Покана за участие в експедиция Бански Суходол 2020, Северен Пирин

Циркус "Бански суходол". Снимка: Стефан Стаменов.
Вертикален участък в БС №9-11. Снимка: Николай Орлов.
Еделвайси. Снимка: Константин Стоичков.

Експедиция „Бански суходол” 2020 ще се проведе в периода 22.08.2020 – 06.09.2020г.на територията на циркус Бански Суходол, Северен Пирин.
 
Организатори на експедицията са пещерните клубове: СПК „Академик“ София и ПК „Хеликтит“ София.
 
Основните цели на експедицията са две. Първата е  свързана с търсенето на продължение в пропастната система БС № 9-11 – 407 метра денивелация при дължина на галериите над 2000 метра. Втората с проучване на активността и видовото разнообразие на прилепите на надморска височина над 2000м в циркуса на Бански суходол и Байови дупки.
 
Цели и задачи:
 

 • Оборудване на изнесен бивак;

Участници от експедицията изнасят до входа на БС № 9-11, инвентар, палатки, спални чували, тенти, храна, продоволствия за пещерата, личен багаж и неща от първа необходимост. Необходими 4-6 души. Прехода до пещерата е около 40 минути до час, като се преодолява около 300 метра денивелация. На място се подравняват площадки за палатките, опъват се въжени конструкции за тента над палатките, оборудва се бивак в който излизащите от пещерата могат да се подслонят при лоши метеорологични условия, да се преспи за да не се слиза по тъмно до базовия лагер и да се подкрепят след излизане от пещерата. 
 

 • Екипиране и преекипиране на пещерата;

Планирано е основен вход за влизане да е БС № 11, но при по-голям трафик в пещерата за удобство може да бъде екипирано и през вход БС № 9 Пещерата се екипира от първите влизащи, 2-4 души. Може да се наложи подмяна на въжетата и поставяне на нови упори. Има вариант да се преекипира изцяло на лепени клинове, за което ще бъде направена съответната организация.
 

 • Оборудване на подземен бивак;

Подземният бивак е изграден в зала разположена на – 300 в пещерата. До него се достига след около 2-3 часово проникване. Характерни особености; ниска температура на въздуха, не големи вертикални участъци, множество стеснения и прагове. Лагерът е предвиден за 6 души, но в екстремни случаи е побирал и повече хора. Спалното помещение представлява голяма палатка оборудвана със шалтета и спални чували. Лагерът е зареден и периодично се зарежда с храна и продоволствия от първа необходимост, обезпечен е от към вода. В близост до палатката тече поток. Оборудва се от екипиращите и първите влизащи в пещерата. За оборудването ще са нужни и помощни групи свалящи багаж до там.
 

 • Изследване на новооткритите през 2019 година участъци;

В новооткритите през 2019 година има няколко участъка в които вероятността за продължение е голяма. Целта е да се слезе на нивото на „Новата голяма река“ под рехав и неприятен блокаж. Ще са нужни укрепителни и инженерни дейности. Има още едно място където има вероятност за продължение, също така има за изследване срещу течението на „Голямата река“, където са необходими хидрокостюми. Всички изследователски дейности ще бъдат съгласувани с Павел Бакалов СПК „Академик“ София, ръководител на експедицията!
 

 • Изследване на други участъци в пещерата;

В пещерата на различни нива съществуват множество непроучени участъци. Такива има още в привходните части, както и в “Голямата блокажна зала“ и в участъците около и след подземният лагер. В тях ще се работи при наличие на повече хора. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Павел Бакалов СПК „Академик“ София, ръководител на експедицията!
 

 • Индикаторни опити;

Има вероятност да се проведат индикаторни опити за установяване на връзки между подземните потоци, както и на силните въздушни течения в дънните части евентуална връзка с повърхността, намиране на по-ниско разположени входове към системата.
 

 • Картиране;

Предвидено е да продължи картирането на новооткритите участъци и продължения. За предпочитане е екипите да са съставени от по двама души и да владеят електронно картиране с Disto AX! Всички дейности ще бъдат съгласувани с Константин Стоичков  ПК „Хеликтит“ София!
 
