Експедиция „Атон” 2017-Есен

Съставът на експедицията от ляво на дясно: Димитър Мицев, Константин Стоичков, Георги Колев и Алексей Жалов.
Водохващане "Конска опашка". Автор: Димитър Мицев-БПД.
Димитър Мицев пуска флоуресцин във водите на "Подземието под двора на манастира".

В периода 03-08 октомври се проведе поредната експедиция по дългогодишният „Проект за изследването и картографирането на пещери и подземни обекти на територията на Монашеската република „Света гора Атонска”, п-ов „Атон”- Гърция”. Експедицията организира БПД и в нея се включиха четирима пещерняци двама клубни члена и двама бивши членове на клуба. Главен организатор на експедицията е Алексей Жалов- БПД, почетен член на ПК „Хеликтит” София. Останалите участници: Константин Стоичков ПК „Хеликтит” София и бившите членове на клуба: Димитър Мицев БПД и Георги Колев УСК „Лабиринт” Червен бряг и БПД.
 
Експедицията беше планирана предварително, но в последния момент беше събран състава, който се оказа доста сработен и експедицията премина по-успешно от очакванията. По голяма част от пътуванията в двете посоки бяха извършени през нощта. За разлика от предишни пътувания, този път нямаше фрапиращи обърквания из гръцките магистрали.
 
В деня на пристигането групата беше поета от отец Гавраил, който показа на терен използвайки джип от манастира множество подземни обекти – водохващания така наричаните на място „Майки”. Те представляват основно вкопавания в масивите където има извори. Повечето са суха зидария и покрити с плочи. Има и по-нови иззиждания с хоросан и кофражни покриви. Водата се отвежда по улеи – зидани или с настилка. От тях до манастира са изградени нови PVC водопроводи, но до преди години са били използвани старите оловни тръби изливани на място. Повечето са само периодични извори в дерета и по време на експедицията бяха сухи. В повечето има вентилационни шахти, но в някои не бяха забелязани и там въздухът не беше добър. Те са разделени на две групи разположени далеч на югоизток от манастира в билните части на планината. От там гравитачно се е водоснабдявал манастира посредством сложна мрежа от водопроводи. Пет са в зоната на пътя към манастир Ватопед и района над скита „Свети 12-Апостоли”, в местността „Конска опашка”. Беше споменат и дълбок кладенец, който обаче не беше локализиран. Предварителното ходене показа, че там ще бъде хвърлен много труд и ще е възможно да бъдат завършени за поне два дни. За следващият ден беше уреден джип за да достигнем района на сечищата. Инициативата ни беше благословена от Игумена на манастира дядо Амвросий.
 
Следващият ден беше празничен за манастира и беше почетен Св. Козма „Атонски-Софийски”. На празничната трапеза беше сервирана риба, два вида салата, хляб, сирене, маслини, жито със захар, вино, вафли и грозде. След закуската се натоварихме на „Ладата Нива“ на Темелко и поехме към „Майките”. Разделени на две групи започнахме картировката на системата „Горни корита 1-2”. Сухи за сезона водохващания разположени едно над друго свързани с тесен канал. Горното водохващане е късо с едно кратко разклонение завършващо с вентилационна шахта над зоната на извора. Посредством водопровод (тесен с няколко шахти) е свързано с Долното водохващане което като излаз е стара чешма. Зад нея има тясно, но много дълго и интересно с голяма положителна денивелация водохващане. Подът на което е настлан с керемиди по които се стича водата (когато я има). Бяха забелязани и в двете водохващания единични екземпляри прилепи от вида „Малък подковонос” (Rhinolophus hipposideros) и доста фауна представена основно от паяци и два вида подземни скакалци. Това се оказа и най-дългото подземно съоръжение картирано по време на експедицията. След дълго и епично картиране се насочихме в близост до пътя или по-точно под него водохващане „Долни корита”. След разчистване на просека в растителността, невероятно бодлива и неприятна, групата достигна чешмата и сухото за сезона водохващане зад нея. Влиза се през тясна странична врата, следва резервоар от който водата влиза в чешмата. В другата посока е зидана тясна галерия завършваща с две съседни галерии до местата на изворите. Има тясна вентилационна шахта преди разклоненията и пода в крайната си част е застлан с хидротекстил. Следващото водохващане беше действащо и доста просторно. Това е „Горната Майка”. Водата излиза от основна скала иначе подземието е зидано, а подът е скала, покрит с чакъл, зидан канал и хидротекстил. Веднага след входа има вкопан и бетониран утайник-резервоар. Водата се отвежда и сега към манастира посредством PVC водопровод. Беше забелязана но не и уловена водна фауна. Много интересна се оказа водохващането „Сестрата”. Вкопано в основната скала с няколко разклонения-извори. В него се натъкнахме на множество „Малки подковоноси“ прилепи (Rhinolophus hipposideros) и на един екземпля „Средиземноморско прилепче” (Pippistrellus kuhlii). Събрана е много интересна и от много видове фауна в едно от разклоненията, като Константин Стоичков твърди, че е събрал и доста депигментирани екземпляри. Очакват се интересни резултати. Подземието е доста дълго и е без вентилационни шахти. В крайните си части е доста задушно. Последното за деня проучено и картиране водохващане е „Ватопедска Майка”. Действащо и в момента водохващане с изнесен извън него отделен полувкопан утайник. Водохващането е дълбоко вкопано и се слиза по стъпала до ниска и не много широка галерия по пода на която е основна скала. Има два странични тесни извора. „Майката” е изкопавана в основната скала като изкуствена пещера. Стените са вторично иззидани с камъни-суха зидария. Има няколко локви, места застлани с хидротекстил и чакъл. Вече по тъмно изпуснали вечерята групата се прибира в манастира.
 
