Експедиция „Славянка“ 2004

Markos Vaxevanopoulos на входа на пещерата Рапата.
Входът на пропастта Малка Стойковица.
Стоян Петков-Таната, нанася маркировка.

 
Място и време на провеждане. Експедицията Славянка 2004 беше проведена в периода 06-16.05.2004г. с обща продължителност 10 дни. Експедиционният лагер, бе установен в близост до каптажа в м.Шапатек. Усилията тази година, бяха съсредоточени главно в по-ниските части на планината. Извършени, бяха обходи на масива над лагера, м.Шапатек, района на кариерите и рида Червенковец. Отделно в няколко последователни дни не големи групи направиха обход на районите в близост до с.Лехово, с.Голешево (м.Билянов дол) и връх Севков чукар. Във високата част на планината, беше ходено до м.Ливаде и билната част между върховете Егюптен (1362 м.н.в.), Шабран (2196 м.н.в.) и Голям Гоцев връх (2212 м.н.в.).
 
Достъп.
 
За изходни пунктове към различни точки от планината могат да се използват населените места намиращи се в нейната периферия. От запад това са селата Катунци, Петрово, Лехово и Голешево. Те са свързани с асфалтиран път, за който се отбива от второкласният път на около 9 км преди К.П.П. Кулата. До с.Катунци и с.Петрово има автобусна връзка от Благоевград а до с.Голешево има маршрутно такси от с. Петрово. Пътят за с.Лехово е черен и не е в добро състояние, той се отделя от главният път над ВЕЦ Петрово.
От изток планината е достъпна от към селата Нова Ловча и Парил, които са свързани с гр.Гоце Делчев с асфалтиран път. Има и автобусна връзка. Пътят между с. Голешево и с.Парил е черен и е трудно проходим с автомобил, като може би е по-лесно да се преминава този участък от Парил към Голешево (след заставата да се хване десният път).
Има няколко пътища за навлизане във вътрешността на планината, като най-главния от тях е черният път за местността Ливаде. Той започва на около 4 км преди с. Голешево, след един рязък ляв завой се вижда началото на черен път, а вдясно от него е поставена една голяма табела с информация за резервата “Али ботуш”. Той е проходим с автомобил, въпреки че не е в много добро състояние. Разстоянието от началото на черния път при табелата до м.Ливаде се взима пеша за около 2-3 часа (16 км), (съществуват и преки пътеки) при което се преодолява около 1000 м денивелация. Друг път за навлизане във високата част на планината е този който следи граничната полоса и се отделя от пътят за м.Ливаде в долната част на м.Шапатек. Той се изкачва до седловината под връх Егюптен (1362 м.н.в.). Може също така да бъде използван и пътят за кариерите. Удобни пешеходни маршрути могат да се извършат по Хамбар дере и Билянов дол.

 
Учасници в експедицията.
Експедицията “Славянка 2004”, беше организирана от пещерняци, членуващи в СПК “Академик” София и ПК “Хеликтит” София. Участие взеха и пещерняци от Софийските клубове “Искър” и “Витоша”, както и членове на известните в близкото минало пещерни клубове “Урвич”, “Еделвайс” и “Академик Ив. Буреш” София, а така също и хора нечленуващи в пещерни клубове. Тази година по наша покана в експедицията се включиха и спелеолози от Република Гърция. В периода 6-16.05.2004г. участие взеха общо 43-ма души.
 
 
 
Списък на участниците в експедицията.
 
 
От СПК “Академик” - Стефан Радев, Павел Бакалов, Юлий Пасков, Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Константин Стамов, Неда Даскалова, Теодор Бонев, Петър Динев, Красимир Бояджиев, Явор Благоев, Милена Янкова, Милена Бакалова.
 
От ПК “Хеликтит” - Константин Стоичков, Катерина Богачева, Николай Ценов, Веселин Дробенов, Христо Стоянов.
 
От ПК Искър - Цветан Остромски, Иво Тачев, Георги Стайчев.
 
От ПК “Витоша” - Явор Цветанов.
 
Не членуващи в пещерни клубове - Др-Петър Берон-председател на Б.Ф.С, Боян Петров, Веселин Гяуров, Стоян Петков, Ваня Младенова, Георги Стоянов, Александър Петров, Иван Илиев, Ивайло, Анелия Гешева.
 
Пещерняци от Гърция (от градовете; Солун, Волос и Сяр.) -Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Sofia Lemani, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki.
 
5. Дневник на експедицията.
 
