ОТЧЕТ За провеждане на експедиция “Бански суходол 2019”

От ляво на дясно: Йордан Йорданов, Хелиана Дундарова, Павлин Димитров, Радостина Цонева, Павел Бакалов, Йорданка Донкова и Таньо Марков. Снимка: Александър Крачунов.
Излизане през вход №11.Снимка: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово.
Стефан Божанов и Невена Ланджева преди влизане в БС № 9-11. Снимка: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово.

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на експедиция “Бански суходол2019
 
Междуклубната спелеоекспедиция “Бански суходол 2019” се проведе в периода 24.08.2019г.–07.09.2019г., с обща продължителност 15 дни. Експедиционният лагер е установен в района на бившата ски база (~2300 м.н.в). Багажът е изнесен до лагера със специало наети за целта товарни коне, свалянето на багажа става отново с товарни коне. За по-комфортно бивакуване е разпъната голяма тента над мястото, определено за храненеи битуване. Отделно е разпъната и голяма складова палатка, в която се съхраняват хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар. В палатката бивакуваха и някои от участници. В национален парк Пирин е забранено паленето на открит огън, поради което се използвана, стара печка на дърва. Останала още от времето на ски лагера. По време на експедицията има сериозен проблем с набавянето на вода. Вода се набавя от периодични ручейчета и локви във високата част при снежниците, под „Кончето“ и най-вече от „Ледената зала“ в БС №9-11. За подсигуряване на проникващите групи, до входа на пропастната пещера-система БС-№9-11 е изграден изнесен бивак-палатка. В „щурмовия” бивак са качени храна и инвентар. Връзка между влизащите и излизащи от пещерата групи и лагера се установявана посредством радиостанции. Не се налага подмяната на кабела в пещерата и е направена връзка с подземния лагер. 
 
2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол 2019“
 
 

  • Изнасяне на багаж до циркуса;
  • Оборудване на базов лагер и топилни за вода;
  • Оборудване на изнесен бивак;
  • Екипиране и оборудване на подземен бивак;
  • Проучване и картиране на новооткритите през 2016-2017 година участъци в дънната част на пещерата;
  • Изследване на прилепите в БС №30 и циркуса
  • Други изследователски дейности в пещерата;
  • Други изследователски дейности в циркуса.

 
3.Участници
 
В междуклубната експедиция „Бански суходол 2019г.”взеха участие общо 21 души. Пещерняци от клубовете; СПК “Академик”София, ПК „Хеликтит София,ПК„Под ръбъ“ Церово, Българско пещерно дружество, ПК „Саламандър“ Стара Загора, както и не членуващи в пещерни клубове:
 
СПК “Академик”София:
Павел Бакалов – Ръководител и Невена Ланджева;
 
ПК “Хеликтит” София:
 
Константин Стоичков и Мирослава Христова;
 
ПК „Под ръбъ“ Церово:
 
Павлин Димитров, Йорданка Донкова,Радостина Цонева, Стамен Димитров, Александър Лазаров, Тодор Ирманов, Десислава Канева,  Ефросина Христова, Стефан Божанов, Александър Лазаров и Алекси Минев;
 
Българско Пещерно Дружество:
 
Йордан Йорданов, и Димитър Генов;
 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Българка академия на науките:
 
Хелиана Дундарова.
 
Нечленуващи в пещерни клубове:
 
Александър Крачунов
 
4. Дневник
 
24.08.2019г.
 
Участници:
А. Крачунов, Р. Цонева, Й. Донкова, С. Димитров, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов и Х. Дундарова.
 
- 9:30 часа Папи и Сашко тръгват напред да разчистват пътеката.
- 10:00 часа тръгва кервана (5 коня, 2 самара).
- 10:15 часа тръгват останалите.
- 17:00 часа всички се качват в лагера.
- Папи, Радост, Стамен, Данчето-копаят за вода.
- 18: 00 Хелиана прави чай от билки и леща за вечеря.
- Прави се временна тента за багажа.
 
