Завърши курс „Пещерняк“ 2016-2017

Практически изпит на курса. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
Теоретичен изпит на курса. Автор: Константин Стоичков ПК "Хеликтит" София.
След изпита!

Курс „Пещерняк“ 2016-2017 беше проведен в периода 22.10.2016-25.02.2017. В него взеха участие четирима души: Мирослав Николов, Цветелина Костова, Яна Николова и Валя Пелова. За времето на курса бяха проведени 18 теоретико-практически занятия включващи всички елементи свързани с проникването в пещери и пропасти и използването на ТЕВ и картиране. Лекциите проведени в клуба бяха 14 включващи всичко свързано с екипировката, експедиционната дейност, безопасността, пълва помощ, ТЕВ, геология и хидрогеология, биоспелеология, археология и климат, картиране и хранителен и питеен режи. За първа година по идея на Петър Христов и Алекс Киров се проведоха водолазни лекции.
В петък 22.02. беше проведен теоретичният изпит включващ тест. Изпитът го проведохме заедно с Яни Макулев. Курсистите показаха едно добро ниво като в теста от 38 въпроса показаха следните резултати:
Валя Пелова-34 точки.
Яна Николова 33.5 точки.
Цветелина Костова 31 точки
Мирослав Николов 24 точки.
В събота 25.02. се проведе практическият изпит на скалите пред пещерата Зиданка на Лакатник. Изпитващи бяхме заедно с Веселин Мустаков. Курсистите връзваха възли, екипираха системи и отговаряха на въпроси свързани с ТЕВ. Веселин Мустаков показа интересни и полезни техники на екипиране, които ще са доста полезни на курсистите за в бъдеще. Въпреки констатирането на пропуски всички си взеха изпита.
 
Честито на новозавършилите, пожелавам им много подземни и надземни приключения и да надграждат наученото по време на курса!
 
Изказвам благодарност на всички които се включиха и активно помагаха курсът да се случи . Без тяхната помощ нямаше да е възможно да бъдат проведени практическите занятия!
Симеон Ненков, Петър Христов, Калин Атанасов, Катя Кръстанова, Яни Макулев, Ивана Еленкова, КристиянЛяпов ПК „Искър“ София и Станислав Асенов ПКСУ „София“. 

 

Адреси и банкова сметка

Пощенски адрес:

България, гр. София-1332,
жк "Люлин" 6, бл 616, вх. В, ет 8, ап 69

Адрес на клубното помещение: 

Гр. София -1202
ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 ет.3
(в дъното на коридора)

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG39FINV91501215836127
BIC: FINVBGSF

 

За контакт с нас

Само при спешност използвайте

Телефон +359 88 898 6607

Във всички останали случаи

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.