06.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Теодор Бонев, Красимир Бояджиев, Явор Благоев, Ивайло.
 
Тръгване от София. Изясняване на параметрите на експедицията с органите на Гранична полиция в гр.Петрич. Привечер е изграден базовият експедиционен лагер в м.Шапатек в близост до каптажа.
 
 
07.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Теодор Бонев, Петър Динев, Красимир Бояджиев, Явор Благоев, Ивайло, Константин Стамов, Неда Даскалова, Иван Илиев и Константин Стоичков.
 
Първа група в състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков и Явор Благоев екипират пропастната пещера Комарница. Разкопават наслагите на дъното на пещерата и пробват да преминат тесняк със сложна конфигурация. На излизане проверяват галерията срещу течението на подземния поток. Останалите правят обход на м.Шапатек, седловината под вр.Егюптен(1362 м.н.в.) и Района между тях. Привечер в лагера пристигат от София Константин Стамов, Неда Даскалова, Иван Илиев, Константин Стоичков и Петър Динев.
 
08.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Теодор Бонев, Петър Динев, Красимир Бояджиев, Явор Благоев, Ивайло, Константин Стамов, Неда Даскалова, Иван Илиев, Константин Стоичков, Милена Янкова и Милена Бакалова.
 
Първа група състав: Константин Стоичков, Теодор Бонев, Петър Динев и Красимир Бояджиев правят обход в района над лагера в търсене на пропастите Голяма и Малка Стойкина дупка и Голяма и Малка Стойковица. След 6 часа обикаляне в горите на масива Петър Динев локализира входа на пропастната пещера Голяма Стойкина дупка. Снемат и GPS-координатите, правят проникване в нея, като и съставят описание. Установено е, че картата и е твърде неточна и пещерата е за прекартиране. Другите в състав: Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Ивайло…, Иван Илиев, Константин Стамов и Неда Даскалова разделени на две групи правят обход на района на м.Ливаде и Голям Гоцев връх (2212 м.н.в.) по път Димитър Ангелов и Диана Ангелова локализират входа на пропастта Малка Стойковица, която се оказва най-близко разположената до лагера пещера. В лагера остават Павел Бакалов, Юлий Пасков и Явор Благоев. От София пристигат Милена Янкова и Милена Бакалова.
 
09.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Теодор Бонев, Петър Динев, Красимир Бояджиев, Явор Благоев, Ивайло, Константин Стамов, Неда Даскалова, Иван Илиев, Константин Стоичков, Милена Янкова и Милена Бакалова.
 
Преди обяд Димитър Ангелов, Диана Ангелова, Теодор Бонев, Красимир Бояджиев, Ивайло, Константин Стамов и Неда Даскалова си тръгват към София. Преди това Димитър Ангелов показва на Константин Стоичков пропастта Малка Стойковица. Група в състав: Константин Стоичков, Юлий Пасков, Явор Благоев и Петър Динев тръгва към пропастта. Междувременно Петър Динев и Константин Стоичков локализират пропастта Малка Стойкина дупка. На Маклата Стойковица са и снети GPS-координатите, като след проникването в нея и е съставено точно описание. Милена Янкова и Милена Бакалова отиват до с.Голешево. Там те събират сведения от местното население за пещери. В лагера остава Павел Бакалов. След обяд се разваля драстично времето и завалява пороен дъжд придружен с гръмотевици. Това принуждава групите да преустановят много рано работата по терен.
 
10.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Явор Благоев, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Петър Динев, Милена Янкова, Милена Бакалова, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos.
 
Сутринта Петър Динев, Милена Янкова и Милена Бакалова си тръгват към София с кола. Закарват до К.П.П. Кулата Константин Стоичков. Той посреща Катерина Богачева, която пристига с влак от София. На К.П.П-то пристига и групата от Гърция. Междувременно Павел Бакалов и Юлий Пасков тръгват на обход в района на пещерата Комарница и горната част на Билянов дол. В лагера остава Явор Благоев. Към 17 часа групата от Кулата пристига в лагера. Константин Стоичков, Явор Благоев и пещерняците от Гърция отиват до пропастта Малка Стойковица и правят проникване в нея. Късно вечерта в лагера се завръщат Павел Бакалов и Юлий Пасков, които не са открили за съжаление нищо съществено.
 
11.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Явор Благоев, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos.
 