(Павел Бакалов).
25.08.2019г.
 
Участници: А. Крачунов, Р. Цонева, Й. Донкова, С. Димитров, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков, А. Лазаров и Слави Колев.
 
-Прави се тентата на базовият лагер.
-Папи, Сашко, Радост и Данчето копаят за вода.
-Паввел и Стамен пълнят водапод „Кончето“ занасят личен багаж до БС №9-11.
-Качват се: А. Лазеров, Т. Марков и Слави
-Тръгват си: А. Крачунов, С. Димитров, Слави.
- Хели казва на Данчо да оправят масата в лагера и да огледат старата тоалетна. Оказва се, че старата тоалетна не може да се поправи и трябва да направим нова.
-Вдига се щалната палатка, прави се заслон за генератора.
-Вали дъжд.
- От  21 – 23 часа Хели прави записина прилепи около базовия лагер.
 
(Павел Бакалов).
 
26.08.2019г.
 
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков и А. Лазаров.
 
-Прави се нова тоалетна с голям ентусиазъм от почти цялата група.
-Вали малко.
- Хели опъва мрежи около базовия лагер с помощта на Таньо. За съжаление не се хваща нищо цяла нощ.
 
(Павел Бакалов).
 
27.08.2019г.
 
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
 
-Папи, Данчето, Павел и Радост влизат в БС №9-11. Таньо се качва с тях за да проверят дали кабела е в изправност. Оказва се, че не работи и вечерта се прибира.
Данчо отива за вода.
-Сашо е снимал в „Ледената зала“.
-В 18:00 часа се спретнах и отидох да щурмувам БС №30 за прилепи. Направих си изнесен лагер на поляната до нишата под пещерата. Хванах 6 вида прилепи: остроух нощник, Бехщайнов нощник, нощник на Натерер, трицветен нощник, мустакат нощник и кафяв дългоух прилеп. Оказа се, че за Бехщайновият нощник, нощник на Натерер, трицветения нощник и мустакатия нощник това е височинен рекорд. За първи път височинният рекорд за Бехщайновия и мустакатия нощник беше регистриран от Боян Петров. Тази година за първи път улових 2 нови вида за Суходола. Това са нощник на Натерер и трицветен нощник.
-Късно вечерта в базовия лагер са пристигнали Д. Генов и „Бай Георги“ (май истинското му е име Александър Крачунов).
 
(Хелиана Дундарова).
 
В пещера БС №9-11:
-Около 23:00 часа пристигаме в лагера; заравняваме и насипваме площадка, опъваме нов под върху старият.
 
(Павел Бакалов).
 
28.08.2019г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
 
-В 8:00 часа сутринта си събрах изнесения лагер под БС №30 и се отнесох към лагера. Там с горещо кафе ме посрещнаха Митко и Данчо.
- А. Крачунов отиде на преход.
-С Митко преместихме конете малко по-нагоре по ливадите.
-Около 13:00 часа Таньо, Сашо и Митко тръгнаха към БС №9-11, за да оправят кабела и да направят връзка по телефона с подземния лагер.
-Данчо отиде за вода.
-Таньо е успял да оправи кабела и се е чул с групата, която е добре.
-За вечеря направих ориз, а самата вечер беше супер скучна. 
 
(Хелиана Дундарова).
 
В пещера БС №9-11:
-Ранният следобед четиримата тръгваме да търсим „Новите части“.
-Намираме маркировката. Аз и Папи влизаме, Данчето и Радост да картират след нас, не разбрали.
-Намираме мястото за хидрокостюми и продължаваме, малко прагче, после друго с траверси се излиза в големи зали, нова голяма река в дясно.
-„Зала Колкина“.
-Пристига Митака.
 
(Павел Бакалов).
 