 

 • Биоспелеология и други научни дейности;

В пещерата и дънните участъци не са извършвани систематични биоспелеологични проучвания. Добре е да се замери влажност на въздуха, скорост на въздушни течения, да се направят геоложки и хидрогеоложки измервания на пукнатини и дебити на подземните потоци. Предвижда се записване на звуци на прилепи в циркусите Бански суходол и Байови дупки, както и дейности по установяване на видовия състав на прилепите в целеви пещери. Всички дейности ще бъдат съгласувани с ас- др. Хелиана Дундарова  ПК „Хеликтит“ София, ръководител на експедицията!
 
 

 • Други изследователски дейности в циркуса;

В циркус „Бански суходол“ има над 80 обекта, повечето от които са с пропастен характер. Характеристиките им са сходни с БС №9-11. Периодично се следят нивата на снежните тапи, в някои от тях вероятността да се намери продължение е голямо. Все още няколко пещери и пропасти трябва да бъдат картирани или прекартирани, Има все още „бели петна“ във високите части на циркуса, където може да бъдат намерени, нови пропастни пещери със значителни размери. Необходими са и теренни обходи за търсене на по-ниско разположени входове на системата БС №9-11. Може да се работи по разкопаването на БС № 63А, който е по-високо разположен вход към системата БС №9-11 (установен чрез слухова връзка). За проучване има две новооткрити пропасти в билната част на планината на надморска височина над 2800 м.н.в. за които ще бъде направена отделна организация.
 
 
Време, място, достъп и характерни особености за пребиваването и пещерите в района:
 
Експедиционният лагер ще бъде изграден на 2200 м, като за целта се ползва изоставен скиорски бивак. На мястото има подравнени места за палатки, опъва се и голяма домакинска палатка и тента над мястото за хранене.
Подходът към лагера е от местността „Пещерите” над гр. Банско, като прехода е между 5 и 7 часа в зависимост от багажа.
Експедиционния багаж се пренася до мястото на бивака от наети за целта товарни животни.
Питейната вода се добива от снежници до базовия лагер. Снежниците се намират на 5 до 30 минути от базовия лагер.
 
Пещеритев района са главно с пропастен характер. Те са развити в неопротерозойски мрамори с мощност до 2000 м. Поради високата надморска височина те са с алпийски характер. В повечето от тях има постоянно задържащ се сняг и лед, и рядко температурите на въздуха надвишават 2-3 градуса. Изобилстват тесни и вертикални пасажи, в дънните части има голями и на места лабилни блокажни участъци и зали. Началните части до -60 м в системата БС № 9-11 са покрити с фирнован сняг и лед. Подземният бивак  в БС № 9-11 се изгражда на – 300 м и в него могат да пребивават до 6 души.
Участници и условия за участие:
 
В експедицията могат да участват пещерняци:
 

 • Имащи необходимата бивачна и лична екипировка за пребиваване във високата планина и студени и мокри пещери;
 • Да имат добър практически опит в ТЕВ и добра физическа подготовка;
 • Да могат да картират и да имат практически опит в това отношение;
 • Да могат да работят в екип с други пещерняци;
 • Да могат да боравят с акумулаторни перфораторни машини необходими за забиване на упори и извършване на други инженерни дейности.
 • Да имат застраховка!

 
Поради специфичния характер на експедицията и времетраенето й е необходимо заявилите участие в нея пещерняци да отделят минимум 5 дни за престой.
 
Таксата за участие е 15 лв. на ден. Минималният престой е от 5 дни или общо 75 лв.  
Събраните финанси се изразходват за храна, наем на коне и други потребни продоволствия!
 
Желаещите да участват следва да отправят заявка за участие на следните адреси:  
 
helictit@abv.bg
http://www.akademic.org/?page_id=597
 

Краен срок за подаване заявка за участие - 31 юли, а за събиране на пари според дни на престой на участник до 17 август 2020 г.!!!

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.