Курс "Пещерняк" 2016-2017 дневник и отчет

Началото на курса пред Темната на Лакатник. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
В Темната дупка при село Беренде извор. Автор: Петър Христов ПК "Хеликтит" София.
Краят на курса-Изпит пред пещерата зиданка на Лакатник. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

ДНЕВНИК
 
 
Курсисти:
Мирослав Николов
Валя Пелова
Яна Николова
Цветелина Костова
 
Инструкторски състав:
Константин Стоичков
Живко Петров
Иван Петров
Яни Макулев
Алексей Жалов
Веселин Мустаков
Ивайло Иванов
 
Помощници:
Ивана Еленкова
Милен Кръстев
Симеон Ненков
Катя Кръстанова
Калин Атанасов
 
11.10.16. Първа среща с курса – запознаване, условия и програма на провеждане.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Цветелина Костова
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Яни Макулев, Живко Петров, Симеон Ненков и др.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22.10.16. Първа (пробна) Теоретико-практическо занятие.
Лична екипировка за проникване в пещери. Лектор: Катя Кръстанова
Техника на проникване в пещери-преодоляване на чатали, камини, теснини, прагове и блокажи. Проникване в Темната дупка г. Лакатник. (маршрут Привходните част, “Пръскалото”, “Индианеца”, “Пепита”, “Кубани”, “Лабиринта на смъртта“, “Пресата”, “Малкия чатал”.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова, Яна Николова, Цветелина Костова, Станислав Антонов, Владо Ангелков.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Катя Кръстанова, Калин Атанасов, Петър Христов и Кали.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
27.10.16. Лекция -Лична бивачна и експедиционна екипировка.– Лектор: Константин Стоичков.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
29.10.16. Теоретико-практическо занятие.
Лична екипировка за ТЕВ. Лектор: Симеон Ненков.
Тренировка на възнесения и отвес, (за свикване и прогонване на личната екипировка за ТЕВ) изкачване и смяна на посоката. Първи рапел с минаване на ръб.
Малкият свод на Проходна. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Петър Христов, Христо Христов, Георги Красимиров и Александър Георгиев УСК „Лабиринт“ Червен бряг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
30.10.16. Теоретико-практическо занятие.
Въжето основни средство за преодоляване на вертикални пасажи-видове въжета, експлоатационникачества, фактори намаляващи здравината, поддържане. Лектор: Симеон Ненков.
Техника на движение по въже (спускане, преминаване на междинно прехвърляне, смяна на посоката, изкачване). Малкия свод на Проходна. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Яни Макулев, Десислава Макулева, Петър Христов, Христо Христов, Георги Красимиров и Александър Георгиев УСК „Лабиринт“ Червен бряг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
03.11.16. Лекция - Сигурност, ВДН, Фактори на падане. Лектор: Симеон Ненков.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Петър Христов и Катя Кръстанова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
05.11.16. Практика: Техника на движение по въже, спускане, преминаване на междинно прехвърляне, смяна на посоката. Връзване на възли. Алпийска поляна. гара Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Петър Христов, Калин Атанасов и Катя Кръстанова.
 
06.11.16. Практика: Проникване в пропастна пещера – Елата. с. Зимевица.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Калин Атанасов и Катя Кръстанова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.11.16. Лекция - Организация на експедиционни прояви. Лектор: Константин Стоичков.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
12.11.16. Практика: Техника на движение по въже, спускане, преминаване на междинно прехвърляне, смяна на посоката, изкачване, слизане на самохвати, преминаване на възел преминаване на парапет. Връзване на възли. Алпийска поляна. гара Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Петър Христов и Кристиян Ляпов ПК „Искър“ София.
 
13.11.16. Практика: Техника на движение по въже, спускане, преминаване на междинно прехвърляне, смяна на посоката, изкачване, слизане на самохвати, преминаване на възел преминаване на парапет. Изкачване с крачен самохват. Алпийска поляна. гара Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Петър Христов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
17.11.16. Лекция - Технология за създаване изкуствените и използване на естествените опори. Основни принципи за изграждането на опори-дублиране,“У” закрепвания и отклонения. Лектори: Симеон Ненков и Константин Стоичков.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.11.16. Практика: Проникване в пропастни пещери: Черни връх, Хубавицата и Дълбоката. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Петър Христов, Калин Атанасов, Ивана Еленкова и Кристиян Ляпов ПК „Искър“ София.
 