 
Най рано от лагера тръгва първа група в състав: Константин Стоичков, Катерина Богачева, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka и Kostas Polidoropoulos. Те отиват до пещерите Голяма и Малка Стойкина дупка. Катерина Богачева, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka и Kostas проникват в пещерата Голяма Стойкина дупка и правят опит да я продължат в дълбочина. К. Стоичков прави неуспешен опит да открие пещерата Малка Стойковица. По-късно К. Стоичков и К. Богачева проникват в пропастта Малка Стойкина дупка и снемат нейните GPS-координати, като и съставят описание. След това групата локализира пещерите Голям и Малък Сухомил. Малкият Сухомил се оказва ниша а големият се оказва затрупан с големи камъни (вероятно срутване). Направен е неуспешен опит за разчистване. Втората група в състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Явор Благоев, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta и Stauros Zachariadis тръгват на обход към с.Голешево и местността Билянов дол. Тяхната цел е да локализират пещерата Стършелица. Групата снема GPS-координатите на пещерата и съставя описание. На връщане Юлий Пасков открива тясна пукнатина и след разкопаване се разкрива входа на нова пещера. Тя е дълбока към 15 метра, като в дънната част е богато украсена с калцитни образувания. Пещерата е наречена Габатек, като картировката е оставена за по късно. Групата прави неуспешен опит да локализира пещерата Биляновка в местността Билянов дол. В с.Голешево те взимат информация от местното население за пропаст в гръцка територия. Привечер в лагера от София пристигат Стоян Петков, Ваня Младенова и Иво Тачев.
 
12.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Юлий Пасков, Явор Благоев, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Иво Тачев, Стоян Петков, Ваня Младенова, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Sofia Lemani.
 
Сутринта Markos Vaxevanopoulos отива до К.П.П. Кулата за да посрещне Sofia Lemani. Юлий Пасков и Явор Благоев си тръгват към София. Първа група в състав: Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Stauros Zachariadis и Kostas Polidoropoulos тръгват към границата за да проверят информацията от мастните за голям вход на пропаст в гръцка територия. Въпреки усилията им не успяват да я локализират. Втора група в състав: Павел Бакалов, Катерина Богачева, Kiriaki Manta и Sofia Lemani тръгват към границата по посока връх Егюптен (1362 м.н.в.) за да се опитат да локализират група в състав: Павел Бакалов, Катерина Богачева, Kiriaki Manta и Sofia Lemani тръгват към границата по посока връх Егюптен (1362 м.н.в.) за да се опитат да локализират пещерата Диаклазата. Търсенето им се оказва безуспешно със сигурност пещерата Диаклазата е всъщност Пропаста под връх Егюптен а пещерняците от ПК “Прилеп” са объркали документацията и са картирали вече известната и изследвана пропаст под връх Егюптен, като при това не до дъното. Документално е поставен и друг номер на пещерата. Третата група в състав: Иво Тачев, Стоян Петков и Ваня Младенова правят обход на масива Червенковец и района на кариерите. След многочасов обход те локализират малка пещера с два входа. По късно се оказва, че това е известната в миналото пещера в местността Рапата. В лагера остава К. Стоичков. Късно вечерта Стоян Петков и К. Стоичков отиват до ЖП гарата в Кулата за да вземат Стефан Радев и Явор Цветанов. В лагера се завръщат след полунощ.
 
13.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Веселин Дробенов, Христо Стоянов. Николай Ценов, Иво Тачев, Стоян Петков, Ваня Младенова, Цветан Остромски, Стефан Радев, Явор Цветанов, Георги Стоянов, Александър Петров, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Sofia Lemani.
 
 
Първа група в състав: Константин Стоичков, Катерина Богачева, Markos Vaxevanopoulos, Kostas Polidoropoulos и Sofia Lemani тръгва най-рано от лагера. Задачата на групата е да локализира обекта наречен Душника, който се намира в една от кариерите. Също така групата трябва да проучи и картира пещерата открита (преоткрита) предишния ден от Иво Тачев, Стоян Петков и Ваня Младенова. Пещерата е локализирана бързо, след което групата започва разчистването на обекта. След като са извадени множество камъни от най-различен “калибър” работата е преустановена. Съставена е карта на пещерата, като размерите и са незначителни. Дължината и е 10.50 м при денивелация от –3.50 м. След това е направен опит да бъде намерена пещерата Габатек, която се намира на три километра източно от с.Голешево. Междувременно времето се разваля, завалява дъжд и търсенето на пещерата е преустановено. Групата се прибира привечер в лагера. Втората група в състав: Стефан Радев, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Stauros Zachariadis тръгва към с.Петрово да съберат сведения за пещери от местните жители. След което се отправят към връх Севков чукар. Тяхната цел е да локализират пропастта намираща се под върха. След няколко часа търсене пещерата не е открита но за сметка на това е локализирано интересно светилище. Времето се влошава и групата са прибира в лагера. Третата група в състав: Павел Бакалов, Явор Цветанов и Kiriaki Manta отива да провери за евентуално продължение Пропастта под вр.Егюптен. Групата прониква до дъното на пещерата и прави опит да разчисти скални блокове. Направено е точно описание на пещерата и са снети нейните GPS-координати. Групата се прибира в лагера малко преди полунощ. Същият ден в лагера остават Иво Тачев, Стоян Петков и Ваня Младенова а след обяд от София с кола пристигат Цветан Остромски, Николай Ценов, Веселин Дробенов и Христо Стоянов, както и Георги Стоянов и Александър Петров.
 
