Експедиция Бански суходол 2015

Международна експедиция "Бански суходол" 2015
В "Ледената зала". Автор: Томас Павловски. Клуб-"Високогорски" Краков-Полша.

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на национална експедиция “Бански суходол” 2015 г. Международната спелеоекспедиция “Бански суходол” 2015 г. беше проведена в периода 22.08.–12.09.2015 г., с обща продължителност 22 дни. Експедиционният лагер беше установен в района на бившата ски база (2300 мнв). За първи път експедиционният багаж беше изнесен до мястото за бивакуване с помощта на хеликоптер. Свалянето на багажа стана с наети за целта товарни коне. За по-комфортно бивакуване беше разпъната голяма тента над мястото, определено за хранене. Отделно бе разпъната и голяма складова палатка Quechua, в която се съхраняваха хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар. В Национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, поради което бе използвана стара печка на дърва, останала още от времето на ски лагера. Сняк за добив на вода за пиене и битови нужди имаше в най-близко разположеният въртоп над лагера намиращ се на около 5 минути ход. Там беше разположена „топилката“ за вода. Вода се наливаше в първата половина на експедицията и от капчуци по стената на „Църна могила“ също в близост до лагера. За подсигуряване на проникващите групи, до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 бе изграден изнесен бивак. В „щурмовия” бивак бяха качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и излизащи от пещерата групи и лагера бе установявана посредством радиостанции. За първи път беше осъществена и телефонна връзка с подземният бивак в пещерата намиращ се на – 300 м. 

 

За бивакуване в циркус Бански Суходол се налага издаването на специално разрешение от управата на Национален парк Пирин!

 

Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол” 2015.

 

Базов лагер, вода и изнесен (шурмови) бивак. 

 

- Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски лагер).

- Изграждане на система за добив на вода чрез снеготопене.

- Изнасяне на бгаж до входовете на №9-11 и изграждане на бивак. 

 

Главен приоритет. Система №9-11. 

 

Дейности предхождащи изследователската дейност в пещерата.

 

- Пренаковаване на системата през вход №11.

- Екипиране през вход №9.

- Стационарно екипиране и подмяна на въжето в „Наклонената галерия“.

- Преекипиране на участък от „Дънната каскада“. 

- Разширяване на стеснения след „Дънната каскада“.

- Прокарване на телефонен кабел до подземният лагер.

- Оборудване на подземен лагер за 8 души.

- Разширяване на стесненията преди „Новите части“.

 

Изследователска дейност.

 

- Прекартиране на проблемен участък от 2013-та (между старият бивак и подземният лагер) и нанасяне на сечения в участъка "Проходката"-"Подземния лагер".

- Прекартиране на отсечка от картировката от 2014-та. 

- Картиране на „Новите части“ по течението на подземният поток.

- Проучване на пещерата в дълбочина.

- Картиране на непроучените участъци в дълбочина.

- Разчистване на опасен блокаж срещу течението на подземният поток.

- Картиране на прилежащите участъци срещу течението на подземният поток.

- Разкопаване на стеснение от което се усеща силно въздушно течение срещу течението на подземният поток.

- Разширяване на стеснение преди отвес в странично разклонение в участъка срещу течението на подземният поток.

- Прибиране на сондите за радон.

- Биоспелеологични изследвания.

- Измерване на дебита на подземният поток. 

 

Второстепенни задачи:

 

- Работа по продължаването на пропаст БС №8.

- Работа по продължаването на пропаст БС №13.

- Проверка на стари и известни обекти и разкопаване на набелязани от предни години обекти.

 

Обекти във високата част на циркуса под Кутело:

 

- Изнасяне на временен бивак в подножието на Кутелата.

- Изследване и картиране на Пропаст №51.

- Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34, 68 и др.

 

Обекти в други части на циркуса:

 

- Проверка на някои покрити от предишната експедиция с капаци пропасти и

покриване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално

снежните тапи в тях да се стопят. №№ 8, 41,57, 71 и др

- Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата част на циркусното възвишение под Кончето.

- Проверка, заснемане на GPS координати и фото документация на пещерите и пропастите в района на Кутело.

 

Други:

 

- Проверяване, картиране, номериране, GPS, фотодокументация на обектите в циркуса. 

 

- Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса, както и извършване на научни дейности свързани с геологията на циркуса, събиране на костен материал от някои пещери и отбелязване на нивото на всички снежни тапи на пещери в циркуса.

  

Ледниковата пропаст.

 

- Проникване и вземане на проби от леда ако пропастта е отворена!!!

 

 

2. Участници

 

В международната експедиция „Бански суходол“ 2015 за периода 22.08-12.09  участие взеха общо 55 души. Пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПКСУ „София“ , ПК „Искър“ София, ПК „Кейвинг“ София, ПК “Под ръбъ” – Церово, ПК „Приста“ Русе, СД „Суткя“ Ракитово. Боян Петров от ЦИЗП/НПМ, хора не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от пещерняци от Иран, Полша, Сърбия и Гърция. 

 

3. Списък на участниците 

 

ПК “Хеликтит” София:

Константин Стоичков, Яни Макулев,  Деси Макулева, Цветелина Валерианова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов и Иван Петров. 

 

СПК “Академик” София:

Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоилов, Таня Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева и Диляна Христова, 

 

ПК “Под ръбъ” – Церово: 

Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Катрин Джарджат и Павлин Димитров. 

 

ПКСУ „София“: 

Емил Макариев, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов,  Ана Филчева, Александър Братоев и Ема Коларова, 

 

ПК „Искър“ София:

Силвия Кроснева.

 

ПК „Кейвинг“ София:

Ваньо Гьорев.

 

ПК „Приста“ Русе: 

Теодор Кисимов.

