Дирекция Национален Парк Пирин

Дирекция Национален Парк Пирин
Народен парк Вихрен 1962г.

Гостоприемна и сурова, величествената Пирин планина е разположена в югозападна България, между долините на реките Струма и Места.
Пирин е една от най-старите планини в Европа. Последното мощно издигане е станало през ледниковата епоха. От някогашното заледяване са останали дълбоките циркуси, неизбродните морени, ледниковите долини и кристално сините очи на Пирин – езерата.
В най-красивата, величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между местностите Предел и Тодорова поляна, е разположен Национален парк „Пирин”. В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред тях първенец е връх Вихрен – 2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. От скалистите върхове до долините, планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в чиито “легла” са разположени около 170 ледникови езера. 
Площ от 6736 ха, включващ алпийската част на Пирин между басейните на реките Бъндерица и Демяница е обявена за народен парк "Вихрен" още през далечната 1962г.  
През годините към територията биват включени резерватите "Баюви дупки”, "Сегментепе" и “Малка Джинджирица", Към днешна дата, вече прекатегоризиран  в Национален парк Пирин е с площ 40356 ха.
Поради своя неповторим природен комплекс, от 1983 год. Национален парк "Пирин" е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
Присъствието на Национален парк “Пирин” в Списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество!

Партньорството на ПК Хеликтит и Дирекция Национален парк Пирин се изразява в логистична подкрепа и съдействие от страна на НП "Пирин" в организирането на ежегодната експедиция "Бански суходол",  както и в обмен на информация между двете партньорски страни.

Първи данни за изследването на пещерите в циркуса  Бански суходол има от 1961г., а първата експедиция организирана от СПК „Академик” София е през 1969г. При първото по-масирано посещение в циркуса са открити шест обекта с не големи размери, но завършващите със снежни тапи пропасти дават надежди за нови открития, а района е набелязан за доста перспективен. Следват множество и почти ежегодни експедиции в циркуса и открояването на най-значимото пещерно откритие правено през последните години на територията на България - пропастната система БС №9-11. По последни данни от експедицията от 2016г. денивелацията на системата БС 9-11 е -372м, което автоматично я нарежда на 2-ро място по дълбочина в България. 

Официален уебсайт на Национален Парк Пирин: http://www.pirin.bg/

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.