29.08.2019г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
 
-Към 10:00 часа разпределихме задачте за деня.
-Сашо и Таньо останаха в лагера, за да набавят дърва.
-Аз и Данчо тръгнахме за вода, по пътя се засякохме с „Бай-Георги“.
-Докато сипвахме вода Данчо го сецна кръста.
-Неочаквано се появи някакъв човек, който ни помогна с едната прониквачка.
-С „Бай-Георги“ и Данчо лека полека се занесохме в лагера.
-Вечерта докато с „Бай-Георги“ правехме качамак по стара селска рецепта, се появи група от хора, които помислихме за заблудени туристи. Оказа се, че са геофизиците. Качиха се късно, защото имаха проблеми по пътя.  
-Сашо стоеше на БС №9-11 от 20 до 22 часа, но не направи свръзка с подземния лагер.
 
(Хелиана Дундарова).
 
В пещера БС №9-11:
-Картираме на две групи: Данчето и Радост от блокажа навътре по меандъра до новата вода, Папи и Митака по течението навътре, аз екипирам и разчиствам.
-В залите Папи и Митака картиратдо най-ниската точка, намират нови разклонения към голямата река. Дани и Радост не успяват да се свържат.
 
(Павел Бакалов).
 
30.08.2019г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, Й. Йорданов, Х. Дундарова, Т. Марков, А. Лазаров, А. Крачунов и Д. Генов.
 
-11:30 часа Данчо, Таньо и Хели потеглят към Банско със Сашо от Пловдив.
-Петимата геофизици потеглят към снежника.
-12:30 часа двамата коняра потеглят с 3 коня към Банско.
-Сашо остава дежурен в лагера.
-20:50 часа, има връзка с подземния лагер. Има нови части и ново дъно, ще излязат в събота през деня.
 
(Александър Лазаров).
 
В пещера БС №9-11:
-Папи, Дани, Радост влизат в новите части да картират към голямата река.
-Аз и Митака картираме срещу течението на „Новата река“, към зала „Христови“.
-Връщаме се първи, правим връзка.
 
(Павел Бакалов).
 
 
31.08.2019г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, А. Лазаров, А. Крачунов, Д. Генов, С. Димитров, Т. Ирманов, Д.Канева, и А. Лазаров-фотографа.
03:30 часа пристигат в лагера Стамен, Тошко, Деси и Сашо.
10:00 часа геофизицитепотеглят към снежника.
 
(Александър Лазаров).
 
В пещера БС №9-11:
-Излизаме следобед.
 
(Павел Бакалов).
 
 
01.09.2019г.
Участници: Р. Цонева, Й. Донкова, П. Димитров, П. Бакалов, А. Лазаров и Д. Генов, С. Димитров, Т. Ирманов, Д. Канева  и А. Лазаров-фотографа.
 
-Водата под „Кончето“ я няма.
-Тръгват си геофизиците.
-Стамен, Тошко, Деси се разхождат до „Параления отвес“.
-Разхождаме се до  БС №6.
Тръгват си Дани, Радост, Папи, Сашо, Стамен, Тошко, Деси, Сашо Лазаров фотографа и А. Крачунов.
 
(Павел Бакалов).
 
02.09.2019г.
Участници: П. Бакалов и Д. Генов.
 
-Митака реже дърва по пътя през „булеварда“.
-Аз влизам в БС №9-11 за вода.
 
(Павел Бакалов).
 
03.09.2019г.
Участници: П. Бакалов и Д. Генов.
-Двамата ходим до БС 9-11 за вода.
-Митака прави два курса.
-Вечерта правя боб, Митака прави два курса за дърва и реже.
 
(Павел Бакалов).
 
04.09.2019г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева и С. Божанов.
 
-Около 17 часа пристигат: Мими, Ефи, Невена, Стефчо и Коста.
-Коста, Митака и Стефчо отиват да проверят един голямвъртор в близост до лагера за кариера за сняг. Оказва се, че снега се е стопил повече от 6-7 метра. Внай-виската част има пролука между скалата и снега, духа. Трябва въже за да се влезе безопасно. За проверка!!!
-Мими и Невена отиват до снежниците над лагера да търсят удобно място за вода. Не намират такова.
-Вечерта, Павел разяснява плана за оставащите дни от експедицията на новопристигналите.
 
