Курс „Пещерняк“ 2014-2015

Подготовка:
 
На 04.09.2014 г беше проведена първата среща на тема новия курс на която присъстваха: Участници: Константин Стоичков, Живко Петров, Иван Петров, Мартина Колева и Веселин Дробенов.
Точките които бяха обсъждани бяха важни за подготовката и започването на новия курс.
- За начало на курса се определи датата 16.09.2014 г. (вторник). Тогава ще бъде първото събиране на желаещите за курса.
- Практиките на курса ще са двудневни. Пробното ходене ще се проведе на 20-21.09.2014 г. (събота и неделя).
- Първата лекция на курса ще бъде на 23.09.2014 г. (вторник).
- Цената на курса бе фиксирана на 160 лв, платими на две вноски по 80 лв.
- Решено е да се направи обява за курса и тя да бъде пусната на сайта на клуба и в групата на клуба във фейсбук.
- За координатор на курса бе избран Константин Стоичков и за помощник координатор Мартина Колева.
 
Решенията бяха отвърдени от УС проведен на 11.09.2014 г. в състав: Иван Петров, Свилен Делчев, Константин Стоичков.
 
1. Период на провеждане:
 
Курс 2014-2015 се проведе в периода 16.09.2013г.- 31.01.2015г. Той беше с обща продължителност 4 месеца и 14 дни. В периода 20.12.2014г.-06.01.2015г. лекции и практики не се провеждаха поради настъпването на Коледно-новогодишните празници. Теоретичния изпит беше проведен на 27.01.2015г. Практическия изпит беше проведен на 31.01.2015г.
 
2. Инструкторски състав:
 
Специално за курса беше събран „Инструкторски състав”, който да отговаря за практическите и теоретичните занимания с курсистите.
 
Инструкторски състав:
Инструктори-Константин Стоичков-главен координатор, Иван Петров, Яни Макулев, Веселин Мустаков, Алексей Жалов, Живко Петров и Ивайло Иванов.
 
Помощник инструктори-Мартина Колева- помощник координатор, Венцислав Иванов, Цветелина Валерианова, Свилен Делчев, Димитър Дишовски и Мирослава Рударска.
 
Поради причини от различен характер част от инструкторите и помощник инструкторите не успяха да се включат в практическите и теоретичните занимания: Свилен Делчев и Мирослава Рударска. В занятията и лекциите се включиха Константин Стоичков, Иван Петров, Живко Петров, Веселин Мстаков, Алексей Жалов, Ивайло Иванов, Яни Макулев, Мартина Колева, Венцислав Иванов, Цветелина Валерианова и Димитър Дишовски.
Лектори за част от теоретичните занятия бяха; Веселин Дробенов, Екатерина Стамболийска и Петър Константинов-ПК "Под ръба" Церово.
В помощ на практическите занимания се включиха и редица членове на клуба и завършили предишните курсове: Георги Колев, Михаил Хаджитодоров, Стоян Брашнаров, Мария Брашнарова, Десислава Макулева, Анна Колева, Мая Стоянова, Анелия Николова, Милен Кръстев, Христо Цанев, Христо Христов, Здравка Попова, Трифон Василев, Дима Панайотова, Кирил Данаилов, Димитър Мицев, София Фарук, Мартин Върбанов и Ивана Еленкова.
В част от практическите занятия и лекции като гости се включиха и пещерняци от други клубове и приятели не пещерняци: Симеон Ненков – ПК „Под ръбъ“ Церово, Кристиян Красимиров УСК „Лабиринт“ Червен бряг, Александър Георгиев УСК „Лабиринт“ Червен бряг, Яна ГьореваУСК „Лабиринт“ Червен бряг, Ивайло Чичев- ПК „Вертикал“ Перник, Йонко Ангелов ПК „Вертикал“ Перник, Ивана Еленкова- ПК „Искър“ София, Ваньо Гьорев ПК „Кейвинг“ София, Павел Бакалов - СПК "Академик" София, Петя Мишева, Павлина Красимирова, Ирена Александрова, Ивелин Костадинов и Светломир Ташев.
 
 
3. Курсисти и изпит:
 
Общ брой записали се курсисти 10 души: Янина Николова Михалева, Moshe Ozer Prescott, Стилян Страшков Георгиев, Калин Пенков Атанасов, Катя Николова Кръстанова, Георги Костадинов Красимиров, Юлияна Георгиева Цанкова, Поля Красимирова Михтиева, Антониос Геориос Ксантипмос Трохопулос и Мария Тодорова Драгнева 2000-2014.
 