14.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Веселин Дробенов, Христо Стоянов, Николай Ценов, Иво Тачев, Стоян Петков, Ваня Младенова, Цветан Остромски, Стефан Радев, Явор Цветанов, Георги Стоянов, Александър Петров, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Sofia Lemani, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki.
 
Сутринта пристига нова група от Гърция. Това са пещерняци от Солун и Сяр. Техните имена са; Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki. Към високата част на планината се отправят две групи. Първата в състав: Явор Цветанов и Христо Стоянов имат за задача да проникнат до дъното на пропастта Гарваница. За целта те трябва да наковат парапет (голям пандюл) за да достигнат до паралелния отвес, който започва на около 15 м над по-високо разположеното дъно на пропастта. Те трябва да съставят и пълно описание на пещерата. Втората група в състав: Катерина Богачева, Николай Ценов, Markos Vaxevanopoulos, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki. тръгват към пропастната пещера Комарница. Те трябва да проверят някои неизследвани участъци. Преди обяд времето се влошава и във високите части на планината се наблюдава ниска облачност, завалява и дъжд придружен с гръмотевици. Явор Цветанов и Христо Стоянов не успяват да открият в падналата мъгла пропастта Гарваница. Те се присъединяват към групата, която прониква в пещерата Комарница. Поради различни технически причини до дъното на пещерата стигат по малко от половината пещерняци осъществяващи проникването. Катерина Богачева събира водни проби и изкачва комин в “Залата със скелета”. Комина е висок около 25 метра удобен е за “соло” изкачване. В горната му част са забелязани корени на растения и приток на свеж въздух. Вероятно комина опира в близост до повърхността а може би в близост е имало и друг вход на пещерата. Групата се прибира малко преди полунощ в лагера. Същия ден Стоян Петков и Ваня Младенова прекартират пещерите Голяма и Малка Стойкина дупка, чиито карти са твърде схематични и неточни. Стоян Петков открива и стар спит забит на площадката в пещерата Голяма Стойкина дупка, който не е бил забелязан при първите две прониквания. Към 11 часа преди обяд от лагера тръгва група в състав: Цветан Остромски, Константин Стоичков и Antonia Tsianaka. Тяхната цел е да картират откритата по-рано пещера Габатек. Сравнително бързо пещерата е локализиран, обаче се изсипва проливен дъжд, което забавя картирането на пещерата. Междувременно Цветан Остромски открива в близост още два обекта с незначителни размери. При картирането е установено, че в дънните си части пещерата е богато украсена с сталактити и натеци покрити обилно с пещерно мляко. Размерите на пещерата са незначителни. Надвечер групата се прибира в лагера. Иво Тачев прави самостоятелен обход в дерето намиращо се между пътят за м.Ливаде и с.Голешево. В долната му част той открива тесен отвор. Вероятно дълбочината на отвеса е над 10 метра. За съжаление входа е прекалено тесен и за да се влезне и трябва да се разгърми. На въпросният обект са снети GPS-координатите. Веселин Дробенов и Стефан Радев правят нов безрезултатен обход в района на връх Севков чукар. Георги Стоянов прави обход по пътят след с.Голешево до Парилската седловина а Александър Петров се качва до м.Ливаде и билната част на планината. В лагера остава Павел Бакалов и Sofia Lemani. Някъде след полунощ от София с кола пристигат Георги Стайчев, Веселин Гяуров и Анелия Гешева.
 
П.П. Това е може би и най-успешния ден в тазгодишната експедиция.
 