 

СД „Суткя“ Ракитово:

Муса Еюпов, Стойчо Зарев и Йордан Тупаров,

 

Полша: 

Tomasz Pawlowski. 

 

Иран: 

Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghefq и Ebrahim Byramian. 

 

Сърбия: 

Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich и Katarina Jovic

 

Гърция: Lampros Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Lazaridis, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

 

Нечленуващи в пещерни клубове:

 Боян Петров, Петър и Вяра 

 

4. Дневник

 

21.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Яни Макулев, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат. 

 

На 21-ви август по план групата за заминаване се събира в клубното помещение на ПК "Хеликтит" София към 19 часа. Багажат е свален от помещението и е натоварен в буса на Яни Макулев. Групата е в състав: Павел Бакалов, Боян Шанов (СПК "Академик София"), Константин Стоичков, Яни Макулев (ПК "Хеликтит" София), Катрин Джарджат, Светослав Маринов, Симеон Ненков, Филип Енчев и Ефросина Христова (ПК "Под ръба"- Церово). Към 20.00 часа се тръгва към Банско с две коли (на Ефи и Светли) и буса на Яни. Яни има още малко работа в София и се тръгва след основната група. Основната група пристига по рано в района на „Пещерите“ над Банско, където е сборен пункт и от това място е подстъпа към циркуса „Бански суходол“. Яни пристига към 1 след полунощ. Времето е лошо и вали проливно с гръмотевици. Опъва се тента, която не пази много и в едно кратко затишие на бурята е опъната "щабната палатка". Заспива се към 3 часа след полунощ.

 

22.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Яни Макулев, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат. 

 

Следващият ден 22-ри август времето е все така лошо, но към 10.30 часа дъждът спира. Яни потегля с буса към София. По обяд отново завалява дъжд. Павката се свързва с конярите, които все още не са сигурни дали ще качват багажа. Мислят се алтернативни варианти за качване на багажа, звънят се телефони. За съжаление безуспешно. Решено е да не се качва багаж към циркуса този ден, поради лошото време и опасността от намокряне на багажа. Късният следобед се състава се разделя на три групи. Ефи, Мони, Коста и Катрин се качват към хижа Демяница с цел да се свържат с хората държащи заслона на „Тевно езеро“ и евентуално от тях да намерят товарни коне за багажа. Павката и Светли тръгват към близките села със същата задача. В лагера остава Боби и Филип. На хижа Демяница случайно са срещнати познати, които правят връзка с други хора, които споделят, че има възможност багажът да бъде качен с хеликоптер до циркуса. Павката също има успех в преговорите с местните, като се е разбрал за следващият ден да има товарни коне на "Пещерите". Цената е 700 лв на курс. Привечер се прибират всички във временният лагер. 

 

23.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат, Петър, Вяра и Tomasz Pawlowski. 

 

На 23-ти август сутринта времето е слънчево и приятно. Става се в 6.30 часа. Започва събирането на багажа. На уговорената среща конярите не пристигат. Разбира се, че този ден няма да могат да дойдат с конете. Решено е да се качи личният багаж и някои неща от първа необходимост към "базовият лагер" в Суходола. В лагера остават Коста и Ефи. Привечер групата отново слиза в лагера, като Павката споделя, че за следващият ден има твърда уговорка с конярите. Готви се в лагера. Вечерта пристигат приятели от София (Пешо и Вяра), както и Tomasz Pawlowski от Полша.

 

24.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат, Петър, Вяра, Емил Макариев, Радослав Ненкин Петър, Вяра и Tomasz Pawlowski. 

 

Сутринта на 24-ти август отново се повтарят събитията с конете. Коста звъни за хеликоптера и се разбира, че до два-три дни багажът може да бъде качен с хеликоптер. Павел прави последен опит да търси коне от съседните на Банско села. На обяд се събира цялата група и е решено да се вземе колкото е възможно възможно за носене багаж от първа необходимост и да се тръгва към циркуса, като на следващият ден да се направи още един курс. Експедицията закъснява с предвидената програма. От това най-вече страдат хората които са за първият период. Кати се прибира към София. Привечер всички се събират в "базовия лагер". Опъната е „щабната палатка“, направена е „топилката“ за сняг в най-близкият въртоп запълнен със сняг до лагера (на около 3-4 минути), масите и пейките. Към експедицията се присъединяват и Емил Макариев и Радослав Ненкин (ПКСУ София) и Цветелина Валерианова от ПК "Хеликтит" София. Направен е план за следващият ден. Ляга се късно. 

 

 

25.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Петър, Вяра, Емил Макариев, Радослав Ненкин и Tomasz Pawlowski. 

 

Сутринта на 25-ти август се става към 9 часа. Прави се основен разбор. Изважда се целият качен багаж на видно място и започва да се разпределя. Подреждат се храната и инвентара. Изваждат се и материалите от „землянката“. Подрежда се общото пространство в лагера и се отделят в страни от него леснозапалимите горивни материали(ГСМ- газ, бензин, карбид, машинно масло и др).  Светли, Радко, Елмо, Мони и Филип слизат за още един курс багаж. Пешо и Вяра слизат с тях към Банско. Павел, Томи и Ефи качват багаж към входът на БС №9-11. Започват изграждането на "щурмовият бивак" и екипират през вход № 11. Павката се разбира за качването на багажа с хеликоптер по телефона и дава координати на избраната площадка за сваляне на багажа (голямата поляна под лагера). Цвети, Боби и Коста остават в лагера. Готви се, ходи се за дърва и зареждат „топилката“ със сняг. Изкопават в снежника дупка която да служи за хладилник за по-нетрайните продукти. Намерен е капчук в основата на "Църна могила" в близост до лагера от където също се събира вода за пиене. Добивът е 10 литра за 50 минути. Вечерта се връщат момчетата с багажа, като е опъната и тента над общото пространство за хранене в лагера. Вечерта се прави нов разбор на който са определени групите за влизане в БС №9-11. 

