Курс "Пещерняк" 2013-2014

Подготовка:
На 16.08.2013г беше проведена първата среща на тема новия курс на която присъстваха: Константин Стоичков, Иван Петров иВенцислав Иванов. Точките които бяха обсъждани бяха важни за подготовката и започването на новия курс.
- За начало на курса се определи датата 24.09.2013 г. (вторник). Тогава ще бъде първото събиране на желаещите за курса.
- Практиките на курса ще са двудневни. Пробното ходене ще се проведе на 28-29.09.2012 г. (събота или неделя).
- Първата лекция на курса ще бъде на 01.10.2013 г. (вторник).
- Цената на курса бе фиксирана на 150 лв, платими на две вноски по 75 лв.
- Решено е да се направи обява за курса и тя да бъде пусната на сайта на клуба и в групата на клуба във фейсбук.
- За координатор на курса бе избран Константин Стоичков.

 

 
1. Период на провеждане:
Курс 2012-2013 се проведе в периода 24.09.2013г.- 08.03.2014г. Той беше с обща продължителност 5 месеца и 14 дни. Тук за отбелязване е, че практическия изпит беше проведен на 23.02.2014г. Поради уважителни причини един от курсистите – Мая Стоянова не успя да се яви на изпита и се яви на практически изпит на 08.03.2014г.
 
2. Инструкторски състав:
Специално за курса беше събран „Инструкторски състав”, който да отговаря за практическите и теоретичните занимания с курсистите. Той бе в състав: Инструкторски състав:
Инструктори-Константин Стоичков, Иван Петров, Яни Макулев, Веселин Мустаков, Алексей Жалов и Живко Петров.
Помощник инструктори- Венцислав Иванов, Цветелина Валерианова, Свилен Делчев, Димитър Дишовски, Мирослава Рударска и Мартина Колева.
За главен координатор беше избран Константин Стоичков.
Поради причини от различен характер част от инструкторите и стажант инструкторите не успяха да се включат в практическите и теоретичните занимания. В занятията и лекциите активно се включиха Константин Стоичков, Иван Петров, Яни Макулев, Цветелина Валерианова и Венцислав Иванов. Хора от това ядро участваха в почти всички занятия и често се допълваха. Водиха лекции и взеха участие в някои практически занимания също така Яни Макулев, Живко Петров, Алексей Жалов, Димитър Дишовски, Свилен Делчев и Мирослава Рударска, както и Веселин Мустаков, доцент. Ивайло Иванов и Хелиана Дундарова. Външни лектори за част от теоретичните занятия бяха; Екатерина Стамболийска, Антон Генков ПК „“Черни връх“ София, Цветан Остромски ПК „Искър“ София, Иво Тачев ПК „Искър“ София, доцент. Д-р. Димитър Кожухаров ПК „Искър“ София, Д-р.Михаил Вулджев ПК „Искър“ София. В помощ на практическите занимания се включиха и редица членове на клуба. Тази практика е сравнително нова за последните години, но даде добър резултат, най-вече имаше полза, че в процеса на обучение курсистите да се запознаят и с редица други клубни членове; Ася Андонова, Мирослава Христова, Георги Колев, Десислава Макулева, София Фарук, Мартин Върбанов, Ангел Игнатов, Хелиана Дундарова, Стоян Брашнаров, Здравка Попова и Екатерина Стомболийска. (Вижте приложения дневник на курса)!
 
