Експедиция Люра-Русит 2016 Източна Албания

Експедиция Люра-Русит 2016  Източна Албания

Планинската верига Люра – Дейа се намира в  западната част на областта  Дебър, Източна Албания на границата с област Мирдита. Двата планински масива прехождат един във друг и имат разположение север-юг - северозапад-югоизток.  В най-високата си част Люра достига 2121 м.н.в. В източният склон на планината се намира националният парк Люра, създаден с решение на Министерския съвет на Албания през 1966 г.

 

В Люра са запазени много следи от ледникова дейност от времето на Вюрмския период. Района се  характеризира с планински алпийски климат с прохладно лято и студена зима.

Люра е изградена основно от ултрабазитни скали затъващи на изток  (от 40 о до 70 о). Ултабазитите в източната част са в контакт с варовиците от  тектонска зона на Кораб планина. Варовиците са с горно-триаска – долно юрска възраст и имат тънки силициеви прослойки. В западната си част ултрабазитите на Люра са покрити с варовици от долната креда.

 

Проучванията в района:

Първият досег с района е през2004 година, след приключването на теренната работа на клубната експедиция „Голо Бърдо“- Албания, е направено посещение на района. Членове на клуба осъществяват частично проникване в пещерата Сопоник край с.Чидън, Христо Христов и Стоян Петков (МОЕРПА) локализират местоположението на пропастта Русит. Според нашият приятел от близкия град Пешкопия Таджедин Шеу, в пропастта са влизали той, Гезим Уручи, а на по-късен етап и алпинисти от Косово. Измерената от тях дълбочината на пропастта е между 120 и 155 м.

През 2008 година се провежда първата клубна експедиция в района. Започнато е проучването на пещерата Сопaник и са картирани 250 метра при денивелация + 50 метра. Намерен обход на сифона срещу течението на подземната река където Трифон Василев не стига край.  Картирана е и пещерата преливник Лош Неш.

През 2010 Орлин Колов  от ПК „Студенец“-Плевен прави опит за водолазно проникване в сифона на пещерата Лош Неш, но се оказва, че сифона е пресъхнали завършва с непреодолимо стеснение.

През 2013 година, под ръководството на Константин Стоичков, е проведена втора клубна експедиция в района. Опитите да се разшири обходният път в пещерата Сопaник не дават резултат. Пропастта Русит е проучена и картирана до – 66 метра от екип в състав Иван Петров, Георги Колев, Венцислав Иванов и Владислав Николов. Екипа среща трудности за екипирането в дълбочина. В района на Сепоник са открити и картирани 3 малки пещери. Открити и некартирани са още пещери в района. Извършени са и теренни обходи във високата част на масива на Люра, както и биоспелеологични изследвания.

През 2015 година е проведена нова експедиция под ръководството на Алексей Жалов и Христо Цанев. Яни Макулев и Георги Колев (УСК „Лабиринт“ Червен бряг) екипират и наковават пропастта Русит, като достигат до стеснение в меандър и поток на дълбочина около – 200 метра. Христо Цанев, Десислава Макулева и Хелиана Дундарова картират до дъното на големия отвес до дълбочина – 94 метра. В Сопоник е разширен прохода зад сифона, накован е помощен парапет и Трифон Василев гмурка сифона, преминавайки от него 45 метра без да достигне край при денивелация – 7 метра.  Извършени са биоспелеологични изследвания.

 

     Време и място на провеждане:

Експедиция „Люра-Русит“ Източна Албания ще се проведе в периода 18-25.09.2016 г. В района на планинския масив Люра в близост до селата Чидън и Русе община Аррас. Общо експедицията ще е с времетраене 8 дни като два от дните са предвидени за път и шест дни за проучване на терен. Лагерът ще бъде изграден в близост до пропастта Русит, като при по-голям брой участници се предвижда и теренен обход в района с изнесени биваци. 

 

     Участници и условия за участие:

В експедицията могат да участват пещерняциимащи опит в дълбоки и студени пещери. Желаещите да участват трябва да могат да картират и да имат практически опит в това отношение.Да могат да работят в екип с други пещерняци! Броят на участниците в експедицията зависи от броя на превозните средства. Поне четирима от участниците трябва да могат да управляват МПС! Проекто състав- участници, максимално 15 души.