 

26.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Емил Макариев, Радослав Ненкин и Tomasz Pawlowski. 

 

Става се в 7.00 сутринта. Към Банско слизат Павел и Светли. Те трябва да откарат багажа до долната станция на лифта на "Бъндеришка поляна". От там багажът ще е натоварен и качен с хеликоптер. Уговорката е за следващият ден. За влизане в БС № 9-11 първата група е в състав Томас, Ефи и Цвети. Тяхната задача е да преекипират някои участъци с повредени въжета и да свалят багаж до - 225 м. Втората група е в състав: Филип, Мони, Радо и Елмо. Тяхна задача е да свалят багаж за подземният лагер, да го изградят и да проникнат с цел оглед в "новите части" от предната година. Хората от втората група лепят гащеризони цял ден и решават, че ще влизат на следващият ден в пещерата. Боби помага с багажа за изнасяне към №9-11 и на връщане прави теренен обход. Намира и разчиства перспективен отвор в близост да БС №65 Б (По-късно се оказва, че обекта е намерен преди това и е снет като координати BS Ob5). Проверява и БС №57. Тапата е доста стопена и може да се влезе, разчиства камъни от входа. Завършва теренният обход в района на БС №66. Коста остава в лагера. Събира дърва, вода, готви се и се подрежда лагера. Привечер се опъва тента над общото пространство. Павката и Светли се връщат към 22 часа с добри новини, че багажа е на "стартова позиция" и на следващият ден ще бъде качен. Хората от втората група решават, че ще влизат на следващият ден. 

 

Група №9-11. 

Състав: Tomasz Pawlowski, Ефросина Христова и  Цветелина Валерианова.

Цел на влизането: Преекипиране и пренасяне на багаж.

Влизане: 14.00 часа. 

Контролно време: 6.00 часа на 27.08.

Излизане: 1.00 часа на 27.08.

 

Оставено в дневника от Tomasz Pawlowski: 

26.08

10.50 start to cave 9-11. Rigaing and transpot to bivak – 300 m or close.Tomi Efi and Tsveti. Cave 12.00. Back plan 22.00. Back time alarm 27.08. 6.00.

We back to camp 1.00 27.08. We leave transport on last pit – 220 m 

Tomi.

 

Групата преекипира през №11. Изграждат се 5 закрепвания преди „Голямата снежна зала“. Дублират се две от закрепванията на „Наклоненият отвес“. Твес от „Дънната каскада“. Подменят повредените въжета. Дават сведения за обстановката в пещерата. По „Дънната каскада“ се стича вода. Оставят багаж за дъното. Слизат в лагера към 1 часа след полунощ.   

 

27.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Емил Макариев, Радослав Ненкин и Tomasz Pawlowski. 

 

Става се към 7 часа сутринта. 27-ми август е ключов ден за експедицията. Този ден трябва най-сетне да бъде качен целият експедиционен багаж. Групата в състав Филип, Мони, Радо и Елмо подготвят багажа за пещерата. Тръгват към 10 часа. Влизат в БС №9-11 към 12 часа. От групата Елмо и Радо излизат по-рано и потеглят към Банско. Филип и Мони взимат допълнителните торби, слизат и изграждат подземният лагер, проникват и разглеждат "новите части". Филип слиза на "класика" последният отвес разбира, че дъното на отвеса е запушено плътно с камъни. Натъкват се и на големи възходящи зали. Според тях "новите части" са дълги над 300 метра. Впечатлени са от обемите. На места се натъкват на кристали и сталактити. Има огромни блокове. Реката се чува на места между блоковете. Слизат да проверят и виждат, че тя се губи в тесни цепнатини. Над последният отвес има комин, който тегли цялото течение от залите нагоре. На излизане се натъкват на още големи зали в стрранично разклонение на "новите части".  Цялото им проникване трае около 10 часа. Излизат от пещерата към 21.30 часа. Павката, Томи, Цвети, Светли и Ефи са в лагера в очакване на хеликоптера с багажа. Сутринта Боби и Коста тръгват на теренен обход, като целта е да се проникне и в някои от пещерите с видимо стопени снежни тапи в западната част на циркуса. Първият обект е БС № 57 (открита през 2001-ва година от Андрей Дражев). Видимо тапата е стопена. Разчистват се големи и малки камъни, като северната страна е сипей обледенен в дълбочина. След разчистването е изградена система за спускане. Боби слиза около 5 метра и стъпва на голям камък заклещен между леда и скалата. И от двете страни има тесни пролуки, не не е удобно за разчистване. Усеща се силно течение. Обекта е скициран наново от Боби. Разкопават се още два обекта от които се усеща силно течение. Коста показва обект БС № 65А. Тапата също е стопена и се слиза 8-9 метра от входа, като се достига до непреодолимо стеснение между тапата и скалата от което се усеща силно въздушно течение. Разкопава се обект в близост BS Ob5. Коста показва и БС №23. Боби влиза за да установи, че тапата е стопена и сипеят е заклещен над пропадане с отвес в дълбочина. Също се долавя силно течение. Късният следобед багажа е доставен с хеликоптера. Той е пренесен от лагерната група и подреден. 

 

Група №9-11. 

Състав: Филип Енчев, Симеон Ненков, Емил Макариев и Радослав Ненкин. 

Цел на влизането: Пренасяне на багаж, оборудване на подземният бивак и проникване в "Новите части от 2014 г".

Влизане: 12.00 часа. 

Контролно време: 2.00 часа на 28.08.

