Експедиция "Бански суходол" 2005

Експедиция "Бански суходол" 2005, беше петата подред проведена експедиция в района, като целите и задачите не се различаваха съществено от тези от предходните години. 
 
1. Място и време на провеждане на експедиция “Бански суходол” 2005.
 
Експедицията “Бански суходол” 2005 беше проведена в периода 01-11.09.2005г. с обща продължителност 11 дни. Експедиционният лагер, бе установен в района на бившата база на националния отбор по ски (2300м.н.в.). Приоритет на тази експедиция, както и при предишните, беше търсенето на продължение в пропастната система “Бански суходол № 9-11. За отбелязване е, че в настоящият момент това е най-дълбоката и същевременно перспективна пещера (-225м.) в Пирин. Бяхаизвършени и поредица прониквания в различни пещери и пропасти в циркуса, както и бяха снети координатите посредством GPS на гореспоменатите обекти. За времето на експедицията се откриха нови пещери и обекти документирането на които, предстои. Участниците в експедицията стриктно спазиха условията за пребиваване в циркуса поставени от ДНП “Пирин”.
 
2.Достъп.
 
До циркус Бански Суходол може да се достигне по два удачни начина. Първият по-кратък път е под лифта “Академика”, по долината под него се достига до премката между връх Черна могила и Кутело от където се хваща пътека която се спуска в циркуса. Този маршрут е удачен само при подход с не много обемен багаж, поради бързото набиране на денивелация и стръмното спускане в циркуса, пътеката минава през сипеите което я прави неприятна за вървене с тежки раници.
Другият маршрут е за предпочитане, защото набира постепенно денивелация и излиза в ниската част на циркуса където обикновено се прави бивака в бившия летен лагер на скиорите. От гр. Банско се върви по асфалтовия път в посока “Шилигарника” достига се до разклона за хижа “Вихрен” и м. “Чалин валог”. Завива се в дясно към м. “Чалин валог” и не след дълго, след станцията на ДЗИ се достига до м “Пещерите”. От там за Суходола се отделя черен път в дясно от реката, върви се по него до първото разклонение в ляво, което се следва до характерна полянка с големи дървета от която в дясно се отделя възходяща пътека. Тя е добре изразена до излизането на голяма поляна на която личат останките от кошара. От нея пътеката продължава нагоре и не след дълго излиза от границата на гората и навлиза в клековете при м “Еленино гюбрище”, където има също обширна поляна. Пътеката е маркирана с каменни “пирамидки” и оранжеви ленти и извежда над ригелите до мястото за бивак в циркуса. Време от гр. Банско между 3 и 7 часа в зависимост от багажа.
В лагера на скиорите има заравнени площадки за палатки, землянка която също може да се използва за спане и печка на дърва. Лагерът е много замърсен и въпреки, че през последните години беше чистено не еднократно е желателно да се направи по мащабно чистене за което ще ни е необходимо и съдействието на ДНП “Пирин”.
Землянката също не е в много добро състояние но след щателен ремонт на покрива и също би могла да бъде пригодна за заслон при лошо време.
Вода се набавя от снежните преспи над лагера!!!
 
За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разрешение от управата на Национален парк Пирин.

 
3. Учасници в експедицията.
Експедицията “Бански суходол” 2005, беше организирана от пещерняци, членуващи в ПК “Хеликтит” София. Участие взеха и пещерняци от софийските клубове СПК “Академик” и ПК “Витоша, като и членове на ПК “Приста”- Русе. В периода 01-11.09.2005г. участие взеха общо 17 души.
 
4. Списък на участниците в експедицията.
 
От ПК “Хеликтит”- Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски и Иван Петров.
 
От СПК “Академик”- Павел Бакалов, Иван Личков, Александър Крачунов. Константин Стоилов и Дияна Стефанова.
 
От ПК “Витоша” – Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
От ПК “Приста” гр.Русе – Теодор Кисимов и Светломир Станчев.
 
 
5. Дневник на експедицията.
 
