ДНЕВНИК КУРС „ПЕЩЕРНЯК” 2019

В пещерата "Елата". с. Зимевица. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Пропастни пещери и есенен Лагерсбор на клуба. Село Карлуково. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Проникване в пропастта „Бездънният пчелин“. град Ябланица. Снимка: Живко Петров ПК "Хеликтит" София.

Курсисти:
Полин Пламенова Русинова; от 17.09.
Никола Мартинов Романов; от 17.09.
Лъчезар Любомиров Каменов; от 17.09.
Едгард Мариус Колчев; от 06.10.
 
Напуснали:
Стефан Руменов Русев;17.09.
Милен Петев Марков; 17.09.
Радослава Олегова Петкова; 17.09.
 
Зачетен практически изпит на 14.12.2019г.:
Никола Мартинов Романов;
Лъчезар Любомиров Каменов.
 
Положен теоретичен изпит на 17.12.2019г.:
Никола Мартинов Романов;
Лъчезар Любомиров Каменов.
Полин Русинова
 
Успешно завършили курс “Пещерняк“ 2019:
Никола Мартинов Романов;
Лъчезар Любомиров Каменов.
 
Инструктори:
Константин Стоичков;
Живко Петров;
Иван Петров;
Алексей Жалов.
 
Помощници:
Симеон Ненков;
Ивана Еленкова;
Георги Ненчев;
Стоян Брашнаров;
Калин Атанасов;
Габриела Петрова;
Ася Андонова;
Кристиян Ляпов ПК „Искър” София.
 
Лектори:
Живко Петров;
Симеон Ненков;
Константин Стоичков;
Иван Петров;
ВеселинМустаков;
ВеселинаИванова;
гл. ас, д-р  Хелиана Дундарова;
гл. ас, д-р Радослава Емилова;
доц-др.Ивайло Иванов;
Екатерина Сстамболийска-Петрова;
Ирина Матеева (БДЗП).
 
17.09.19. Първасрещаскурса–запознаване, условияипрограманапровеждане.
 
Курс присъстващи:Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов, Стефан Русев, Милен Марков, Радослава Петкова.
 
Присъстващи:
Константин Стоичков, Живко Петров, Симеон Ненков, Катя Кръстанова, Ивана Еленкова, Димитър Генов – БПД, Георги Беров ПКСУ „София” и др..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
21.09.19. Първа(пробна)- Теоретико-практическозанятие.
-Лична екипировка за проникване в пещери. Лектор: Симеон Ненков.
-Бивачна и експедиционна екипировка. Лектор: Симеон Ненков.
 
-Техника на проникване в пещери-преодоляване на чатали, камини, теснини, прагове и блокажи. Проникване в Темната дупка г. Лакатник. (маршрут Привходните част, “Пръскалото”, “Индианеца”, “Пепита”, “Кубани”, “Лабиринта на смъртта“, “Пресата”, “Малкия чатал”. Бивакуване на открито!
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев и Кристиян Ляпов ПК „Искър” София.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22.09.19. Теоретико-практическо занятие.
Лична екипировка за ТЕВ. Лектор: Симеон Ненков.
Тренировка на възнесения и отвес, (за свикване и прогонване на личната екипировка за ТЕВ) изкачване и смяна на посоката. Връзване на възли.
“Алпийска поляна”. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:.
Поли Русинова, Никола Романов, Лъчезар Каменов и Милен Марков.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Константин Стоичков, Симеон Ненков, Ивана Еленкова, Георги Ненчев и Кристиян Ляпов ПК „Искър” София.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
24.09.19. Лекция:  Пещери, пещерняци и пещерно дело. Пещерен клуб „Хеликтит” София.
Лектор: Константин Стоичков.
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев, Габриел аПетрова и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
28.09.19. Практика.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Тренировка на възнесения и отвес, изкачване и смяна на посоката, Преминаване на междинни прехвърляния. Слизане на самохвати. Преминаване на възел. Връзване на възли.
„Церски подмол”. с. Церово. Бивакуване на открито!
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Симеон Ненков, Георги Ненчев, Кристиян Ляпов ПК „Искър” София.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
29.09.19. Практика.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Тренировка на възнесения и отвес, изкачване и смяна на посоката, Преминаване на междинни прехвърляния. Слизане на самохвати. Преминаване на възел. Връзване на възли.
„Церски подмол”. с. Церово.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Ивана Еленкова, Симеон Ненков, Георги Ненчев, Кристиян Ляпов ПК „Искър” София.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
02.10.19. Лекция:  Въжето – основно средство за преодоляване на вертикални скали.
Лектор: Иван Петров.
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
05.10.19. Практическо занятие.
Проникване в пропастната пещера „Елата” с. Зимевица. Бивакуване на открито!
 
