Бански Суходол, Северен Пирин 2016-Покана към клубовете за участие в експедиция

Покана към клубовете за участие в експедиция Бански Суходол 2016, Северен Пирин

В периода 2000-2015г. бяха проведени редица експедиции в пиринският циркус Бански Суходол. Те бяха организирани дейно от пещерняци от софийските пещерни клубове Хеликтит, Академик и Витоша. В рамкитена тези експедиции бяха направени множество открития. Основеният акцент на проучванията  беше изследването на пропастната пещерна система БС №9-11. Като плод на ежегодните усилия и постоянство бяха изследвани много нови участъци в пещерата.През 2013 година беше направен дългоочакваният пробив и беше достигнато ново дъно на кота -313 метра, с перспектива за продължение. През 2014 г. русенският пещерняк Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе намери продължение в дънните части и денивелацията на пещерата нарастна. В самият край на експедицията той попада на участък от големи залии и галерии покрити с блокажи. Основна цел на миналогодишната експедиция -2015 г. беше да се продължи с изследването и търсенето на път в дълбочина в пещерата. Теодор Кисимов ПК „Приста“ Русе, Константин Стоилов СПК „Академик“ София и иранските пещерняци Mohammadhassan Entezari, Mohammad Sheykhrasti картират 678 метра зали и галерии при денивелация от – 85 метра. Картират се и в множество странични разклонения от Павел Бакалов СПК „Академик“ София, Иван Петров ПК „Хеликтит“ София, Диляна Христова СПК „Академик“ София, Христо Цанев  ПК „Хеликтит“ София,  Стойчо Зарев БПД -Ракитово, и гръцкият пещерняк LamprosMakrostegios. Общо като дължина пропастната система БС №9-11 надминава 1100 метра при денивелация от – 354 метра, което и отрежда трето място по дълбочина в България. Това е най-значимото пещерно откритие правено през последните години на територията на България.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входът на БС №9-11.
 
 
 
Цели и задачина Национална експедиция „Банскисуходол” 2016.
 
Базов лагер, вода и изнесен (шурмови) бивак.
 
- Изнасяне на багажа до мястото за базов лагер на 2300 м.н.в. (старият скиорски лагер).
- Изграждане на система за добив на вода чрез снеготопене.
- Изнасяне на бгаж до входовете на №9-11 и изграждане на бивак.
 
Главен приоритет. Система №9-11.
 
Дейности предхождащи изследователската дейност в пещерата.
 
- Екипиране през вход №11.
- Екипиране през вход №9.
- Преекипиране и пренаковаване на различни участъци от пещерата при нужда!
- Оборудване на подземен лагер за 8 души.
- Установяване на връзка с подземният лагер.
 
Изследователска дейност.
 
- Изследване и картиране на всички възходящи участъци в които не е стигнат край.
- Търсене на път в дълбочина през блокажа и на различни нива в крайните части.
- Докартиране на стари и некартирани участъци.
- Прибиране на сондите за радон.
- Търсене на по-високо разположени входове към системата.
- Търсене на по-ниско разположени входове към системата.
- Биоспелеологични изследвания.
- Измерване на дебита на подземният поток.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропаст № 9-11. Снимка: Tomasz Pawłowski
Второстепенни задачи:
 
- Работа по продължаването на пропаст БС №8.
- Работа по продължаването на пропаст БС №13.
- Проверка на стари и известни обекти и разкопаване на набелязани от предни години обекти.
 
Обекти във високата част на циркуса под Кутело:
 
- Изнасяне на временен бивак в подножието на Кутелата.
- Изследване и картиране на Пропаст №51.
- Проверка на тапите на Пропасти №№ 33, 34, 68 и др.
 
Обекти в други части на циркуса:
 
- Проверка на някои покрити от предишната експедиция с капаци пропасти и
покриване на някои перспективни обекти с „капаци” за да може евентуално
снежните тапи в тях да се стопят. №№ 8, 41,57, 71 и др
- Продължаване на работата по търсене и документиране на обекти във високата част на циркусното възвишение под Кончето.
- Проверка, заснемане на GPSкоординати и фото документация на пещерите и пропастите в района на Кутело.
 
Други:

- Проверяване, картиране, номериране, GPS, фотодокументация на обектите в циркуса.

- Биоспелеология и климатология на някои от обектите в циркуса, както и извършване на научни дейности свързани с геологията на циркуса и отбелязване на нивото на всички снежни тапи на пещери в циркуса.
 
Ледниковата пропаст.
 
- Проникване и вземане на проби от леда ако пропастта е отворена!!!
 
Време, място, достъп и характерни особености за пребиваването и пещерите в района:
Експедицията ще бъде проведена в периода 20.08.201610.09.2016на територията на циркус Бански Суходол, Северен Пирин.
Експедицията ще е международна. Организатори на проявата са СПК „Академик“и ПК „Хеликтит“от гр. София.
Експедиционният лагер ще бъде изграден на 2300 м.н.в., като за целта се ползва изоставен скиорски бивак. Настаняването е на палатки, осигурени от самите участници (на мястото има подравнени места за палатки). Подходът към лагера е от местността „Пещерите” над гр. Банско, като прехода е между 5 и 7 часа в зависимост от багажа.Експедиционния багаж се пренася до мястото на бивака от наети за целта товарни животни или хеликоптер.
Питейната вода се добива от снежници до базовия лагер. Снежниците се намират на 5 до 30 минути от базовия лагер.
 
Циркус „Бански суходол“. Снимка: Боян Петров.
Базовият лагер на експедицията на 2300 м. Снимка: Боян Петров.
Пещеритев района са главно с пропастен характер. Те са развити в неопротерозойски мрамори с мощност до 2000 м. Поради високата надморска височина те са с алпийски характер. В повечето от тях има постоянно задържащ се сняг и лед, и рядко температурите на въздуха надвишават 2-3 градуса. Изобилстват тесни пасажи, като началните части до -60 м в системата БС № 9-11 са покрити с фирнован сняг и лед.
Участници и условия за участие:
В експедицията могат да участват пещерняциимащи опит и работили в дълбоки и студени пещери. Желаещите да участват в експедицията трябва да знаят и могат да картират и да имат практически опит в това отношение.Да могат да работят в екип с други пещерняци.
Поради специфичния характер на експедицията и времетраенето й е необходимо заявилите участие в нея пещерняци да отделят минимум 6 дни за престой! Същите следва да отправят писмена заявка за участие на адресbanskisuhodol_expe@abv.bgпо приложен образец в срокдо 10 август!!!
З А Я В К А
за участие в експедиция Бански суходол” 2016.
 
Съгласен съм с условията и заявявам своето участие в експедицията.

Долуподписаният ............................................................................................
(име, презиме, фамилия )

от ПК” .......................................................”, гр. ..................................................
 
Желая да участвам в експедиция Бански суходол” 2016.
от.......................................................... до ................................................... .

Декларирам, че отговарям на изискването да мога да картирам и имам практически опит в това отношение!

Моят адрес за обратна връзка е:
............................................................................................................
 
(посочва се електронен адрес и личен моб.телефон)
 
Подпис на кандидата:
 
.............................................................

Дата пускане на заявката:

.............................................................
 
 
* Към условията за участие е добавена и парична такса от 6 лв. на ден (за всеки от участниците) за закупуване на храна. Утвърдените участници следва да представят на място, на ръководството на проявата документи за застраховка и медицинско удостоверение от личния лекар, че са клинично здрави.
Участници, без необходимите документи не се приемат в състава на експедицията!!!
Окончателният състав на експедицията се утвърждава отръководството и!!!

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.