Излизане: 21.30 часа.

 

28.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, Георги Красимиров, Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Силвия Кроснева, Боян Петров, Tomasz Pawlowski, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. 

 

Следобеда в пещерата влизат Павел и Томас за да разпъват телефонен кабел към подземният лагер. Достигат старото дъно на пещерата и излизат. Същият ден пристигат: Боян Петров, Стоян Горанов (ПКСУ София), Силвия Кроснева (ПК "Искър" София) (Екип на ЦИЗП/НПМ), Теодор Кисимов (ПК "Приста" Русе), Константин Стоилов (СПК "Академик" София), Георги Красимиров (ПК "Хеликтит" София, УСК "Лабиринт" Червен бряг), Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian от Иран. Прави се разбор за следващите действия. Към София се прибира Ефи, която има рожден ден, Светли и Филип. 

 

Група №9-11. 

Състав: Павел Бакалов и Tomasz Pawlowski.  

Цел на влизането: Разпъване на телефонен кабел до подземният бивак. 

Влизане: 16.45 часа. 

Контролно време: 3.00 часа на 28.08.

Излизане: 22.30 часа.

 

29.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Цветелина Валерианова, Георги Красимиров, Яни Макулев, Деси Макулева, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Силвия Кроснева, Боян Петров, Tomasz Pawlowski, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian.  

 

Първа група за БС № 9-11 е Теодор Кисимов и Константин Стоилов. Тяхна задача е да доизградят подземния лагер, да картират и да допроучат новите части. Като втора група след тях влизат: Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, като те ще помагат на основната група. Трета група в състав: Симеон Ненков и Георги Красимиров имат задача да екипират през вход № 9 (екипира Георги). Четвърта група в състав: Томас, Fateme Waqef, Sara Jamalian, Yousef Vaghef  влизат през № 11 и правят снимки в "Ледената зала". Боян Шанов, Коста и Силвия правят теренен обход. Доразчиства се обект BS Ob5 и Боби влиза. За съжаление на - 4 метра от повърхността е запушено с плътен блокаж. Влизат в БС № 23. Прави се опит за разчистване на сипея, което е невъзможно. Вижда се отвес. Коста събира биоспелеологичен материал предаден на Боян Петров. Разкопават се и други обекти в района. Екипът на ЦИЗП/НПМ в състав Боян Петров, Стоян Горанов, Силвия Кроснева слагат мрежа за прилепи на входът на БС №30. Трета и четвърта група се връщат в лагера към 18.30 часа.   

 

Цитат: Боян Петров:

По време на улова на 29.08.2015 г. (20:40- 23:10) на входа на БС №30 хванахме общо 13 екз. от 4 вида прилепи. 

 

Цвети тръгва към Банско. Вечерта пристигат Яни Макулев и Десислава Макулева ПК "Хеликтит" София. 

 

30.08.

Състав: Павел Бакалов, Боян Шанов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Георги Красимиров, Яни Макулев, Деси Макулева, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Силвия Кроснева, Боян Петров, Tomasz Pawlowski, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. 

 

30-август. Първа група в състав: Majid Saghafi и Ebrahim Byramian влизат в БС №9-11. Тяхната задача е да картират разклонение в "Голямата блокажна зала". Втората група е в състав: Павел Бакалов и Деси. Тяхната цел е да прокарат кабела до подземният бивак. След тях като трета група влизат Яни Макулев и Георги Красимиров, които да подпомогнат "дънната група". Четвъртата рупа за терен в състав: Мони, Коста и Жоро (остават по-късно само Коста и Мони). Лагерна група: Fateme Waqef, Sara Jamalian и Yousef Vaghef. 

Първата група влиза в пещерата към 15.00 часа. Слизат до "Голямата блокажна зала", където картират участъка който им е даден. "Връзват" картировката си към точка от старата картировка. Излизат от пещерата към 22.00 часа и слизат в лагера към 23.00 часа. 

Втората група опъват телефонният кабел до подземния бивак. Направени са няколко свръзки. Първата е в началото на "Наклонената галерия", втората в "Голямата блокажна зала", третата е в "Дънната каскада на "Изтръпналия блокаж"". Те остават да преспят в подземния лагер и към 4 часа сутринта тръгват към изхода. Излизат към 10.00 часа сутринта и слизат в лагера. 

Третата група слиза до подземния бивак. Така в подземния лагер са Теодор, Коце, Яни, Жоро, Хасан и Мохамед.  

Четвъртата група проверява следните пещери: БС № 41. БС №45 А-Б, БС №1, БС № 28,  БС № 8, БС № 7. В БС № 41 е стопена снежната тапа и се слиза до - 11 метра. Следва тесняк в южна посока затлачен с чакъл и пръст за разкопаване. Не се усеща течение. Липсва снежна тапа. Причината е сложеният преди години капак на пещерата. Коста проверява БС № 45 А-Б и БС № 1. Установено е, че липсват снежни тапи. В БС № 28 нивото на снежната тапа е високо и достига междинната площадка на - 10 метра от входа, паралелният отвес също е запълнен със сняг. В БС № 8 се вижда пролука между тапата и стената. В БС № 7 Коста слиза между тапата до дъното което е плътен блокаж. Снежната тапа е на - 5.40 м от входа. Прибират се в лагера към 20.10 часа вечерта. Вечерта в лагера слизат Majid Saghafi и Ebrahim Byramian, които са картирали разклонението. Павката и Деси нощуват в подземния лагер.  Тръгват си: Боян, Силвия, Боби и Томас. 

 

1. Група №9-11. 

Състав: Majid Saghafi и Ebrahim Byramian.  

Цел на влизането: Картиране на участък в "Голямата блокажна зала". 

Влизане: 15.00 часа. 

