За нас

История на клуба

История на Пещерен клуб “Хеликтит” София

 

Началото е обикновено! На 18 –ти декември 1963,  туристи и алпинисти от туристическо дружество “Иван Вазов” – София се събират и решават до учредят пещерен клуб към дружеството.  За първи председател на клуба те избират  Георги Арнаудов, за свой секретар Петко Векилов, а за завеждащ учебно спортната дейност – Димитър Иланджиев. С идването на пролетта 18- тината, все още прохождащи, пещерняци „запретват ръкави” и  поемат пътят на изследователите на подземния свят. Първите стъпки са плахи, но участвайки в редица национални експедиции  хората от клуба бързо се приобщават към пещерняшката общност от състава на Републиканската комисия по пещерно дело. Слабостта  им обаче е откриването на нови пещери. Най - активен  в това отношение е Димитър Иланджиев, който много по-рано изявява своята страст – той е пионер в проучванете на пещерата Понора, Голямата и Малката Балабанови пещери край с.Комщица Змеьова дупка. През следващите години  клу

Цели

Картиране в Темната дупка при гара Лакатник.

Основен предмет на дейност на ПК "Хеликтит" София е изследването, популяризирането и опазването на пещерите и природата като цяло. За осъществяването на тези цели клубът провежда различни обучителни курсове. Осъщесвява изследвания в редица пещери, пропасти и райони и публикува своята дейност. Всяка година се съставя експедиционен план в който влизат най-приоритетните обекти за изследване, както и обучителните програми и годишните сборове на клуба. 

 

Експедиционен план 2018.

 

Устав

Устав на Пещерен Клуб Хеликтит

У С Т А В

на сдружение с нестопанска цел

Пещерен клуб “Хеликтит”

 

 

ГЛАВА I. Наименование, правен статус, седалище, цел и задачи.

 

ЧЛЕН 1. Наименованието на сдружението е „ПЕЩЕРЕН КЛУБ ”ХЕЛИКТИТ”

Структура

Структура на Пещерен клуб „Хеликтит“ София

 

Пещерен клуб “ХЕЛИКТИТ” е доброволна, независима, самоуправляваща се,  неправителствена и неполитическа организация с нестопанска цел в частна полза. Основната и цел е осъществяване на дейност в областта на  пещерното дело и спелеогията.

 

Ние като клуб развиваме следните дейности свързани с изследването, опазването и популяризирането на пещерите и пещерното дело:

 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.