Български спасители в Тунис 2012

Успешно завърши мисията на шестимата български пещерняци в Тунис. Групата, която беше съставена от следните представители на софийските пещерни клубове „Академик“, „Вертиленд“, „Кейвинг“, „Хеликтит“ и „Черни връх“: Алексей Жалов – ръководител, Ваньо Гьорев, Камен Бонев, Константин Стоилов, Николай Каменов, както и Светломир Станчев отпещерен клуб „Приста“ - Русе проведе 6-дневен курс за начално обучение на пещерняци в способите и техниките за спасяване на пострадали в пещери. От тунизийска страна мероприятието беше организирано от Асоциацията „Спорт за всички“ и Спелеоложката асоциация от Загуан. Осъществяването му бе подпомогнато материално и финансово от фонда „Евроспелео проекти“ на Европейската федерация по спелеология в резултат на изготвен и внесен от пещерния клуб „Вертиленд“ проект. В обучението участваха също и трима пещерняци от Алжир, двама от Иран, четирима от Мароко и дванадесет от страната домакин или общо двадесет и един човека. Заниманията се провеждаха в лабиринтите на изоставена мина за добив на полиметални руди в полите на изцяло карстовата планина Загуан (1295 м н.в.), извисяваща се над едноименния град. Естественият полигон даде възможност на обучаемите да се запознаят и упражняват с техниките за работа с носилка, транспортирането й в пещера, изграждането на опори и рингове, извличането на носилка във вертикални участъци с полиспаст и системата балансьор, изграждането на тролей и движението на носилката по него, спускането на носилка, прихващането на пострадал. Изброените техники бяха нещо, което колегите никога не бяха виждали или изпълнявали, така че усвояването на материала им костваше доста усилия. Някои от тях успяха да овладеят повечето от цитираните по-горе способи, а друга част, но в края на краищата всеки излезе от курса с повече знания и умения, както и удостоверение за участие в стажа, но не и че е придобил квалификация „Спасител в пещери“. Все пак българската страна не си бе поставила подобна амбициозна цел, знаейки за нееднородната подготовка на обучаемите и късото време за обучение. Курсът даде възможност на българските пещерни спасители да споделят опита си в пещерното спасяване. В рамките на престоя си в Тунис нашите пещерняци проникнаха в 4 пещери в планинския масив Джебел Серж (1375 м н.в.), разположен на около 150 км югозападно от гр. Тунис. По-големи от тях са Рхар Джебел Серж или Грот де ла мине, която е и най-дълбоката пещера в Тунис (денивелация 305,8 м (+139.3; -166.5) дължина 2.5 км) и невероятно красивата водна пещера Рхар д’ Айн ет Даб, която е дълга 2,7 км. В рамките на престоя беше събран зоологичен материал от външна и в частност пещерна безгръбначна фауна, която се надяваме най-малко да обогати колекциите на Националния природонаучен музей. Без съмнение се постигна и една от второстепенните, но не маловажните цели на българската мисия - да се поставят основите на ползотворно сътрудничество с пещерняците от Северна Африка и Югозападна Азия. Колегите от Алжир и Мароко проявиха жив интерес и още на място предложиха домакинство на подобни съвместни учебни занимания и експедиции, чиито параметри ще бъдат обект на бъдещо уточняване. Иранските спелеолози проявиха известна въздържаност, но изразиха желание за задълбочаване на връзките с българските си приятели. Каквото и да се каже, пред българските пещерняци се разкриват нови хоризонти. Убедени сме, че мисията ни в Тунис е била ползотворна и успешна, и се надяваме тя да бъде оценена по достойнство у нас и извън страната. Съставът на групата дължи своята и на чуждестранните ни колеги искрена и сърдечна благодарност на Никола Ланджев и ръководената от него фирма „Landjoff“ за изключителната помощ, и носилка за спасяване в пещери – нещо, без което обучението едва ли щеше да бъде възможно.  
Автор: Алексей Жалов

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.