ОТЧЕТ За провеждане на експедиция “Бански суходол 2020”

В началото на експедицията. Снимка: Кконстантин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Игор Руняшки и Петър Делчев на входа на БС №30. Снимка: Кконстантин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Хелиана Дундарова на влизане в БС №30. Игор Руняшки и Петър Делчев на входа на БС №30. Снимка: Кконстантин Стоичков ПК "Хеликтит" София.

1. Място, време на пребиваване, условия за бивакуване и цели на експедиция “Бански суходол2020”
 
Пещерно-научна експедиция “Бански суходол 2020” бепроведена в периода 22.08–06.09.2020г. с продължителност 16дни. Базовият лагер бе изграден в района на бившата ски база (~2300 м.н.в). Изнасянето на багажът до лагера и обратно бе осигурен със специално наети товарни коне. За целите на експедицията в бившата ски база бяха опънати складова палатка, в която бяха поместени хранителните продукти, техниката и експедиционния инвентар и тента под която участниците се хранеха и бивакуваха.
Във връзка със забраната за палене на открит огън в „НП Пирин“, бе използвана стара печка на дърва останала още от времето на ски лагера. Водата бе набавяна от периодични вади и локви във високата част при снежниците под връх „Кутело 2“.
За подсигуряване на проникващите групи, до входа на пропастната пещернасистема БС № 9-11 бе изграден изнесен лагер с палатка. В него бяха осигурени храна и инвентар. Връзка между изнесен лагер и подземния лагер се осъществяваше посредвом спелеофон, а между базов лагер и влизащите и излизащи от пещерата групи - посредством радиостанции.  
 
2. Цели и задачи на Национална експедиция „Бански суходол 2020“
 

 • Изнасяне на багаж до циркуса;
 • Оборудване на базов лагер и топилни за вода;
 • Оборудване на изнесен бивак;
 • Екипиране и оборудване на подземен бивак;
 • Картиране и проучване на новооткрити през 2019г. нови участъци в дънната част на пещерата;
 • Други изследователски дейности в пещерата;
 • Други изследователски дейности в циркуса;
 • Записване на звуци на прилепи в циркуса на Бански суходол;
 • Установяване на видовия състав на прилепите в целеви пещери.

 
3.Участници
 
В експедиция „Бански суходол 2020г.”взеха участие общо 24 души. Пещерняци от следните клубовете: СПК “Академик“ София, ПК „Хеликтит“ София, ПК „Под ръбъ“ Церово, ПКСУ „София“, Българско пещерно дружество (БПД), ПК „Искър“ София, ПК „Пълдин“ Пловдив и ПК „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния
 
 
СПК “Академик”София
Павел Бакалов – Ръководител и Велин Вълчев;
 
 
ПК “Хеликтит” София
Хелиана Дундарова – Ръководител (ИБЕИ-БАН), Константин Стоичков и  Живко Петров;
 
ПК „Под ръбъ“ Церово
Димитър Генов,Йорданка Донкова,Радостина Цонева, Стамен Димитров, Милена Ненова, Николай Петров, Ефросина Христова, Десислава Канева, Филип Енчев, Марта Йорданова, Тодор Ирманов, Николинка Николова и Тодор Тодоров
 
Българско Пещерно Дружество:
Петър Делчев;
 
ПК „Искър“ Искър
Валери Петров;
 
Спелео Клуб „Пълдин“ Пловдив
Иво Колчаков;
 
ПКСУ „София“
Игор Руняшки;
 
„Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния
Alex Cruceru.
 
Не членуващи в пещерни клубове
Христо Христов;
 
4. Дневник
 
Петък (21.08)
Участниците за първият етап от експедицията: Димитър Генов, Филип Енчев (Фичо), Николай Петров (Колето), Милена Ненова, Йорданка Донкова, Десислава Канева, Радостина Цонева, Стамен Димитров - ПК „Под ръбъ“ Церово; Хелиана Дундарова, Живко Петров и Константин Стоичков - ПК „Хеликтит“ София; Alex (Алекс) Cruceru- „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния пристигнаха на сборният пункт в местността „Пещерите“ над Банско късно вечерта.
 