Контролно време: 1.00 часа на 31.08.

Излизане: 22.00 часа.

 

2. Група №9-11. 

Състав: Павел Бакалов и Десислава Макулева.  

Цел на влизането: Разпъване на телефонен кабел до подземният бивак. 

Влизане: 15.45 часа. 

Контролно време: 3.00 часа на 31.08.

Излизане: 10.00 часа. на 31.08.

 

3. Група №9-11. 

Състав: Яни Макулев и Георги Красимиров.  

Цел на влизането: Проучване и картиране на "Новите части от 2014 г". 

Влизане: 16.00 часа. 

Контролно време: 19.00 часа на 01.08.

Излизане: 18.10 часа. на 01.08.

 

31.08.

Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Георги Красимиров, Яни Макулев, Деси Макулева, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. 

 

Към 10 часа сутринта по станцията се обаждат, че са излезнали Павката и Деси Слизат в базовия лагер. Те са прокарали телефонния кабел до "подземката". Споделят, че Тео и Коце са прекартирали участъка от последният отвес до лагера. Също така, че "подземната група" са разширили стеснението в края на "Проходката". Същият ден към 14 часа следобед излизат и Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti. Те са участвали в дооборудването на подземният лагер, подравняването на площадки, разширяването на стеснението и картирането. Слизат в "Базовият лагер" и правят снимки. 

Този ден теренната група е в състав Симеон Ненков и Стоян Горанов. Спускат се в БС № 8 от западната страна до към - 25 метра от входа. Продължава в дълбочина със стеснение между скалата и тапата. Според тях трябва да се наковат още упори ако се работив тази пропаст. Качват се до № 9-11 и влизат за вода до "Ледената зала". Излизат през №11. Слизат до "Обекта на Зиза и Цецо". Копаят, изваждат камъни и го разширяват. Вижда се отвес дълбок към 5 метра. Усеща се силно въздушно течение. Трябва да се отстранят големи камъни, които възпрепятстват влизането. Нужни са повече хора за работа на обекта. 

Направена е и телефонна връзка с лагера. Групата картира новите участници, като Яни и Жоро са се включили. Пещерата опира на водоупор. Намерена е и още една река- приток. Картирани са възходящите части. Намерени са още едни възходящи части, които се разделят на две и завършват с комини за катерене. Картирането продължава. Усеща се силно въздушно течение което се дърпа от комините във височина. Имат нужда от подкрепления. Дават и списък с нужни неща за подземния лагер. Иранската група остава в лагера, като носят дърва и вода, включват се в готвенето. Majid Saghafi си цепва лошо устната с клон от клек и доста усилия се хвърлят за кръвоспирането. 

 

01.09.

Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Георги Красимиров, Христо Цанев, Яни Макулев, Деси Макулева, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. 

 

В пещерата влиза първа група в състав: Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian и Стоян Горанов. Те достигат подземният лагер, като Majid Saghafi и Sara Jamalian излизат вечерта. Втората група влиза в 13.40 часа. Тя е в състав: Симеон Ненков и Десислава Макулева. Мони прави ново екипиране през вход № 11, като забива и спит за междинно прехвърляне. Деси прави снимки. От пещерата излизат също така Яни и Жоро. По предварителни данни пещерата до сега е дълбока над - 250 метра (информацията ще бъде потвърдена от Константин Стоилов и Теодор Кисимов след обработка на данните от картировката!). Според Яни има вероятност да се открият по-ниски входове към системата и това да улесни значително проникването и работата вътре. Км 16.40 пристига Христо Цанев (ПК "Хеликтит" София). Жоро и Мони към 19.30 часа се качват до входа на №9-11 за да направят връзка с подземният лагер. От подземният лагер се разбира, че е имало инцидент с един от примусите и на места по палатката има пробойни (стопено и изгорено). Иранците са стигнали лагера. Majid Saghafi и Sara Jamalian са тръгнали в 16.00 часа към изхода. Теодор и Коце са картирали едно от новите възходящи разклонения. Majid Saghafi и Sara Jamalian излизат в 22.15 часа и слизат към лагера.  

 

1. Група №9-11. 

Състав: Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian и Стоян Горанов.  

Цел на влизането: Подпомагане на подземната група.

Влизане: 12.30 часа. 

Контролно време: не оставят!

Излизане: 22.15 часа.

 

2. Група №9-11. 

Състав: Симеон Ненков и Десислава Макулева. 

Цел на влизането: Преекипиране на участък от №11.

Влизане: 13.40 часа. 

Контролно време: 21.00 часа

Излизане: 17.00 часа.

   

02.09.

Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Константин Стоичков, Георги Красимиров, Христо Цанев, Яни Макулев, Деси Макулева, Симеон Ненков, Стоян Горанов, Теодор Кисимов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. 

 

Към София потеглят Яни, Деси и Коста. Ицо, Мони, Жоро, Mohammadhassan Entezari и Mohammad Sheykhrasti отиват на теренен обход. Те проникват в БС№ 16. Пещерата е запушена в дълбочина със снежна тапа.. "Обектът на Зиза и Цецо" се оказва с дълбочина към 6 метра. И двата обекта са проверени от иранците. Не успяват да установят връзка с подземният лагер.  

 

03.09.

Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Таня Стоилова, Александра Василева, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов, Теодор Кисимов, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. 

