Курс "Пещерняк" 2011-2012

1. Период на провеждане:
Курс 2011-2012 се проведе в периода 25.10.2011г.- 12.05.2012г. Той беше с обща продължителност 6 месеца и 10 дни.

 
2. Инструкторски състав:
Специално за курса беше събран „Инструкторски състав”, който да отговаря за учебния процес. Той бе в състав: Инструкторски състав:
Инструктори-Константин Стоичков, Живко Петров, Иван Петров, Яни Макулев, Алексей Жалов, Иван Алексиев, Ивайло Иванов, Кирил Данаилов.
Стажант инструктори- Димитър Дишовски, Николай Свещаров, Цветан Паров, Мартина Колева, Венцислав Иванов, Мирослава Рударска
За главен координатор беше избран Константин Стоичков.
Поради причини от различен характер голяма част от инструкторите и стажант инструкторите не успяха да се включат в практическите и теоретичните занимания. В процеса активно се включиха координатора на курса и Иван Петров. Лекции и практически занимания изнесоха също така Живко Петров, Яни Макулев, Алексей Жалов, Венцислав Иванов и Мирослава Рударска, Цветан Паров, както и Веселин Дробенов, Магдалена Стаменова, Григор Танев и Здравко Илиев. В помощ на практическите занимания се включиха и редица членове на клуба. Тази практика е сравнително нова за последните години, но даде добър резултат, най-вече полза в процеса на обучение курсистите за се запознаят и с редица други клубни членове и още по това време да се получи тъй нужната стиковка, която е важна за периода след курса.
3. Курсисти:
Станка Маргаритова Жекова, Светослав Райчев Парушев, Николай Ивов Баров, Свилен Георгиев Чернев, Николай Георгиев Делчев

 
Пламен Младенов Михов-незавършил курса по здравословни причини!!!
Диляна Живкова Златева-напуснала!!!
Доротея Христофорос Янис- напуснала!!!
Здравка Светозарова Примова- напуснала!!!

 
В периода на записване успяха да се включат шестима курсисти. Поради различни причини още след първите две практики отпаднаха двама. Веднага след подновяването на лекциите и практиките след нова година се включиха още трима, от които отпаднаха двама, тук е мястото да отбележа, че Пламен Михов отпадна от курса по доста нелеп начин и по независими от него здравословни причини, за което доста съжаляваме и предполагаме, че след като се възстанови здравословно ще вземе участие във следващия курс. Останалите отпаднали са поради незаинтересованост и невъзможност да посещават практиките поради трудова заетост. За отбелязване е, че въпреки малкия брой записали се курсисти, те положиха големи усилия да усвоят материята и се справиха отлично на междинните и финалните изпити. Радващ е факта, че в курса попаднаха нахъсени хора, които имат също така планинарски опит и екипировка за бивакуване и за първи път от много години насам имаше общо желание за по-продължителни двудневни практики дори и в студенте месеци на годината.

 
4. Програмата:
Програмата за курса беше разработена на базата на програми от предишни курсове и опита който имаме до сега. Беше извършена и една генерална промяна с която курса се удължи значително, но за сметка на това се наблегна на „въжените” практически занятия, което даде доста добри резултати в по-късен етап. Промяната се изразяваше в по-ранното започване на курса в края на месец октомври. Целта беше, да се използва все още топлото време и още през 2011-та да започнат практическите занятия касаещи ТЕВ. След първите две задължителни пещерни практики започнаха въпросните занятия и курсистите още през 2011-та получиха основни познания за ТЕВ. През студените месеци беше прониквано в редица хоризонтални, водни и смесени пещери. С настъпването на пролетта отново се премина на практически занятия по ТЕВ и проникване в пропастни пещери. Наблегнато беше на екипирането на отвесни пасажи, особено в последната част на курса. Разбира се програмата даде и своите несъответствия и редица практики бяха заменяни по целесъобразност, както и някои бяха отменени поради лоши метеорологични условия, както и от липсата на свободни инструктори- (практика, която трябва моментално да се изкорени). Специално идеята на Иван Петров за съставяне на следващата програма е да се водим по подробния дневник съставен по време на курса.

 
5. Място на провеждане и технически средства:
Теоретичните занятия за поредна година бяха проведени в помещението на клуба. За да не се смесват сбирките и по желание на курсистите те бяха провеждани в ден вторник. Огромна помощ за визуализирането на учебния материал ни оказа за поредна година Веско Дробенов, който даваше проектор за целта. Това е едно доста важно помощно средство и е неоценима помощ за което едва ли има начин как да му се отблагодарим. За в бъдеще е хубаво клуба да се сдобие с проектор!!!
Практическите занятия бяха проведени спрямо програмата и настъпилите в нея промени и са отразени подробно в дневника на курса.

 
6. Изпити:
По време на курса беше проведен един междинен пред испитен тест за проверка на усвоената материя, на който курсистите показаха знания над средното ниво. В края на курса беше проведен теоретичен изпит-тест, препитване на теорията и връзване на възли, както и практически изпит-екипиране на посочени вертикални пасажи. Теоретичния изпит беше проведен в клуба, а практическия в местността Церски подмол над село Церово. На практическия изпит комисията беше в състав Константин Стоичков, Живко Петров и Кирил Георгиев- ПК „Под ръба”-Церово- външен изпитващ. Курсистите показаха завидни знания и всичките 5 души явили се на изпита го взеха и се надяваме в края на годината след годишното Общо събрание на клуба да станат наши членове.

 
7. Препоръки:
Освен положителните аспекти, имаме и още доста „трески за дялане” и напасване. Този курс беше и нещо като тест за нас и това дали може да се справяме в обучителния процес. Това са мисли на базата на пълното фиаско с предния проведен курс. Като цяло нещата са многозначни и ще трябва да се обсъдят от хората провеждащи курсовете. Редно е всеки участвал в курса да даде своите препоръки.
Според мен на първо време трябва да оптимизираме инструкторския състав и да няма пролуки в практическите и теоретичните занятия. Винаги трябва да има поне един инструктор и негов помощник за занятията,а не да се случват ситуации в които занятията да се водят само от един стажант или само от един инструктор и в последния момент да се търсят помощници от клуба, поради факта, че не може да се намерят хора свободни за практиката от инструкторския състав.
Трябва да се оптимизира и времето за провеждане и да се направи някакъв баланс, защото в даден момент курса отнема половин година от живота на клуба. Инструкторите са и главни действащи лица в редица прояви и проекти на клуба и липсата им в една от двете сфери води до дисбаланс на дейността на клуба. За това много точно и ясно трябва да се прецизират и приоритизират нещата.
Много е важно да се разработи и няква план програма за интегрирането на току що завършилите курсисти към живота на клуба и дейностите му, както и непременно да се направят и няколко след курсови влизания в дълбоки пропасти и по-големи пещери за да не се губи инерцията от курса и интереса на хората от пещерното дело и клуба като цяло.

 
Като цяло оценявам проведения курс като много успешен, от доста време насам и съм сигурен, че сме на прав път в това отношение.

 

 
Главен координатор на курса Константин Стоичков.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.