Събота (22.08)
По време на прехода към бившата ски база към участниците се присъединиха Ефросина Христова (Ефи) - ПК „Под ръбъ“ Церово, Христо Христов (Мамута) и Валери Петров (Док) - ПК „Искър“ София. След доста бавно и изморително изкачване 16 души (заедно с коняра Георги) достигнахме до базовия лагер в циркуса Бански суходол (~2300 м.н.в.). В същия ден остана време за опъване на складовата палатка и организиране на личния багаж. Конярът остана да пренощува в базовия лагер. 
 
Неделя (23.08)
Първа група в състав Ефи, Мамута, Док и Алекс се качиха през седловината на „Църна могила“ и Кутело до пропаст в южното подножие на вр. „Бански суходол“. Пропастта е била известна на местните под наименованието „Стренето“. По сведения от Ефи са спуснали отвес около 30 метра, след който има сипей, малко сняг и следва дъно с нанос. Не се усеща течение. Пропастта е картирана от групата.
 
Втора група в състав Димитър, Филип, Милена, Колето, Данчето и Деси се качиха и изградиха изнесен лагер над БС № 9-11, екипираха през вход № 11 и проникнаха за вода до „Ледената зала“. За съжаление наличието на питейна вода бе нищожно тази година.
 
Трета група в състав Коста и Живко се качиха към снежниците да търсят течаща вода. Тази година снежниците бяха по-големи, във въртопите в сипеите над лагера се забелязваха преспи сняг. Двамата откриха течаща вода на големия снежник на разклона за циркусното възвишение на около 20 минути над басовия лагер.
 
Четвърта група в състав Хелиана, Стамен и Радост останаха да доизграждат базовия лагер и да подобрят условията за пребиваване по време на експедицията.
 
По-късно през деня към Банско тръгнаха Стамен, Радост, Мамута, Док и Георги (коняра).
 
 
Понеделник (24.08)
Сутринта Ефи си тръгна от експедицията. Димитър, Филип, Данчето и Алекс  подготвиха личния и експедиционен багаж за влизане и изграждане на подземният лагер в БС № 9-11. Също така събраха дърва, наляха вода от снежника и сготвиха вечеря. Същия ден Коста, Живко, Хелиана и Колето се качиха до входа на БС № 9-11. Живко и Хелиана се изкачиха до БС № 29, където Хелиана проникна и събра кости от бозайници. На слизане към лагера тя провери за наличие на кости и следи от прилепи в БС № 24, БС № 46, БС № 22 и БС № 38.
 
Вторник (25.08)
Прогнозата за днешния ден бе за кратки, но чести превалявания. Още по обяд заваля проливен дъжд. След кратко колебание, в следобедните часове в БС № 9-11 влязоха: Димитър, Филип, Данчето и Алекс. Целта им бе оборудване на подземния бивак разположен на дълбочина от 300m, проучване и картиране в дънните части. Планът на групата е да излязат в петък.
Голямо количество дъждовна вода бе събрана поради обилния валеж през деня посредством тентата, опъната в базовия лагер.
 
Сряда (26.08)
Рано сутринта Коста се отправя към входа на БС № 9-11 и в 9:50ч установя контакт с подземния лагер. Връзката бе успешна, групата се подготвяше за планираните дейности и споделиха, че са слезли без произшествия и са изградили подземния лагер. Уговорена е следваща връзка за следващия ден (четвъртък) в 10.00 часа сутринта.
 
От експедицията си тръгнаха Колето, Милена и Деси.
 