3. Курсисти и изпит:
Общ брой записали се курсисти 12 души: Йонко Сашов, Янина Михалева, Анелия Николова, Кирил Миланов, Мая Стоянова, Христо Цанев, Елизабета Макулева, Димитър Мицев, Анна Колева, Александър Янев, Марчела Стамчева, Румен Георгиев.
Успешно завършили на 23.02.2014 г.:Анелия Николова, Кирил Миланов, Христо Цанев, Елизабета Макулева, Димитър Мицев и Анна Колева.
Взели практическия си изпит на 08.03.2014г.:Мая Стоянова.
Напуснали по време на курса:Йонко Сашов, Янина Михалева, Александър Янев, Марчела Стамчева, Румен Георгиев.
В периода на записване 24.09.2013г. успяха да се включат единадесет курсисти. След първото двудневно практическо занятие и първата лекция поради липса на време и трудови ангажименти напуснаха; Александър Янев, Марчела Стамчева, Румен Георгиев. За сметка на това веднага след второто практическо занятие към курса се присъедини Анна Колева. Така състава беше редуциран до 9 души. В по-късен етап поради системно неявяване на практически занятия поради битови причини отпаднаха Йонко Сашов и Янина Михалева. За отбелязване е, че включилите се в курса Янина Михалева и Елизабета Макулева са 13 годишни и те бяха подготвяни по програмата „Млад пещерняк“. В края на периода на теоретичен и практически изпит се явиха общо 7 души; Анелия Николова, Кирил Миланов, Мая Стоянова, Христо Цанев, Елизабета Макулева, Димитър Мицев и Анна Колева, Теоретичния изпит беше проведен в клубното помещение на 17.02.2014г. и в него като изпитна комисия влезнаха Константин Стоичков и Иван Петров с помощници Венцислав Иванов и Цветелина Валерианова. Този изпит беше издържан от шестимата явили се курсисти. Елизабета Макулева издържа теоретичния си изпит по време на практическия като попълни тест и беше препитана на възли. Практическия изпит беше проведен на 23.02.2013г. на „Чатала“ в Темната дупка при гара Лакатник. Изпитани бяха 5 курсисти като Мая Стоянова не се яви по здравословни причини и беше изпитана на 08.03.2014г. На „Чатала“ в Темната дупка при гара Лакатник. Христо Цанев също имаше уважителни причини и той беше наблюдаван на последните си три практики и на тази база беше оценен от инструкторския състав на клуба, като външните инструктори прегледаха писмените му работи и също дадоха становище по казуса. Изпита на основната група курсисти, беше проведен от четиричленна изпитна комисия в състав; Константин Стоичков, Иван Петров, Цветан Остромски ПК „Искър” София и Кирил Георгиев ПК „Под ръбъ“ Церово. Изпита на Мая Стоянова беше проведен от; Алексей Жалов и Константин Стоичков. В изпитния тест влизаха въпроси от раздели; ТЕВ, картиране, ориентиране, геология, биоспелеология, техника на проникване и оказване на първа помощ. Общия брой на въпросите бяха 48, като след попълване на теста курсистите бяха препитвани по въпросите в теста и връзваха възли. Практическия изпит представляваше екипиране на системи с междинни прехвърляния и таванен парапет, движение по системите, преминаване на възел, слизане на самохвати. (вижте като приложения протоколите от изпитите на курса и дневника на курса)!
Като цяло курсистите по време на курса усърдно усвояваха материала и техниките и се представиха на междинните тестове, както и на теоретичния и практическия изпит на едно средно и дори добро ниво. (вижте протоколите от изпита)!Четирима от курсистите; Христо Цанев, Кирил Миланов, Димитър Мицев и Елизабета Макулева по време на курса и на изпитите показаха едно постоянно и завидно ниво. Тяхното ниво на подготовка е по-добро от останалите курсисти; Анелия Николова, Мая Стоянова и Анна Колева. Причината за по лошата техническа подготовка на Анелия Николова, Мая Стоянова и Анна Колева е, че поради работни ангажименти и ангажименти от личен характер не успяха да присъстват на някои от практическите занятия и това е основната причина да изостават в подготовката от останалите. Йонко Сашов и Янина Михалева докато посещаваха практическите занятия също се движиха на едно доста добро ниво и само може да се съжалява, че не успяха да продължат и да участват до края на курса.
 
4. Програмата:
Програмата за курса беше разработена на базата на програми от предишни курсове и опита който имаме до сега. Беше решено курса да започне в края на септември и да се използва топлото време да добият практически умения в ТЕВ. Основна причина плана да сработи, беше факта, че практическите занятия в първата част на курса докато времето беше топло, а и в по-късен етапа бяха двудневни. Още в началото бяха форсирани основно практическите занятия по ТЕВ, като някои от тях бяха съчетани с прониквания в хоризонтални (водни), и пропастни пещери. До началото на зимата се лагеруваше на открито, а в по късен етап и при сухо и не студено време също се лагеруваше на палатки. В студените месеци на няколко пъти се лагерува в пещери (Темната дупка г. Лакатник и Темната дупка с. Карлуково), както и в Пещерния дом при с. Карлуково. В студеното време и при лоши метеорологични условия се влиза основно в хоризонтални и пропастни пещери в близост до удобни места за лагеруване (Карлуково и Лакатник). Програмата беше разработена на три етапа. Първия етап беше първия месец от курса, където трябваше да се види колко курсисти ще останат. Втория етап беше след сливането на курса (за теоретичните занятия) с курса на ПК „Искър“ София и Третия етап след Коледно-новогодишната пауза. (вижте приложенията на програмата)!
 
