Контакт

Може да ни изпратите съобщение от контакт формата. Молим, пишете на кирилица и задайте своя въпрос точно и изчерпателно за да можем да бъдем от максимална полза. В зависимост от естеството на зададения въпрос, ще Ви бъде отговорено с E-mail възможно най-скоро. В случай, че въпросът изисква някаква спешност може да използвате телефон +359 88 898 6607, а във всички останали случаи писмената кореспонденция по E-mail е строго препоръчителна.

Пощенски адрес за кореспонденция:
    гр. София
Пощенски код 1332
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

 

Адрес на клубното помещение: 
Гр. София -1202 
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)
Виж в GOOGLE Maps: https://goo.gl/maps/cjMRnFcENSJ2
 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.