Късният следобед около 16:00ч Коста, Живко и Хелиана се качват до БС № 48, където Хелиана трябва да провери за наличието на биоспелеологичен материал. Оказва се, че пещерата е доста мокра и кална тази година и проучването не бе с голяма продължителност. От 20:00ч до 22:00ч групата записва звуци на прилепи пред входа на БС № 38. След това се прибират в лагера. През целия ден бе поддържана връзка с Петър Делчев - СПК „Академик“ София и Игор Руняшки ПКСУ „София“, които бяха тръгнали към базовия лагер. Поради късното им тръгване и тежкия багаж те съобщиха, че ще пренощуват в подстъпите на циркуса и на следващия ден ще се присъединят.
 
Четвъртък (27.08)
Рано сутринта в 7:00ч Коста се спуска до подстъпите към циркуса и помага с качването на багажа на Пешко Делчев и Игор. Хелиана и Живко се качват до изнесения лагер на БС № 9-11 и осъществяват връзка с групата в подземния лагер. Връзката бе кратка, но за сметка на това Димитър съобщава, че има нови части и ще излизат същия ден. След това двамата отиват за вода от снежника и ранния следобед слизат, за да подготвят вечерята.
 
В 18:30ч групата от БС № 9-11 успешно излиза и се връща в базов лагер. По разкази на Димитър са влезли срещу течението в обширни части с разклонения. Качили са един водопад и са заобиколили други два водопада след първия и са стигнали до четвърти за изкачване с екипиране. На връщане са проходили едно от разклоненията и са се свързали с участъка, в който Филип и Данчето изграждат парапет. Установяват първо слухова връзка и след това се срещат. Така ще се избягва полусифона. Има много опасни и лабилни блокажни участъци. Над четвъртия водопад се вижда обем. Поради технически проблеми с картировъчното устройство „DistoX” новите части не са картирани.
 
Петък (28.08)
От експедицията сутринта си тръгва Филип.
 
Денят бе отреден за проучване на БС № 30 - „20 години Академик“. Групата, която тръгва за пещерата е в състав Коста, Живко, Хелиана, Игор и Пешко Делчев. Попътно набелязват потенциални места за планирания индикаторен опит в БС № 9-11. В допълнение Коста картира обект БС № 56 Б.
 
След като достигат входа на пещерата се подготват за проникване. Живко и Игор поемат екипирането към дъното, Хелиана събира кости от прилепи от галерията над сипея, а Коста картира. Под първия отвес бе забелязан прилеп, което се случва за първи път в пещера от циркуса. Игор и Живко достигнаха дъно, а Хелиана досъбра костен материал от залата под втори отвес. 
 
Вечерта към експедицията се присъедини Павел Бакалов СПК „Академик“ София и след него в малките часове на нощта пристигнаха Велин Вълчев СПК „Академик“ София, Стамен Димитров, Радостина Цонева, Тодор Ирманов, Тодор Тодоров ПК „Под ръбъ“Церово и Александър Лазаров (Сашо - ветроходеца).
 
Събота (29.08)
Ден за подготовка на следващата група за проникване и проучване в рамките на няколко дни  на системата № 9-11.
 
По обяд същия ден Коста, Живко, Хелиана и Пешко Делчев се отправят към циркусното възвишение и БС № 9-11. Проверяват нивото на снежните тапи в някои от пропастите и Коста прави карти на обектите и пещерите БС №№ 36, 37, 44, 47, 49, 58 Г, 54, 54 Б. Проверяват и допълват данните за множество пещери и пропасти във високата част на циркуса.
 
Вечерта Хелиана опъва мрежи с помощта на Данчето, Стамен и Тошко Ирманов в близост до лагера. В периодът 00:00ч - 02:00ч се хващат Кафяв дългоух прилеп и Натереров нощник.
 
Неделя (30.08)
След обилна закуска от банскосухолски мекици и поредната групова снимка,  към № 9-11 се отправят Димитър, Радост, Велин и Игор. Стамен, Данчето, Тошко, Алекс, Сашо и Павката се качват с тях, за да им помогнат с багажа. Димитър, Радост, Велин и Игор влизат в пещерата към 14:45ч.
 