   

 Цели и задачи:

 

     Главен приоритет. Пропастта Русит:

- Екипиране до сегашното дъно.

- Екипиране и проучване на паралелния отвес.

- Изследване на галериите срещу течението на подземния поток.

- Цялостно картиране на пещерата.

- Търсене на продължение в дълбочина.

 

    Второстепенни задачи:

- Биоспелеологични и други научни изследвания.

- Теренни обходи за търсене и изследване на нови пещери в района.

- Снимков и видео материал от пещерата.

 

     Достъп и характерни особености за пребиваването района:

   Маршрут на пътуване - София- Гюешево-Скопие- Маврово- Дебър – граничен пункт Блате- гр.Мачеларе – гр.Пешкопия – с.Аррас-Чидън- с. Русе иобратно.

До районът на пропастта се достига с автомобил или джип с добра проходимост. Коли без проходимост могат да стигнат само до село Чидън. От там до пропастта Русит се ходи за около 2 часа като се набира значителна денивелация. Експедиционният палатков лагер се предвижда да бъде изграден в близост до пропастта Русит. Питейната вода се налива от близкото селце Русе.

     Описание на пропастта Русит:

Пещерата е пропастна. От входа се попада в широк отвес с дълбочина около 15 м. След това пещрата продължава силно наклонено, като „улей“ с глинесто и много ронливо дъно. Улеят продължава в дълбочина като прави завой. На завоя, зад гърба на прониквача има отвор. Следва изкачване-праг и след него слизане-каскада достигаща малка по площ, висока и с много натеци зала. Върви се по лявата страна на залата. След наклонен участък се достига до отвес дълбок 37 метра. Отвеса отвежда в голяма зала със силно наклонено дъно представляващо гигантски натек. Залата е красива с много и огромни образувания. Пътят е надолу и вляво. В долният ляв край на залата има два гигантски отвора. Левият който представлява голям естествен кладенец с дълбочина около 10 метра и задънва в естествен котел. Пътят е надолу по десният. Той е от блокажен тип и представлява естествено продължение на залата. Следва спускане на малък праг, пролазване под огромен блок, и влизане  в не много висока, силно наклонена галерия. Галерията представлява естественият път на водата надолу. Това е естествена каскада изградена от множество синтри и вторични образувания. Пътят е с постоянен наклон. Галерията отвежда до малка зала с блокажен праг. След преодоляването му се попада в малка зала с малко синтрово езеро. Пътят е напред и надолу като постепенно залата преминава в диаклазен меандър. Появява се малък поток. Дъното представлява стеснение от което се усеща течение. Има неизследвани части срещу течението на потока.

 

ВНИМАНИЕ!

Пещерата е изградена от конгломерати има силно мразово изветряне. Има голяма опасност от срутвания и свличания. Движението да се извършва при завишено внимание!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Необходимите средства за участие на човек в експедицията са 180 лв. С тях се покрива храната, горивото, пътните такси и други материали свързани с експедицията.

Крайна дата за определяне на състава 20.08.

Крайна дата за внасяне на паричните суми 31.08.

Заявки може да се изпращат наклубните адреси:

 

 

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЛИЧНА  ЕКИПИРОВКА

1.Спален чувал, шалте (постелка), палатка (участниците се разбират кой да носи);

2.Дублирано осветление с резервни (батерии или карбид);

3.Лична екипировка за проникване в пещери и пропасти  включваща лична прониквачна екипировка и екипировка за ТЕВ и спасително фолио!

4.Принадлежности за хранене, съд за вода;

5.Лична аптечка с най-употребяваните медикаменти;

6.Лична прониквачна торба;

Общата бивачна екипировка, пособията за картиране и инвентара за пещерата се предоставя от клуба!

Снимки: Константин Стоичков, Георги Колев, Иван Петров, Алексей Жалов и Христо Цанев. ПК „Хеликтит“ София, УСК „Лабиринт“ Червен бряг и БПД.

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.