейзаж. Автор: Мирослава Христова. ПК "Хеликтит" София.
"Жажда". Автор: Мирослава Христова. ПК "Хеликтит" София.
"Бисерно езеро-камъчета".  Автор: Мирослава Христова. ПК "Хеликтит" София.

На 03.02.2011г. в 08:30 часа нашата малка група аз-Роджи, Мими, Ицо (Мамута) от клуб "Хеликтит”, Тони и Тошко от клуб "Черни връх" потеглихме от паркинга на "Билла” в Люлин право към село Илинденци - Благоевградско, минавайки през Кресна, Д. Градешница и Струмяни.
Точно в центъра на село Струмяни имаше отбивка и табела с надпис "Арт център Илинденци", следвайки пътните знаци и табели благополучно стгнахме до селото, където с помоща на местните баби поехме по пътя към бариерата, която е нещо като врата към мраморните кариери на "Шаралийски връх".

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.