Ранният следобед по същото време към Банско слизат Коста, Живко и Пешко Делчев. Павката, Стамен, Данчето, Тошко и Сашо се връщат с вода в лагера около 16:00 ч, а в 17:45 ч всички без Павката тръгват към Банско.
Хелиана се отправя да проучва прилепите към входа на БС № 30 към 18:00ч. Там тя опъва мрежа и записва звуци цяла нощ. Установява 8 вида прилепи, от които 4 горски. Пещерата БС № 30 вероятно е най-високо разположената пещера в Европа, където прилепите се събират на есен.
 
Понеделник (31.08)
Хелиана се придвижва към пещера БС № 23 и към 10:30ч, прави звукова връзка с Павката, който се намира на отсрещния хълм. Те имат уговорка с хората в подземния лагер на БС № 9-11 да проведат индикаторния опит в дънните части. Уговорката е в 11:00ч да пуснат димка. На повърхността са разположени  Павката срещу Хелиана, която е над БС № 23 и Алекс около „Духалото“ в сипеите под „Котешкия чал“. „Духалото“ представлява пропадане в сипея, от което излиза силно и студено въздушно течение. Алекс е усетил мирис и предполага, че е от димката. Според Павката вероятно димът се е разсеял и не е успял да премине разстоянието от около 200 метра денивелация до повърхността. 
Следобеда Алекс отива за вода от снежника, а Хелиана и Павката се занимават с лагерни дейности. Привечер те бяха посетени от трима туристи, единият от които е германец планински водач в България.
 
Вторник (01.09)
Сутринта към 9:00ч Павката отива към БС № 9-11 и установява връзка с подземния лагер. Димитър казва, че не са имали проблеми с димката и са я пуснали в уреченото време. Започнали са картировка на новите части, успяли са да донаковат парапета и да изведат безопасно преминаването през участъка избягващ полусифона. Открили са още нови участъци и продължават с картирането.
 
Малко по-късно същата сутрин Хелиана отива за вода до снежника. На обед Павката, Алекс и Хелиана започват да поправят покрива на землянката в лагера. Към 15:00ч в лагера пристига Иво Колчаков - Спелео Клуб Пълдин, той веднага се включва в трудовата дейност.
 
В 18:00ч Хелиана тръгва към входа на БС № 9-11 с цел записи на звуци на прилепи. В 22:00ч прави първа връзка по радиостанцията с Павката, а в 01:30ч прави връзка с подземния лагер в пещерата. Димитър казва, че са почивали и лепили пещеризони и дава инструкции какво е нужно да се вкара от Иво на следващия ден в пещерата.
 
Сряда (02.09)
В 9:30ч Хелиана прави връзка от изнесения лагер над БС № 9-11 с Павката (базов лагер) по радиостанцията и допълва списъка от необходими консумативи според указанията на Димитър, които Иво да вземе. Иво достига до входа на БС № 9-11 в 11:00ч, а един час по-късно влиза в пещерата.
 
Хелиана пристига в базовия лагер при Павката към 13:00ч. Следобед с Павката правят инвентаризация на останалата храна и подготвят менюто за последните 4 дни от експедицията. 
 
Четвъртък (03.09)
Рано сутринта Павката тръгва, за да направи връзка с подземния лагер, а Хелиана отива за вода до снежника. Около 12:00ч двамата се срещат на снежника, където Павката казва, че групата от БС № 9-11 също е започнала с инвентаризация на консумативите и екипировката и че Игор и Велин ще изнесат багаж от пещерата до вечерта същия ден. Допълва, че Иво и Радост са докартирали планираните части и се готвят за излизане в утрешния ден.
 