31.08.2005г.
 
състав:Константин Стоичков и Христо Стоянов.
 
Тръгване от София. Извозване на експедиционния багаж до подстъпите към циркуса над м “Пещерите”.
 
01.09.2005г.
 
състав:Константин Стоичков и Христо Стоянов.
 
Изнасяне на багажа с помощта на мулета до базовия лагер на експедицията в циркуса “Бански суходол” и разчистване на пътеката от паднали дървета. Подреждане на лагера и разпакетиране на багажа.
 
02.09.2005г.
 
състав:Константин Стоичков и Христо Стоянов.
 
Изкопаване на дупка в сипея под големия снежник над лагера с цел направа на чешма за вода. Опъване на предпазна тента против дъжд над лагера и доразпакетиране на багажа и храната. Проверка на обект от предишната година на поляната под лагера. Същият ден привечер от София към Банско тръгват: Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски и Иван Петров.
 
03.09.2005г.
 
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски, Иван Петров и Светломир Станчев.
 
Сутринта Константин Стоичков и Христо Стоянов отиват да да укрепят дупката за водата и да налеят вода. Пристигат в лагера Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски, Иван Петров, както и Светломир Станчев. Изнесен е инвентар на циркусното възвишение за екипирането на пропастите. Отново е проверен и разчистен от камъни обекта на поляната под лагера.
 
04.09.2005г.
 
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски, Иван Петров, Светломир Станчев, Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Дияна Стефанова, Павел Бакалов, Иван Личков и Александър Крачунов.
 
Започва същинската работа на експедицията. Първа група в състав: Светломир Станчев, Теодор Кисимов и Константин Стоилов екипират пропастната пещера №9-11 до дъното (-225 м). Втора група в състав: Христо Стоянов, Живко Петров и Павлин Димитров разкопават снежната тапа в пропаст № 13 проникват до дъното на (-72 м) и правят опит след разчистване на тесняка да продължат пропастта в дълбочина. Опита е неуспешен и групата разекипира пропастта. Трета група в състав: Константин Стоичков, Димитър Дишовски и Иван Петров, започват теренната работа в района на пропаст № 9-11. Снети са GPS координатите на пещери с номера №№ 1, 2, 9 ,10-10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 29, 41 и 45 А-Б, както и на обектите №№ 44, 59 А, Б, В и Г, 61 и 64 А и Б. Поставени са федеративни номера на пещерите №№ 10-10 А, 13 и 29. Проверени са за промяна на нивото на снежните тапи пещери №№ 1, 10-10 А, 12, 14, 16 и 41. Нанесени са корекции върху картната документация на пещери №№ 14, 16 и 29. Направени са скици на обекти с №№ 44, 59 В и 61. Входовете на всичките обекти са фотографирани. Същият ден привечер се присъединяват към експедицията Павел Бакалов, Иван Личков и Александър Крачунов.
 
05.09.2005г.
 
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, Димитър Дишовски, Иван Петров, Светломир Станчев, Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Дияна Стефанова, Павел Бакалов, Иван Личков и Александър Крачунов.
 
Сутринта Димитър Дишовски, Иван Петров и Светломир Станчев си тръгват към София. Първа група в състав: Константин Стоичков, Христо Стоянов и Иван Личков правят теренен обход в района на подножието на вр. Кутело и циркусното възвишение в основата на Кончето. Снети са GPS координатите на пещери с номера №№ 31, 33, 25 и 71, както и на обектите №№ 47, 48, 49 и 55. Поставени са федеративни номера на пещерите №№ 31 и 33. Поставени са метални планки с районните номера на следните пещери и обекти №№ 25, 31, 33, 47, 48 и 49. Обект № 55 е маркиран с боя, Открита е малка и не маркирана пещера в основата на скалните венци над пътеката извеждаща от циркуса посока лифта „Академика“, Проверени са ниши в този участък и са набелязани обекти за разкопаване. Направени са скици на обекти с №№ 48 и 55. Входовете на всичките обекти са фотографирани. Същият ден втора група в състав: Живко Петров и Павлин Димитров прекартират пропаст № 2 и установяват, че дълбочината и е (–25 м) и снежната тапа липсва. На дъното и се усеща въздушно течение. По път за лагера проверяват състоянието на входа на пропаст № 36. Трета група в състав: Павел Бакалов и Александър Крачунов правят обход в подножието на Котешкия чал и слагат с боя нови федеративни номера на №№ 22 и 24. Това се налага поради факта, че старите са свалени и дадени на други пещери. По път за лагера проверяват една явно известна но недокументирана в миналото пещера, но установяват, че в момента снега на входа и е много. Четвърта група в състав: Константин Стоилов и Дияна Стефанова извършват проникване в пропаст № 9-11. Те слизат до голямата ледена зала на (–60 м), и правят снимки на ледените форми там. Останалите почиват в лагера.
 
