Структура

Структура на Пещерен клуб „Хеликтит“ София

 

Пещерен клуб “ХЕЛИКТИТ” е доброволна, независима, самоуправляваща се,  неправителствена и неполитическа организация с нестопанска цел в частна полза. Основната и цел е осъществяване на дейност в областта на  пещерното дело и спелеогията.

 

Ние като клуб развиваме следните дейности свързани с изследването, опазването и популяризирането на пещерите и пещерното дело:

 

-Клубът развива, насърчава и популяризира дейностите по изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина.

-Подпомага и насърчава своите членове при извършването на изследователска дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална основа.

-Организира и провежда дейности по откриването, проучването, научното изследване и опазването на пещерите и карста като цяло.

-Чрез своят Годишен бюлетин, интернет сайт, груп в социалните мрежи и чрез различни медии информира обществеността за прояви и постижения в областта на пещерното дело, спелеологията и екологията, както и за необходимостта от опазването на природата, и в частност пещерите и карстовите райони.

-Организира и провежда курсове за обучение по предмета на своята дейност.

-Подпомага други сродни организации и държавни институции в изследването и опазването на карста.

-Участва в международния обмен на опит в областта на пещерното дело, спелеологията и екологията, и взема на участие в дейността на други национални и международни организации.

-Осъществява младежки дейностти в областта на пещерното дело, спелеологията и екологията.

 

Пещерен клуб “Хеликтит” София си сътрудничи с останалите пещерни клубове в страната, но не членува в БФСп и други пещерни организации.

 

Пещерен клуб „Хеликтит“ София се помещава но адрес: ул. Св. Св. „Кирил и Методий“ №42 на третия етаж в дъното на коридора в дясно.

 

Помещението се използва за традиционни сбирки всяка седмица в сряда от 19 часа, както и за всички дейности по предмета ни на дейност. В помещението се намира картотеката на клуба, библиотеката, архива и инвентарен склад.

 

Официалният адрес на клуба е:  гр. София, ж.к. ”Люлин”, бл. 61,6 вх. В, ет. 8, ап. 69. пощенски код 1336.

 

Понастоящем в клуба членуват 38 души от които 36 редовни и 2 почетни членове.

 

Върховен орган на управление е Общото събрание на клуба. Общото събрание избира Председател и Управителен съвет. Управителният съвет избира отговорници за помощните структури на клуба:

 

-Касиер

-Инвентарчик

-Отговорник за картотеката, библиотеката и архива.

-Отговорник за издаването на годишника на клуба.

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.