20.11.16. Практика: Проникване в пропастни пещери: Каденица и Голямата вода. с. Карлуково.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Петър Христов, Калин Атанасов, Ивана Еленкова и Кристиян Ляпов ПК „Искър“ София.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
24.11.16. Лекция – Долекарска помощ на пострадал. Лектор: Д-р. Маргарита Бориславова.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Милен Кръстев, Ивана Еленкова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
26.11.16. Практика: ТЕВ-Първи стъпки в екипирането, връзване на възли. Алпийска поляна. гара Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
 
27.11.16. Практика: Проникване в Темната дупка до блокажа зад „Трапезарията“. гара Лакатник.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Станислав Асенов ПКСУ „София“.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
01.12.16. Лекция – Климат в пещерите. Лектор: Константин Стоичков.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Георги Красимиров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
04.12.16. Практика: Проникване в Темната дупка. с. Беренде извор.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Петър Христов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
08.12.16. Лекция – Хранителен и питеен режим на пещерняка. Лектор: Катя Кръстанова
 
Курс присъстващи: Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Катя Кръстанова и Константин Стоичков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
18.12.16. Практика: Проникване в Духлата. с. Боснек.
Курс присъстващи: Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Петър Христов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22.12.16. Лекция – Видове скали по произход. Карстообразуващи скали и техните свойства. Основи на палеонтология. Карстообразуващи фактори. Физическа и химическа разтворимост на карстообразуващите скали - общ поглед. Лектор: Иван Петров.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Иван Петров, Константин Стоичков и Катя Кръстанова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
21.01.17. Практика: Практика- Екипиране на системи на „Чатала“ и преминаване на „таваненпарапет“ в пещерата Темната дупка. г.Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов и Валя Пелова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Калин Атанасов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
26.01.17. Лекция – Археология в пещерите. Лектор: Екатерина Стамболийска.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Иван Петров, Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
28.01.17. Практика: Екипиране на системи пред пещерата Зиданка и на „Чатала“ в Темната дупка, оборудване на подземен лагер. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Калин Атанасов.
 
29.01.17. Практика: Екипиране на системи пред пещерата Зиданка. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков, Калин Атанасов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
02.02.17. Лекция: Опазване на пещерите и карстовите райони. Лектор: Константин Стоичков.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11.02.17. Практика: Използване на лодки и хидрокостюми за проникване в пещери в пещерата Душника. с. Искрец.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
12.02.17. Практика: Екипиране на системи пред пещерата Зиданка. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи: Валя Пелова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Яни Макулев, Десислава Макулева и Симеон Ненков.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
13.02.17. Лекция: Биоспелеология в пещерите. Лектор: Боян Петров.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Катя Кръстанова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
16.02.17. Лекция: Опасности в планините и пещерите, спасяване в пещери и пропасти. Лектор: Яни Макулев.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Яни Макулев, Константин Стоичков, Симеон Ненков, Христо Христов, Калин Атанасов, Стоян Горанов ПКСУ „София“.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
18.02.17. Практика: Екипиране на системи и картиране на пещери на „Академишки скали“-Брусовата мелина. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Калин Атанасов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.02.17. Практика: Преговор на взетият теоретичен материал по време на курса и изчертаване на картираното „Вила Лакатник“. г. Лакатник.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Симеон Ненков и Калин Атанасов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22.02.17. Лекция: Общи познания за гмуркането и обучението на водолазите.
Лектор: Петър Христов.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Петър Христов, Константин Стоичков, Симеон Ненков, Трифон Василев, Калин Атанасов, Ивайло Иванов, Десислава Иванова, Ася Андонова, Милен Кръстев, Ивана Еленкова, Милудин Соколов, Стоян Горанов ПКСУ „София“, Асенов ПКСУ „София“, и др.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
24.02.17. Теоретичен изпит: Тест, препитване, връзване на възли. Изпитващи: Константин Стоичков и Яни Макулев.
 
Курс присъстващи:
Мирослав Николов, Валя Пелова, Яна Николова и Цветелина Костова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Константин Стоичков, Яни Макулеви Катя Кръстанова.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
25.02.17. Практически изпит: Екипиране и преминаване по системи, препитване, връзване на възли. Системите пред пещерата Зиданка. г. Лакатник. Изпитващи: Веселин МустаковиКонстантин Стоичков.
 
Курс присъстващи: Мирослав Николов, Валя Пелова и Яна Николова.
 
Инструктори и присъстващи от клуба:
Веселин Мустаков, Константин Стоичков и Калин Атанасов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Отчет
Подготовка:
По време на редовна сбирка на УС на клуба от 17.08.2016 г. Е взето решение да се проведе курс „Пещерняк“ 2016-2017. За координатор на курса е избран Константин Стоичков. Решено е курс “Пещерняк” да започне в периода между 11.10 и 18.10.2016, като цената на курса да е 150 лв. Беше направена визуализация на обява от Ивана Еленкова която беше качена на интернет страницата на клуба и в пещерните групи във Фейсбук.
 
1. Период на провеждане:
Курс 2016-2017 се проведе в периода 11.10.2016 г.- 25.02.2017 г.Той беше с обща продължителност 20 седмици, което възлиза на около 5 месеца. За отбелязване е, че около месец от коледните празници до последната седмица на януари не бяха провеждани практически занятия.
Писменият изпит с препитване и връзване на възли беше проведен на 24.02.2017 г.В клубното помещение.
Практическият изпит беше проведен на 25.02.2017 г.На учебните системи на скалите пред пещерата Зиданка и в съседство с Темната дупка при гара Лакатник.
 