06.09.2005г.
 
състав:Константин Стоичков, Христо Стоянов, Живко Петров, Павлин Димитров, Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Дияна Стефанова, Павел Бакалов, Иван Личков, Александър Крачунов, Аглика Гяурова и Ганчо Славов.
 
По обяд Константин Стоичков, Живко Петров, Павлин Димитров, Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Дияна Стефанова си тръгват към София. По път са снети GPS координатите на пропаст № 25. Първа група в състав: Иван Личков и Христо Стоянов маркират, снемат координатите и заснемат входовете на следните пещери и обекти: №№ 7, 8, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 38, 42 и 46. На гореспоменатите пещери са им поставени и метални планки с районните им номера. Павел Бакалов и Александър Крачунов се заемат с поддръжката на лагера. В късния следобед към експедицията се присъединяват Аглика Гяурова и Ганчо Славов.
 
07.09.2005г.
 
състав:Христо Стоянов, Павел Бакалов, Иван Личков, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
Сутринта Иван Личков си тръгва към София. На слизане от циркуса той маркира с боя пропаст № 25 и и поставя метален районен номер. Той показва пропастта на Аглика Гяурова и Ганчо Славов. Те правят проникване в пропастта с цел изясняване на перспективите и за вероятно продължение и й правят описание. Втора група в състав: Христо Стоянов, Павел Бакалов и Александър Крачунов извършват проникване в пропаст № 9-11. Тяхната цел е да направят опит за разширяване на стеснението на сегашното дъно на пропастта (-225 м). Те разширяват стеснението на (-150 м) посредством хилти патрончета. След това пробиват дупки за разкъртване на дъното. Установяват, че ще е трудна работата по разширяването на тесняка. Същият ден към експедицията се присъединяват Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
08.09.2005г.
 
състав:Христо Стоянов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
Първа група в състав: Павел Бакалов, Александър Крачунов правят неуспешен опит за проникване и изследване в пропаст № 36. Срутище на входа и проваля плановете им. Те установяват, че за да се влезне в отвесната част на пещерата е нужно сериозно разчистване, което не им е по силите в момента. Втора група в състав: Аглика Гяурова, Ганчо Славов правят проникване в пропаст № 9-11 до дъното, и след това я разекипират.В лагера този ден остават: Христо Стоянов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
09.09.2005г.
 
състав:Христо Стоянов, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
Този ден група в състав: Христо Стоянов, Александър Крачунов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова. Извършват проникване в пропаст № 30. Останалите подготвят багажа за сваляне към Банско.
 
10.09.2005г.
 
състав:Христо Стоянов, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо Славов, Борисрав Алексиев и Биляна Райкова.
 
Сутринта Борисрав Алексиев и Биляна Райкова слизат към Банско, те засичат по пътя Константин Стоичков, който се качва към циркуса да помогне на останалите за свалянето на багажа. Аглика Гяурова и Ганчо Славов влизат в пропаст № 30 и я разекипират. Останалите подготвят багажа за сваляне. Разчистват и почистват лагера, като опаковат останалата храна и лагерни пособия и ги прибират в землянката. По залез слънце Константин Стоичков поставя с боя федеративния номер на пещера № 35, намираща се в източната част на циркусното възвишение.
 
