Зиданка (2023) - Дневници

Пробовземане по проект по ФНИ: КП-06-М61/8 „Нетуберкулозните микобактерии в пещерни биофилми и карстови реки в България и свързаните с тях инфекции“. Снимка: Константин Стоичков. ПК Хеликтит. София.
Славея се бори с един от големите камъни в теснотията. Снимка: Константин Стоичков. ПК Хеликтит. София.

15.01.2023. Посетихме „новите части“ на Зиданка в състав Тим, Калин, Светльо, Жоро Ненчев и Стан.  Влязохме в 11:30 и излязохме в 18:00.

Преминахме през „телевизорите“ и доразчистихме тесняка от свободни/мърдащи или пречещи камъни. Тим подстрига ръбовете с теслата.

Огледахме отвесчето в залата „телевизорите“, но ни се стори трудно за работа. Засега го оставяме.

Решихме да продължим право напред и успяхме да разширим пролуката в дъното на заличката и да попаднем в пролазване към следваща блокажна ниша – право напред (2.5м дължина). Там под един масивен скален къс, с глинен под е следващото ни място. Вляво нагоре и надолу продължава, но трябва да се копае. Осезаемо се засилва духането, в посока нагоре през блокажа.