Курс "Картиране на пещери и пропасти"

Курс "Картиране на пещери и пропасти"
Курс "Картиране на пещери и пропасти"

Пещерен клуб „Хеликтит“ ежегодно организира курс за добиване на практически умения и доусъвършенстване след „Курс пещерняк“ в картирането и документирането на пещери и пропасти.
Теоретичните занятия се провеждат на адрес: София, ул. Св.св. „Кирил и Методий“ № 42 в клубното помещение на ПК „Хеликтит“ (намиращо се в сградата на последния етаж в дясно от стълбищата в дъното на коридора). Теоретичните занятия започват от 19.00 часа и траят максимално два часа.
Практическите занятия се провеждат на терен, като са предвидени две двудневни практики за картиране на пещери и пропастни пещери. 

Желаещите да участват в курса трябва да са завършили „курс Пещерняк“.

Желаещите да участват в курса полагат входящ изпит: Тест с въпроси на тема картиране от курс пещерняк, с цел да се провери входното ниво и да се разпределят групите.

Завършващите курса полагат изходен изпит: Тест и предаване на (дипломната работа) пълна картна документация на картираните пещери по време на курса.

В курса е заложено, като концепция да има практическа насоченост към картирането на пещери и пропасти и усъвършенстване след добиване на квалификация „Пещерняк“. С този курс се цели повишаване на нивото и добиване на практически умения в картирането, снемането на данни, обработката и съставянето на пълна картна документация, работата с различни софтуерни програми за обработка на данните от картировката и съставяне на електронни модели на пещерни карти. Предаване на опит към желаещите пещерняци от клуба да се занимават с картирането на пещери и пропасти.

Курсът се води от квалифицирани пещерняци инструктори и работещи в професионалната сфера Геодезия и Маркшайдерство.

Цената на Курсът е 20 лева!

Кога? Курсът се организира и провежда веднъж годишно според календарния план на клуба, както и извънредно при достатъчен брой желаещи.

Забележка: Предаването на „дипломната работа“ трябва да стане най-късно до 30 дни след завършването на курса!

За повече информация и записване, свържете се с нас чрез страницата за контакт.

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.