Експедиция „Бански суходол” 2012

Лого на експедицията. Автор: Христо Славеев Христов.
След излизане от БС №9-11.

Период, клубове, участници: Междуклубната експедиция „Бански суходол 2012” беше организирана от софийските клубове СПК „Академик” и ПК „Хеликтит”, участие в нея взеха членове на пещерните клубове „Черни връх”-София, „ПКСУ София, „Под ръбъ”-Церово, Председателя на БФСп Д-р. Петър Берон, Боян Петров- Центъра за изследване и защита на прилепите при Националният природонаучен музей- БАН и хора не членуващи в пещерни клубове. За времето на проявата – от 25.08 до 09.09 – се включиха 31 души, Според участниците експедицията се раздели на два етапа, като някои от тях взеха участие първата седмица, други застъпиха на тяхно място във втория етап а трети се включиха в самия край на експедицията и подпомогнаха за разоборудването на пещерата и биваците. В различни периоди на експедицията участниците варираха от 8 до 17 души.
 
Метеорологични условия:
Първоначалните наблюдения показаха, че нивото на снежниците са като предходната година и няма да имаме проблеми с топенето на сняг и добиването на вода за питейни и домакински нужди. От снежниците в близост до БС №9-11 също се добиваше вода за щурмовия бивак. За времето на експедицията някои снежници намаляха драстично, но това не повлия на добива на вода. През цялото време на експедицията времето се задържа стабилно и горещо. В началото на експедицията само една вечер се появи бурен вятър, който въпреки силния си характер не успя да скъса опънатата над лагера тента. Рядко имаше увеличения на облачността и само в самия край на експедицията преваля за кратко.
 
Битови условия:
За поредна година битовите условия бяха отлични за провеждането на експедиция от подобен тип. За основен бивак, беше използван стария скиорски лагер и изградената през годините в него инфраструктура, като печка на дърва, множество упори за опъване на тентата, маси, пейки и землянка. Беше опъната двойна-лека тента, която не се предаде на поривите на вятъра. За поредна година беше използвана голямата „щабна палатка” на СПК „Академик” София. За питейни нужди беше направена топилня за сняг на около 10 минути над лагера в непосредствена близост до голяма снежна преспа. Щурмовия лагер беше построен на подравнените площадки във въртопа на БС №10. Бяха опънати 2 палатки, над тях беше опъната предпазна тента. Палатките бяха снабдени със спални чували и шалтета. В дънната част на БС №9-11 беше изграден временен бивак съоръжен с тента, примус и храна за групите работещи на дъното.
 
Материална база:
Експедицията беше подсигурена с три броя перфоратори. Два акумулаторни и един бензинов. Електрическите машини бяха предоставени от Яни Макулев член на ПК „Хеликтит” София. За времето на експедицията основно се използваше за работа на дъното на БС №9-11 акумулаторен перфоратор Хилти. За зареждане на батерии и акумулатори се използва отново агрегата на СПК „Академик” София. Материалната база за екипиране беше предоставена от ПК „Хеликтит” София. Двете щурмови палатки бяха дадени за ползване по време на експедицията от магазин Стената, както и 20 голeми бутилки газ и примус за подземния бивак.
 
Системата Бански суходол № 9-11:
Основната цел на експедицията беше да се продължи с разширяването на стеснението на сегашното дъно. Работата в БС № 9-11 беше организирана на смени. Пещерата беше екипирана на 26.08. В следващите дни работните групи се редуваха и действаха по разширяването на дънното стеснение и разчистването му от камъни. В „Голямата блокажна зала” се провери интересно и перспективно разклонение. На различни коти в пещерата бяха поставени биоспелеологични капани. Измериха се и температури на въздуха на тези места. Температурата варира в граници 1.1ºС до 2ºС. Постепенно тесняка беше разширен и Мирослава Рударска ПК „Хеликтит” София успя да влезне в тесен меандър дълъг 8 метра след който имаше ново стеснение. В края на експедицията стеснението беше разширено и преминато от Павел Бакалов СПК „Академик” София. Попадна се на отвес с дълбочина 30 метра на дъното на който има блокажна зала. Пътя в дълбочина е блокиран от голям скален отломък. Усеща се силно въздушно течение! Новите части бяха картирани от Мирослава Рударска ПК „Хеликтит” София и Антон Генков ПК „Черни връх” София. Общо за времето на експедицията в пропастната система БС №9-11 беше влизано четиринадесет пъти. В самия край на експедицията дънната част беше почистена и пещерата частично разекипирана. Бяха махнати въжетата от обледенените отвеси и въжето от дънния отвес. Събрани бяха и биоспелеологичните капани, като в някои от тях се забелязват дребни буболечки, които ще бъдат прегледани и определени от специалисти. След като бяха картирани новите части и наложени на картата на пещерата се установи, че дълбочината и нарасна на -265 м, което я нарежда на шесто място по дълбочина в страната и става най-дълбоката пещера в южна България.