В 14:30 ч Хелиана отива да проучва БС № 38 за наличие на следи от прилепи. При завръщането ѝ в базов лагер вижда, че Павката говори с непознат човек. Оказва се, че това е загубил се турист, който е силно дехидратиран и изпаднал в лек шок. След като двамата му дават вода и храна, туристът се съвзема и започва да разказва за преживяното. Същия следобед Павката му показва пътеката към Банско и той се отправя натам.
 
Вечерта до полунощ Хелиана и Павката записват звуци на прилепи в базовия лагер. Към 01:30ч в лагера се връщат Велин и Игор, които са излезли успешно с багаж от БС № 9-11.
 
Петък (04.09)
Отново сутринта Павката отива да направи връзка с останалите в БС № 9-11. Докато Хелиана, Велин и Игор закусват, в базов лагер се появява Николинка от ПК „Под Ръбъ“. След това тримата отиват за вода, а Хелиана започва да опакова част от останалата храна за следващата година. Късния следобед тя започва да приготвя вечерята за вече увеличаващата се група.
 
Около 21:00ч Димитър, Иво и Радост пристигат в базовия лагер след успешно излизане и изкарване на останалия багаж от БС № 9-11. Същата вечер Радост пише детайлна информация за проведената дейност от тях в БС № 9-11 през последните дни.
През нощта в лагера се качват Стамен и Марта от „Под Ръбъ“ Церово, за да помогнат със събирането на лагера и свалянето на експедиционния багаж.  
 
Събота (05.09)
Иво, Велин и Николинка си тръгват рано сутринта.
 
За Хелиана, Павката, Игор и Марта това е лагерен ден за събиране на багаж.
 
Радост, Стамен и Димитър отиват да проучат БС № 16, защото Коста бе установил, че снежната тапа е много стопена. В крайна сметка не излиза нищо съществено.
 
Вечерта се качва коняра Георги с четири коня.
 
Неделя (06.09)
Всички останали участници стават рано и след закуска, започват да разпределят багажа по прониквачни торби и бидони. Около 15:00ч експедиционният багаж се качва на конете и групата в състав Павката, Стамен, Димитър, Радост, Марта, Игор и Хелиана закриват експедицията и се отправят към Банско. В 18:00ч всички слизат успешно.
 
5. Резултати
 
„Бански суходол“ № 9-11:
 