2. Инструкторски състав:
Във всички практически занятия взе участие главният координатор на курса Константин Стоичков. В две от практическите занятия се включи друг от инструкторите в клуба Яни Макулев. Помощник координаторът Симеон Ненков се включи също във всички занятия и благодарение на неговата помощ както и на други членове на клуба участвали в определени практики; Калин Атанасов, Петър Христов, Катя Кръстанова и Ивана Еленкова практическите занятия бяха проведени по план и курсът приключи успешно. В три от практическите занятия успя да се включи и Критиян Ляпов от ПК „Искър“ София. На изпита Веселин Мустаков също показа различни технически прийоми свързани с ТЕВ.
За времето на курса останалите инструктори от клуба не намериха свободно време да се включат!
Теоретичните занятия бяха проведени от инструкторите; Константин Стоичков, Яни Макулев, Иван Петров и Ивайло Иванов.
Теоретични занятия бяха проведени и от членове на клуба, които бяха заявили желание да подпомогнат провеждането на курса и се бяха подготвили. Това са; Симеон Ненков, Катя Кръстанова и Петър Христов. За по-специализираните лекции бяха поканени външни лектори; Маргарита Бориславова, Екатерина Стамболийска-Петрова и Боян Петров.
* виж дневника на курса.
 
3. Курсисти:
Общ брой записали се курсисти 4 души:
МирославСтоянов Николов, Валя Орлинова Пелова, Яна Стоянова Николова и Цветелина Димитрова Костова.
 
4. Изпит:
Успешно завършили курса на 25.02.2017 г.:
Мирослав Стоянов Николов, Валя Орлинова Пелова, Яна Стоянова Николова и Цветелина Димитрова Костова.
 

Изпитващи инструктори:
Писмен изпит 24.02.2016 г.В клубното помещение: Константин Стоичков и Яни Макулев.
Практическият изпит 25.02.2016 г.гара Лакатник. Веселин Мустаков и Константин Стоичков.
 
5. Програмата:
Програмата за курса беше разработена на базата на програми от предишни курсове и опита който имаме до сега. Беше решено курса да започне в началото на месец октомври и да се използва топлото време да добият практически умения в ТЕВ. В програмата залегна практическите занятия да са двудневни и само при студено време и неблагоприятни метеорологични условия практиките да са еднодневни. Там попаднаха всички практически и лекционни занятия включени в програмата за курс пещерняк, като беше решено някои от занятията да са с по-голяма сложност и да се добавят занятия, които до сега не бяха залягали: допълнителна лекция свързана с гмуркането. Също беше спазено както и при предишните курсове част от лекциите да се изнасят по време на практиките. Като цяло по време на курсът в първоначалната програма настъпиха някои изменения свързани най-вече с отсъствието на курсисти за определени практики или заради лоши метеорологични условия.
 
6. Място на провеждане и технически средства:
Теоретичните занятия за поредна година бяха проведени в помещението на клуба. За да не се смесват сбирките и по желание на курсистите те бяха провеждани в ден четвъртък. Практическите занятия бяха проведени спрямо програмата и настъпилите в нея промени и са отразени подробно в дневника на курса.Те бяха проведени на следните полигони и в следните пещери и пропасти;
 
Полигони за усвояване на ТЕВ:
Алпийска поляна. гара Лакатник (основен полигон!), Скалите при Малкия свод на Проходна. село Карлуково, Скалите пред Темната дупка гара Лакатник и „Чатала“ Темната дупка гара Лакатник (основен зимен полигон). Общо използвани 4 полигона.
 
Пещери и пропасти:
Темната дупка г. Лакатник („Пепита“), Елата. с. Зимевица, Черни връх с. Карлуково, Хубавицата с. Карлуково, Дълбоката. с. Карлуково, Голямата вода с. Карлуково, Темната дупка г. Лакатник („Трапезарията“), Темната дупка. с. Беренде извор, Духлата. с. Боснек, Темната дупка. („Чатала“) г.Лакатник, Душника. с. Искрец, Чукара г. Лакатник. Общо 12 прониквания в пещери и пропасти.
 
Обобщения и препоръки:
Като обща оценка провеждането на курса премина сравнително успешно, но спрямо предният курс е крачка назад като организация и прояви. Правейки преглед на всички по-горе изредени точки в качеството си на координатор на курса ще се опитам да дам оценка, препоръка и критика по изброените акценти. Свеждайки нещата до вътрешна организация, обсъждане и премахване на възникналите по време на курса проблеми, постоянна комуникация между инструкторите и желаещите от клуба да помагат и взаимно допълване. Изключително важно е да има постоянна комуникация с курсистите. 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.