15.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Веселин Дробенов, Христо Стоянов, Николай Ценов, Иво Тачев, Стоян Петков, Ваня Младенова, Цветан Остромски, Стефан Радев, Явор Цветанов, Георги Стоянов, Александър Петров, Георги Стайчев, Веселин Гяуров, Анелия Гешева, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Sofia Lemani, Polidoropoulos, Sofia Lemani, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki.
 
Най-рано от лагера тръгва група в състав: Стефан Радев, Явор Цветанов, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Sofia Lemani. Тяхната цел е да проникнат до дъното на пропастта Гарваница. За целта те трябва да наковат парапет (голям пандюл) за да достигнат до паралелния отвес, който започва на около 15 м над по-високо разположеното дъно на пропастта. Те трябва да съставят и пълно описание на пещерата. За съжаление обаче задачата не е изпълнена. Втората група е в състав: Стоян Петков, Ваня Младенова, Цветан Остромски и Георги Стайчев. Тяхната цел е да направят проникване в пещерата Комарница да проверят дъното и, както и някои неизследвани части и да я разекипират. Ваня Младенова остава да чака групите при колите, които са паркирани на Ливадето. Прониквачната група проверява дъното и блокажа срещу течението на реката, след което разекипира пещерата. Някъде към 22 часа групата се връща на Ливаде но групата гърци липсва. В тъмнината те объркват пътя и докато Явор Цветанов и Стефан Радев разекипират пропастта Гарваница те хващат прекия път за лагера. Междувременно в лагера настъпва малка суматоха по този повод. Групата от Ливаде се прибира някъде по “малките часове”. Същият ден към различни краища на планината се отправят още две групи. Първата е в състав: Катерина Богачева, Веселин Дробенов, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki. Те тръгват към с.Лехово да търсят сведения за пещери. След множество “приключения” с двама местни “елементи” в което се включва возене с УАЗ-ка бивша линейка през пресечен релеф, нелегално посещение в гръцко, гърмене с пиратки и куп други неща равносметката е един карстов извор и един полусрутен навес в м.Капущец (доста обезкуражаващо). Втората група в състав: Константин Стоичков, Иво Тачев и Kostas Polidoropoulos предприема обход в местността над лагера в търсене на пропастната пещера Голяма стойковица (- 45 м – най дълбоката пещера в района.) картирана от пещерняците от Благоевград през 1976 година. Първо е маркирана с боя пропастта Малка Стойковица. Следва шест часово безрезултатно търсене на въпросната пещера. Групата се прибира в лагера към 20 часа. В лагера този ден остават Павел Бакалов, Христо Стоянов, Николай Ценов, Веселин Гяуров, Анелия Гешева, Георги Стоянов и Александър Петров. Христо Стоянов помага за поправката на колата на Георги Стоянов, която е развалена. Това е и последният пълен работен ден на експедицията.
 
16.05.2004г.
 
състав: Павел Бакалов, Константин Стоичков, Катерина Богачева, Веселин Дробенов, Христо Стоянов, Николай Ценов, Иво Тачев, Стоян Петков, Ваня Младенова, Цветан Остромски, Стефан Радев, Явор Цветанов, Георги Стоянов, Александър Петров, Георги Стайчев, Веселин Гяуров, Анелия Гешева, Др-Петър Берон, Боян Петров, Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta, Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Sofia Lemani, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki.
 
Сутринта към София от експедицията си тръгват Катерина Богачева, Стефан Радев и Явор Цветанов. Също така за Гърция си тръгват Stauros Zachariadis, Kostas Polidoropoulos, Sofia Lemani, Christos Pennos, Ilias Partsios, Hara Garlaouni и Maria Spiridaki. По обяд в лагера пристигат Др-Петър Берон и Боян Петров. Те имат за цел да съберат биоспелеологичен материал и ще останат още няколко дни в района. В района на планината още няколко дни ще останат и Георги Стоянов и Александър Петров. Те искат да отидат до с.Лехово и да разгледат планината от най-западната и страна. Към 17 часа лагера е събран и на тръгване Константин Стоичков и Иво Тачев снемат координатите на пещерите Голям и Малък Сухомил. Заедно с нас към София тръгват и Markos Vaxevanopoulos, Antonia Tsianaka, Eleni Tsaganou, Kiriaki Manta. Те имат покана от нас да посетиме заедно пещерата Духлата край с.Боснек и ще останат в България още няколко дни.
 
16-19.05.2004г.
 
състав: Георги Стоянов, Александър Петров, Др-Петър Берон, Боян Петров.
 