5. Място на провеждане и технически средства:
Теоретичните занятия за поредна година бяха проведени в помещението на клуба. За да не се смесват сбирките и по желание на курсистите те бяха провеждани в ден вторник. Практическите занятия бяха проведени спрямо програмата и настъпилите в нея промени и са отразени подробно в дневника на курса.По договорка с Венцислав Пенчовски и Вихрен Петков от ПК „Искър“ София и решено от 22.10.2013г. лекциите да се провеждат в Медицинския колеж. Така лекциите до края бяха провеждани съвместно с курса на ПК „Искър“ София. За отбелязване е, че Медицинския колеж беше по-удобно място за провеждане на лекциите от клубното помещение особено в отоплителния сезон, също така ни беше предоставена добра техника за презентиране на лекциите и като цяло мястото допадна на инструкторите и курсистите. Практическите занятия бяха проведени на следните полигони и в следните пещери и пропасти;
Полигони за усвояване на ТЕВ:
Алпийска поляна. гара Лакатник (основен полигон!), Скалите при Малкия свод на Проходна. село Карлуково, Вражи дупки гара Лакатник, Скалите при Пещерния дом село Карлуково, „Чатала“ Темната дупка гара Лакатник (основен зимен полигон),
Пещери и пропасти:
Темната дупка гара Лакатник („Пепита“), Темната дупка. село Беренде извор, Ямата. махала Пропаст село Лакатник, Духлата село Боснек, Екстрем село Боснек, Свирчовица село Карлуково, Разсоватата яма село Карлуково, Каденица село Карлуково, Банковица село Карлуково, Темната дупка гала Лакатник („Фурните“), Моровица село Гложене, Черепишката пещера гара Черепиш, Духлата село Боснек („Кита“ и „Трите хикса“), Голямата вода село Карлуково, Шаманската село Карлуково, Темната дупка село Карлуково, Темната дупка тара Лакатник (картиране при „Разцепения дирек“).
 
6. Обобщения и препоръки:
Като обща оценка курса мина успешно и дори надмина очакванията ми в някои аспекти. Правейки преглед на всички по-горе изредени точки в качеството си на координатор на курса ще се опитам да дам оценка, препоръка и критика по изброените акценти. Като цяло нещата се свеждат до вътрешна и стройна организация, обсъждане и премахване на възникналите по време на курса проблеми. Постоянна комуникация между провеждащите курса и взаимно допълване, както и комуникация с курсистите. Редно е също така всеки участвал от инструкторите и помощниците в курса да даде своите препоръки!
 
Период на провеждане:Въпреки, че бяхме решили да съкратим курса смятам, че периода на провеждане е много дълъг и често курсистите а и водещите курса се изморяват и това води до отлив на хора и дезинтересирани в края на курса. Задължително при записването на курсистите трябва да се наблегне, че зимните практики са много важни и няма как да завършат курса ако в този период не се явяват. Като цяло трябва да се търси възможност курса да се вмести в рамките на четири, четири месеца и половина. Този курс беше пет месеца и половина. За разлика от предните курса е по-кратък, но има какво да се желае още в тази насока.
Предложението ми е курсовете да започват в края, дори в средата на месец септември, да се използва топлото време и да се наблегне в този период на ТЕВ. Практиките в този период задължително да са двудневни и при възможност- повече почивни дни да се направи, няколкодневна практика също касаеща ТЕВ. Някои от занятията касаещи ТЕВ да са изцяло практико-теоретични и на учебния полигон да бъдат запознавани с екипировката, видовете закрепвания и всичко касаещо ТЕВ, защото до сега показването на презентативен материал в помещението не дава нужните резултати. Курса започвайки средата на септември в началото да се наблегне на ТЕВ и екипиране с разумно комбиниране на пещери и пропасти. Зимния период да се използва основно за проникване в пропастни пещери, също така и водни хоризонтални, за този период да се запази и практическите занятия с лодка. При наличие, че курса завърши в края на месец януари, завършилите курсисти в периода април-май при очертаващи се доста почивни дни могат да използват времето да участват в клубните прояви в райони с големи пещери. Така те ще бъдат по-качествено интегрирани и ще натрупат безценен опит.
 