(Павел Бакалов).
 
 
05.09.2019г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева и С. Божанов.
 
-Павката и Митака влизат по обяд в пещерата. Ще пренощуват в подземният лагер и на следващият ден ще проведат индикаторният опит с димката. След това имат да довършат някои проучвателни дейности и ще излязат в петък. Дават контролно време, петък 06.09. полунощ.
-Ефи, Мими, Невена и Стефчо се качват до заслон „Кончето” където имат среща с местни водачи, които им показват неизвестна пропаст в близост до „Кончето”.
-Пропастта изглежда доста перспективна!!!
-Коста има среща с двама румански изследователи на снежника под „Кончето”, прави курсове за дърва и готви вечеря.
 
(Константин Стоичков).
 
 
В пещера БС №9-11:
-Влизаме с Митака по обяд.
-Картираме някои връзки и нива в новите части и врзката с „Голямата река“.
-Нощуваме в подземния бивак.
 
(Павел Бакалов).
 
 
06.09.2019г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева, С. Божанов и А. Минев.
 
-Сутринта Коста прави курс за вода от „локвата” под циркусното възвишение и кратък теренен обход.
-В 11:00 учасниците заемат позиции в близост до обекти в долината под „Котешкия чал” от които се очаква резултата от индикаторният опит с димката в БС №9-11.
-Чакат до 13:15 часа. Никъде не се появява!!!
-Ефи, Мими, Невена и Стефчо влизат до ледената зала на БС №9-11 и наливат вода. Правят снимки, свалят багаж от пещерата, маркират пътеката през „Булеварда”.
-Коста прави курсове, опис на останалата храна, подрежда за зазимяване и сваляне част от експедиционният багаж, прави курсове за дърва и готви вечеря.
-Пристига Алекси Минев.
-Мирослава Христова и Стефан Божанов дават храна и вода на конете.
-Времето се разваля, превалява и прегърмява.
 
(Константин Стоичков).
 
 
В пещера БС №9-11:
-Влизаме с Митака по обяд.
-Картираме някои връзки и нива в новите части и врзката с „Голямата река“.
-Нощуваме в подземния бивак.
 
(Павел Бакалов).
 
 
07.09.2019г.
Участници: П. Бакалов, Д. Генов, К. Стоичков, М. Христова, Е. Христова, Н. Ланджева, С. Божанов и А. Минев.
 
-Сутринта времето е хладно и превалява.
-Мими и Алекси свалят багаж от входа на БС №9-11.
-Останалите участници зазимяват лагера, събират тентата и щабната палатка, товарят багаж на конете.
-Към 13:00 часа конете са натоварени и участниците от експедицията поемат към Банско с което експедицията приключва.
 
(Константин Стоичков).
 
 
5. Резултати
 
„Бански суходол“ №9-11:
 
Екип в състав Павел Бакалов, Павлин Димитров, Йорданка Донкова иРадостина Цонева проникват в БС № 9-11. Оборудват подземния бивак и пребивават и извършват изследвания в периода 27-31.08 (четири нощувки в подземния лагер). На 28.08. към тях се присъединява Димитър Генов-БПД. Заемат се с основния приоритет на експедицията, търсенето на продължение на пещерата и увеличаване на дължината и денивелацията и.
Това е постигнато от изследователите Павел Бакалов СПК „Академик” София и Павлин Димитров ПК „Под ръбъ” Церово. Те преминават без помощта на хидрокостюми „водния участък”, не преминат на последното влизане през 2018 година. Натъкват се на продължение по реката последвано от две прагчета с траверс. Попадат в последователни големи, блокажни зали (най-обемната е наречена „Колкина”). Намерена е и нова голяма река. Открити са нови разклонения към голямата река, както и някои връзки с вече известни участъци. Набелязани са и няколко перспективни участъци за продължение.
Новите части (по течението навътре, през праговете и обемните залидо най-ниската точка и участъка към „Голямата река”) са картирани от; Павлин Димитров, Йорданка Донкова,Радостина Цонева- ПК „Под ръбъ” Церово и Димитър Генов БПД.
Участъците открити при предходните три експедиции 2016-2018 (от блокажа навътре по меандъра до новата вода, срещу течението на „Новата река“, към зала „Христови“) са картирани от; Йорданка Донкова,Радостина Цонева- ПК „Под ръбъ” Церово, Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД.
Общо картираните галерии и зали с дължина над 700 м, а към денивелацията на пещерата са добавени още -54 м в дълбочина. Така тя става втората най-дълбока в страната.
Във вторият етап на експедицията 05-06.09. (една нощувка в подземния лагер). Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД провеждат индикаторен опит с димка за оцветяване на силно въздушно течение от дънните части на пещерата към повърхността. На повърхността при предполагаемите обекти и пещери застават; Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Невена Ланджева СПК „Академик“ София. Експеримента е неуспешен поради малоефективността на използваната димка. Павел Бакалов СПК „Академик” София и Димитър Генов БПД картират още няколко некартирани участъка и събират подземния бивак.
 
