Курс "Пещерняк" 2019

Подземни красоти, Хеликтити от Темната дупка при гара Лакатник. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София. Обработка: Ивана Еленкова.
Първи стъпки, слизане и изкачване по въже. Пропастна пещера "Гълъбарника" село Карлуково. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Лекции в клубното помещение. Първи стъпки, слизане и изкачване по въже. Пропастна пещера "Гълъбарника" село Карлуково. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

Дейността на пещерен клуб „Хеликтит” е свързана с изследването, популяризирането и опазването на пещерите и природата в България.
 
Всяка година клубът организира обучителни курсове за всички, които искат да се запознаят с подземния свят, да изпитат емоция и да преминат границата си на комфорт.
 
Курсът ще предлага следните забавления:
 
Ще се научим да връзваме възли, да се движим по въжета
във всичките посоки, да се въргаляме в калта и да се
мокрим в река.
 
Ще се спускаме на дълбоко, ще се качваме високо, ще
мечтаем заедно, ще се забавляваме безкрайно!
 
Ще открием красотата на природата чудата, ще забравим
самотата, ще научим нещата нужни под земята,
 
Ще се потим от тежестта на торбата и ще споменаваме
съдбата, но ще бъдем възхитени и ще бъдем себе си.
 
И ще срещаме и прилепи, и зверове прозрачни, и кристали
приказни, и неща археологически, а и приятели разбира се!
 
Къде и кога?
 
Заповядайте да се запознаем и да обсъдим подробностите, а ако ви уловим интереса и да се запишете: 17.09. (вторник) 2019 г. от 18:30 ч. в кпубното помещение на ул. Кирил и Методий №42, сградата в двора, последният етаж, в дъното на коридора.
 
Цена: 180 лв. (таксата може да се плати разсрочено на две вноски!)
 
Условия:
Курсовете се провеждат веднъж годишно в периода септември-декември с общо времетраене около четири месеца.
В курсовете могат да се записват хора на различна възраст, като младежи и подрастващи (непълнолетни) от 14 до 18 годишна възраст задължително представят декларация от родител. Всеки желаещ да се включи в курса трябва да представи медицинско.
Участниците в курса използват специализираната екипировка за преодоляване на отвесни пасажи и проникване в пропастни пещери за времето на курса. Получават в електронен вариант всички учебни помагала свързани с обучението им, както и конспект с най-важните материали. Всеки завършил курса може да бъде приет за член на сдружението и заплащайки годишен членски внос. Участва в изследователските дейности на клуба, получава пълен достъп до материалната база, архива с информация и има право на глас в годишното общо събрание.
Заниманията се провеждат от квалифицирани инструктори. Теоретичните занятия са в клубното помещение всеки вторник от седмицата, а практическите през почивните дни (събота и/или неделя). Докато метеорологичните условия позволяват практическите занятия са двудневни! Бивакуването е на палатки. През студените месеци се бивакува в хижи и в някои по-топли пещери (подземен бивак). Курсът приключва с теоретичен и практически изпит.  Преминалите успешно изпита получават документ за придобита квалификация „Пещерняк”.
 
Клубът не обучава височинни работници и иманяри!
 
Пещерен клуб 'Хеликтит" е основан 1963 год. Основните направления, в които развива своята дейност са:
 
- изследване на пещери и пропасти
- популяризирането на пещерното дело
- опазване на пещерите и карстовите райони
 
Едни от най-интересните пещери в които членовете ни извършват проучвания на нови участъци и ги картографират са: Банковица, с. Карлуково, Темната дупка, гара Лакатник, пропастната система Бански суходол №9-11, северен Пирин.
 
Членове на клуба организират и участват в експедиции в страната и чужбина.
 
В клубът се провеждат ежегодно и курсове за повишаване квалификацията.

 

ЗА КОНТАКТИ: helictit@abv.bg

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.