Инструкторски състав:За времето на курса се утвърди едно ядро от петима души (Константин Стоичков, Иван Петров, Яни Макулев и Цветелина Валерианова). Останалите помагат според възможностите си. За съжаление петима души са крайно недостатъчни понякога да „огреят” на всякъде, като се има предвид и, че те са и главни действащи лица и в останалата – изследователска дейност на клуба. По време на курса теоретичните занятия бяха слети с курса на ПК „Искър“ София. На среща на инструкторския състав и помощниците ще трябва да се проведе дебат дали и за напред такива експерименти ще са полезни за обучението на курсисти. Реално инструкторския състав и главния координатор допускат слабости не толкова в процеса на обучение, колкото в организирането на практиките и мобилността. Тук основен проблем е, че малцина от инструкторите имат автомобили и се стига до положение практиките на които може да се отиде само с автомобил да се заменят с такива с които да може да се пътува с влак. На няколко пъти Яни Макулев и Десислава Макулева спасяваха положението с техния бус и дори караха курсисти и след това пътуваха за други прояви на клуба за което изразявам огромна благодарност. Основни превозни средства освен колите на Яни беше колата на Венци и двете коли на курсистите Кирил Миланов и Мая Стоянова. В период от време помагаше с превозно средство и Мартин Върбанов, както и други членове на клуба. Доста често намирането на превоз си остава основен проблем за придвижването на по-големи разстояния и посещаването на някои по-отдалечени райони. Отново се прояви и старата слабост в края на курса инструкторския състав постепенно да намалява и да има практики водени само от един инструктор без квалифицирани помощници.
Редица комуникационни проблеми водят до дезорганизация, което прави впечатление на курсистите и това води до проблемни ситуации. За гладкото провеждане на курса трябва да са ангажирани минимум 6 инструктори и помощници. Те трябва често да се срещат и да стиковат практиките. Да се допълват и да са взаимно заменяеми. За да може по време на курса да си разпределят равномерно практиките и лекциите. Това е доста важно за да не се стига до ситуации на изнемогване, отлагане на практики (по време на този курс беше отложена само една практика поради ангажираност към ОС на клуба) и снижаване на критериите. Според мен трябва да се правят всеки месец срещи на инструкторския състав и помощниците в които да участват ако не всичките, то по-голяма част от тях и ангажиралите се с курса. На тези сбирки трябва да се прецезира програмата, да се изясняват пропуски в провеждането на курсовете и да се дават нови насоки. В този процес трябва да участват пак подчертавам всички квалифицирани пещерняци от клуба, а не трима или четирима. Само тогава ще може да се достигне до балансирана програма.
Трябва ясно да се знае поне от инструкторите и помощниците, че курса е приоритетен! Да не се допуска повече грешката трима-четирима инструктори и помощници да се ангажират постоянно с всичките практики, а останалите през това време да си избират „по-интересни пещерни занимания“! Много е важно да има взаимна заменяемост и така няма да се допускат организационни слабости.
Трябва част от инструкторския състав и помощниците (в това число и Аз когато разреша някои здравословни проблеми), преди започване на курса да повишим значително физическата си подготовка, а не това да се случва по време на курса.
Голям проблем е и, че помощниците и останалите хора от клуба не участват в квалификационни курсове и това ще доведе след няколко години пак до липсата на основни движещи инструктори.
Трябва да се прецизира и посещенията на практическите занятия и от членове на клуба или бивши курсисти. Често при курсистите се явява синдрома на „вечния курсист” или „амбицирания бивш курсист-инструктор”, както и хора без квалификации да извземат функциите на инструкторите и помощниците. Това води до негативи и понижаване на авторитета на водещите на курса от една страна и до създаване на конфликтни ситуации. Да подчертая, че при провеждането на този курс нямаше такива явления и хората от клуба участвали в практиките бяха от голяма помощ както за нас така и натрупаха доста личен опит. Положително е, че курсистите се запознават с нови хора, но главни действащи лица в обучението трябва да са хората поели ангажимента да водят курса.
 