Курс присъстващи:.
Поли Русинова, Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
06.10.19. Теоретико-практическо занятие.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Тренировка на възнесения и отвес, изкачване и смяна на посоката, Преминаване на междинни прехвърляния. Преминаване на хоризонтален парапет. Връзване на възли.
“Алпийска поляна”. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев, Живко Живков Петров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
08.10.19. Лекция:  Функциянавъжетовотвеса, Върховодинамичнонатоварване, КритичнадължинаН0.
Лектор: Константин Стоичков.
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
Инструктори и присъстващи от  клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.10.19. Тренировка ТЕВ:
Изкачване на „възнесение”, изкачване по „безконечно въже”.
 
Курс присъстващи:
Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
12.10.19. Практическо занятие.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Проникване в пропастната пещера „Гълъбарника”. Връзване на възли. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Габриела Петрова.
 
Практическо занятие.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Проникване в пропастната пещера „Банковица”. с. Карлуково.
с. Карлуково. Бивакуване на открито!
 
Курс присъстващи: Никола Романов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Стоян Брашнаров и Калин Атанасов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
13.10.19. Практическо занятие.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Преминаване на вертикални пасажи и парапет в пещера „Свирчовица”. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Константин Стоичков и Калин Атанасов.
 
Практическо занятие.
Прогонване на личната екипировка за ТЕВ. Проникване в пропастната пещера „Голямата вода”. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов.
 
Инструктори и помощници:
Ивана Еленкова, Николай Керенчев и Николай Андонов ПКСУ „София”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
15.10.19. Лекция: Функциянавъжетовотвеса,видовеопори, основинаекипиранетонавертикалнипасажи.
Лектор:Константин Стоичков.
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
Инструктори иприсъстващиотклуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Ивана Еленкова и ГеоргиНенчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.10.19. Практическо занятие.
Тренировка ТЕВ. Екипиране и преминаване на парапет (таванен)и системи. „Голяма ниша”. г.Лакатник. Бивакуване на открито!
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
20.10.19. Практическо занятие.
Тренировка ТЕВ. Екипиране и преминаване на парапет (таванен), системи, възел. „Голяма ниша”. г.Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22.10.19. Лекция:  Опасностивпланинитеипещерите.
Лектор:Веселин Мустаков.
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Симеон Ненков и ГеоргиНенчев.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
26.10.19. Практическо занятие.
Проникване в пропастната пещера „Бездънният пчелин”. гр.Ябланица.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Симеон Ненков и Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
27.10.19. Практическо занятие.
Проникване в пропастната пещера „С-20”. с.Карлуково.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Симеон Ненков и Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
29.10.19. Лекция:  Долекарска помощ на пострадал, мобилизиране на травми.
Лектор:Веселина Иванова.
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев и Яни Боцановски.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
02.11.19. Практическо занятие.
Екипиране на вертикални пасажи, Връзване на възли.
“Алпийска поляна”. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичкови Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
03.11.19. Практическо занятие.
Екипиране на вертикални пасажи, парапет, Прихващане на пострадал, Връзване на възли.
“Алпийска поляна”. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Георги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
05.11.19. Лекция: Биоспелеология и Прилепи.
Лектори:гл. ас, д-р  Хелиана Дундарова и гл. ас, д-р Радослава Емилова.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
09.11.19. Практическо занятие.
Екипиране на  пропастни пещери: “Чавките”. с. Миланово.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова, Никола Романов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Симеон Ненков и Георги Ненчев.
 
Практическо занятие.
Екипиране на  пропастни пещери: “Йосова дупка”. с. Миланово.
 
