Подземните местообитания като основна единица за опазване на уязвимите прилепни колонии в югозападен Киргизстан

Необятния Киргизстан
Подземни обитатели

Югозападен Киргизстан е трансгранична територия разположена между Таджикистан и Узбекистан, в централна Азия. Регионът е планински с карстов релеф и загражда южната част на Ферганската долина. Тези характеристики предполагат разнообразие от подземни местообитания, които играят важна роля за представителите на  разред Chiroptera (прилепи).
 
Животът на пещеролюбивите видове прилепи е тясно свързан с подземните обекти. През летните периоди те формират колонии в които отглеждат малките си. Тези колонии имат високо консервационно значение. Такова значение имат и зимните хибернакулуми, където пещерите имат основна роля като укритие не само за пещеролюбивите, но и за горските видове прилепи.
 
Незаконното влизане в пещерите за развлечение или за извършването на иманярска дейност в югозападен Киргизстан е една от основните заплахи за представителите на разреда. Въздействието на тези нерегламентирани практики води до висока смъртност при новородените прилепи през лятото и има летално въздействие върху техните колонии през зимата.
 
За предотвратяване на тази негативна статистика, основни цели на проекта са провеждането на летен и зимен мониторинг. Това  ще допринесе за предприемането на адекватни мерки за защита на уязвимите колонии и ще послужи като основа за опазване на прилепите в региона.
 
Проектът е пилотен за трансграничните територии в централна Азия и е от съществено значение за бъдещи и задълбочени изследвания на прилепите.
 
За природата и подземните обитатели на Киргизстан може да прочетете увлекателният разказ на доц-др. Хелиана Дундарова поместен в брой 1. 2020 г. на списание "Природа" и приложен тук като PDF.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.