 
Теренни обходи:
 
За времето на експедицията, поради не големия брой участници в други пещери не са извършвани изследвания с цел продължаване.
Извършени са два теренни обхода.
Група в състав Константин Стоичков ПК „Хеликтит“ София, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Димитър Генов БПД при търсене на сняг при проверка на въртоп в близост до лагера констатира, че снежника в него е стопен с поне 5 метра и в дънната част има пролука и се вижда продължение. Усеща се въздушно течение. Пещерата не проверена втори път поради липса на време, независимо, че е в близост до лагера.
 
 
Група в състав: Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Мирослава Христова ПК „Хеликтит“ София, Стефан Божанов ПК „Под ръбъ“ Церово и Невена Ланджева СПК „Академик“ София извършват преход до заслон „Кончето“ (през „Жълтата цепка“), където имат среща с местни водачи. Те показват входа на нова пропаст в близост до заслона. Входът е разположен на място, където не падат камъни в отвеса. В дълбочина се развива отвес по пукнатина с размери; дължина 5 метра и ширина към метър. Предполагаемата дълбочина на отвеса е около 30 метра, като пропаста е доста перспективна. Решено е да бъд спусната иизследвана на по-късен етап през годината при отделно ходене само с тази цел!
 
Биоспелеология:
 
Отчет за прилепите на  Бански суходол: 24-30.09.2019
 
гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска академия на науките
 
По време на пещерна експедиция „Бански суходол 2019“, бяха проведени полеви изследвания за установяване на видовия състав на представителите на разред Ръкокрили (orderChiroptera). Изследването беше проведено с разрешително № 760/15.11.2018 г. издадено от МОСВ. Бяха записани звуци и поставени орнитологични мрежи в базовия лагер  на 2300 м/н.в и пред пещера БС №30 на 2500 м/н.в. Общо бяха установени 6 вида прилепи от 1 семейството
.
 
За Бехщайновият нощник, нощника на Натерер, трицветения нощник и мустакатия нощник това е височинен рекорд. За първи път, височинният рекорд за Бехщайновия и мустакатия нощник беше регистриран от Боян Петров. Нощникът на Натерер и трицветения нощник бяха установени за първи път тази година.
 
Анализите на звуците предстоят и може да се установят още видове!
 
 
Специални благодарности на институциите, хората и магазините за екипировка, които подкрепиха инициативата:
 
Ръководството на Национален парк Пирин, местните водачи показали входа на новата пропаст, Ана Пенчева-Тапаркова, собственик на един от най-добрите в столицата магазини за алпийско оборудване „Алпи“, Филип Енчев, Ема Коларова и Ваньо Гьорев – магазин „Стената“, Яни Макулев, Павлин Димитров и др.
 
Изготвили отчета:
Павел Бакалов;
Хелиана Дундарова;
Константин Стоичков;
Александър Лазаров;                                                              
София,13.09.2019г.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.