 

В БС № 9-11 влизат Мони, Ицо и Жоро към подземният лагер. Те ще мерят дебити на реката и ще търсят продължения срещу течението на реката при подземния лагер. Останалите от пещерата излизат. Първи към 15.20 часа излиза Теодор. До около 18.00 часа излизат и останалите: Константин Стоилов, Стоян Горанов,  Fateme Waqef, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. Павката се обажда в София с новината, че агрегата се е развалил. Възстановена е връзката с подземният лагер. Сутришната сесия е за 9.00 часа. За подземният лагер са нужни: дъгтейп, батерии АА, и разширители. Към експедицията се пресъединяват: Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов (ПК "Хеликтит" София), Ваньо Гьорев (ПК "Кейвинг"-БПД), Муса Еюпов и Стойчо Зарев "БПД"-клон Ракитово, Таня Стоилова и Александра Василева СПК "Академик" София. 

 

1. Група №9-11. 

Състав:Христо Цанев, Симеон Ненков и Георги Красимиров.  

Цел на влизането: Измерване на дебити на подземният поток, картиране и проучване.

Влизане: 16.20 часа. 

Контролно време: 3 дни

Излизане: 15.30 часа на 05.09.

 

04.09.

Състав: Павел Бакалов, Константин Стоилов, Таня Стоилова, Александра Василева, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов, Теодор Кисимов, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Павлин Димитров, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef, Ebrahim Byramian, Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich и Katarina Jovic. 

 

Този ден си тръгват Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti, Fateme Waqef, Majid Saghafi, Sara Jamalian, Yousef Vaghef и Ebrahim Byramian. Пристига групата от Сърбия: Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich, Katarina Jovic и Павлин Димитров. Първа група за №9-11: Радослав Ненкин и Ивайло Бакалов. Тяхната цел е сваляне багаж в подземният лагер. Втора група: Таня Стоилова и Александра Василева. Трета група: Стойчо Зарев, Муса Еюпов, Йордан Тупаров и Здравка Попова. Ваньо, Данчо и Стойчо работят за разширяването на входа на обект БС №73А, преди да влезнат в пещерата. Връзката с подземния лагер ще е в 11.00 часа на 05.09. 

 

1. Група №9-11. 

Състав: Радослав Ненкин и Ивайло Бакалов. 

Цел на влизането: Сваляне на багаж в подземният лагер. 

Влизане: 12.50 часа. 

Контролно време: 02.00 часа на 05.09.

Излизане: 22.00 часа.

 

2. Група №9-11. 

Състав: Таня Стоилова и Александра Василева.

Цел на влизането:  Сваляне на храна и батерии в подземният лагер. 

Влизане: 17.40 часа. 

Контролно време: 14.00 часа на 06.09.

Излизане: 15.30 часа на 05.09.

 

05.09.

Състав: Павел Бакалов, Таня Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева, Диляна Христова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Здравка Попова, Селик Иванов, Павлин Димитров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов, Ана Филчева, Александър Братоев, Ема Коларова, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich, Katarina Jovic, Lampros Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Lazaridis, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

 

Група за терен: Ваньо Гьорев, Стоян Горанов, Nemanya Milosavlyevich и Katarina Jovic. Разширяване на входа на обекг БС №73А. Връщат се в лагера към 18.05 часа. Връзка с подземният лагер прави Радо. Пристигат: Ани, Анна, Дили, Сашо. От пещерата към 15.30 часа излизат Мони, Таня и Алекс. Остават при пещерата и правят връзка с подземният лагер в 18.00 часа. Излизат Муса и Роджи, които са объркали пътя в пещерата. Към 13.00 часа слизат в лагера. Роджи със Селик слизат към Банско.  

 

1. Група №9-11. 

Състав: Здравка Попова и Муса Еюпов.

Цел на влизането: Катировка в дънните части.

Влизане: 10.00 часа. 

Контролно време: 06.00 часа на 12.00.

Излизане: 12.00 часа.

 

 

2. Група №9-11. 

Състав: Стойчо Зарев и Йордан Тупаров.

Цел на влизането: Катировка в дънните части.

Влизане: 09.30 часа. 

Контролно време: 06.00 часа на 12.00.

Излизане: 8.00 часа.

 

06.09.

Състав: Павел Бакалов, Таня Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева, Диляна Христова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Иван Петров,  Павлин Димитров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ивайло Бакалов, Ана Филчева, Александър Братоев, Ема Коларова, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich, Katarina Jovic, Lampros Makrostegios,  Maria Vasiloglu, Georgios Lazaridis, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

 

Стойчо и Данчо излизат от пещерата и се прибират в лагера към 10.00 часа. Излизат и останалите от пещерата. Радко, Диди, Georgios Oikonomidis и Ares Varis отиват да разширяват обекг БС №73А, но не се справят с машината и се връщат. Тръгват си: Таня Стоилова, Александра Василева, Анна Дамянлиева, Павлин Димитров, Иво, Ани, Сашо, Ваньо Гьорев, Муса Еюпов, Стойчо Зарев, Йордан Тупаров, Nemanya Milosavlyevich, Nikola Stevanovich, Zhelyko Dyokich и Катрина... Ванката пристига в лагера. 

 

07.09.

Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Христо Цанев, Михаил Хаджитодоров, Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ема Коларова, Lampros Makrostegios, Maria Vasiloglu, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

 

По обяд към 12.00 часа към №9-11 се качват Жоро, Ема, Радо, Мони и Стоян. Радо и Стоян вкарват карбид и картират в "Голямата блокажна зала". Излизат към 21 часа. Тръгва си Христо Цанев. В № 9-11 влизат: Ванката, Павката, Диляна, Lampros Makrostegios, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

 от гръцката група. Започва картировка на лявото разклонение срещу течението. Свързват картировката на иранците с картировката на предната група. Павката остановява слухова връзка между двете разклонения срещу течението. Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

се връщат от „Ледената зала” поради липса на добра екипировка.

 

1. Група №9-11. 

Състав: Радослав Ненков и Стоян Горанов.

Цел на влизането: Катировка в ”Голямата блокажна зала” и пренасяне на карбид.