Екип в състав Димитър Генов, Филип Енчев, Йорданка ДонковаПК „Под ръбъ” Церово и Alex Cruceru „Clubul de Speologie Politehnica“ Клуш, Румъния влизат в БС № 9-11. Оборудват подземния бивак и извършват изследвания в периода 25-27.08 (две нощувки в подземния лагер). Димитър Генов и Alex Cruceruс хидрокостюми преминат полусифонът срещу течението на реката от зала "Колкина". Филип Енчев и Йорданка Донкова наковават парапет в зала „Мюсли“, която се намира след едно от разклоненията на зала „Колкина“. Парапетът е с цел преминаване на лабилни части и проверка на продължение след залата срещу въздушното течение. Димитър Генови Alex Cruceruс хидрокостюмите влизат в реката за преминаване на полусифони. Първоначално се изследват частите срещу течението на водата. Достига се до „Водопада на перлата“, който се намира в зала с диаметър около 6-7mс висок таван.Около 10mнагоре вдясно се вижда отвор на зала, но стените са вертикални, ронливи и  опасни за катерене. Вляво от водопада има тесен вход към съседни зали с кал и лабилен блокаж. „Водопадът на перлата“ е с височина около 5-6m. Достъпа до него е труден, но с класическо катерене може да се достигне отдясно. Димитър Генов се изкачва на водопада и изследва продълженията, Алекс остава на място. 20-30mслед „Водопада на перлата“ се достига втори водопад - „Долния близнак“. Вляво има процеп, който след кратко лазене се разширява. След около 10 мин движение се стига до разклонение. Вляво/напред не е изследвано, вдясно се излиза отново на реката. Срещу течението на реката Димитър Генов продължава до следващ водопад, наречен по-късно „Делта 1“. Димитър се връща надолу по течението, подминавайки разклонението, от което по-рано е дошъл (байпаса „Тунелът на фараона“). Реката се губи в блокаж, но отляво може да се продължи над блокажа и се излиза над нов водопад - „Горния близнак“. Слиза се до основата на водопада с леко откатерване. Водата си сменя посоката. Вляво от струята на водопада има лабилен блокаж, след изкатерване и провиране на който се излиза над водопад „Долния близнак“, който Димитър откатерва до основата му и се връща до „Водопада на перлата“. Заедно с  Alex Cruceru тръгват на обратно, но вместо да се върнат по реката с полусифоните, решават да изследват с малкото им оставащо време неизвестната до момента  „Връзка с парапета“. След кратко време се оказва, че са на най-високия етаж на около 10-15mвисок тунел. Не виждат път към дъното и продължават на камина и през блокажи по високата част. Накрая излизат на място с възможно трудно откатерване. Обсъждайки дали да се спуснат долу, ги чува Йорданка Донкова от другата страна на парапета. Йорданка Донкова осъществява звукова връзка и Димитър Генов и Alex Cruceru слизат до парапета. Парапетът минава над 8mпропаст, която може да се изкатери по сипей в средата на зала „Мюсли“, но не и в посоката, от която идват Димитър и Alex. 
Във вторият етап на експедицията 30.08-04.09.2020 (пет нощувки в подземния лагер) участват Димитър Генов, Радостина Цонева, Игор Руняшки, ПК „Под ръбъ” Церово, Велин Вълчев СПК „Академик“ Софияи Иво КолчаковСпелео Клуб Пълдин. 
Групата провежда индикаторен опит с димка за оцветяване на силно въздушно течение от дънните части на пещерата към повърхността. На повърхността при предполагаемите обекти и пещери излиза миризма около „Духалото“.
Димитър Генов, Радостина Цонева,Игор Руняшки и Велин Вълчев влизат в едно от разклоненията назала „13 конгрес“, минавайки „Сухия меандър“, последван от „Мокрия меандър“ и влизат в зала „Колкина“. Меандрите са тесни, ниски и с лабилни скали и стени отстрани и отгоре. От зала „Колкина“ продължават в противоположна посока на новото дъно и стигат до зала „Мюсли“, където по накования от Филип Енчев парапет стигат до новите части. След преминаването на парапета от другата му страна преминават през малък блокаж и стигат до галерия с много пясък и локвички, пълнещи се от каскаден капещ меандър. Там Велин Вълчев и Димитър Генов се връщат в зала „Колкина“, за да картират полусифоните. Това начинание обаче е неуспешно поради високо ниво на водата, тесни тунели, причиняващи проблеми с техниката. Радостина Цонева и Игор Руняшки картират успешно каскдания меандър. В меандъра се намира дясно разклонение за горен етаж, което е картирано по-късно, а краят на меандъра стига до реката с полусифоните. Горният етаж на меандъра се движи наобратно към зала „Мюсли“ като свършва в „Цепката на вещицата“, която се намира точно над парапета на Филип Енчев. Иво Колчаков и Димитър Генов екипират „Водопада на перлата“ и водопад „Делта 1“. Радостина Цонева, Велин Вълчеви Игор Руняшки картират до водопад „Долния близнак“.
В деня преди излизане Радостина Цонева и Иво Колчаков картират частите след „Долния близнак“, като продължават след екипирания водопад „Делта 1“, който се намира след „Тунела на фараона“ срещу течението на реката. От „Делта 1“ се излиза през малък блокаж отново в канала на реката и се достига до водопада „Делта 2“, който се изкачва на класика. Картирането продължава срещу течението на реката, като се достига до залата с  водопад висок около 20m, на име „Адското пръскало“, който трябва да се изкачи в бъдеще. Залата е с диаметър 10-12mи височина 34m. Въздушното течение в залата е много завихрено и се образуват силни водни пръски. В залата на „Адското пръскало“ от лявата страна има ниша, която се съединява с ниша след „Делта 2“ и образува байпас, в който има потенциални продължения. 
 