Курс присъстващи:
Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Алексей Жалов и Хелиана Дундарова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.11.19. Практическо занятие.
Екипиране на  пропастни пещери: “Йосова дупка”. с. Миланово.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
12.11.19. Лекция :Организиране на експедиционни прояви.
Лектор: Константин Стоичков.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Симеон Ненков, Георги Ненчев и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
16.11.19. Практическо занятие.
Проникване в пещерата „Духлата” - Вход А, „Кита”, „Трите хикса”, Вход А. с. Боснек.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров и Хелиана Дундарова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.11.19. Лекция: Видове скали по произход.
 
Лектор: Иван Петров.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Ивана Еленкова, Калин Атанасов, Силвия Илкова, Ася Андонова, Анна Колева, Симеон Ненков, Георги Ненчев и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
23.11.19. Практическо занятие.
Проникване в пещерата „Тъмната дупка”. с. Беренде извор.
 
Курс присъстващи:
Лъчезар Каменов и Никола Романов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Симеон Ненков, Ивана Еленкова, Георги Ненчев и Ася Андонова.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
26.11.19. Лекция: Движение на водите в карстовия масив. Повърхностни и подземни карстови форми - видове и принципи на образуване. Фази на развитие на пещерите. Разпространение на карста и пещерите в България и света.
 
Лектор: доц-др.Ивайло Иванов.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Ивана Еленкова, Калин Атанасов, Силвия Илкова, Симеон Ненков, Георги Ненчев и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
01.12.19. Практическо занятие.
 
Проникване в „Радолова яма”. с. Гинци.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Живко Петров, Ивана Еленкова, Георги Ненчев и др.
 
Проникване в„Диневата пещ” и „Светата вода”. с. Гинци.
 
Курс присъстващи:
Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичкови Ася Андонова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
03.12.19. Лекция: Археология в пещерите.
 
Лектор: Екатерина Сстамболийска-Докторант на Нов Български Университет, специалност Археология.
 
Курс присъстващи:
Поли Русинова (чрез конферентна връзка), Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Георги Ненчев и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
07.12.19. Лекция: Видове карти, мащаби, елементи на картата, инструменти за картиране.
 
Лектори: Константин Стоичков и Живко Ппетров.
Курс присъстващи:
Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Иван Петров, Калин Атанасов, Силвия Илкова, Георги Ненчев, Христо Христов и Зорница Найденова СПК „Академик“ София, БПД.
 
07.12.19. Лекция: Ориентиране в местност, работа с GPS.
 
Лектор: Иван Петров.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Иван Петров, Калин Атанасов, Силвия Илкова, Георги Ненчев, Христо Христов и Зорница Найденова СПК „Академик“ София, БПД.
 
07.12.19. Практическо занятие.
Картиране в „Свинската дупка“ г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров, Георги Ненчев и Зорница Найденова СПК „Академик“ София, БПД.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
08.12.19. Практическо занятие.
Изчертаване на картираното и картиранепосредством електронни методи на „Калинина дупка“. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов, Лъчезар Каменов и Едгард Колчев.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичко виЖивко Петров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.12.19. Лекция: „Птиците на скалите и опазване на скалните местообитания".
 
Лектор:Ирина Матеева (БДЗП).
 
Курс присъстващи:
Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Георги Ненчев, Симеон Ненков, Ива Христова и Георги Беров ПКСУ„София“.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
14.12.19. Практически изпит:
Екипиране и преминаване на системи и парапети на „Чатала“ в „Темната дупка“ г. Лакатник.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров иГеорги Ненчев.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
17.12.19. Теоретичен изпит:
Решаване на тест, препитване по теорията и връзване на възли.
 
Курс присъстващи:
Никола Романов и Лъчезар Каменов.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Живко Петров и Иван Петров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.20. Практически изпит:
Екипиране и преминаване на система „Алпийска поляна“ г. Лакатник.
 
Курс присъстващ:
Полин Русинова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Живко Петров.
 
02.02.20. Теоретичен изпит:
Решаване на тест, препитване по теорията и връзване на възли.
Курс присъстващ:Полин Русинова.
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Живко Петров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КРАЙ!!!

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.