Георги Стоянов и Александър Петров се установяват в района на с.Лехово. Те събират от местните сведения за пещери в равнинната част западно от селото. (предполагм, че става въпрос за м.Дели краве.) Изкачват се от западната страна на връх Егюптен (1362 м.н.в.) и събират орнитологични данни за района. Др-Петър Берон и Боян Петров маркират пещерите Голяма и Малка Стойкина дупка проникват в голямата и събират пещерна фауна. Интерес буди факта, че Боян Петров открива в заличката под първия отвес част от човешки череп. Той прави измерване на температурата на въздуха в пещерата, която се оказва доста ниска сама 4 градуса по целзий. През следващите дни времето е лошо, вяли дъжд и те не се качват във високата част на планината. Те локализират и маркират пещерата Рупата над с.Петрово. Снемат и GPS-координатите, проникват в нея и събират пещерна фауна. Установяват, че продължението на пещерата е затрупано и не може да се достигне до вторият отвес. В следващите два дни те се преместват в Южен Пирин и събират пещерна фауна от Гребенарската пропаст и пещерата Кариерата край с.Мусомище.
 
Списък с пещерите намиращи се на територията на планината Славянка.
 
Досега на територията на планината са проучени и има сведения за общо 21 пещери и пропасти. Те са достъпни от селата; Петрово, Голешево и Парил. Някои от пещерите в момента са затрупани а други все още нямат точни описания и карти. Поради факта, че не е водена в миналото точна документация някои от пещерите все още не са локализирани.
 
 
Пещери при с.Петрово.
 
1. Дупката в лозето (Рупата). рег № 526 (403-039). Дължина (11м) , денивелация (-12м) с. Петрово. Не локализирана !!!
 
2. Безимена №1 (Хармана). рег № 1009 (403-045). Дължина (10м) , денивелация
(-15м) с. Петрово. В момента затрупана !!!
 
3. Пещерата под вр. Севков чукар с. Петрово. В момента затрупана !!!
 
4. Пещерата под вр. Егюптен. рег № 3363 (403-020). Дължина (45м) , денивелация (-35м) с. Петрово.
 
5. Пещерата в м Рапата (Сряда 8). рег № 4805, Дължина (10.50м) , денивелация
(-3.50м) с. Петрово.
 
 
Пещери при с.Голешево.
 
 
6. Шапатек. рег № 4800, Дължина (34м), денивелация (-52м) с. Голешево.
 
7. Стойкова дупка №1 (Стойкина дупка). рег № 309 (403-035). Дължина (…?м), денивелация (-…?м) с. Голешево.
 
8. Стойкова дупка №2 (Стойкина дупка). рег № 223 (403-033). Дължина (…?м), денивелация (-10м) с. Голешево.
 
9. Стойковица (Голяма стойковица ). рег № 1533 (403-005). Дължина (26м), денивелация (-45м) с. Голешево. Не локализирана!!!
 
10. Стойковица (Малка стойковица). рег № 2547 (403-027). Дължина (… ?м), денивелация (-34м) с. Голешево.
 
11. Голям сухомел. Дължина (15м), денивелация (-7м), с.Голешево. В момента затрупана!!!
 
12.Дупката при Марина поляна. рег № 443 (403-041). Дължина (12м), денивелация (-12.50м) с.Голешево.
 
13. Система Шипките (Гюлът). рег № 441-№ 454 (403-004; 403-026). Дължина (над 30м) , денивелация (-30.50м ) с. Голешево.
 
14. Гарваница (Гранина дупка). рег № 301 (403-034). Дължина (15м), денивелация (-60м) с. Голешево.
 
15. Сняговата дупка (Ледената дупка). рег № 524 (403-038). Дължина (11м), денивелация (- 8м) с.Голешево.
 
16. Гоцева дупка (Безимана №2). рег № 316 (403-036). Дължина (10м), денивелация (- 15м) с. Голешево.
 
17. Куфара. Не картирана!!!
 
18. Комарница. рег № 4801 (403-…?). Дължина (102.70м) , денивелация (55.59м);
(-50.93 + 4.66м) с. Голешево.
 
19. Билянка (Билянов дол №1). рег № 117 (403-028). Дължина (11.20м), денивелация (+ 4м) с. Голешево. Не локализирана!!!
 
20. Дупката с водата. Не картирана!!!
 
Пещери при с.Парил.
 
21. Рупата. Не картирана!!! В момента затрупана!!!

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.