Бански суходол 2016. Нови открития

Диана Неева ПК "Черни връх" София на излизане от БС № 9-11. Автор: Боян Шанов СПК "Академик" София

След трудно и мокро начало на 28 Август работата по системата 9-11 започна. Влезнаха три групи. Първата е в състав Теодор Кисимов и Боян Шанов. Нейната цел бе да направят опит да качат комин комин и евентуално да достигнат до по-високо разположен вход в масивът над пещерата. Втората група в състав Павел Бакалов и Филип Енчев, трябваше да проучват в дънните части по реката и третата (Радослав Ненкин и Диана Неева), които трябваше да довършат картировката в дънните части.
Теодор Кисимов и Боян Шанов успяват да качат комина и го оставят екипиран за да го картират по-късно. Вечерта в лагера чрез сравняване на азимута на комина със съседните пещери в района, се стига до извода, че най-вероятно той отива към обект с наименование БС №63А. На следващия ден теодор и Боян картират комина и от картата излиза, че височината му е 58 м. Това означава, че денивелацията на системата се увеличава с 18 м над входа при БС №11. С това денивелацията на системата става -354м и +18м, с което общата денивелация се увеличава до -372м.
На 30 Август Теодор, Боби и Костата копаят в БС №63А с идеята да я свържат с новокартирания комин. Костата пише следното "Слязохме към метър. Продължава!"
Междувременно и другите групи са вън от пещерата. През идните дни ще се продължи работата по дънните части на системата 9-11, БС №63А и по други потенциални входове.

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.