Влизане: 14.00 часа. 

Контролно време: 12 часа.

Излизане: 21.00 часа.

 

2. Група №9-11. 

Състав: Павел Бакалов, Иван Петров, Диляна Христова и Lampros Makrostegios Lampros Makrostegios, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

.

Цел на влизането: Катировка в дънните части.

Влизане: 10.00 часа. 

Контролно време: 12.00 часа на 06.09.

Излизане: 12.00 часа.

 

 

08.09.

Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Михаил Хаджитодоров, Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов, Ема Коларова, Lampros Makrostegios,  Maria Vasiloglu, Georgios Oikonomidis и Ares Varis. 

 

Сутринта към 10.30 часа си тръгват: Georgios Oikonomidis и Ares Varis. В 11.00 часа тръгват за картиране: Радо, Ема, Стоян, Мони и Жоро. Следобяд към 15.00 часа Lampros Makrostegios слиза в лагера заедно с Жоро. Жоро се качва повторно за да занесе храна към 16.00 часа. В 16.30 часа Lampros Makrostegios и Maria Vasiloglu си тръгват. Вечерта в 21.00 часа в лагера слизат: Ема, Жоро и Мони. Не са влизали в пещерата и не са успяли да направят връзка с подземният лагер.  Ванката е болен в подземният лагер, а Павел и Диди картират лявото разклонение срещу течението (през прагчето с въжето). 

 

09.09.

Състав: Павел Бакалов, Диляна Христона, Георги Красимиров, Михаил Хаджитодоров, Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов и Ема Коларова. 

 

Павел, Диди и Ванката излизат от БС №9-11 в 23.00 часа. Павел и Диди слизат същата нощ в базовият лагер. Ванката остава да пренощува във "щурмовият бивак". 

 

10.09.

Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Михаил Хаджитодоров, Иван Петров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов и Ема Коларова. 

 

Сутринта в 9.00 часа Ванката се прибира в лагера. Мишо и Ванката си тръгват в 12.30 часа. Мони, Жоро и Стоян влизат в БС №9-11 към 16.00 часа с цел изнасяне на багаж от подземният лагер. Вечерта се изсипва дъжд. 

 

1. Група №9-11. 

Състав: Симеон Ненков и Георги Красимиров и Стоян Горанов.

Цел на влизането:Изнасяне на подземният бивак и разекипиране.

Влизане: 16.00 часа. 

Контролно време: 15 часа.

Излизане: 2.00 часа на 11.09.

 

 

11.09.

Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Симеон Ненков, Радослав Ненкин, Стоян Горанов и Ема Коларова. 

 

В 2.00 часа излизат от пещерата Мони, Жоро и Стоян. Около 11.00 часа си тръгва Радо. Павел, Диди и Стоян радзоборудват изнесения лагер. Правят списъци и започват разооборудване на базовия лагер.

 

12.09.

Състав: Павел Бакалов, Диляна Христова, Георги Красимиров, Симеон Ненков, Стоян Горанов и Ема Коларова. 

 

Разоборудва се базовият лагер. Георги Красимиров и Стоян Горанов се чкачват до БС №9-11 за сваляне на багаж. В 13 часа пристига Боги стоварните животни и се потегля към Банско от където Яни Макулев товари багажа заедно с Диди и Мони потеглят към София. Останалите заедно с Венцислав Иванов и Симона Атанасова потеглят към градешнишките минерални бани, с което експедицията приключва.

5. Резултати 

 

 

Международната експедиция „Бански суходол 2015” беше организирана от софийските клубове СПК „Академик” София и ПК „Хеликтит” София. 

Метеорологични условия:

Въпреки по-голямото количество задържал се сняг в циркуса, през голяма част от времето метеорологичните условия бяха добри. След валежите в самото начало на експедицията до края на август времето беше топло и стабилно. Преваля, чак в края на експедицията. Температурите се понижаваха вечерно време чувствително, но не фатално, и експедицията завърши успешно. За момента все още смятаме, че подходящият период за провеждане на експедицията е от 20-ти август до средата на септември. Тук може да се добави обаче, че досега не е имало едно и също време в две поредни години, и на тази надморска височина винаги може да има изненади, но времето се задържа най-стабилно и е най-подходящо за провеждане на по-дълги експедиции в района именно през този период. 

Организационни:

Експедицията беше съпътствана и с някои трудности, касаещи изнасянето на експедиционният багаж. Все по-трудно се намират товарни коне. Това забави и значително започването на експедицията. Бяха направени няколко курса за изнасяне на багаж от първа необхозимост. Останалият багаж беше пренесен посредством нает хеликоптер. Все пак за свалянето на багажа бяха намерени товарни коне. Отново проблем се оказа липсата на резервен генератор. За поредна година каченият генератор се повреди и това създаде редица трудности. Първите дни от експедицията основно се изнасяше багаж, а след изграждането на базовият лагер се премина към оборудване на изнесеният бивак, екипиране на пещерата и изграждане на подземният лагер. 

Главен приоритет „Бански суходол“ №9-11

 За времето на експедицията беше работено основно по главния приоритет – пропастната система Бански суходол № 9-11; а също и по терен. 

