Десети традиционен сбор „Иван Вазов“ 1996

Корица на Годишник на ПК "Хеликтит" София за 1996 г.

Идеята за организиране на Вазовски пещерен сбор възникна в началото на 1986 г. Секретарят на дружеството Николай Петров предложи, че е добре да се помисли за организиране на една проява, която да стане традиционна за пещерняците, както Вазовата алпиниада и купата по ориентиране „Иван Вазов“. Ръководството на клуба възприе тази идея и през месец октомври 1986 г. Беше организиран първият пещерен сбор „Иван Вазов“ в района на с. Карлуково. От тогава до сега сборът се организира всяка година в същия район. По време на тези сборове винаги са участвали представители на различни клубове от София и страната. С течение на годините нашият сбор се утвърди като проява, с която финишира активния пещерняшки сезон за съответната година. Като основна задача на всички сборове стои проучването на Карлуковския карст. По време на проявите са открити и картирани много нови пещери в района.
По време на Вазовските сборове се роди идеята за провеждане на спелеоложки състезания под земята. Те бяха репетиция за новата форма за провеждане на техническите прегледи на младите пещерняци, възприета от БФСп. Не на последно място тази форма на състезателна дейност залегна в основния правилник, разработен с активната помощ на членове на нашия клуб, като подобни състезания са включени в календарния план на БФСп. Следвайки традицията и тази година от 8 до 10 ноември се проведе поредния 10-ти пещерен сбор „Иван Вазов“, както винаги в района на с. Карлуково. В сбора участваха представители на софийските клубове „Черни връх“, „Еделвайс“, „Академик“, а така също и редовният участник във всички сборове – зам.председателят на БФСп г-н Алексей Жалов.
 
Основни задачи на този сбор бяха:
 
1. Разкъртване на „тесняка“ в пропастта „Банковица“;
2. Изследване на галериите зад сифона в пещерата „Задъненка“;
3. Разбиване на синтровата кора и източване на езерото в дъното на пещерата „Стублешка яма-1“;
4. Търсене на нови пещери в района.
 
Като цяло задачите бяха изпълнени успешно. В „Банковица“ приложихме нова технология за къртене и се надяваме в най-скоро време прословутият „тесняк“ да бъде преодолян. В „Задъненка“ нещата са по-сложни, като е достигнат краят на основната галерия, но две от разклоненията все още нямат край. Изводът е, че за да се изследва цялостно тази пещера, трябва да се организира нарочна експедиция. В „Стублешка яма-1“ се разкърти синтровата кора и започна източването на дънното езеро. Предположенията са, че това е сифон. Поради голямото количество вода ще се наложи още едно проникване за проверка на това предположение. Набелязана беше и една пещера в долината на „Банковица“, която трябва да бъде проучена и картирана.
С тази проява приключи и поредния пещерняшки сезон за клуба. Въпреки голямата стагнация и безпаричие, ние сме доволни от постигнатото през 1996 г.
 
Автор: Веселин Мустаков.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.