Следващият ден е решено да се забави темпото и да е ден за електронно изчертаване на картите, почивка и логистика. До обяд се чертаят карти. Алексей прави логистиката за оцветяването на водите и някои важни следващи стъпки по проекта. Митака и Жоро успяват да „откраднат” малко време и да отидат до пещерите на Св. „Козма- Атонски-Софийски” и на старецът пустинник „Василий”. Пропускат обаче да видят в този ден оригинала на „История славянобългарска”. След като са доначертани картите от предния ден групата се заема да ревизира данните от пролетната картировка на „Подземието под двора на манастира”. С това се заемат Коста и Митака. Установяват доста грешки в записаните данни и доста ненанесени подробности. На излизане е установено, че от някъде влиза задушлива миризма от кухненските канали. Ревизирането на данните бяха извършени до тъмно след вечеря.
 
Последният ни ден в манастира вещаеше да е дълъг. Преди обяд групата разделена отново на две трябваше да отиде пеша до местността „Конска опашка”, над скита „Свети 12-Апостоли”. Жоро и Митака картираха интересното водохващане „Конска опашка”. Започващо с вкопан голям утайник с резервоар и след него тясна галерия завършваща в зоната на извора с висока 6 метра вентилационна шахта. Коста и Алексей картираха две много интересни водохващания. Първото е със страничен утайник и вкопана тясна галерия до зоната на два извора. Действаща и в момента. С нова водопроводна мрежа отвеждаща към манастира. Втората дълбоко вкопана със стълби, утайник, канал, галерия застлана с чакъл и хидротекстил. С късо странично разклонения и завършваща със затрупване с големи камъни служещо за зид. Също действащо водохващане. След обяда беше планиран индикаторния опит за оцветяване на някои води протичащи в подземните галерии на манастира. Следобеда обаче по време на оцветяването се разразява буря с порой и силен вятър. При първото трасиране е пуснат флуоресцин във водата на „Подземието в двора на манастира”- чиста вода. След това е пуснат флуоресцин и в „Дълбоката чешма”-най-старата запазена част от манастира. След кратка пауза заради пороя е пуснат флуоресцин и в „Подземието под източната кула”. Водите от там се оказаха, че излизат на зазиданото подземие на ниската тераса на манастира. Опитът показва и, че водата протича със сигурност по широки и проходими подземия и вероятно това подземие ще бъде доизследвано. Водата от „Подземието под двора на манастира” излиза през „Мръсният канал под Трапезарията на манастира”. Това беше подразбрано предния ден при влизането в подземието и внезапно нахлулата остра миризма в него на отходен канал от кухнята. Остана загадка обаче къде отива чистата вода от „Дълбоката чешма”. Това беше и последният ни ден в манастира. Жоро и Митака имаха повод за двойна радост, след като успяха да видят и те „История славянобългарска”.
 
Сутринта в денят отреден за пътуване групата бе свалена от Темелко на пристанището в ранни зори преди закуска. Целта беше да се доизледват и картират забелязаните от предната експедиция морски пещери. Алексей картира морската проходна пещера в един от заливчетата преди пристанището на манастир „Костамонит”. Пещерите в този район са къси. Коста картира една обемна светла морска пещера с второ ниво и една разклонена и с второ тъмно ниво пещера. Алексей на свой ред картира една от пещерите под „Старата кула”. Малка морска пещера в която е имал премеждия с „високите вълни“. Използва за картирането и старият отработен метод с планшет от стериопор, капсулиран компас и пластична рулетка. При всичките картировки беше картирано с прицелен компас. Тази малко архаична, но точна техника беше използвана от Коста и при картировката на някои от водохващанията.
 
Прибирането към България е дълго и продължително, защото фериботите са препълнени и има ферибот чак в 16.30 часа. Така с една спирка за вечеря в „Ставрос”, групата се прибира в България вечерта и пристига в София след полунощ. И в двете посоки зад волана е Георги Колев, на който му е първо каране в посока Атон. Изключителнатаи сложна логистика извърши Алексей Жалов, както всеки даде каквото можа от себе си.
 
Една много успешна и ползотворна експедиция, като основа за следващите много важни планувани части по проекта за изследването на „Атон“!

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.