Експедиции и проучвания на територията на планината "Славянка"- "Алиботуш"

Планината Славянка се намира в югозападна България, южно от Пирин, на границата с Гърция. Северно от нея е разположен южният дял на Пирин, отделен чрез долината на р. Череша, извираща западно от Парилския проход. Южен Пирин и Славянка се свързват посредством Парилската седловина (1170 м.н.в.), през която минава път от с. Голешево до с. Парил (Гоцеделчевско). На изток граничи с пл. Стъргач (1270 м.н.в.), като връзката между тях е дълбока долина (Седловина), в която се намира с. Нова Ловча. На юг Славянка се свързва с пл. Църна гора (Черна гора-вр. Жълто Тяна 1653 м.н.в.) чрез седловина ”Пресеките” (≈1400 м.н.в.). Западните очертания на Славянка-Алиботуш се описват от Сенгелска планина (вр. Беш-1294 м.н.в.) и Петровска река. Славянка се съединява със Сенгелска планина при седловината Кали. Държавната граница на Република България минава по главния вододел.

Славянка-Алиботуш е малка, паралелно разположена планина с дължина около 20 км и ширина 10-12 км. Най-високият връх е Гоцев вр. - 2212 м.н.в.
 

Славянка е изградена от протерозойски метаморфозирани варовици и мрамори, което е причина теренът на планината да е типично карстов - често срещани са кари, понори, пропасти, ями, пещери и др. Mежду Гоцев вр. и вр. Шабран има два валога, по-големият от които се нарича “Сухото езеро” и е разположен на 2027 м.

Поради този си характер на релефа планината е бедна на повърхностно течащи води (безводна), но за сметка на това в подножието и има многобройни карстови извори, някои от които с дебит над 1000 л/с. По склоновете на Славянка също се срещат карстови извори, но със значително по-ограничен дебит.

С интересния си карстов релеф планината Славянка отдавна е привличала вниманието на хората, занимаващи се със спелеология. Но въпреки засиления интерес за извършване на изследователска дейност в района до момента все още не са били правени мащабни проучвания. Причината за това е сложният пропусквателен режим, налаган от граничните власти (по билото на планината минава държавната ни граница с Република Гърция). Трябва да се има предвид, че както планината, така и подстъпите към нея се намират зад граничните съоръжения. Това изисква специално разрешение от Н. С. Гранична полиция. Самите гранични власти много трудно разрешават пресичане и нощуване зад кльона. Това ограничава времето за работа. Освен това склоновете на планината имат голям наклон, по който пеша се стига до високите части на планината за около 4-5 часа.

Въпреки тези сложни комплексни проблеми през годините на територията на планината са проведени няколко експедиции, по време на които са изследвани и картирани около 20 пещери и пропасти. Повечето от тях са с незначителни размери, като най-интересна и дълбока е пропастта Гарваница-60 м, намираща се под м. Сухото езеро в подстъпа към Голям Гоцев връх-1212 м.

Досега проведени експедиции:

 • 1972г.-експедиция на СПК “Академик” - София
 • 1981г.-експедиция на СПК “Академик” - София
 • 1983г.-експедиция на СПК “Академик” - София
 • 1989г.-експедиция на спелеоклуба от гр. Сандански
 • 1990г.-съвместна експедиция на СПК “Академик”, “Иван Буреш” СК “Планинец” - София.
 • 2002г.-междуклубна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и ПК “Витоша” София.
 • 2003г.-междуклубна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” и ПК “Витоша” София.
 • 2004г.-международна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” София и ESE Thessaloniki.
 • 2005 г.-международна експедиция на ESE Thessaloniki и СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” София.
 • 2006 г.-международна експедиция на СПК “Академик”, ПК “Хеликтит” София и ESE Thessaloniki.
 • 2007г.-малка клубна експедиция на СПК “Академик” София. 
Показани са от 1 до 4 от общо 4 резултата

“Славянка 2006”-дневник и обобщаващи данни за експедицията

Anastasia Vasileiadou в пещерата Комарница. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Част от участниците в експедицията.
Изглед към южен Пирин. Автор: Anastasia Vasileiadou.

23-24.06.2006г.
 
състав: Константин Стоичков, Алексей Жалов, Николай Ценов, Христо Христов, Александър Янев, Татяна Виналиева, Стефан Радев, Иван Личков, Цветан Остромски, Стоян Петков, Мирослава Рударска, Др-Петър Берон, Боян Тепавичаров, Иван Петрунов, Владо Попов, Стефан Хаджианастасов, Anastasia Vasileiadou, Vasiliki Kokkala, Lambros Makrostergios и Daniel Jackson.
 

Експедиция „Славянка“ 2003

Изглед към Царев връх.
Езерце в пещерата "Комарница". Автор: Цветан Остромски ПК "Искър" София.
Павел Бакалов СПК "Академик" София в пещерата "Комарница". Автор: Цветан Остромски ПК "Искър" София.

Достъп, време и място на провеждане на експедиция Славянка 2003 Експедицията Славянка 2003 беше проведена в периода 10-19.05.2003г. с обща продължителност 10 дни. Усилията бяха съсредоточени в района между м. Ливаде и билната част на планината между върховете Егюптен (1362 м.н.в.), Шабран (2196 м.н.в.), Голям Гоцев (2212 м.н.в.), Малък Гоцев и м.н.в. Валозите, отделно беше ходено и до вр Егюптен и Царев връх, както и до местността Шапатек.

Експедиция „Славянка“ 2002

Стефан Радев СПК "Академик" София на Гоцев връх.
Склонов въртоп запълнен със сняг. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София се спуска в Сняговата пещера. Автор: Катерина Богачева ПК "Витоша" София.

Един от основните приоритети в пещерното дело, както и в дейността на нашия клуб, е изследването и картирането на новооткрити пещери и пропасти. В последните години тази дейност беше особено застъпена. Благодарение на това може да се каже, че на много места, до скоро бели петна от карста на страната, бяха открити и изследвани множество нови пещери и пропасти. Открития бяха направени и в райони, където е работено с години и преобладаваше мнението, че нови неща няма да изскочат.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.