Практически занятия по ТЕВ 2017

Скалният венец-стар полигон. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

Дати на започване: 20-21.май. (събота и неделя).
 
Място на провеждане на първите практически занятия-месец май 2017г. : Скален венец разположен в землището на село Брезе на около 300-400 метра след пещерата Душника, в дясно от шосето.
 
Описание: Скалният венец е разположен над шосето, наблизо има питейна вода, както и поляни за бивакуване и паркиране на превозни средства. Като цяло районът предразполага за комбинирани практически занятия свързани с ТЕВ, проникване в пещери и пропасти, теоретико практически занятия свързани с образуването на пещерите, геология и карстообразуване, подземни и повърхностни карстови форми, ориентиране, картиране и др. Скалата е с височина на места над 30 метра. До връхната част се достига след изкачване от около 15-20 минути с багаж. Има много добри места за изграждане на подвеждащите парапети (монолитни скални стъпала с височина на места над 2 метра и дървета). Скалата е монолитна и с разнообразен релеф. Има голяма площадка почти в средната част която пресича скалния венец и е изключително удобна. Има места за наковаване на голяма част от елементите които използваме, системи с междинни прехвърляния, до стена, в камбана и с наклон, рапелни установки, хоризонтални, наклонени и таванни парапети, наклонени тролеи, маршрути за скално катерене и др.
 
В ниската част на скалата минава електропровод – ниско напрежение, но той остава на отстояние и не се предвижда наковаване на системи в опасна близост до него. Също така в топлите дни на годината се забелязват Пепелянки и трябва да се внимава!
 
Идеята: Тя се зароди отдавна и постепенно беше доразвивана във времето. Тя обединява няколко цели които ще са полезни за членовете на клуба.
 
- Възобновяване на старата традиция поне веднъж месечно да се тренира на скала;
- Вдигане на нивото на всеки желаещ да тренира и да се усъвършенства;
- Квалифициране на хора, които искат да участват във воденето на практическите и теоретичните занятия на курсовете за пещерняци;
- Обмяна на опит между членове на клуба свързан с ТЕВ;
- Изграждане на елементи от ТЕВ и използване на някои различни методи на екипиране, и движение по въже, които не се практикуват по време на курс „Пещерняк“;
- Изграждане на подходящи и удобни места на няколко полигона с различна степен на трудност с елементите които се използват в ТЕВ с цел тренировки и обучение на курсисти от клуба;
- Наковаване на нови полигони с цел излизане от „отъпканите“ и добре познати полигони на Лакатник и Карлуково.
 
Всеки месец ще се провеждат двудневни практически занятия на избрани предварително места и съобразени с опита и квалификацията на желаещите да участват.
 
Първата стъпка е наковаване на нов полигон с всички елементи от ТЕВ (при възможност) с цел усъвършенстване на участниците и изграждане на полигон за обучаване на курсисти.
 
В краят на всеки месец ще се съобщава за следващото практическо занятие и ще на сбирка в клуба ще бъдат определяни съответните дати. Целта е в месеците преди започването на новият курс хора желаещи да помагат за курса и хора желаещи да си вдигнат нивото в екипирането и изграждането на системи да получат нужните практически умения.
 
Условия за участие:
- Да има завършен курс „Пещерняк“;
- Да има лична застраховка;
- Да има базисни умения в ТЕВ (възли и екипиране);
- Цена за участие 30 лв с които ще бъдат нуженият специализиран инвентар и консумативи!
- Внасяне на сумата най-късно 18.05. (четвъртък).
- Участниците поемат своите разходи за транспорт и храна!
 
Всички желаещи да участват и отговарящи на горепосочените условия са добре дошли за инициативата.
 
Скалата където желаем да изградим нов полигон е използвана в миналото със същата цел. Има стари спитове и стационарни планки на видима възраст над 25 години. Предварително мястото е посетено и са извършени наблюдения от хора занимаващи се професионално с природозащита. Не са открити местообитания на застрашени или защитени биологични видове, които могат да бъдат подложени на пряко безпокойство!

Инф. страниица категория: 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.