 
Второстепенните задачи:
Беше отделено време и за работа по така наречените второстепенни задачи. Бяха проверявани нивата на снежните тапи на голяма част от пещерите в циркуса БС №№1,3,4,6,7,8,9,10,10А,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,33,41,45А-Б,57,68,70,71,76. В голяма част от проверените пещери нивото на снежните тапи е по-високо от предходни години. В БС №41 въпреки поставения от предната година капак нивото е спаднало само с 1 метър. В БС №8 и БС №57 се оказа, че има повишаване на натрупания сняг поради скъсване на поставените винилени капаци. Проверена беше и пропаст БС №33. В нея се вижда видим спад на снежната тапа, но въпреки това все още дънната част е запушена от сняг. По време на експедицията малка група в състав: Иван Петров ПК „Хеликтит” София и Тодор Каркиев ПК „Черни връх” София посетиха района под връх Кутело. Там те откриха и картираха малка възходяща пещера БС №77 (10 м; +4 м) разположена почти на 2900 м.н.в. Провериха нивото на снежните тапи в някои пропасти и откриха няколко перспективни обекти. Паралелно с това бяха проверявани за продължения и редица други пещери в циркуса, като локализирана и картирана БС №21 (12 м; -11м). Христо Христов откри в непосредствена близост до лагера обект, който биеше започнат да се разкопава и се слезна в дълбочина над 2 метра. Обекта е перспективен и близоста му до лагера го прави доста лесен за работа. За поредна година продължи фото заснемането на входовете на обектите и пещерите. Експедицията беше посетена от Председателя на БФСп Д-р. Петър Берон и Боян Петров -Център за изследване и защита на прилепите,Национален природонаучен музей- БАН. Бяха посетени пещерите БС №№ 22,24,30,38,46 и 66 от които бяха събрани биоспелеологични проби. Бяха поставени мрежи за улов на прилепи на входовете на БС №№ 24,30 и 38. Бяха уловени и определени 44 екземпляра прилепи от 6 вида, като се установи, че има поне 5 височинни рекорда за Балканите. В повечето посетени пещери бяха измерени температури на въздуха и на почвата. Като цяло, експедицията покри голяма част от поставените си задачи, колективът беше сплотен, и се постигната много добра атмосфера. Отсега се планира и следващата експедиция. Дано в нея вземат участие повече хора от други клубове – все пак, това е най-тежката експедиция, която се провежда в страната; потенциалът на пиринския карст е огромен, и си струва да се работи за подобряване на „брадясалия” дълбочинен рекорд в България, който и до момента се държи от Райчова дупка – 376м.
 
Изказваме искрени съболезнования на роднините, приятелите и близките на Росен Милков, загинал при неизяснени обстоятелства по време на изкачването си към базовия лагер на експедицията!
 
Ръководството на експедиция “Бански суходол” 2010 изказва специални благодарности на:
 
-Спонсорът на експедицията фирма „Експлоратор” ООД с управител инженер Благой Благоев.
- Юлий Пасков- за обезпечаването на експедицията и намирането на спонсор.
 
Специални благодарности и на Виктор Стефанов, Ганчо Славов и Аглика Гяурова, които в периода 2000-2003 г. успяха да съберат и компилират информацията за района, и без които новите открития едва ли щяха да са факт в момента.

Current View
Click here to download the PDF file.
 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.