Курсисти и изпит:През изминалата година в курса се записаха според очакванията като брой хора. Продължхме със закупуването на нова и подмяна на старата материална база, което е положително и е една добра инвестиция. В момента вече имаме 11 пълни комплекта за ТЕВ. За напред не трябва да спира и процеса по обновяването на материалната база свързана с провеждането на курсовете. Въпреки това в момента възможностите ни са да обучаваме не повече от 11 курсисти. За повече от посочената бройка пак ще се наложи да искаме инвентар-личен от членове на клуба или други клубове, което води и до редица неудобства. Не трябва да се допуска след началния етап на курса да влизат нови хора или това да става само при добра преценка на инструкторите, че новопристигналите няма да дърпат курса назад. Апелирам за открити отношения с курсистите и да се знае, че при отсъствие от определен брой практики те да не бъдат допускани до изпит. Тук е за отбелязване, че напълно резонно по време на курса отпаднаха хората неявяващи се систематично на практики поради една и друга причина. Също така в края на курса много ясно си пролича подготовката на хората непропускащи практики и тези, които поради уважителни причини не посещаваха част от занятията. Курсистите бяха застраховани, но подчертавам, че лични застраховки трябва да имат и инструкторите и помощниците! Трябва да се положат усилия курса да върви с равномерно темпо и да влизат в по-големи пещери и пропасти. Отново беше допусната стара грешка и навреме не беше намерен външен инструктор на изпита. За отново допуснатата грешка вина има главния координатор! Трябва по-рано да се говори с подходящ инструктор! Практиката с междинните тестове не трябва да се занемарява, тя дава добри резултати. Трябва в края на всеки раздел да се прави междинен тест!
 
Програмата, място на провеждане и технически средства:За да избегнем стари слабости в програмата тя беше правена по етапно и така в крайна сметка не настъпиха голямо количество промени. За отбелязване е, че метеорологичните условия бяха много добри и реално имаше само локални застудявания за периода на курса и това много подпомогна голяма част от плануваните практики да бъдат проведени както беше решено. Като цяло по от рано трябва да си подготвим обектите и полигоните. Програмата трябва да бъде така изготвена, че да може да има взаимна заменяемост на обекти и полигони. Програмата реално трябва да може да се наглася и спрямо темпото на развитие на курса. За това може би трябва да имаме една обобщена програма за вътрешно ползване, на базата на която по месеци или на периоди да се прави по точна и прецизна програма. Пак отчитам слабост при липсата на разработен полигон където клуба да може да провежда самостоятелни тренировки! Това касае и за зимни такива, По време на последния курс нямахме случаи в които да се събираме с други курсове на един полигон, но това не е застраховка за бъдещи курсове. Според мен особено при наличие, че курсовете са на различен етап от обучението такива смесени практики трябва да се избягват! Може би ще е добре в подбора на пещерите и полигоните да се включат повече от инструкторите и помощниците. Да се дадат повече алтернативи и някои обекти и полигони да се посетят преди курса за да няма промени в последния момент. Това важи и за „водната практика”, където е важно да се намери пещера с по големи възможности за плаване от Душника и Темната дупка в период на маловодие. Геоложката практика да е в топло време, ориентирането също, както и картирането. Тези практики поради една или друга причина отпаднаха от курса, както и скалното катерене и импровизираните методи. Това е голяма слабост и тези неща трябва да бъдат наваксани със завършилите курсисти в месеците след курса и за следващите курсове да не се допускат подобни грешки. Ще трябва да се положат усилия да се оправи клубния проектор или да се закупи за презентиране нов! Тук подчертавам, че имаме амбициите да се изнасят презентации и лекции в училища и на други места извън курса на клуба. За момента дневниците от курсовете сочат, че курсистите по време на курса не влизат в големи пропастни пещери и това им куца в последствие, дори и като самочувствие. По време на този курс бяха проведени практики в доста пропастни пещери, но има още какво да се желае!
 
Главен координатор на курса:
Константин Стоичков. /11.03.2014г./

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.