Успешно завършили на 31.01.2015 г. 9 души: Янина Николова Михалева, Moshe Ozer Prescott, Стилян Страшков Георгиев, Калин Пенков Атанасов, Катя Николова Кръстанова, Георги Костадинов Красимиров, Юлияна Георгиева Цанкова, Поля Красимирова Михтиева и Антониос Геориос Ксантипмос Трохопулос.
 
Напуснали по време на курса: Мария Тодорова Драгнева 2000-2014.
 
 
В периода на записване 16-20.09.2014г. успяха да се включат 8 души. След първото двудневно практическо занятие и първата лекция напуска Мария Тодорова Драгнева 2000-2014.В началото и краят на октомври към курса се присъединяват Поля Красимирова Михтиева и Антониос Геориос Ксантипмос Трохопулос. В краят на периода на теоретичен и практически изпит се явиха общо 9 души; Янина Николова Михалева, Moshe Ozer Prescott, Стилян Страшков Георгиев, Калин Пенков Атанасов, Катя Николова Кръстанова, Георги Костадинов Красимиров, Юлияна Георгиева Цанкова, Поля Красимирова Михтиева и Антониос Геориос Ксантипмос Трохопулос. Теоретичния изпит беше проведен в клубното помещение на 27.01.2015г. и в него като изпитна комисия влезнаха Константин Стоичков, Живко Петров и Венцислав Иванов. Изпитът представлява тест обхващащ основните и най-важни въпроси свързани с предадения материал по време на курса, препитване и връзване на възли. Теоретичният изпит е издържан от всички явили се. Практическия изпит е проведен на 31.01.2015г. на учебният полигон пред Темната дупка при гара Лакатник. Изпитани са всичките 9 курсисти. Изпита е проведен от тричленна изпитна комисия в състав; Веселин Мустаков, Константин Стоичков, и Иван Петров. Практическия изпит представлява екипиране на системи с междинни прехвърляния, движение по системите, преминаване на възел, слизане на самохвати, връзване на възли.
(вижте като приложения протоколите от изпитите на курса и дневника на курса)!
 
Като цяло курсистите по време на курса усърдно усвояваха материала и техниките и се представиха на междинните тестове, както и на теоретичния и практическия изпит на едно средно и дори добро ниво. (вижте протоколите от изпита)!
 
4. Програмата:
 
Програмата за курса беше разработена на базата на програми от предишни курсове и опита който имаме до сега. Беше решено курса да започне в средата на септември и да се използва топлото време да добият практически умения в ТЕВ. Основна причина плана да сработи, беше факта, че практическите занятия в първата част на курса докато времето беше топло, а и в по-късен етапа бяха двудневни. Още в началото бяха форсирани основно практическите занятия по ТЕВ, като някои от тях бяха съчетани с прониквания в хоризонтални и пропастни пещери. До началото на зимата се лагеруваше на открито, а в по късен етап и при сухо и не студено време също се лагеруваше на палатки. От декември месец поради застудяване главният координатор на курса обяви, че до края практиките ще са еднодневни.
 
(вижте приложенията на програмата)!
 
5. Място на провеждане и технически средства:
 
Теоретичните занятия за поредна година бяха проведени в помещението на клуба. За да не се смесват сбирките и по желание на курсистите те бяха провеждани в ден вторник. Практическите занятия бяха проведени спрямо програмата и настъпилите в нея промени и са отразени подробно в дневника на курса. Практическите занятия бяха проведени на следните полигони и в следните пещери и пропасти;
 
Полигони за усвояване на ТЕВ:
 
„Академишки скали“ гара Лакатник, „Алпийска поляна“ гара Лакатник (основен полигон!), Скалите при „Малкия свод“ на Проходна село Карлуково, Карлуково, „Подмола“ с. Церово, „Чатала“ Темната дупка гара Лакатник (основен зимен полигон).
 