 
11.09.2005г.
 
състав:Христо Стоянов, Константин Стоичков, Павел Бакалов, Александър Крачунов, Аглика Гяурова, Ганчо Славов.
 
Сутринта участниците в експедицията си стягат личния багаж, който заедно с експедиционния се равнява на около 45 кг. на човек. За последно е почистен лагера и към 11 часа групата тръгва да слиза към Банско. С това експедиция “Бански суходол” 2005 приключва.
 
6. Кратка история на проучванията в циркус Бански суходол и хронология на проучването на района в периода 2000-2005 година.
 
Основна част от проучванията в района са дело на СПК “Академик” София, те датират от далечната 1969г. При първото посещение в циркуса са открити шест обекта с не големи размери, но завършващите със снежни тапи пропасти дават надежди за нови открития, а района е набелязан за доста перспективен. Следващата експедиция е организирана чак през 1977г. но поради голямата давност от предишното посещение има проблем с намирането на вече откритите пещери и настава объркване при поставянето на номерата им. (поради сравнително големия брой пещери в циркуса и заради недобре водената документация, проблема с местоположението и номерацията на някои пещери остава и до днес).
От 1977г. до 1981г. е най-интензивния период на изследвания в района, организират се ежегодни експедиции с много участници и се правят системни проучвания на пещерите. Най-плодотворни са първите години когато се откриват почти всички по интересни пещери. През 1978г. е открита пропастта № 30 наречена “20 години СПК Академик”, която първа в циркуса надминава сто метровата денивелация, но за съжаление завършва с непреодолим блокаж на дълбочина (-118 м).
По време на републиканската експедиция организирана през 1981г. е продължена и пропастта №9 до старото й дъно на около (-120 м), и свързването и в система с намиращата се наблизо №11.
Следващите години се провеждат малки експедиции, основната им цел е работа във вече известните обекти главно № 30 и № 9. През 1987г. пропастта № 9-11 е продължена до около (–150 м), след разширяването на тесняк преди последния отвес и попадането в паралелни галерии и отвеси. Проучването е спряно от пореден тесняк запречен с голям камък.
През 1989г. се провежда малка експедиция, която прави подробно заснемане на пропастите с помощта на теодолит и съставя подробно ситуационно кроки на циркуса.
Следващите години системните проучвания на СПК “Академик” София в района са преустановени, редките посещения от пещерняци са предимно със спортна цел без съществен резултат за изследването на пещерите. Маркирани са и са направени карти на обектите с номера над № 35. За съжлание тази дейност не е отразена никъде и данни за нея в Главната картотека на пещерите в България липсват.
Едва през 2000г. след няколко разузнавателни посещения, проучванията в циркус Бански Суходол започват повторно. Те са дело на малка група от столичните клубове “Витоша” и “Хеликтит”. През тази година по съществен резултат е продължаването на пропаст №13 наречена “Тримата глупаци” от (–5 до –68 м), поради разтопяването на снежната тапа на входа и след разчистване на стеснение над дъното. Допълва се азимутното кроки на П. Съйнов от 1978г, продължаваи започналата проверка на останалите пропасти в някои, от които не е прониквано от откриването им преди повече от 20 години. Целта е да се установи сегашното им състояние, да се търсят евентуални продължения, както и да се систематизира информацията оставена от предишните експедиции.
През следващата 2001г. експедицията е организирана от част от същата група в малко разширен състав, към който се присъединяват и членове на СПК “Академик” София. Следващите години членският състав на експедициите е основно от тези три софийски пещерни клубове. Продължават проучванията на района. Добавят се нови карти и описания към документацията на циркуса, но най-съществен резултат е продължението на пропастта № 9-11, която за сега се оказва най-интересният обект за работа в района. Продължението става след отстраняването на проблемния камък на старото дъно и разширяване на следващия тесняк, достигната е кота около (-180 м) без да се стигне дъно.
През 2002г. пропастта е продължена до (–225 м) без да е стигнат сигурен край, направена е и карта на цялата система. Проведени са и климатични и биоспелеологични наблюдения в № 9-11, както и рози на пукнатините и теренно привързване на входовете в нейна близост с помощта на мини теодолит. Картирани са и нови пещери, като в пропаст № 6 е достигната кота (-41 м) без да е достигнато дъно.
През 2003г. Към експедицията се присъединяват спелеолози от Полша. Довършена е картировката на паралелния отвес в № 9-11. Въпреки положените усилия да се намери продължение в блокажа на кота (-180 м) дълбочината на системата №9-11 остава не променена. Дълбочината на пропаст № 13 става около (-72 м) Картирани са 3 нови пещери с незначителни размери и е започнато поставянето на метални планки с районните номера на пещерите на входовете им. Паралелно с това върви и заснемането на географските координати на пещерите намиращи се в циркуса посредством GPS.
През 2004г. е организирана малка експедиция в която участие пак вземат спелеолози от Полша. Картиран е един от паралелните ръкави в № 9-11 под блокажната зала на кота (-180 м) Направен е и опит за разчистването на дъното на № 13 дълбочината и става приблизително (-75 м). Работи се по номерирането и заснемането на пещерите посредством GPS. Поставят се метални планки и се прави фото документация на входове те им.
 