Основната цел на експедицията беше да се продължи с изследването и търсенето на път в дълбочина в пещерата. Тази година за основен маршрут за влизане беше избран вход №11, като в по-късен етап беше екипирано и през вход №9. На два етапа пещерата беше екипирана до сегашното дъно. Наложи се на няколко пъти определени участъци да бъдат преекипирани. Филип Енчев и Симеон Ненков първи свалят багаж до мястото за бивака, опъват лагерната палатка и правят първи огледи на новите части, като установяват, че най-ниските участъци са загрупани с голями блокажи. Те се натъкват и на големи странични разклонения (известни от предишната година). Над последният отвес има комин, който тегли цялото течение от залите нагоре. Прокаран е кабел от входът на пещерата до подземният бивак от Павел Бакалов, Tomasz Pawlowski и Десислава Макулева. В подземният лагер няколко дни остават 

Теодор Кисимов, Константин Стоилов, Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti. Те го дооборудват и извършват основната картировка в пещерата за експедицията като за времето на пребиваването те картират 678 метра зали и галерии при денивелация от – 85 метра. Прекартиран е и участъка от последният отвес след „проходката“ до лагера. Картировки се правят и в страничните разклонения от Павел Бакалов, Иван Петров, Диляна Христова, Христо Цанев,  Стойчо Зарев и Lampros Makrostegios. Павел Бакалов установява слухова връзка между двете възходящи разклонения в близост до лагера. Свързана е картировката с тази на иранската група, които също картират в тези участъци. Иранска група в състав: Majid Saghafi и Ebrahim Byramian картират едно от некартираните разклонения "Голямата блокажна зала". Също разклонение в тази зала картират и Стоян Горанов и Радослав Ненкин. Общо за експедицията са картирани над 750 метра. Общо като дължина пропастната система БС №9-11 надминава 1100 метра при денивелация от – 354 метра, което и отрежда трето място по дълбочина в България. 

Яни Макулев, Георги Красимиров, Симеон Ненков, Христо Цанев, Павел Бакалов, правят проучвания в различни участъци след подземният лагер. Констатира се, че има водоупорен пласт, който е покрит с голями блокажи. В тези участъци към основният поток се присъединяват още притоци от странични възходящи разклонения. Работата в дълбочина ще е трудоемка и опасна без да се окрепят блокажите. Яни Макулев акцентира, че има вероятност да се намерят по-ниско разположени входове към системата, през които по-лесно да се достига до подземният лагер и участъците за работа. Проучени са някои от разклоненията, като на места край не е стигнат. Измерени са дебити на подземните потоци. Направени са множество снимки в „Голямата ледена зала“ и в подземният бивак и в различни участъци от пещерата основно от поляка и иранската група. 

 

По второстепенните задачи са извършени следните дейности:

В началото на експедицията основно по второстепенните дейности и теренни обходи извършваха: Боян Шанов и Константин Стоичков, като целта е да се проникне и в някои от пещерите с видимо стопени снежни тапи в западната част на циркуса. Първият обект е БС № 57 (открита през 2001-ва година от Андрей Дражев). Слезнато е до – 5 м и е блокирана с камъни и лед. Направена е скица. Следва обект БС № 65А. Тапата също е стопена и се слиза 8-9 метра от входа, като се достига до непреодолимо стеснение между тапата и скалата от което се усеща силно въздушно течение. Разкопава се обект в близост BS Ob5. Слезнато е около 4 метра и в дълбочина е блокаж. Обекта е скициран. Разкопават се още два обекта от които се усеща силно течение. Прониква се и в БС №23, където снежната тапа е стопена целият сипей е заклещен над пропадане с отвес в дълбочина. Също се долавя силно течение. Симеон Ненков, Георги Красимиров, Константин Стоичков и Стоян Горанов правят проверка на следните пещери и обекти: БС № 41. БС №45 А-Б, БС №1, БС № 28,  БС № 8, БС № 7. БС № 16 и др. В БС № 41 е стопена снежната тапа и се слиза до - 11 метра. Следва тесняк в южна посока затлачен с чакъл и пръст за разкопаване. Не се усеща течение. Липсва снежна тапа. Причината е сложеният преди години капак на пещерата. Коста проверява БС № 45 А-Б и БС № 1. Установено е, че липсват снежни тапи. В БС № 28 нивото на снежната тапа е високо и достига междинната площадка на - 10 метра от входа, паралелният отвес също е запълнен със сняг. В БС № 8 се вижда пролука между тапата и стената, спусната е от западната страна до към - 25 метра от входа. Продължава в дълбочина със стеснение между скалата и тапата. Трябва да се наковат още упори ако се работив тази пропаст! В БС № 7 Коста слиза между тапата до дъното което е плътен блокаж. Снежната тапа е на - 5.40 м от входа. "Обекта на Зиза и Цецо" е разкопан и е проникнато до към – 6 метра. Блокаж! БС№ 16. Пещерата е запушена в дълбочина със снежна тапа. Продължава работата и по разширяването на входа на БС №73А.

 

Биоспелеология: 

Събран и предаден биоспелеологичен материал от БС №23 от Константин Стоичков. (опилиони). Боян Петров, Стоян Горанов и Силвия Кроснева поставят мрежа на входа на БС №30. Уловени и определени са общо 13 екз. от 4 вида прилепи. 

 

 Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2015 изказва специални благодарности на:

 

 -Ръководството на Национален парк Пирин.

 -Директора на лифтената станция (Бай Иван) за съдействието за хеликоптера.

- Христо Христов и Магазин Стената, за отпуснатата екипировка.

-Пещерняците от ПК „Под ръба“ Церово: Светослав Маринов, Ефросина Христова, Филип Енчев, Симеон Ненков и Катрин Джарджат , занеоценимата помощ в начаото на експедицията и изнасянето на багаж до базовият лагер.

-Емил Макариев ПКСУ „София“, за спонсорирането на ескпедицията с 6 литра ракия.

-Яни Макулев ПК „Хеликтит“ София, за превоза на багажа. 

-Иван Петров ПК „Хеликтит“ София, Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе, Константин Стоилов СПК „Академик“ София и Алексей Жалов, за кореспонденцията с чужденците, посрещането им и за подкрепата по пребиваването им в страната.  

Current View
Click here to download the PDF file.
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.