Кратка разходка в околията на село Беренде извор

Ниша с каменен зид. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Местността. Снимка: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Вероятното местоположение на пещерата.

28,12 К. Стоичков и А. Христов.
Теренен обход за търсене на нови входове на пещери. с. Беренде извор.
 
 
Свърза се с мен Ивайло Богомилов от Драгоман и сподели, че негов приятел му дал информация за една пещера в околията на село Беренде извор. Пещерата се намирала в Лисичи дол, едно от деретата спускащи се от северозапад към селото. Интересното в случая е, че описаната пещера се намира някъде близо до мястото където подземно се развива Тъмната дупка. Имайки предвид, че Тъмната дупка не е изследвана напълно и, че в дънните части намерихме следи от лисици вероятността въпросната пещера да е друг вход към Тъмната е много голяма.
 
 
Не мина много време и потеглихме с Андро за района. Времето беше стабилно-декемврийско, не много студено. Снегът почти се беше стопил и стоеше на петна край пътя по хълмове и поляни.
 
 
Стигнахме бързо до разклона за село Липинци и там оставихме колата. Възползвайки се от липсата на растителност първо проверихме два негатива в близост до пътя. Оказаха се плитки и без вторични пропадания. Находчив местен жител беше поставил табела на която пише да не се изхвърлят отпадъци из района.
 
 
Поехме по долината, като Андро извади бинокъла и взе да оглежда местността. Набелязахме си едни скали в дола и поехме натам. Някъде там Ивайло ми беше посочил вероятното разположение на пещерата. За съжаление там нищо нямаше освен ниски стъпаловидни скални венци. Попаднах на една много тясна и запушена с камъни дупка, но това не отговаряше на описанието на пещерата.
 
 
В по-ниската част долината се разклони и аз хванах по едно дере което се пришива към обхожданата от нас долина. Разделихме се с Андро за да сме по-ефективни. Набелязах си едни скални венци и започнах да драпам натам. Натъкнах се на малка ниша с подредени камъни в нея. Камъните все едно закриваха проход навътре. Размърдах ги, но отзад нямаше нищо освен много тясна и непреодолима пролука. Пещера тук нямаше. Остава загадка кой и с каква цел беше редил камъните. Направих снимки, взех координати и започнах спускане да настигна Андро, който вече беше в ниската част над селото.
 
 
Той беше проверил няколко скални венци и няколко от обърнатите пластове над селото. Със сигурност на този район трябва да се обърне повече внимание. Сигурни сме, че там някъде има поне един вход към Тъмната дупка.
 
 
Поехме пак по баира. Обходихме всичко което е скала или скално стъпало по склона, но не намерихме нищо. Накрая с последни сили се дотътрихме до едни примамливи скали, където нещо чернееше. Уви надеждите се оказаха напразни. Там нямаше дори ниша. Хванахме по една от пътеките и излязохме на шосето от където стигнахме до колата.
 
 
За да има успех мисията ни ще е добре да се използва студеното време докато няма растителност и ще е необходимо за следващия обход да сме поне 4 души за да може да покрием повече площ. Едно е ясно, ако има входове то те ще са в ниската част в зоната над извора.

 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.