Още една година в изследване на Лакатнишките пещери. 2009

Темно в Темната дупка.
Ванката във "Фурните".
Калният полусифон за Новите части.

През годините пещерния район около гара Лакатник се обособи като един от най-важните в изследователско отношение редом с райони като Карлуково, Черепиш, Миланово и др. Освен основните усилия по картирането и изследването на нови части в Темната дупка, поехме инициативата и за документирането на множество пещери в Петренски дол и други части на района, като Заножката мъртвина.
 
Така през изминалата година дейността ни се раздели на две. Работа в Темната дупка и довършване на работата в Петренски дол. За отбелязване е, че част от изследванията извършихме съвместно с пещерняци от СПК „Академик” София и ПК „Под ръбъ” Церово, в единични ходения се включиха и членове на ПК „Искър” София, ПК „Вертикал” Перник и „Стрешеро” Враца.
 
 
Темната дупка.
Годината почна с офанзива за търсене на нови части в различни краища на пещерата. Първи с неспирните си идеи за работа и търсене на нови хоризонти се включи в инициативата Яни. В първите дни на годината съвместно с членове на „Под ръбъ” посети „Фурните” и „Трапезарията”. Попътно в „Напречната галерия” разчистват стеснение, което води някъде над сифона след „Римската баня”. В трапезарията разширяват триъгълния тесняк и прават интересен оход в най-крайните части на пещерата. Там тепърва ще излизат интересни неща, а защо не да се свърже и със съседната пещера Зиданка, която неминуемо е едно цялло, но ги делят блокаж и запълнени с глина участъци. Само дни по късно инициативата продължиха други членове на клуба, които преминаха стеснението в единия от краищата на „Лабиринта на смъртта”. За съжаление очакваното продъжение се оказа не повече от 10 метра и се достигна до нови две стеснения непреодолими за сега. През работните дни на седмицата се чух с Яни и той ми сподели за някои интересни въпросителни на които се беше натъкна при проникването си във „Фурните”. Поговорихме и решихме с него да поработим на най-перспективното от тях. Поразчистихме доста скална маса в едно незначително разклонение и когато новите части бяха пред нас нивото на подземния поток се вдигна и завири и засифони местенцето. Водата се вдигаше със сантиметър на минута и това, беше причината предсрочно да излезнем от пещерата. Топлата зима, и обилното снеготопене повишаващо многократно подземните реки, беше основната предпоставка да се откажем в работата по”Новите части” зад Езерата но не ни отказа и да работим в останалата част на пещерата. Решихме през почивните дни да направим едно по масирано ходене към Лакатник. В петъка се срещтнахме с Ясен и Киро, които ръководят проекта за картиране на пещерата и с тях, основно с Ясен уточнихме главните насоки в които трябва да действаме. В съботния ден към Лакатник се запътихме с хора от новия курс, аз, Алексей и Магда. Разхождайки се споделих с Алексей, че в района на „Руините” преди „Водопада” има някои неизвестни и за това, че съм чувал за някакви странични галерии неотразени на картата. Поразровихме се и на единственото логично място Алексей се натъкна на тясно отверстие добре прикрито от блокажа. Напъхах се след кратко прелазване излезнах в уширение след, което последва нова преса и пак широко място. До тук около 20 метра. Напред виждах още 10 метра тясна преса и се усещаше въздушно течение. За сега това беше ново за нас. Неделята пред входа на пещерата се събрахме голяма тълпа хеликтитци. Разделихме се на групи и започнахме да изпълняваме набелязаните точки от по рано съставения план за действие в Темната дупка първия етап от който е да отстраним някои дребни неточности при картировката, и да довършим някои задачи натрупали се с времето. Живко и Марти влезнаха в Зиданка с цел картиране на голямата зала в блокажа на пещерата. Ванката и Борис подхванаха недокументираната галерия, която предишния ден с Алексей бяхме проверили. Веско, Ася и Боби отидоха към Дирека да дооправят едни сгрешени и непълни сечения, заради които не можем да привържем към основната галерия една намерена от нас странична галерия на нивото на реката. Аз и Стоян отидохме до „Напречната галерия” да огледаме едни въпросителни. Резултата от които беше, че трябва пак да се ходи да се картират нови галерии. Яни, Деси, Ивчо от прилепарите и още едно момче се поразходиха из Фурната и до Лебеда. Те имаха за цел да разгледат едни комини зад езерата преди сифона но се отказаха, като видяха бързопокачилият се подземен поток. Резултата от това масирано посещение беше че е картирана и последната от трите зали в блокажа на Зиданка. Там още малко имаме врътня из блокажа и картата на пещерата ще е готова. Довършиха се текущи задачи, като сеченията при дирека и проверката на нови галерии около „Напречната”, както и галерийката в „Руините” която, добави незначителен но нов метраж към общата дължина на пещерата. През следващия месец осново акцента падна в разширяването на тесняка във „Фурните”, там подпомогнати от пещерняци от Церово и Перник напреднахме няколко метра и вече сме близо до реалната ситуация-влизане в нови водни части. Поработи се и върху картировката в Зиданка. През март голяма група клубни членове; Живко, Марти, Ванката, Кирчо Малкия, Папи Сънхейтъра, Стоян, Мимата, Сянката и Боби Бобъра се заеха с рутинна работа във „Фурните”. Картира се едно ново-неизвестно разклонение дълго около 20 метра и един полигон, нанесени бяха подробносте във района преди „Римската баня”, но високите води и риска от „затапване” не позволиха на хората да продължат работата си в по вътрешните части. През май месец Яни извърши поредната офанзива по разширяването към водата във „Фурните”. И след това ходене се очертаха съвсем ясни перспективи, но ще трябва да се ходи пак. Това беше и последното ходене за работа в пещерата за дълаг период от време. Ясно е, че там работим основно есента и зимата и по рядко през пролетта. Така изчакахме да настъпи последния месец на годината и студ да скове земята, а лед потоците. Пак беше време за картиране в „добрата стара” Темна дупка. Този път събрахме отбор свободни през работната седмица пещерняци -аз, Гришата, Иво от Перник, Таня и Тунай от СПК „Академик” София. Разделихме се на две групи; аз, Таня и Тунай картиране, а Иво и Гри копане. Явно от одавна не е влизано в новите части. Трябваше да изгребем доста вода от полусифона. Нашата работа започна от там където преди две години беше свършила 202-ра точка в най-вътрешните части. Продължихме картировката. На едно място тръгнахме по ляво разклонение, което след наклонен участък пак ни свали на долното ниво. Последва дълаг възходящ участък и стеснение. Зад стеснението е и глухия отвес маркиращ края на частите. За него нямахме време. Тунай се напъха в едно крайно разклонение с блокаж, но не го преходи до края. Иво и Гри казаха, че са слезнали около 10 метра в една кална фуния и са покопали, духало но било голяма кал. Намерили са си нови „Кални части”-старите такива още чакат докартирането им. Преценихме, че сме били около 12 часа в пещерата. От това ходене Таня спретна едно прекрасно любителско филмче от новите части, което в последствие ни стана любимо.
 