По време на експедиция “Бански суходол” 2005 е главно наблегнато на теренната работа. Въвежда се ред сред обърканите теренни и федеративни номера, допълва се фото документациата и описанията на пещерите и обектите, като им се снемат географските координати посредством GPS. №№ 1, 2, 7, 8, 9 ,10-10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 42, 44, 45 А-Б, 46, 47, 48, 49, 55, 59 А, Б, В и Г, 61, 64 А и Б и 71 Разчистени са някои обекти с незначителни размери.59 В и№ 61. Направена е нова карта на пропаст № 2 (-25 м). Направен е нов опит за разчистването на дъното на пропаст № 13. Разширени са някои стеснения в № 9-11 и са доизяснени перспективите и за продължение. Също така е направен неуспешен опит за влизане в № 36 но срутване на входа и не позволява това в момента. Направени са опознавателни прониквания в № 30. Участие в експедицията взима и част от групата български спелеолози, които в началото на месец Октомври ще се присъединят към международната експедиция в Абхазия на която те ще извършат проникване в най-дълбоката пропастна пещера в света „Вороня“ (-2160 м) Открити са нови пещери и обекти, чиито изследване предстои.
 
8. Най-дълбоките пещери на територията на. циркуса Бански суходол.
 
1. №9-11 –225 м.
2. №30 –118 м.
3. №13 –75 м.
4. №34 –62 м.
5. №25 –44 м.
6. №6 –41 м.
7. №51–40 м.
 
9.Най-дългите пещери на територията на циркуса Бански суходол.
 
1. №9-11 319 м.
2. №30 120 м.
3. №34 110 м.
4. №5150 м.
5. №25 49 м.
6. №13 41 м.
7. №38 37 м.
 
 
Ръководството на експедиция “Бански суходол”2005 Изказва специални благодарности на; Ръководствата на Национален парк Пирин и Българска федерация по Спелеология, както и на Веселин Дробенов, Николай Свещаров ПК “Хеликтит” София, Иван Янчовичин и Васил Петров от гр. Банско без които започването на експедициата щеше да е много трудно.
 
Ползвана е информация от картотеката на БФС, както и от личните архиви на пещерняци членове на СПК “Академик”, ПК “Витоша” и ПК “Хеликтит” София.
 
Специални благодарности и на Виктор Стефанов и Аглика Гяурова, които в периода 2000-2003 успяха да съберат и компилират информацията за района и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.
 
 
Състави: Константин СтоичковПК “Хеликтит” София- Ръководител на “Експедиция Бански суходол 2005”.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.