Хеликтитец организира експедиция в Китай 2011

Благодарение на възобновяването на контактите между българските спелеолози в лицето на Aлексей Жалов и Географски институт на провинция Юнан, имахме изключителната възможност да осъществим поредната, след 21 годишно прекъсване българо-китайска експедиция в провинция Юнан. Тя бе съставена от 5-ма пещерняци:

  1. Алексей Жалов – Пещерен клуб ”Хеликтит”-София – ръководител
  2. Александър Стоев – Пещерен клуб „Пълдин” - Пловдив
  3. Боян Петров – Национален природонаучен музей
  4. Камен Бонев – Пещерен клуб „Вертиленд” – София
  5. Константин Стоилов – Студентски пещерен клуб „Академик” – София

В състава на групата бе включен и гръцкият спелеолог Ламброс Макростергиос председател на пещерен клуб на гр. Кардица също възпитаник на нашия клуб. Това е първият гръцки спелеолог, който участва в проучване на пещерите на далечен Китай!
В проучванията, от китайска страна, 4-ма китайски спелеолози. В рамките на 20 дни, 12 от които работа на терен, експедицията работи в два отдалечени на около 400 км един от друг района. Десет дни бяха отделени за работа в окръг Баошан граничещ с Мианмар (Бирма) и по специално на територията на Националния парк „Гоалингошан”. За посоченото време бяха проучени 6 пещери и 2 пропасти. Най-впечатляваща от пещерите бе вулканската пещера Djin Fu Dong край гр. Tengchong чиято дължина се оказа 720 m. която по същество е първата лавова пещера изцяло проучвана и картирана от балгарски пещерняци. С дълбочината си от -118 m пропастта Wushaonin Dong се оказа най-дълбоката пропаст проучена от екипа.
Експедицията работи два дни в район разположен на около 60 км от Кунмин – главния град на провинцията. Работата бе съсредоточена в така наречената Лястовича пещера. За две влизания в пещерата бяха картирани над 1.5 км галерии с денивелация – 95 м , при което тя се оказа най-дългата пещера картирана по време на експедицията. В пещерата Da Shi Dong за около 10 часа, К. Стоилов и А. Стоев с частичната помощ на Л. Макростергиос, К. Бонев и А. Жалов картираха около 1.4 км при което тя стана втората по дължина пещера проучена от българският екип.
Равносметката е картирани общо 10 обекта с обща дължина на галериите 4 854 м. и обща дълбочина на картираните пещери 407 м. Картировъчните данни на обектите са обработени в програмите On Station и Autocad благодарение на усилията на К. Стоилов.
В останалите дни бяха посетени с познавателна и консултативна цел още 4 пещери. Б. Петров проучи всички обекти от биоспелеологична гледна, респективно бе събран значителен зоологичен материал. Бяха извършени изследвания върху видовият състав на прилепите всички посетени обекти. Според специалистите може да се очаква, че в рамките на зоологичните проучвания са открити най-малкото 6 нови вида за науката!
В края на експедицията бе подписан дългосрочен договор за сътрудничество между спелеолозите от България и Китай!
Автор: Алексей Жалов

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.