На следващия ден прибавих картираното към основната карта на пещерата. Резултата е, че тези горни етажи подминават с няколко метра „Лебеда” Блокажа в който се напъха Тунай най-вероятно се нанася точно върху залата на „Лебеда”. Трябва да се види колко метра ги дели като денивелация. Друг показател е, че тази картировка ни доближава на по-малко от 200 метра от скалните венци над входа на пещерата. Да завършим годината направихме още едно декемврийско проникване в новите части, този път бяхме; аз, Гришата, Цецо, Цвети, Мими и аз от клуба, Таня и Юлето от „Академик”, Светльо от „Под ръбъ”, Цвети от „Стрешеро. Разделени на три групи завършихме картировката на най-вътрешните нови части. Таня и Гри картираха крайния отвес, Аз, Мими, Светли и Юлето видяхме сметката на Блокажа и прилежащите към него части (Там ако се копае може да се намери продължение), а Ванката и двете Цветита довършиха лявото разклонение на „Мерцедеса”. Правейки равносметка се отметна доста работа останаха да се картират „Калните части”, да се прекартират отново частите в ляво от големия разклон и да се допроучат всички долни нива тръгващи също така след големия разклон. Тези задачи явно ще си ги изпълним при подходящо и студено време, най вероятно някъде през следващата 2010-та година.
 
Дневник на проявите на ПК “Хеликтит” София в Темната дупка и Зиданка за 2009г. -по месеци.
 
10-11,01
Я. Макулев и Ц. Костурков (ПК Под ръбъ-Церово).
Проникване и търсене на нови части в Напречната галерия и Фурната. Темната дупка. г.Лакатник.
П. Димитров, К. Кърпачева, И. Петров, М. Хаджитодоров и М. Палатов.
Проникване и търсене на нови части в Лабиринта на смъртта. Темната дупка. г.Лакатник.
 