Пещери и пропасти:
 
Темната дупка гара Лакатник, Темната дупка. село Беренде извор, Ямата. махала Пропаст село Лакатник, Духлата село Боснек, Екстрем село Боснек, Банковица село Карлуково, Капанът на времето село девинци, Черни връх село Карлуково, Хубавицата село Карлуково, Дълбоката село Карлуково, Моровица село Гложене, Темната дупка (лодки) гара Лакатник, Черепишката пещера гара Черепиш,
 
6. Обобщения и препоръки:
 
Като обща оценка провеждането на курсса не беше на най-високо ниво. Правейки преглед на всички по-горе изредени точки в качеството си на координатор на курса ще се опитам да дам оценка, препоръка и критика по изброените акценти. Като цяло нещата се свеждат до вътрешна и стройна организация, обсъждане и премахване на възникналите по време на курса проблеми. Постоянна комуникация между провеждащите курса и взаимно допълване, както и комуникация с курсистите. Редно е също така всеки участвал от инструкторите и помощниците в курса да даде своите препоръки!
 
Период на провеждане:
 
Като времетраене курсът беше съкратен на четири месеца и половина. За този период повечето практики бяха двудневни, но в студените месеци това не беше възможно. Предложението ми е курсовете да започват в края, дори в средата на месец септември, да се използва топлото време и да се наблегне в този период на ТЕВ. Практиките в този период задължително да са двудневни и при възможност- повече почивни дни да се направи, няколкодневна практика също касаеща ТЕВ. Някои от занятията касаещи ТЕВ да са изцяло практико-теоретични и на учебния полигон да бъдат запознавани с екипировката, видовете закрепвания и всичко касаещо ТЕВ, защото до сега показването на презентативен материал в помещението не дава нужните резултати. Курса започвайки средата на септември в началото да се наблегне на ТЕВ и екипиране с разумно комбиниране на пещери и пропасти. Зимния период да се използва основно за проникване в пропастни пещери, също така и водни хоризонтални, за този период да се запази и практическите занятия с лодка. При наличие, че курса завърши в края на месец януари, завършилите курсисти в периода април-май при очертаващи се доста почивни дни могат да използват времето да участват в клубните прояви в райони с големи пещери. Така те ще бъдат по-качествено интегрирани и ще натрупат безценен опит.
 
 
Тази практика е сравнително нова за последните години, но може да даде добър резултат, най-вече имаше полза, че в процеса на обучение курсистите да се запознаят и с редица други клубни членове;
 
 
Инструкторски състав:За времето на курса практиките се провеждаха основно от главният координатор и помощник инструктора Венцислав Иванов. За съжаление останалите инструктори и помощници от клуба не успяха да се включат пълноценно, което се отрази и на гладкото провеждане на някои практики. Бяха допуснати някои слабости при организирането на практиките. Отново се прояви и старата слабост в края на курса инструкторския състав постепенно да намалява и да има практики водени само от един инструктор без квалифицирани помощници.
Редица комуникационни проблеми водят до дезорганизация, което прави впечатление на курсистите и това води до проблемни ситуации. За гладкото провеждане на курса трябва да са ангажирани поне 4 инструктори и помощници. Те трябва често да се срещат и да стиковат практиките. Да се допълват и да са взаимно заменяеми. За да може по време на курса да си разпределят равномерно практиките и лекциите. Това е доста важно за да не се стига до ситуации на изнемогване, отлагане на практики и снижаване на критериите. Според мен трябва да се правят всеки месец срещи на инструкторския състав и помощниците в които да участват ако не всичките, то по-голяма част от тях и ангажиралите се с курса. На тези сбирки трябва да се прецезира програмата, да се изясняват пропуски в провеждането на курсовете и да се дават нови насоки. В този процес трябва да участват пак подчертавам всички квалифицирани пещерняци от клуба, а не трима или четирима. Само тогава ще може да се достигне до балансирана програма. Трябва ясно да се знае поне от инструкторите и помощниците, че курса е приоритетен! Да не се допуска повече грешката трима-четирима инструктори и помощници да се ангажират постоянно с всичките практики, а останалите през това време да си избират „по-интересни пещерни занимания“! Много е важно да има взаимна заменяемост и така няма да се допускат организационни слабости.
Трябва част от инструкторския състав и помощниците (в това число и Аз когато разреша някои здравословни проблеми), преди започване на курса да повишим значително физическата си подготовка, а не това да се случва по време на курса.
Голям проблем е и, че помощниците и останалите хора от клуба не участват в квалификационни курсове и това ще доведе след няколко години пак до липсата на основни движещи инструктори.
Трябва да се прецизира и посещенията на практическите занятия и от членове на клуба или бивши курсисти както и от външни хора. Често при курсистите се явява синдрома на „вечния курсист” или „амбицирания бивш курсист-инструктор”, както и хора без квалификации да извземат функциите на инструкторите и помощниците. Това води до негативи и понижаване на авторитета на водещите на курса от една страна и до създаване на конфликтни ситуации. Положително е, че курсистите се запознават с нови хора, но главни действащи лица в обучението трябва да са хората поели ангажимента да водят курса.
 