Теренни обходи:
Извършени са следните теренни обходи:
Група в състав:Ефросина Христова ПК „Под ръбъ“ Церово, Христо Христов и Валери Петров ПК „Искър“ на 23.08.2020 извършват преход през седловината на „Църна могила“ и Кутело до откритата по време на миналогодишната експедиция пропаст в южното подножие на вр. „Бански суходол“ и я картират.
 
Група в състав: Константин Стоичков, Живко Петров, Хелиана Дундарова ПК „Хеликтит“ и Николай ПетровПК „Под ръбъ“ Церово на24.08.2020 се изкачва до БС № 29 и  на слизане към лагера проверяват за наличие на биоспелеологичен материал  БС № 46, БС № 22 и БС № 38
 
Група в състав: Константин Стоичков, Живко Петров, Хелиана Дундарова ПК „Хеликтит“на 26.08.2020 проверяват за наличие на биоспелеологичен материал БС № 46. Оказва се, че пещерата е доста мокра и кална тази година и не може да се проведе работа в нея.
 
Група в състав: Константин Стоичков, Живко Петров, Хелиана Дундарова ПК „Хеликтит“ и Петър ДелчевСПК “Академик” София на 29.08.2020 провериха нивото на снежните тапи в следните пещери и пропасти; БС №№ 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10-А,11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 А-Б, 46, 47, 49,  54, 57, 60, 70, 71. (виж приложение-Измервания на нивата на снежните тапи в циркус „Бански суходол“ 2020) При теренен оглед установиха, че и тази година е отворена дупката в големия негатив над лагера, но нямаше време за проверка.
Направиха карти на обектите и пещерите БС №№ 36, 37, 44, 47, 49, 54, 57,  Г,54, 54 Б. Провериха и допълниха данните и документацията на множество пещери и пропасти във високата част на циркус.
 
Изследователска дейност:
 
Отчет заустановените видове прилепите в циркуса на Бански суходол в периода
 22.08-06.09.2020
 
гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска академия на науките
 
По време на пещерна експедиция „Бански суходол 2020“, бяха проведени полеви изследвания за установяване на видовия състав на представителите на разред Ръкокрили (orderChiroptera). Изследването бе проведено с разрешително №НПП – 97/05.02.2020 и № 760/15.11.2018 г. издадено от МОСВ. Бяха записани звуци пред пещерите БС № 9-11, БС № 30, БС № 38 и поставени орнитологични мрежи в базовия лагер  на 2300 м/н.в и пред пещера БС № 30 на 2500 м/н.в. Общо бяха установени 8 вида прилепи от 1 семейството.
За Бехщайновият нощник, нощника на Натерер, трицветения нощник и мустакатите нощници това е височинен рекорд. За първи път, височинният рекорд за Бехщайновия и мустакатия нощник бе регистриран от Боян Петров. Нощникът на Натерер и трицветения нощник бяха установени за първи път през 2019 година.
Анализите на звуците предстоят и ще се установят още видове!
 
Специални благодарности на институциите, хората и магазините за екипировка, които подкрепиха инициативата:
 
Ръководството на Национален парк Пирин, местните водачи показали входа на новата пропаст, Ана Пенчева-Тапаркова, собственик на един от най-добрите в столицата магазини за алпийско оборудване „Алпи“, Филип Енчев, Ема Коларова и Ваньо Гьорев – магазин „Стената“, Яни Макулев, Павлин Димитров и др.
 
 

Изготвили отчета:
Хелиана Дундарова;
Павел Бакалов;
Константин Стоичков;
 
Редактори:
Радостина Цонева;
Йорданка Донкова;
Димитър Генов;
 
София,30.09.2020г.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.