15,01
Я. Макулев и К. Стоичков.
Проникване и търсене на нови части във Фурната. Темната дупка. г.Лакатник.
 
17,01
А. Жалов, М. Стаменова, и К. Стоичков.
Проникване в Темната дупка с новият курс. г.Лакатник.
 
18,01
П. Димитров и И. Бусерски.
Тренировка на въже на Алпийска поляна. г.Лакатник.
Ж. Петров и М. Колева.
Картиране в блокажа на пещерата Зидънка.
И. Петров и Б. Хитев.
Картиране на дясно разклонение в Руините преди Водопада. Темната дупка. г.Лакатник.
В. Дробенов, Б. Сотиров и А. Андонова.
Картиране на сечения на галерията в близост до Дирека. Темната дупка. г.Лакатник.
К. Стоичков и С. Брашнаров.
Проникване в Фурната с новият курс и оглед в Напречната галерия. Темната дупка. г.Лакатник.
Я. Макулев, Д. Макулева и И. Борисов.
Проникване в Темната дупка. г.Лакатник.
 
29,01
Я. Макулев и К. Георгиев -ПК “Под ръбъ”-Церово.
Разширяване на стеснение във „Фурните”. Темната дупка г.Лакатник.
 
06,02
Я. Макулев съвместно с пещерняци от ПК “Под ръбъ”-Церово.
Разширяване на стеснение във „Фурните”. Темната дупка г.Лакатник.
 
17,02
К. Стоичков.
Проникване с цел фотозаснемане и картиране в пещерите Темната дупка и Зиданка. г.Лакатник.
 
21,02
А. Жалов, К. Стоичков, Д. Дишовски и В. Иванов.
Проникване в Темната дупка с новият курс. г.Лакатник.
 
27,02
Я. Макулев, К. Стоичков, М. Рударска, И. Чичев –ПК „Вертикал” Перник, К. Георгиев, К. Еленков и С. Маринов- ПК “Под ръбъ”-Церово.
Разширяване на стеснение във „Фурните”. Темната дупка г.Лакатник.
 
01-03,03
М. Колева, Ж. Петров, П. Цонков, И. Петров, К. Петров, С. Брашнаров, М. Брашнарова, Н. Иванчов и Б. Сотиров.
Картиране и проучване в Темната дупка. г.Лакатник.
К. Стоичков, В. Иванов и М. Стаменова.
Тридневна практика с новия курс на въже-Алпийска поляна. Проникване в пещерите Ръжишката и Козарската пещера. г.Лакатник.
 
7-8,03
К. Стоичков, В. Иванов, Д. Дишовски, С. Брашнаров и М. Брашнарова.
Двудневна практика с новия курс на Вражи дупки. г.Лакатник.
 
25,04
И. Петров и М. Хаджитодоров.
Проникване в Темната дупка. г.Лакатник.
 
20,05
Я. Макулев.
Разширяване на стеснение във „Фурните”. Темната дупка съвместно с пещерняци от ПК „Искър” София и ПК „Под ръбъ”-Церово. г.Лакатник.
 
23-24,05
К. Данаилов, К. Стоичков, М. Колева, Ж. Петров, В. Дробенов, С. Брашнаров и М. Брашнарова.
Учебно картиране с курса по картиране в Темната дупка. г.Лакатник.
 
17,06
К. Стоичков и Е. Станева.
Тренировка на скала и проникване в Темната дупка. г.Лакатник.
 
07.08.
К. Стоичков и Е. Станева.
Проникване в пещерата Темната дупка. г.Лакатник.
 
12-13.09.
М. Христова и Е. Станева.
Проникване в Темната дупка. г.Лакатник.
 
15,11
Г. Танев, М. Йоргов и К. Петков.
Проникване в Темната дупка до сифона. г.Лакатник.
 
20, 11
Е. Станева.
Проникване във фурните на Темната дупка. г.Лакатник.
 
04.12
К. Стоичков, Г. Танев, И. Чичев-ПК „Вертикал” Перник, Т. Кръстева и Т. Амишев СПК „Академик” София.
Проучване и картиране в Новите части на Темната дупка. г.Лакатник.
 
20.12
К. Стоичков, И. Петров, Г. Танев, Ц. Паров, Ц. Русинова, М. Христова.
Проучване и картиране в новите части на Темната дупка, съвместно с пещерняци от клубовете Академик, Под ръбъ, Пещерняк, Стрешеро-Враца и Студенец-Плевен. г.Лакатник.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.