Курсисти и изпит:По време на курса се записаха според очакванията като брой хора. Продължхме със закупуването на нова и подмяна на старата материална база, което е положително и е една добра инвестиция. В момента вече имаме 11 пълни комплекта за ТЕВ. За напред не трябва да спира и процеса по обновяването на материалната база свързана с провеждането на курсовете. Въпреки това в момента възможностите ни са да обучаваме не повече от 11 курсисти. За повече от посочената бройка пак ще се наложи да искаме инвентар-личен от членове на клуба или други клубове, което води и до редица неудобства. Не трябва да се допуска след началния етап на курса да влизат нови хора или това да става само при добра преценка на инструкторите, че новопристигналите няма да дърпат курса назад. По време на този курс новопристигналите не попречиха а някои от тях дори дадоха нужният импулс и по-високо ниво. И тук трябва да се наблегне на физическата подготовка на участниците в курса, която е на средно ниво или ниска. Беше допустната една слабост, курсистите да се разделят сами на групички и при нощуване на открито на Карлуково, част от тях да спат отделно в Пещерният дом или да се отделят от останалите курсисти, което е недопустимо ако се търси сплотяване на хората и след курса. Курсистите бяха застраховани, но подчертавам, че лични застраховки трябва да имат и инструкторите и помощниците! Трябва да се положат усилия курса да върви с равномерно темпо и да влизат в по-големи пещери и пропасти. Поради излизане на клуба от БФСп външен инструктор не беше търсен а финалният изпит беше проведен от Веселин Мустаков, което е напълно достатъчно като критерий. Практиката с междинните тестове не трябва да се занемарява, тя дава добри резултати. Трябва в края на всеки раздел да се прави междинен тест!
 
Програмата, място на провеждане и технически средства:За да избегнем стари слабости в програмата тя беше правена по етапно и така в крайна сметка не настъпиха голямо количество промени. Като цяло по от рано трябва да си подготвим обектите и полигоните. Програмата трябва да бъде така изготвена, че да може да има взаимна заменяемост на обекти и полигони. Програмата реално трябва да може да се наглася и спрямо темпото на развитие на курса. За това може би трябва да имаме една обобщена програма за вътрешно ползване, на базата на която по месеци или на периоди да се прави по точна и прецизна програма. Пак отчитам слабост при липсата на разработен полигон където клуба да може да провежда самостоятелни тренировки! Това касае и за зимни такива, По време на последния курс нямахме случаи в които да се събираме с други курсове на един полигон, но това не е застраховка за бъдещи курсове. Според мен особено при наличие, че курсовете са на различен етап от обучението такива смесени практики трябва да се избягват! Може би ще е добре в подбора на пещерите и полигоните да се включат повече от инструкторите и помощниците. Да се дадат повече алтернативи и някои обекти и полигони да се посетят преди курса за да няма промени в последния момент. Това важи и за „водната практика”, където е важно да се намери пещера с по големи възможности за плаване от Душника и Темната дупка в период на маловодие. Геоложката практика да е в топло време, ориентирането също, както и картирането. Тези практики поради една или друга причина отпаднаха от курса, както и скалното катерене и импровизираните методи. Това е голяма слабост и тези неща трябва да бъдат наваксани със завършилите курсисти в месеците след курса и за следващите курсове да не се допускат подобни грешки. Ще трябва да се положат усилия да се оправи клубния проектор или да се закупи за презентиране нов! Тук подчертавам, че имаме амбициите да се изнасят презентации и лекции в училища и на други места извън курса на клуба. За момента дневниците от курсовете сочат, че курсистите по време на курса не влизат в големи пропастни пещери и това им куца в последствие, дори и като самочувствие. По време на този курс бяха проведени практики в доста пропастни пещери, но има още какво да се желае!
 
 
Главен координатор на курса:
 
Константин Стоичков. /06.06.2016г./

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.